Číslo: 36
07.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Firma Synot už má hradišťskou adresu
Slavnostní zahájení školního roku
Jaký bude nový školní rok 1998/99?
Prodejna Adidasu vykradena
Lékárenské služby
Navštivte bezplatně Slovácké muzeum a Galerii
Druhý autosalon v Uherském Brodě
Oblastní výstava psů v Buchlovicích
Zubr finišoval v Uh. Hradišti
Pachatelům hrozí až tříletý trest odnětí svobody
Podnikatelé, pozor na nové vyhlášky

Firma Synot už má hradišťskou adresu
Fotbaloví fanoušci by se však o osud staroměstské kopané neměli obávat

Reprezentativní sídlo našla firma Synot v Mařaticích - Foto: VaMP
Uh. Hradiště (VaMP) - Jen asi půl roku trvaly stavební práce na objektu v Mařaticích, Vinohradské ulici, aby zde, v novém sídle, mohla koncem září slavnostně zahájit svou činnost staroměstská firma Synot.
Hlavním důvodem změny sídla firmy byly nedostačující prostory, které jsme dosud užívali, vrací se k prvopočátkům Ivo Valenta, ředitel společnosti. Ten netají ani další z důvodů, proč se vedení firmy rozhodlo pro změnu sídla. O stále trvajícím chladném vztahu mezi Synotem a radnicí ve Starém Městě se ostatně napsalo už mnohé... Pod vlivem všech okolností mohl tedy dům, který původně sloužil zahrádkářům, později jako penzion a podnikatelský objekt, dojít do své dnešní podoby. Před dokončením je suterén domu a, což neujde žádnému z kolemjdoucích, okolí čekají nezbytné terénní úpravy.
V objektu, jehož vlastníkem se Synot stal před dvěma lety, se již dnes nachází celé vedení společnosti a veškerá administrativa. V nejbližších dnech, kdy k tomu všemu přibudou ještě další pracoviště, zde bude pod jednou střechou umístěna většina firemních aktivit. Přičemž pro další provozní zařízení sklady a výrobu jsou vytipovány další lokality v okolí.
Zatímco tedy mateřská firma Synot získala hradišťskou adresu, FC Synot, Synot A, Joker a další zůstávají i nadále ve Starém Městě. Samozřejmě vše záleží na výsledku komunálních voleb. Ty ukážou, zda lidé budou nás, spolu s našimi investicemi ve Starém Městě chtít, připustil pro Dobrý den, Slovácko Ivo Valenta.
Teoreticky je tedy podle ředitele společnosti možné, že veškeré aktivity se ze Starého Města vystěhují. Myslím si ale, že s přihlédnutím na všechny možné překážky by FC Synot zůstal staroměstský. Ale jde o to, kam by šly investice z ostatních dceřinných firem. Z hlediska nejbližší budoucnosti by se právě z FC Synot měla stát akciová společnost s navýšeným základním jměním. O její činosti by rozhodovala valná hromada složená ze sponzorů a fotbalových fanoušků. Pokud by se změnila nálada na radnici, určitý podíl bych nabídl i městu, upřesnil Valenta.
Počátky Synotu se datují k roku 1991, kdy měla firma tři zaměstnance - členy rodiny. Dnes vyvíjí svou činnost na území našeho okresu, v České republice i v zahraničí zhruba dvacet navzájem provázaných společností, ve kterých našlo své uplatnění okolo 300 zaměstnanců.Slavnostní zahájení školního roku
Uh. Hradiště - Jako každoročně i letos proběhlo zahájení nového školního roku Základní umělecké školy v uherskohradišťském Klubu kultury.
Sálem se linoucí tichá hudba z cédéčka dětského komorního sboru z Opavy vítala přicházející rodiče s dětmi. Při slavnostní skladbě Trubači nastoupil na jeviště ředitel školy Stanislav Nemrava, jeho zástupci Magdalena Uhrová a Pavel Štulír. Hosty úterního zahájení se stali metodička školského úřadu PhDr. Věra Machová, vedoucí odboru vzdělávání a kultury městského úřadu ing. Helena Vajdíkova a Jaroslav Svoboda, předseda SRPŠ.
Po krátkém přivítání všech přítomných pozval na jeviště ředitel své bývalé zástupce, kteří na konci školního roku požádali o uvolnění z funkce. Kytice a velké poděkování za obětavou práci pro školu a zejména v hudebním oboru patřily Janě Šuplerové a Drahomíře Stránské.
Také hosté se připojili a popřáli rodičům, ale zejména dětem mnoho úspěchů v novém školním roce, hodně zdraví, trpělivosti a štěstí.
Poté se slova ujali zástupci a seznámili rodiče s organizačními záležitostmi a podali informace o hudebním a tanečním oboru. O výtvarném a literárně-dramatickém oboru sdělil informace Stanislav Nemrava.
Na závěr ředitel popřál rodičům, dětem i učitelům úspěšný nový školní rok 1998/99.
Petra MacalíkováJaký bude nový školní rok 1998/99?

Ing. Jiří Vařecha, ředitel ŠÚ
Uh. Hradiště (VaMP) - První týden nového školního roku se týdeník Dobrý den, Slovácko ptal ředitele Školského úřadu v Uherském Hradišti Jiřího Vařechy, jaký bude a jaký by měl být...

Takže, jaký bude nový školní rok 1998/99?
Věřím, že hledání vzdělávacích programů na školách je uzavřeno a je před kantory naplňovat myšlenky praxí. Každá škola měla možnost přihlásit se k nějakému vzdělávacímu programu a nyní má možnosti v dané oblasti hlouběji pracovat. Byl bych pochopitelně rád, kdyby se jim jejich záměr dařilo uskutečňovat. Se současným trendem demografického vývoje je pak spojeno nepříjemné očekávání. Čísla ukazují, že v roce 1997 se narodilo zhruba o šest set dětí v okrese méně, než tomu bylo v letech minulých. Tehdy jich bylo zhruba osmnáct set. Vlna nedostatku dětí se v době do tří let projeví v prvé řadě v oblasti mateřského školství a posléze i u všech stupňů škol. To s sebou ponese i jisté důsledky, které si uvědomuji především jako zaměstnavatel pedagogických pracovníků. Už teď se při jednáních s nimi snažím na tuto skutečnost připravit. Ve středním školství, které je dalším článkem problémů, je třeba pokračovat v oborové regulaci na jednotlivých školách, abychom z absolventů středních škol nedělali potenciální nezaměstn ané. Konkrétně řečeno, je třeba redukovat počet managerů, asistentů podnikatelů apod.

Novým územně správním členěním, o kterém se již déle vedou polemiky, bychom se měli stát součástí zlínského vyššího územně správního celku (VÚSC). Víte už, jak se promítne do školství?
Zde se již sáhlo ke konkrétním krokům. 18. září proběhne konkurz na ředitele Školského úřadu ve Zlíně. Tento státem určený školský úřad (v celé republice jich bude 14 - pozn. red.) by na sebe měly příkazem ministra školství vzít odpovědnost za síť především středních škol, za jejich oborovou nabídku, za investiční výstavbu a některé části speciálního školství. Díky provázanosti činnosti se vznikem VÚSC by mělo dojít ke snížení administrativy v úrovni ministerstva i na školských úřadech.

Zůstaňme v našem regionu. Mluví se o tom, že by učitelé měli dostat na platech přidáno. Bude tomu tak?
Nový ministr již pronesl prohlášení, že dojde k mzdovému navýšení, a probíhající jednání vyústila k příslibu 17 procent nárůstu mezd pro příští rok. Je možné, že dojde k navýšení i v roce letošním. Já osobně však neočekávám převratné změny, protože i kdyby se vše podařilo a pedagogové dostali přidáno, není to zásadní krok, který by měl být ve školství proveden. Ruku v ruce by jejich hodnocení mělo jít s kvalitou výchovy a vzdělávání. Obrazem kvalitativního posunu může být například státní maturita na všech školách, které takové vzdělání mohou poskytnout, bez ohledu na zřizovatele. Mám informace, že tomu zdaleka tak ve všech případech není.

Jak si hlídáte úroveň jednotlivých škol?
Zprostředkovaně. Například Sonda maturant, která byla v loňském školním roce první vlaštovkou, je jakýmsi základním kamenem. Důležitou roli zde sehrává Česká školní inspekce a její inspekční zprávy. Do dnešního dne existovaly různé pokusy, jak otestovat úroveň školy, které ovšem dosud neměly oficiální punc. Mnohé školy se takto vzájemně mezi sebou porovnávají již běžně.

Není na škodu, že výuka na různých školách probíhá různě, učitelé nepoužívají jednotné učebnice? Dříve byl třeba pro prvňáčky jeden slabikář, jedna početnice...
U nás při středisku služeb školám dobře pracuje metodická sekce prvního stupně. Pedagogové v ní pracující jsou odborníci schopni vybrat z velké nabídky nakladatelství právě tu učebnici, kterou školám doporučí. Samotný výběr je pak ryze individuální záležitostí kantora. I tím je dána jedinečnost jednotlivých škol a podtržena jejich autonomie, která nám tu dříve chyběla.

Díky za rozhovor.Prodejna Adidasu vykradena
Uh. Hradiště (Kk) - V noci ze 3. na 4. 9. se vloupal dosud neznámý pachatel do prodejny sportovního zboží značky Adidas, nacházející se v átriu na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti. Pachatel vnikl do prodejny probouráním zadní stěny a zde odcizil veškeré zboží. Předběžně vyčíslená škoda činí 950.000,-Kč.Lékárenské služby

	Uherský Brod

	7. - 9. září	- lékárna Poliklinika město
	10. - 14. září	- lékárna Poliklinika sídliště

	Uherské Hradiště

	7. září 	- 	Mařatice
	8. září		- 	Vodní
	9. září		- 	Františkánská
	10. - 14. září	- 	NemocniceNavštivte bezplatně Slovácké muzeum a Galerii
Uh. Hradiště (SM) - Sobota 12. září skýtá příležitost všem zájemcům o naše kulturní dědictví bezplatně navštívit a seznámit se s památkami a pamětihodnostmi, a to nejen v našem regionu.
Také Slovácké muzeum se k tomuto významnému svátku připojuje a nabízí svým návštěvníkům prohlídku památkově chráněných objektů muzea.
Hlavní funkcionalistická budova Slováckého muzea ve Smetanových sadech, bývalý hostinec Na Střelnici, přibližuje život lidu na Slovácku svou národopisnou expozicí Slovácko, ve velkém výstavním sále výstavu ze sbírek moravských muzeí o historii stolování, nazvanou Stolečku, prostři se! a v malém sále je možno naposledy zhlédnout končící výstavu Fauna jihovýchodní Moravy, která přibližuje typické zástupce fauny našeho regionu.
Národní kulturní památka ve Starém Městě Na valách - památník Velké Moravy - odkrývá základy první objevené a uznané stavby z doby velkomoravské a barvité slovo průvodce pana Dobeše představuje nevšední zprostředkování informací od dávné minulosti k dnešním dnům.
Bolestivé a nákladné byly a stále zůstávají následky loňských povodní. Nejvíce se podepsaly na budově Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici, která patří k významným dokladům vznosného barokního stavitelství v Uherském Hradišti. K nahlédnutí bude zatím jen její zrekostruovaná část.
Součástí Slováckého muzea se staly selské usedlosti s patrovou komorou - domy č.p. 90 a 93 v obci Topolná. Můžete navštívit zemědělskou usedlost č.p.93 se stálou expozicí lidového bydlení, s patrovou komorou, kde je nově instalovaná expozice rybářství, a hospodářský trakt s výměnkem. Od letošního roku započalo muzeum s postupným dobudováváním drobným hospodářským stavem, a tak se zájemci mohou seznámit s funkční udírnou a novou sušírnou ovoce, z níž bude možné ochutnat její čerstvě usušené plody.Druhý autosalon v Uherském Brodě
Uh. Brod (Mac) - Slavnostní zahájení II. autosalonu Domu kultury Uherský Brod proběhne v pátek 11. září v 15.00 hodin. Tímto jsou zváni všichni příznivci automobilismu na II. Autosalon, kde se představí osobní, užitkové, terénní automobily prestižních značek - Škoda, Volkswagen, Audi, Seat, Hyunday, Mazda, Kia, Daewoo, Land Rover, Chrysler, Mercedes a BMW.
Letošní brodský autosalon doplní kolekce motocyklů Yamaha. Celou akci doplňuje prodej autodílů a zabezpečovacích zařízení, nabídka leasingových služeb a atrakce pro děti - el. minimotorky.Oblastní výstava psů v Buchlovicích
Buchlovice (red) - Českomoravská kynologická jednota Praha, výstavní výbor Uherské Hradiště pořádají oblastní výstavu psů. Přes 43 plemen, cca 500 psů můžete obdivovat v areálu zámeckého parku v sobotu 12. září. Zejména se jedná o lovecká plemena a plemena zapisovaná ČMKJ. Součástí bude také speciální výstava klubu chovatelů loveckých slidičů a american cocker club a klubová výstava krátkosrstého ohaře se sídlem v Brně a klubu slovenského kopova.
Zámecký park bude po dobu výstavy vyhrazen jenom pro zájemce o tuto akci.Zubr finišoval v Uh. Hradišti
Uh. Hradiště (VaMP) - Víte, jaký je rozdíl mezi zubrem a bizonem? Třeba ten, že zubra můžete pořídit v rodném Přerově, ale i ve výčepech naší republiky, hlavně když je dobře napěněný... Celkem deset zastávek měla oslava přerovského piva Zubr, když tou poslední se stalo v sobotu 5. září od 13 hodin Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Vedle tradiční atrakce s plnou ledničkou piva, jejíž obsah získal nejlépe tipující milovník zlatavého moku, se v Hradišti představil i Železný Zekon a silnější příchozí si mohli zasoutěžit v páce. Uplakané Hradiště se tak stalo svědkem další akce, kterých bude třeba s blížícím termínem komunálních voleb určitě přibývat.Pachatelům hrozí až tříletý trest odnětí svobody
Uh. Hradiště (Kk) - Až tříletý trest odnětí svobody hrozí pachatelům, kteří byli policisty přistiženi v pondělí 31. 8. v Uherském Hradišti při krádeži drobných mincí z telefonního automatu u hotelu Grand. Jak bylo následně zjištěno, tři dvacetiletí pachatelé ze Zlína, z nichž byla jedna dívka, vybírali mince již v předešlých sedmi případech i na jiných místech v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, že touto činností po určitou dobu znemožnili používat veřejné telefonní stanice dalším občanům, bylo všem pachatelům vyšetřovatelem sděleno obvinění ze spáchání trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení, za což jim hrozí shora uvedený trest.
V daném případě požívají veřejné telefonní stanice ochranu před možnými pachateli úmyslných trestných činů, kteří tyto přístroje poškozují, neboť tyto neslouží pouze k soukromým telefonním hovorům, ale zejména i k případnému zavolání rychlé lékařské pomoci. Znemožnění provozu tohoto zařízení tak může ohrozit i lidský život, neboť pomoc může v důsledku jejich jednání přijít pozdě. V tomto případě by si tedy pachatelé měli uvědomit, že slouží i jim samotným, dodal tiskový mluvčí policie.Podnikatelé, pozor na nové vyhlášky
Uh. Hradiště (red) - Okresní hospodářská komora upozorňuje zejména drobné podnikatele na nové vyhlášky, jež nenápadně vyšly o prázdninách ve Sbírce zákonů, jsou technického charakteru a svým dopadem mohou mnohé zaskočit. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo obávanou vyhlášku (č.147/98 Sb.) o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby. Vstupuje v platnost 1. října a určuje povinnost všem výrobcům potravin zpracovat analýzu technologie výroby. Vstupuje v platnost 1. října a určuje povinnost všem výrobcům potravin zpracovat analýzu technologie výroby (výrobních operací a postupů), zjistit největší riziko možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin a následně zamezit, vyloučit, popř. zmenšit tato nebezpečí a vést o tom evidenci.
Protože se jedná o poměrně náročnou odbornou záležitost, která vyžaduje také řadu administrativních opatření, je nezbytné zvládnutí uvedené problematiky (alespoň orientačně) předpokladem dalšího působení i u drobných výrobců potravin, resp. živnostníků (např. pekárny atd.). Těsně před vydáním ve Sbírce zákonů je ještě vyhláška, týkající se povinností výrobců a dovozců potravin, tzv. prohlášení o shodě (s technickými požadavky na výrobky). Má platit rovněž od 1. října. Byť obsahují v přechodném ustanovení určitý čas tolerance, umožňující plné zavedení do praxe, není tady příliš prostoru na otálení. K uvedené problematice připravuje Okresní hospodářská komora školení.
1. září vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 174/1998 o technických požadavcích na kosmetické výrobky, které podrobně upřesňuje, jaké kosmetické výrobky a v jakém složení lze uvádět na trh (vyrábět, dovážet, prodávat), jaké látky a v jakém množství mohou obsahovat, příp. jasně stanovují, které přísady v kosmetických prostředcích jsou zakázány, a stanovuje způsob značení kosmetických výrobků a informací odběratelů (zákazníků). Byť v 1. fázi platnosti nařízení se uvedená omezení vztahují bezprostředně na výrobky nové (stávající kosmetika se musí uvést do souladu do konce roku 1999), měl by se s Nařízením vlády seznámit každý, kdo obchodně s kosmetikou přichází do styku. Znění uvedených vyhlášek lze získat na Okresní hospodářské komoře.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund