Číslo: 36
13.09.1999
Článků: 77

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Burzy ptactva se definitivně přestěhují
Otevřené památky se těšily velkému zájmu veřejnosti
Neznámý kutil poškodil i buldozer
Příště bude držet volant pevněji
KDU - ČSL na Velehradě
Tragická nehoda si vyžádala život
Po revoluci se do kostelů nahrnula spousta lidí, tvrdí farář
Ptáme se za vás
Minimalizovat rizika v podnikání!
Česká pošta, s. p., informujeSobotní den otevřených dveří památek využili občané na Slovácku různě. Pro TV Nova, Martin Jih, Kunovice.Burzy ptactva se definitivně přestěhují
Uh. Hradiště (fal) - Po několika letech změní své působiště chovatelské setkání okrasného ptactva, známé pod názvem burza. S konečnou platností totiž město rozhodlo o jejím přestěhování na tržnici u vlakového nádraží. "Burzy okrasného ptactva se původně konaly ve sportovní hale v Uherském Hradišti, později se přesunuly na venkovní stadion. Ovšem s tím, jak se neustále rozrůstaly, byly stále větší problémy s parkováním, znečišťováním a v určité míře docházelo k poškozování tohoto areálu," uvedl na pravidelné tiskové konferenci uherskohradišťský místostarosta Květoslav Tichavský.
"Proto jsme se rozhodli místo konání změnit. Jednání ohledně náhradního umístění tak velké akce evropského významu vzhledem k tomu, že se sem sjížděli chovatelé z okolních států, bylo ale složité," řekl Tichavský. Jak dále uvedl, uvažovalo město například o využití prostor v kasárnách, tam však neuspělo.
"Nakonec byla po dlouhých jednáních a konzultaci s hygienikem z dalších pěti možností vybrána městská tržnice u vlakového nádraží," řekl Tichavský.
Budou však muset být dodrženy podmínky hygienika. Ten totiž trvá na tom, že v době konání burzy musí být na tržnici umístěny minimálně 2 chemické záchody, stoly musí mít omyvatelný povrch, také bude nutné větší množství odpadkových košů a velký důraz je kladen na závěrečný úklid celého prostoru. Kromě toho zde bude povolen jen jediný stánek s občerstvením.
Podle Františka Zbraňka, vedoucího biologického kroužku závodního klubu, který chovatelské setkání pořádá, přínos nebo negativní důsledky přestěhování se ukáží teprve po prvním chovatelském setkání na tržnici, které se uskuteční 17. října.
"Vzhledem k tomu, že se město chovatelským setkáním stalo pověstné a vyhlášené, nevidím důvod, proč by si i nadále nemělo tuto pověst uchovat. Je však nutné tomu dát pevná a nepřekročitelná pravidla," řekl uherskohradišťský starosta Ladislav Šupka a dodal, "pro chovatele je tento prostor dostatečný, jsme ale rádi, že se tam nevměstná všechno ostatní, jako je elektronika, oblečení, velkoobchodníci s krmivem a podobně."Otevřené památky se těšily velkému zájmu veřejnosti
Uh. Hradiště (Kk) - "Osobně jsem ráda, že si alespoň jednou za rok mohu prohlédnout památky, které jsou normálně veřejnosti nepřístupné," uvedla jedna z obdivovatelek jezuitského kláštera v Uherském Hradišti. Není divu, nejen že v rámci Dnů evropského dědictví, které probíhají vždy druhou sobotu a neděli v září v celé Evropě, mohli i obyvatelé Uherského Hradiště v sobotu 11. září 1999 nahlédnout do více než patnácti památek, ale vychutnali si také báječnou atmosféru bohatého doprovodného programu.
Uherské Hradiště doslova ožilo a obě náměstí se naplnila davy lidí. Již od ranních hodin probíhal na Masarykově náměstí jarmark lidových a uměleckých řemesel, ke kterému vyhrávala cimbálová muzika ZUŠ a tančil Hradišťánek. Nechyběl ani Sbor sv. Pluka, který zpíval na nádvoří staré radnice a při odhalování fresky Zdeňka Targuse Červinky na domě č. 46 "U Sovy". Zájem především mužské části veřejnosti upoutala výstava historických vozidel Veteran car klubu. "Město nás požádalo, abychom přijeli, jsme rádi, že jsme dostali tuto nabídku. Naší největší chloubou je vůz z roku 1925 značky Wikov," řekl Josef Milis, zástupce předsedy Veteran car klubu.Neznámý kutil poškodil i buldozer
Kunovice (vb) - Někdy v období prvního zářijového týdne se zatím neznámý pachatel vloupal do stavební buňky v Kunovicích, ze které odcizil elektrickou centrálu, benzinovou sekačku a další nářadí v hodnotě bezmála 45 tisíc. Při odchodu z nezvané návštěvy stačil ještě poškodit odstavený buldozer, přičemž škoda byla vyčíslena na šest tisíc korun.Příště bude držet volant pevněji
Babice (vb) - Pět minut před začátkem úterního dne došlo k dopravní nehodě, kterou způsobil místní osmatřicetiletý občan s osobním automobilem Škoda Felicia. Pod vlivem alkoholu a v rychlosti větší než je přiměřená, projížděl táhlou levotočivou zatáčkou, když tu zapomněl použít volant a vyjel s vozidlem mimo vozovku. Zde potkal jen dvojitý betonový sloup elektrického vedení. Následky byly bolestivé. O čtyři roky mladší spolujezdec utrpěl luxaci pravé kyčle, frakturu nosu a další zranění s dobou citelného omezení v obvyklém způsobu života minimálně 6 týdnů. Podnapilému řidiči se až na pár oděrek skoro nic nestalo. Sám doznal požití dvou točených desítek a tří velkých frťanů. Jeho řidičák mu byl zadržen, hmotná škoda se pohybuje kolem jednoho sta tisíc korun.KDU - ČSL na Velehradě
Velehrad (ja) - Slavnostního zasedání předsednictva se zúčastnili v˙pondělí ve Velehradě zástupci KDU -ČSL v˙čele s˙Janem Kasalem a Cyrilem Svobodou. Připomněli si tu sto let od založení předchůdkyně dnešní KDU-ČSL Moravsko-slezské křesťanskosociální strany. Jak uvedl Kasal, historickým momentem byl tehdejší velehradský sjezd, který vytvořil pevnější strukturu a zrod křesťanské strany. "K tomu dobrému se hlásíme a z˙toho špatného si bereme ponaučení," řekl Kasal. Politici položili také věnec k˙hrobu zakladatele strany Jana Šrámka, kterému bylo v˙době velehradského sjezdu 29 let a ve vrcholové˙politice zůstal činný padesát let.Tragická nehoda si vyžádala život
Babice (Kk) - Ke střetu osobního automobilu a motocyklu došlo v pátek 10. září kolem 17.30 hodin v obci Babice na křižovatce u zdejšího zemědělského družstva. Tato nehoda si vyžádala krutou daň - lidský život. Řidič z Kunovic vozem značky Škoda 110 R nedal přednost projíždějícímu motocyklu značky Honda, jehož mladý majitel z Kroměřížska (1968) na utrpěná zranění zahynul. K nehodě vyjela ihned jak záchranná služba, tak i uherskohradišťští hasiči. "Na místo jsme vyjeli s naším záchranným vozidlem Denis, neboť hrozil únik benzinu a následný požár. K požáru ale nedošlo a jak my, tak i záchranná služba jsme již bohužel byli zbyteční," uvedl jeden z přítomných hasičů.Po revoluci se do kostelů nahrnula spousta lidí, tvrdí farář
Boršice - Milan Ryšánek je od roku 1991 farářem obce Boršice u Buchlovic a dnes už dokonce i místoděkanem uherskohradišťského děkanátu. Zeptali jsme se jej proto na jeho názor týkající se náboženství v současných podmínkách.

Do škol se vrací hodiny náboženství. Projevuje se to i v˙běžném životě? "Nepoužil bych výrazu vrací se, protože i v˙dřívější době probíhala náboženská výuka. Konala se však na místech, která nebyla tak na očích veřejnosti, především pak tehdejší vládě. Rodičům často bylo vyhrožováno,že pokud budou jejich děti navštěvovat katechismus, nedostanou se na vyšší školy, nebudou moci postoupit na vedoucí místa. Takže dnes mají rodiče více odvahy své děti přihlásit. V˙běžném životě se náboženská výchova samozřejmě promítne, je však důležité, aby v˙souladu s˙vírou vychovávali svá dítka i rodiče. Pokud rodiče sami nechodí do kostela, pokud jednají v˙rozporu s˙božími přikázáními a po dítěti vyžadují účast v˙náboženských hodinách či na mši, děti mají z˙toho v˙hlavě zmatek. Samozřejmě i rodiče, pokud mají zájem, mohou dohnat zameškané a mohou se aktivně podílet na náboženském životě."

Po roce 1989 se do kostela nahrnula spousta lidí. Jak to s˙návštěvností vypadá dnes? "Samozřejmě, ten, kdo přišel do kostela jen proto, aby ukázal po revoluci svou svobodu nebo se jen předvedl před sousedy, určitě už za těch deset let "odpadl". Činí-li člověk něco bez víry, dlouho mu to nevydrží. Najdou se ale i takoví, kteří se nebojí například nechat se pokřtít později, než je běžně zvykem. Například v˙roce 1995 jsem křtil ročníky 1962, 1969, 1982. V˙roce 1997 pak ročníky 1979 a 1982."

Jak se jako páter díváte na otázky soužití dvou osob stejného pohlaví? "Tady jasně odpovídá křesťanská mravouka. Soužití takových dvou osob je v˙rozporu se základním posláním muže a ženy, nemohou plnit rodičovské poslání. Všichni vidíme, že i společnost sama tápe, hledá místo, kam by takové lidi měla zařadit."

Který bod z˙Desatera činí farním ovečkám největší potíže? "Desatero hovoří o vztahu člověka k˙Bohu a člověka k˙člověku. Pomáhá nám to, co bylo nabouráno, opět obnovit, napravit. Vysvětluje nám, jak se máme chovat a proč se tak máme chovat. Nemůžeme tedy říci, který bod Desatera je nejčastěji porušován, spíše by se dalo hovořit o tom, jak se lidé k˙sobě chovají navzájem. Rozdílné jsou vztahy mezi lidmi ve městě, kde převládá anonymita, a vztahy mezi lidmi na vesnici, kde si lidé navzájem "vidí do talíře". Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se chováme k˙sousedům, zda nezávidíme, neubližujeme, nevydíráme."

Latinské přísloví "Sic transit gloria mundi" praví: takto pomíjí světská sláva. Jak pomíjí? "Toto přísloví je třeba chápat jako poukaz na hledání trvalejších hodnot. Vše na světě, ať již sláva, moc, bohatství, úspěch, nebo cokoli jiného, je pomíjivé, nepřináší nám to trvalé kladné hodnoty, které nám však nabízí Bůh. Historie přináší zprávy např. o mnoha mužích, kteří byli obletováni ženami, ale nakonec zemřeli někde v˙ústraní, bez povšimnutí. Známe také zpěváky, kteří skončili kdo ví kde a kdo ví jak. Je tedy třeba hledat trvalejší hodnoty, jak jsem již řekl."

Je dnešní církev moderní, pokroková? "Slovo pokroková se dá vykládat několika způsoby. Církev zůstává stejná v˙tom, že dává každému člověku naději, útěchu, nabízí trvalé hodnoty, oporu, učí lidi žít v˙souladu se svým stvořitelem, a tedy i v˙souladu s˙přírodou, sami se sebou, se svou přirozeností. Pokroková, moderní je v˙přístupu k˙mládeži. Mladým je například umožněno zpestřovat bohoslužby zpíváním liturgických písní za doprovodu kytar. Domnívám se, že pokrok je patrný například také v˙hodinách katechismu."

Jana Hlavačková
Ptáme se za vás
Obdržel jsem darem dům. Chci jej darovat dceři. Když jsem dům obdržel, byl na něj zpracován odhad. Musím mít odhad nový? Prý budu já nebo dcera platit daň? Aleš. J., Kunovice.
Jiří Kozumplík, ředitel společnosti REALITAS, s.r.o.:
Darování nemovitosti je právní úkon, který doprovází i nutnost zaplacení daně darovací. Abych Vám mohl odpovědět naprosto přesně, musel bych znát bližší informace o obou darech (datum podepsání smluv, jejich nabytí právní moci zápisem do katastru apod.), ale pokusím se Vám alespoň základní údaje sdělit.
Při darování musí být zpracován znalecký posudek (odhad) darovaných nemovitostí k˙datu převodu dle platného zákona a vyhlášky. K˙dnešnímu dni platí pro oceňování nemovitostí zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku, která je platná od 1.7.1999. Předtím platila vyhláška 279/1999 Sb., která platila od roku 1997. Lidově řečeno od roku 1997 platila do 30.6.1999 starší vyhláška a od 1.7.1999 platí vyhláška nová. Předpokládám, že jste nemovitost obdržel před 1.7.1999 a darovat ji budete po 1.7.1999. Z˙toho vyplývá, že musíte mít každopádně posudek nový, zpracovaný podle platné vyhlášky.
Při darování (čehokoli) je nutné podle zákona o dani dědické, darovací a z˙převodu nemovitostí zaplatit daň darovací. Plátcem daně je obdarovaný. Z˙toho vyplývá, že když jste nemovitost obdržela, byla jste povinna podat daňové přiznání daně darovací a daň zaplatit. Když budete nemovitost darovat dceři, pak bude plátcem daně ona a bude mít tutéž povinnost.
Pokud budete potřebovat pomoci s˙daňovými otázkami, nebo budete chtít další informace týkající se znaleckých posudků, přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte, rádi Vám pomůžeme.
Jakékoli další dotazy týkající se znaleckých posudků Vám zodpovíme v˙naší kanceláři, nebo se můžete obrátit také na ing. Moniku Markovou, znalkyni jmenovanou Krajským soudem v˙Brně, a to znalkyni v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, a dále stavebnictví - stavby obytné a průmyslové, na adrese Tupesy č.p. 416, tel.: (0632) 597 202, mobil: 0603 - 34 99 75.

Co mám dělat v případě, když po odchodu podomních prodejců zjistím odcizení peněz či jiných věcí? Karel Š. Podolí

Odpovídá kpt. Jaroslav Krejčíř, tiskový mluvčí policie
"Okamžitě volejte linku 158 Policie ČR, kde celou událost nahlásíte. Policie pak má po bezprostředním nahlášení větší šanci dopadnout zloděje i s odcizenými věcmi, které by vám pak byly po skončení šetření vráceny. Zejména je dobré si zapamatovat a v oznámení uvést počet prodejců a jejich popis, což se týká i případného vozidla, se kterým se tito přepravují. U vozidla je dobré zapamatovat si jeho typ, barvu a případně i státní poznávací značku."

Proč se v˙Kunovicích odváží domovní odpad pouze 1x za 14 dní, kdežto např. ve Starém Městě 1x týdně, a to za stejnou cenu?

Odpovídá Jarmila Podškubková, pracovnice MěÚ Kunovice
"Týká se to pouze rodinných domků. U panelových domů probíhá svoz 1x týdně, v˙místní části Nový dvůr je pak kombinovaný. Toto rozhodnutí učinila městská rada na základě zkušeností z˙lístkového režimu. Jelikož lidé měli platit za množství odpadů, řešili likvidaci domovního odpadu takovými způsoby, aby nemuseli platit za pravidelný odvoz. Vznikaly tak četné černé skládky, pročež městská rada přijala toto opatření. Dalším činitelem pro určení četnosti vývozu popelnic byl rovněž stav komunikací, které byly těžkým svozovým vozidlem poškozovány. Pro informaci čtenářů mohu sdělit, že s˙ohledem na vzrůstající množství odpadů v˙Kunovicích i na opravy místních komunikací uvažuje rada o změně svozového režimu. Upozorňuji však na to, že čtrnáctidenní svozový režim je účtován 200,- Kč na osobu, kdežto týdenní je účtován 245,- Kč na osobu."

Jsou pracovníci svozového vozidla povinni sbírat odpadky, které jim vypadnou z˙popelnic? Jak se mohu bránit tomu, abych po příchodu domů našel před svým domem kopec odpadků?

"Pracovníci svozového vozidla by samozřejmě měli dbát na úklid. Z˙90% je však vypadávání odpadků zapříčiněno občany samotnými, jelikož mají popelnice poškozené nebo přeplněné. Jako občan se mohu bránit tak, že zavolám na ObÚ nebo přímo na firmu zajišťující svoz odpadů - OTR, a.s. Uh. Hradiště, Ing. Klíma."

Je počet popelnic pro jednu domácnost omezen, nebo si mohu pořídit popelnic více? Josef B. Kunovice

"V˙rámci zabezpečení pořádku v˙obci obecní úřad povoluje i větší množství popelnic pro jednu domácnost. Pracovníci OTR vyvezou všechny Vaše popelnice."Minimalizovat rizika v podnikání!
Dne 28.9.1999 v 10 hodin (v malém zas. sále Okr. úřadu) pořádá Okr. hospodářská komora seminář k uplatnění rozhodčího řízení v podnikatelské praxi - nedoceněnému nástroji pro účinné zajištění majetkových práv a rychlé řešení obchodních sporů v tuzemském a mezinár. obchodě. Lektor: tajemnice Rozhodčího soudu při HK a AK v Praze - JUDr. Moravcová. Informace a přihlášky - kancelář OHK: 0632/55 78 49, 55 54 82.Česká pošta, s. p., informuje
Česká pošta, s. p., informovala na platebních dokladech všechny plátce SIPO o právě prováděných změnách. Na základě řady dotazů veřejnosti doplňujeme informaci: Stávající plátci SIPO budou převedeni do nového systému automaticky bez návštěvy kontaktního místa. Naší snahou je maximální spokojenost klientů České pošty.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund