Číslo: 37
15.09.1997
Článků: 46

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Počet narozených dětí stále klesá
Očkování proti žloutence v číslech
Ve sbírce Charity koruny i marky
Vodovod na Chabaně
Hody na Hrozenkově
Na Modré setkání starostů
Poslanecký den s Václavem Grulichem
Speciální škola pro postižené děti

Počet narozených dětí stále klesá
Uh. Hradiště (Kk) - Nejenom v našem okrese, ale v celém státě porodnost stále klesá. V loňském roce byla poprvé v České republice vyhlášena negativní bilance, což znamená, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Přimář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Uh. Hradišti k tomuto problému uvedl: Přímo na našem oddělení odhadujeme, že se zde ročně rodí o takřka 200 dětí méně. V loňském roce se narodilo v uherskohradišťské nemocnici 1046 dětí, tím se řadí zdejší porodnice mezi čtyři největší v jihomoravském kraji. Dle slov primáře Březiny porodnost klesá právě díky dobře fungujícímu plánovanému rodičovství.
Od roku 1990 vysoce stouplo používání hormonální antikoncepce, což je samozřejmě dobře, jak jde vidět, sice klesá porodnost, ale zároveň dost podstatně klesl počet interupcí. Naše oddělení provádělo měsíčně 100-110 interupcí, v současné době tento počet poklesl na 20-30 interupcí za měsíc, upřesnil primář. Právě podstoupené interupce mají za následek, že další možné těhotenství je vždy rizikové. Rizikové těhotenství je velice široký pojem. Existuje mnoho kritérií, která určují, jaké těhotenství je považováno za rizikové. Ve skutečnosti počet rizikových těhotenství, kdy je žena nucena proležet několik měsíců v nemocnici a kdy se bojuje, aby se těhotenství udrželo, není tak vysoký, dodal závěrem Březina.Očkování proti žloutence v číslech
Uh. Hradiště (VaMP) - Ke čtvrtečnímu dopoledni (4. 9. 1997 - pozn. red.) bylo v ordinacích dětských lékařů naočkováno 4679 dětí. Očkování se týkalo dětí, které k˙1. září 1997 dovršily věku tří let, a pak všech dětí až do ukončení povinné školní docházky v roce 1997/98. Očkovány byly rovněž děti do věku patnácti let, u kterých není povinná školní docházka. Očkování mělo být ukončeno v pátek 5. září 1997, prodlouženo do 10. září, ovšem vzhledem k tomu, že některé děti trávily první dny měsíce září na škole v přírodě, bude jejich očkování prodlouženo. V České republice se očkování dětí proti žloutence týkalo celkem dvaceti jedna okresů, které leží ve východočeském, severomoravském a jihomoravském okrese. Okresní hygienická stanice v Uh. Hradišti rozdělila celkem 9.000 očkovacích dávek. Prostřednictvím Krajské hygienické stanice je Hradiště získalo jako dar ze Spojených států amerických.
Každá očkovací dávka byla vyloženě určena pro děti, které mají trvalé bydliště v obcích nebo částech obcí, jež byly postiženy povodní, upřesnila ředitelka Okresní hygienické stanice Skulová. V našem okrese se očkování týkalo jedenácti obcí, přičemž, jak uvedla Skulová, dávku nemusely dostat všechny děti. Z Hradiště byla dávka určena pro všechny děti kromě sídliště Východ. Míkovice, Vésky a obce v okolí, které nebyly zaplaveny, samozřejmě rovněž ne, uvedla Skulová. Použitá americká vakcína se dává ve dvou dávkách, když přeočkování dětí bude provedeno za šest až osmnáct měsíců. Kromě toho lze obdobnou očkovací dávku zakoupit v lékárnách, je ale třeba mít doporučení od ošetřujícího lékaře. V tomto případě jde o výrobek z Belgie a její aplikace je třídávková.
Zatím jsme neměli hlášeny žádné vedlejší účinky, které by očkování provázely, řekla na závěr ředitelka Skulová. Podle Skulové nikdo rodiče k očkování písemně nevyzýval. Celá problematika byla natolik známá, že se každý měl dostavit ve vlastním zájmu.Ve sbírce Charity koruny i marky
Uh. Hradiště (VaMP) - V těchto dnech začala pracovat při Okresní charitě komise, která by měla v nejbližším období rozdělit finanční částku, vybranou charitou během červencových povodní. Dobrovolná finanční sbírka je určena na pomoc všem těm, kteří byli povodní nejvíce postiženi. Ke 4. září 1997 činilo toto konto charity 572.550 korun a pět set marek. Peníze pocházejí většinou od dárců našeho regionu a v něm také zůstanou, řekla Dobrému dnu Marie Žertová z Okresní charity v Uherském Hradišti. Podle pracovníků charity je nesmírně obtížné orientovat se v dané situaci a určit míru potřebnosti jednotlivých rodin, či občanů. Proto jsme požádali o pomoc Městský úřad v Uherském Hradišti a obecní úřady postižených obcí, uvedla Žertová, sociální pracovníci těchto úřadů mají totiž požadavky občanů zmapovány a jsou tak laskaví, že nám potřebné informace poskytnou.
Okresní charita je rovněž názoru, že by rozdělování peněz mělo být koordinováno, aby nedocházelo k duplicitní a tím třeba ke zbytečné pomoci, zatímco jinde by pomoc mohla scházet.
Všem lidem, kteří přispěli do sbírky, charita děkuje. Chceme jim i nadále prostřednictvím tisku poskytovat informace o tom, jak je s jejich penězi nakládáno. Mají na to právo, řekla Žertová.Vodovod na Chabaně
Břestek (Kk) - Obyvatele Chabaní, části obce Břestku, trápí již mnoho let problém s nedostatkem vody. Obecní vodovod zde totiž nevede. Mnozí se tak pokusili vyřešit situaci vyhloubením vlastních studní, ale vody v nich je málo a na pokrytí požadavků místních obyvatel toto množství vody zdaleka nestačí. Starosta Břestku pan Krušina však neváhal a rozhodl, že i přes četné problémy, je nutno obyvatelům Chabaní obecní vodovod zajistit. Na naše poměry je přívod vodovodu na Chabaně velká investiční akce. Celý projekt bude stát čtyři a půl milionu korun. V současné době je již potvrzena smlouva na dotaci s ministerstvem zemědělství a začaly se provádět první práce. Bohužel dotace pokryje pouze 65 % nákladů, zbytek budeme nuceni hradit z vlastních zdrojů, což bude pro obec samozřejmě velmi náročné, uvedl starosta.
Chabaně jsou od Břestku vzdáleny téměř tři kilometry a rozkládají se na velkém kopci, proto jsou zde tak obrovské problémy s vodou. Obecní vodovod končí u fotbalového hřiště a dovést vodu do kopce bude problém. Práce byly zadány firmě INGSTAV z Uh. Hradiště a počítáme, že vodovod bude hotov do konce měsíce července příštího roku, dodal na závěr starosta.Hody na Hrozenkově
Starý Hrozenkov (JiV) - Za přítomnosti ministra Josefa Luxe proběhly v neděli 8. září v Hrozenkově tradiční hody spojené s biodožínkami. Spolupořadatelem akce se stal Svaz producentů a zpracovatelů biotravin Pro-Bio ze Šumperka. Za účasti oficiálních hostí a samotných účastníků, kterých dle starosty Hrozenkova Vaculíka bylo okolo sedmi tisíc, proběhl program připravovaný pro tuto příležitost. Krojovaný dožínkový průvod plný historických zemědělských povozů, techniky a nářadí uchvátil určitě každého. Nebylo snad nikoho, kdo by neochutnal některý z potravinářských výrobků, které se na tradičním jarmarku objevily pod označením bio.
Na hodech nemohlo chybět vystoupení místních souborů Kopaničár, Kopaničárek a dechovky Hrozenčanky a hostů z Valašských Klobúk - Valašky.
Na obecním úřadě vlála vedle vlajky státní i vlajka Hrozenkova, kterou obec používá od roku 1993, kdy jim bylo parlamentem odsouhlaseno užívání znaku i vlajky. Znak je historický, používal se od roku 1850 a je to modré víno a zelený list ve stříbrném poli.Na Modré setkání starostů
Modrá (JiV) - Po celý týden probíhala na Modré pro téměř dvacet starostů z celé vlasti Škola obnovy venkova. Na tomto semináři se hlavně diskutovalo o programu obnovy venkova a nad dalším rozvojem života na venkově. Součástí semináře byly i přednášky zajímavých hostů, exkurze a návštěvy jiných vesnic, např. Hostětín, Pozlovice, Vápenice, Velehrad, aj.Poslanecký den s Václavem Grulichem

Václav Grulich (vpravo) při svém poslaneckém dni. - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Devátého září měl v Uh. Hradišti poslanecký den člen ČSSD, Václav Grulich, předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Strávili jsme s ním pár hodin při jeho činnosti. Při této příležitosti jsme mu položili pár otázek:

Jak často vychází poslanecký den?
Každé pondělí a v parlamentním sedmitýdenním cyklu jednou za sedm týdnů. Pondělky věnuji převážně Brnu, tiskovým konferencím, zasedáním, účasti na akcích kulturních či jiných a v tom cyklu sedmitýdenním se věnuji kromě Brna i ostatním okresům. Tak jsem dneska tady, zítra v Hodoníně, ve čtvrtek na Břeclavsku atd. Až do neděle.

S čím se na vás nejčastěji lidé obracejí?
Velmi často jsou to bohužel věci tak osobního charakteru, že s nimi jako poslanec parlamentu nemůžu nic udělat. Lidé si často pletou funkci poslance s funkcí exekutivního úředníka a neuvědomují si, že poslanec nemůže řešit třeba bytové záležitosti nebo rodinné či sousedské spory. Je obtížné jim toto vysvětlit a neurazit je přitom.

S čím by se tedy lidé na vás měli obracet?
Mohou to být právě věci týkající se exekutivy, např. opatření okresního úřadu, opatření taková, která pramení z ministerstev a s˙kterými nejsou spokojeni, tam, kde exekutiva pochybila a kde má poslanec právo interpelací, dopisem nebo stížností se obrátit na příslušného ministra. Já jako poslanec se nemohu obracet na subalterní úředníky, já se musím obrátit na ministra, který si tu věc nechá prověřit či prošetřit a v zákonné lhůtě 30 dní na ni odpoví. Mohu samozřejmě interpelovat i ústně v poslanecké sněmovně, ale musím být napřed vylosován a pak mám na vznesení dotazu jen dvě minuty. Je ale lepší se obracet s dotazy písemně.

Jak vypadal dnešní pracovní den?
Začínali jsme v devět ráno zde na sekretariátu, pak návštěva ve Slováckých novinách, dál jednání s přednostou okresního úřadu ve věci popovodňové situace a její nápravy a další jednání v Osvětimanech. Poté následovala beseda se starosty, v půl páté zahájení návštěv občany a pak ještě jednání s okresním výkonným výborem ČSSD. A to odpadla beseda v jedné obci, takže dnes se dostanu domů poměrně brzy.

Kdy budete mít zase poslanecký den v Uh. Hradišti?
Tady se řídím velice ukázněně plánem našeho regionu, kdy náš regionální tajemník nás vysílá podle potřeby do okresů. Je to tedy nepravidelné a taky to závisí na tom, kdy si mě který okres vyžádá.

Chystáte se do dalšího volebního období?
Ne, tvrdím, že je to moje poslední volební období. Myslím si, že dnes už mám řadu dobrých následovníků, pro které nebude problém řady členů rozšířit.Speciální škola pro postižené děti
Uh. Hradiště - Již čtvrtý rok mohou postižené děti navštěvovat Speciální školu. Škola se původně nacházela v Uh. Hradišti na ulici Jana Blahoslava, nyní je však přemístěna do budovy bývalých jeslí na ulici Šafaříkova čp. 961. V této budově pracuje, kromě již zmíněné Speciální školy, také speciální mateřská škola a dílna charity. Podařilo se tak vytvořit centrum pro postižené děti. Tyto zde přicházejí ve svých 3-4 letech, v sedmnácti letech, po ukončení školy, pak mají reálnou šanci najít uplatnění právě v charitní dílně. Do naší školy chodí děti mentálně retardované, s lehkou až střední mentální retardací v kombinaci s další vadou, buď smyslovou, tělesnou nebo vnitřní, dále děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, soustředění nebo vadami řeči, upřesňuje ředitelka Speciální školy Marta Elfmarková.
V současné době jsou ve škole tři třídy a školní družina. O 23 dětí pečují tři učitelky, logopedka, vychovatelka a ředitelka školy. Ve třídě je 5-6 dětí. 16 dětí tedy chodí do školy každý den, ostatních šest individuálně jednou za týden. Jsou to především nevidomé děti a vozíčkáři, kteří vyžadují zvýšenou péči. Speciální škola v Uh. Hradišti je školou státní, zřízenou Ministerstvem školství ČR. V České republice jsou tyto školy pouze čtyři. Výuka je zde bezplatná, rodiče hradí pouze stravu dětí, tak jak je tomu v ostatních školách. Do školy přijímáme děti z celého regionu, trošku je problém s dětmi z Brodska, neboť pro rodiče, kteří přímo nepracují v Uh. Hradišti, je dojíždění s dětmi až do okresního města obtížné, tvrdí ředitelka školy.
Mimo speciální pomůcky, jako jsou čtecí lupa, dětem zvlášť přizpůsobené písánky a další, se na škole vyučuje i písmo pro nevidomé. V současné době se všechny učitelky také zaměřily na studium znakové řeči. Dále je škola vybavena schodišťovou plošinou a klavírem. Není zde žádné zvonění, děti zahajují výuku společným zpěvem, přestávka mezi vyučováním je půlhodinová, kdy se žáčkům vaří čaj , děti odpočívají a cvičí.
Od ledna příštího roku také připravujeme v Uh. Hradišti otevření Stacionáře pro mentálně postižené děti při Českobratrské církvi evangelické. Zatím je to ovšem ve formě projektu, ale vypadá to velmi nadějně. Pokud jsou rodiče, kteří mají děti do 22 let, které se dosud nikde nevzdělávaly nebo se vzdělávat nemohly, mohou se informovat na tento Stacionář přímo u mne, připomíná paní Elfmarková. Speciální škole v Uh. Hradišti pomohli a dosud pomáhají sponzoři. Někteří dávají dětem dárky na Vánoce, jiní poskytují speciální pomůcky, provádějí stavební práce či financují zájezdy dětí do škol v přírodě, návštěvy kin, divadel i projížďky žáků na koních. Mezi tyto sponzory, bez nichž by se škola neobešla, patří bezesporu firmy SEP, TREVO, COMPOLUX, voj. útvar v Uh.Hradišti 4115 , YES, firma ČAPEK - soukromé sanitky, která děti vozila do Mařatic na zmíněné projížďky na koních, dále firma GOLD CAR, Colorlak, LEX, DEKOR, HOBBY PLAST, ELINSTAV, Hotel Fojta, který zabezpečil občerstvení při otevření školy.
Všem těmto a dalším firmám velmi děkuji a doufám, že naše spolupráce bude dále pokračovat, dodala na závěr ředitelka Speciální školy v Uh. Hradišti Marta Elfmarková.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund