Číslo: 38
22.09.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Odhalení padělků
Ve městě padesátkou
Na Slovensko jen s certifikátem
I taxikář se může převozem svých pasažérů dopustit trestného činu
Netradiční zahájení školního roku
Sběratelé? Sběratelé!
Na Neradicích se patrně nebude nic prodávat, lidé zde budou v nájmu
Kabelová televize bude hotova v říjnu

Odhalení padělků
Uh. Hradiště (red) - V poslední době se ve větší míře objevují padělané bankovky nominálních hodnot 500, 1000 a 5000 korun. Nejběžnějším rozlišovacím znakem, podle kterého lze rozlišit, zda je bankovka pravá, je vodoznak. U nás je to především příslušná podobizna státníka či jiné osobnosti. Vodoznak je viditelný proti světlu a je na všech bankovkách.
Proti světlu je třeba rovněž vidět celistvý stříbřitý proužek s mikrotextem a hodnotou bankovky. U padělaných bankovek je naproti tomu zmíněný proužek nanesen stříbřenkou, u které je prosvitem patrné přerušování.
Penězoznalci považují za důležitou i soutiskovou značku, která odhalí bankovky vyráběné slepením dvou částí. Tisková značka je u nás složena ze značky CS, přičemž jedno písmeno je natištěno na líci, druhé na rubu bankovky a obě se navzájem při prosvícení naprosto přesně doplňují. Hlubotiskem je na bankovce uvedena hodnota bankovky a příslušná podobizna osobnosti.
U pětitisícovky ke zmíněným znakům přistupuje ještě pigmentace, kdy při natáčení dochází ke změně barvy. Všechny současné papírové bankovky mají tzv. sklopný efekt, tzn., že v určité poloze vystupuje z části obrázku číselná hodnota bankovky. Na odhalení dalších nedostatků je třeba použít UV lampu, která odhalí vlákna v bankovce.
Každý padělek má svoji chybičku. Musí se proto skoumat všechny znaky, shodují se peněžní odborníci.Ve městě padesátkou
Uh. Hradiště (VaMP) - Od 1. října 1997 má vejít v platnost vyhláška nařizující snižující rychlost vozidel projíždějících obcí na 50 km/h. Já osobně to vítám a považuji za správné, protože snížení rychlosti nemůže mít za následek zhoršení dopravní situace v Uherském Hradišti, seznámil novináře se svým osobním názorem starosta Šupka. Podle něj už situace v okresním městě horší, než jaká je dnes, být nemůže.Na Slovensko jen s certifikátem
Uh. Hradiště (JiV) - Dnem 20. srpna budou pohraniční celní orgány Slovenské republiky (na zákl. vyh. 246/95 a zákona 180/96 Sb.) striktně vyžadovat certifikáty o technické způsobilosti výrobků! Certifikát musí být vystavený slovenskou státní zkušebnou a musí být vystaven na DOVOZCE (nestačí na výrobce nebo dodavatele). Bez uvedeného dokladu nebude dovozce vpuštěn na území Slovenska (s vyjímkou režimu tranzitu, uskladnění v celním skladu, apod.).
Slovenská strana si tímto opatřením zajišťuje již při vstupu na své území ochranu domácího trhu a spotřebitelů před nekvalitními výrobky nebo zbožím, jež neodpovídá slovenským (evropským) normám - na rozdíl od ČR, kde odpovědnost za kvalitu vyráběných, dovážených a prodávaných výrobků je plně na bedrech příslušného dovozce, výrobce nebo prodejce (dle Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o tech. požadavcích na výrobky) a kontrolní činnost nevykonávají celní orgány, ale ČOI.
V této souvislosti upozorňuje Okresní hospod. komora na dohodu mezi ČR a SR o vzájemném uznávání certifikátů a výsledků zkoušek, která umožňuje českým vývozcům využít výsledky domácích zkušeben pro vydání slovenského certifikátu. Jejich seznam je součástí uvedené dohody. Dohoda v budoucnu přispěje k odstranění technických překážek ve vzájemném obchodě a zjednodušení formalit při zkoušení výrobku (po přijetí Zákona o technických požadavcích na výrobky i na Slovensku). Bližší informace, případně další podrobnosti k uvedené problematice získáte na Okresní hosp. komoře (Dvořákova 1210, Uh. Hradiště), tel. 0632/557 849, 555 482.I taxikář se může převozem svých pasažérů dopustit trestného činu
Uh. Hradiště (Kk) - Stále častějším jevem, se kterým se setkává Cizinecká a pohraniční policie ČR, je nelegální přechod hranice mezi Slovenskou a Českou republikou. Převaděči vymýšlejí stále nové způsoby, jak za nemalou úplatu převést uprchlíky na druhou stranu čáry. Mnohdy se stává, že k převozu běženců do vnitrozemí napomáhá i taxikář, který, zavolán, vyjíždí pro pasažéry do blízkosti státních hranic. Případy, kdy zákazník potřebuje odvézt od státních hranic, se stávají velmi často. Já osobně si nemyslím, že bych spáchal nějaký trestný čin tím, že někoho odvezu ze Starého Hrozenkova do Uh. Hradiště. Nemám ani právo požadovat po zákazníkovi jeho doklady. Dávám si ovšem pozor, pokud se mi místo, kde mám zákazníka vyzvednout, nezdá, zkrátka odmítnu a nikam nejedu, popsal své zkušenosti jeden z uherskohradišťských taxikářů.
K uvedenému problému se také vyjádřil soudce Okr. soudu v Uh. Hradišti: Trestného činu nedovolené překročení státní hranice se dopouští i ten člověk, který osoby, jež nelegálně překročily státní hranici dopraví k této hranici či odveze od hranice do vnitrozemí. Zde je důležité hodnotit především úmysl tohoto jednání. Záleží na konkrétních okolnostech případu, za kterých dochází k převzetí osob, které nelegálně překročily státní hranici. Je důležité zjistit, zda taxikář věděl o tom, že tyto osoby přešly hranici nelegálně. Toto lze odvodit z konkrétních okolností při převzetí těchto osob.
Je tedy rozdíl, zda taxikář bere do automobilu osoby, které se nacházejí ve Starém Hrozenkově u autobusové zastávky, či na lesní cestě u Žítkové. Záleží na konkrétní situaci. Je však zřejmé, že pokud pojedu pro pasažéry na odlehlé místo a z lesa se vynoří skupina uprchlíků, spáchám jejich odvozem trestný čin nedovolené překročení státní hranice. Dále je důležité, zda provede taxikář tento úkon za úplatu či nikoliv.Netradiční zahájení školního roku
Uh. Hradiště (PJ) - Na základní škole Mojmír II využili nabídky paní Leblochové, pracovnice Krkonošského střediska ekologické výchovy, prožít čtrnáct dní v krásném prostředí KRNAPU na Rýchorské boudě. Přes počáteční organizační a komunikační problémy se již o prázdninách podařilo připravit rodiče i děti k odjezdu hned 2. září, za což patří dík hlavně vedení ZŠ Mojmír II a odboru soc. věcí městského úřadu. Ze zřejmě nejpostiženější školy v okrese prožili třeťáci nezapomenutelných čtrnáct dní v atraktivních místech, jeli lanovkou na Sněžku a Černou horu, poznali tvrz Babí, Rýchorskou naučnou stezku, mléčnou farmu, rašeliniště, státní hranice, meteorologické stanoviště - to jsou jen zlomky toho, co děti viděly a navštívily. O celou skupinu dětí se vzorně starali zaměstnanci Rýchorské boudy a pracovníci KSEV Adolf Vít, Marie Vítová a Helena Leblochová. Velký dík patří též zdravotnici Marii Dostálkové. A proč o tom vlastně píšeme? Celý pobyt na horách hradila pro děti Správa KRNAPU a to jen proto, že chtěli p omoci.Sběratelé? Sběratelé!
Uh. Hradiště - Určitě nejenom mě se stává, že ne každá zásilka dojde svého adresáta. Mám takový dojem, že jsem na to kápla. No jasně, to je ono! České pošty zaměstnávají převážně sběratele! Přece jenom přes poštovní služby projde ledasco, od zabijačky, okurek, oblečení, přes materiál, zboží až po penízky, vložené do obálky pro synka sloužícího u dalekého útvaru nebo přilepšení vnučce na vysoké škole. Jistě, tak nám patří, peníze se mají posílat jenom složenkou. Jak jinak si mám vysvětlit, že nedostanu vždy to, co na mou adresu prokazatelně (byť bohužel ne doporučeně) odešlo? Za poslední půlrok se ovšem dozajista jejich sběratelské řady značně rozmnožily. Hezky napsaná velká obálka jistě láká, co kdyby byla naditá něčím jiným než jenom reklamními letáky! Také si pomohl sběratel, který zabavil fotky odeslané známému herci. Zatímco našemu sběrateli nejsou téměř na nic, herci ubyla část archivu a přibylo jedno poučení. Novinářům zásadně nic nepůjčovat! Že nepřišla upomínka, z toho by mohl mít radost jeno m ten, komu byla adresovaná. Ale že už přišla přímo soudní obsílka, to je na pováženou. Zatímco upomínku šlo ještě hladce vyřídit (jednalo se skutečně jen o nedopatření), soudní předvolání už je nóbl zážitek. Rozhodně vás to na chvilku vytočí. Nu což, občas se leknout je prý zdravé. To doporučují i odborníci. Také zásilka na dobírku, na kterou jsem čekala dennodenně u schránky s napětím, se vrátila majiteli jako nepřevzatá.. Pošta ovšem tvrdí, že avizo dokonce 2x do schránky dala! Já tvrdím, že nepřišlo ani jednou.A to jsem se ptala i na poště! Také pěkná pohlednice z dovolené prostě nedorazila. Ještě, že mi známí stihli vylíčit, jak to tam vypadalo. Oni přišli jen o dva franky, já o iluze.
V tomto případě je ovšem možné, že sběratel byl i za našimi hranicemi. Jedno z toho ale plyne. Pošta nemusí časem vůbec zdražovat své služby, ona totiž donutí své zákazníky pozvolna k tomu, že každou maličkost budou chodit za nemalý obnos posílat doporučeně. Když můžeme čekat ve spořitelně téměř hodinu, proč bychom měli být na poště odbaveni rychleji? (A to jsem se ještě nedostala vůbec k expresním službám. Ale o tom možná až příště ).Na Neradicích se patrně nebude nic prodávat, lidé zde budou v nájmu
Uh. Brod (BrL) - V právě dokončované bytovce v brodských Neradicích získají občané města po dlouhé době více jak šedesát nových bytů. V této novostavbě, která oproti dřívější bytové zástavbě září nejen hezkými barvami, ale také nezvyklým vnějším i vnitřním architektonickým ztvárněním, jsou byty různých velikostí i půdorysů. Noví nájemníci se budou stěhovat do bytů od velikosti 1+1 až po nadstandardní mezonetové 4+1.
Právě tyto byty navrhl místostarosta Zápeca bývalé radě a potom zastupitelstvu prodat a získat tak peníze na splátku úvěru. Byty byly ohodnoceny na 2,5 milionu korun. Zastupitelstvo chce byty prodat po vypsání výběrového řízení, přičemž minimální cenou bude stanovená částka 2,5 milionu. Přesto, že toto výběrové řízení bylo prodlouženo, nenašel se žádný zájemce o jejich koupi. Všechny asi odradila dost vysoká cena. Pokud bych si chtěla a hlavně mohla pořídit tak drahý byt, vybrala bych si lepší místo než uprostřed sídliště, odpověděla na dotaz Dobrého dne jedna z obyvatelek sídliště Neradice.
Místostarosta Zápeca tedy přišel na mimořádné zastupitelstvo s novým návrhem, který byl ostatně posléze přijat: Pronajmout tyto byty za obdobných podmínek, jako ostatní byty. Nepodložil ale svůj návrh žádnou ekonomickou rozvahou, která by ukázala, zda město neztratí více peněz placením vyšších úroků z úvěru, než kdyby se město pokusilo prodat tyto byty za poněkud nižší cenu. Dejme tomu 2 miliony, jak navrhoval člen zastupitelstva a bývalý radní Moštěk. Ten zpochybnil schválení tohoto návrhu právě pro chybějící, když ne konkrétní, tedy alespoň přibližné výpočty.
Zarážející v tomto případě je jistě skutečnost, že pan Zápeca nyní při obhajobě pronájmu argumentoval hlavně tím, že při prodeji neradických bytů by nastaly velké komplikace při prodeji a následném rozdělení podílů nebytových prostor. Pikantní se pak může zdát, že to byl přece právě on, který takovýto způsob prodeje vymyslel a navrhl. Ve smyslu rčení o tom, že pravá ruka neví, co dělá levá tudíž zpochybňoval svůj vlastní návrh.Kabelová televize bude hotova v říjnu
Ostr. Nová Ves (Kk) - Výkopové práce, uložení kabelů a jejich následné připojení do domácností, bylo v Ostrožské Nové Vsi již ukončeno, přesto však kabelová televize dosud nefunguje. Počítáme, že do konce měsíce října by měla být kabelová televize hotova. Je to sice již několikátý termín, doufáme však, že poslední. Celá Ostr. Nová Ves byla rozdělena na etapy, nyní je zprovozněna první etapa - Kopanice, a část etapy druhé. Občané, kteří měli zájem o kabelovou televizi, zaplatili v loňském roce zálohu ve výši 2.000,- Kč. Jakmile začne kabelová televize fungovat, bude nutno doplatit ještě 1.500,-Kč. Očekávali jsme však větší zájem občanů, kdo tedy ještě uvažuje o přípojce na kabelovou televizi, má dosud možnost přihlásit se na Obecním úřadě v Ostr. Nové Vsi, uvedla zástupkyně starosty Vymazalová.

Kabel Plus nabízí
Uh. Hradiště (JiV) - V průběhu září bude do programové nabídky v našem městě zařazen prestižní kanál BBC WORLD, který nahradí kanál CNN.
V dalším měsíci pak bude nabídka rozšířena o zábavný kanál MUZZIK, který vysílá kvalitní hudbu z oblasti jazzu, klasické a světové hudby. Prvních čtrnáct dní v říjnu nás čeká v rámci propagačního vysílání atraktivní filmový kanál HBO, který nahradí program ORF II.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund