Číslo: 39
04.10.1999
Článků: 72

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pod omítkou objevili hodnotné fresky
Za charitní pomoc byli oceněni
Zprostředkování se bude platit
Posádka má nového velitele
Na aktuální téma
Ptáme se za vásNa Třicet případů majora Zemana sa nedívám, ale prý už začali natáčat nový seriál - Třicet prúserú Miloša Zemana. Tož ten budu sledovat určitě.Pod omítkou objevili hodnotné fresky
Uh. Hradiště - V loňském roce sice byla dokončena rekonstrukce farního kostela sv. Františka Xaverského, ovšem práce zde zdaleka neustaly. V boční kapli sv. Viktorie totiž byla při stavebních pracích objevena pod omítkou původní figurální výmalba.
"Akademický malíř a restaurátor František Sysel z Kroměříže spolu s brněnským akademickým malířem Holoubkem restaurují původní malířskou výzdobu objevenou na všech třech stěnách, ostěních i kolem oken. Tyto fresky pocházejí z 18. století," upřesnila vedoucí kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
"V minulosti byly překryty nejen výmalbami, ale i vrstvou omítky. Bohaté figurální kompozice pravděpodobně znázorňují výjevy ze života světice sv. Viktorie, která je patronkou našeho města."
Jak Spathová dále uvedla, byla odkryta i omítková plocha na čelní stěně kaple, pod kterou byla objevena přípravná kresba štukové výzdoby asi z konce 17. století.
"Tuto výzdobu zhotovili v roce 1681 italští umělci Matyáš Rezzi a Domeniko Gagína, ovšem zanikla někdy v 18. století, kdy byla překryta barokní malbou," objasňuje Spathová.
V té době také došlo k přebudování, rozdělení přepážkou na dvě poloviny a přesvěcení kaple sv. Viktorie na kapli Loretskou. "V budoucnu by se však přepážka měla zrušit a vlastně by se celá měla jmenovat kaple sv. Viktorie," předvídá Spathová.
Zrestaurování objevených maleb příjde okresní úřad a farnost zhruba na čtyři sta tisíc korun, přičemž dokončení prací se předpokládá do konce tohoto roku.
"Je ale možné, že v příštím roce se bude pokračovat v restaurování zbývající části kaple, ovšem to závisí na finančních prostředcích," dodává Spathová.Za charitní pomoc byli oceněni
Uh. Hradiště (fal) - Čestné uznání VIA BONA za trvalou finanční a materiální pomoc neziskovým organizacím bylo 20. září na slavnostní recepci v rezidenci USA předáno uherskohradišťským podnikatelům, manželům Janě a Stanislavovi Červenákovým. Ti se dostali mezi sedm oceněných z celkového počtu 117 nominovaných.
"Naší snahou je pomoc lidem, kteří sami nemají možnost se zapojit do plnohodnotného života," uvedla Jana Červenáková, která se spolu s manželem pomoci neziskovým organizacím věnuje již šestým rokem. "Naše pomoc směřuje do dětských domovů, školek nebo na benefiční koncerty. Tímto oceněním jsme velmi potěšeni, tím více, že patříme mezi malé sponzory."
Jak potvrdila ředitelka Charity v Uherském Hradišti Anna Konvalinková, stát dosud nikdy neocenil ty, kteří svými dary podporují sociální oblast, kulturu, sport. "Proto si vážíme toho, že vznikla Nadace VIA, která dokáže tuto pomoc ocenit," dodala Konvalinková.Zprostředkování se bude platit
Uh. Hradiště (Kk) - Pro všechny, kteří se zabývají vyhledáváním práce pro občany nebo získáváním pracovníků pro soukromé firmy, platí od začátku tohoto měsíce nová pravidla.
"V novele zákonů o zaměstnanosti je již přesně formulováno, co pojem "zprostředkování zaměstnání" znamená. Zprostředkování zaměstnání donedávna nemohlo být provozováno jako živnost. Musela to být vyloženě nezisková činnost. Od prvního října je tomu již jinak a zprostředkování zaměstnání může být provozováno za účelem dosažení zisku," upřesnila JUDr. Zlatuše Cilečková z Úřadu práce v Uherském Hradišti.
Soukromé zprostředkovatelny práce mají také dle nového zákona upravené podmínky, za kterých mohou získat povolení od ministerstva práce a sociálních věcí. Jelikož na území České republiky působila celá řada fingovaných zprostředkovatelů, například z Ukrajiny, jsou nové podmínky pro získání povolení zpřísněny. Tito cizí zprostředkovatelé musí především prokázat znalost českého jazyka a musí být mravně a ekonomicky bezúhonní. Kromě toho pro získání povolení budou muset zaplatit poplatek 1 000 Kč. V opačném případě, kdy dochází ke zprostředkování zaměstnání do ciziny, činí poplatek 10 000 Kč.Posádka má nového velitele
Uherské Hradiště (ja) - Od prvního října se velitelem posádky v˙Uherském Hradišti stal náčelník okresní vojenské správy Jan Němec. Ten posádku převzal od Karla Kredby, jehož útvar, II. mobilizační základna, končí. Předání posádky byl přítomen i přednosta Okresního úřadu v˙Uherském Hradišti Ivan Palacký a starosta Ladislav Šupka. Posádku převzal v˙zastoupení Pavel Vyparina, neboť Jan Němec je v˙současnosti ve službách jednotek SFOR a zpět do úřadu nastoupí až za několik měsíců.Na aktuální téma
V souvislosti s návštěvou prezidenta Václava Havla v našem městě v minulém týdnu jsme se představitelů úřadů měst našeho regionu zeptali:

Jak se díváte na chystanou změnu ústavy omezující kompetence prezidenta?

Jan Šimčík, starosta Hluku, ODS:
"Neuvažoval jsem nad tím a je mi to celkem jedno. Tyto věci tolik nesleduji. Myslím si ale, že by omezení kompetencí prezidenta neškodilo. Hlouběji jsem nad tím ale nepřemýšlel."

František Slavík, starosta St. Města, KDU - ČSL:
"Omezení kompetencí prezidenta se mi nelíbí. Myslím, že by měly zůstat v takovém rozsahu, v jakém jsou. Domnívám se, že navrhované změny jsou účelové, funkce prezidenta na domácí politické scéně by poté ztrácela svůj význam. Chystaná změna ústavy není správná a vyvážená. Pokud by se měly v ústavě nějaké články měnit, potřebovalo by to spíše návrh širší, diskutovaný po dobu delší a na celém spektru politické scény, ne aby změnu navrhly jen dvě politické scény."

Jiří Deml, starosta Kunovic, Nezávislí:
"Tuto problematiku jsme až do detailů nestudoval. Ovšem domnívám se, že tam jsou některé články, které jsou polemické, a jsou tam změny, které by zřejmě byly prospěšné. Myslím si ale, že to vše bude ještě předmětem jednání a zřejmě bude muset dojít k nějaké dohodě. Myslím, že při udělování milosti a podobně by se zřejmě určité rezervy našly."

Ivan Palacký, přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti, bezpartijní:
"Změny takového druhu mi nejsou po vůli. Jednoznačně se nejedná o dobrý návrh."

Vlastimil Vaněk, starosta Uh. Ostrohu, ODS:
"Myslím, že navrhované změny jsou účelné, prospěšné a určitě bych je podpořil. Nedokáži ale říci, zdali je prospěšný celý návrh, je tam více článků, a ty se ještě mohou pozměnit. Ale některá omezení kompetencí prezidenta by byla přínosem."

Karel Malovaný, starosta Jalubí, Nezávislí:
"Nevím, co tím ODS a ČSSD sledují. Jestli si tím chtějí do budoucna upevnit svou pozici a moc, tak jak někdy média prezentují. Myslím si ale, že to, co bylo dosud, nebylo špatné. Jsem spíše proti omezování pravomocí prezidenta. Myslím si totiž, že jich moc nemá."

Jindřich Krušina, starosta obce Břestek, ODS:
"Přiznám se, že detailně tento návrh neznám. To, co projde tiskem, je jen výtah z toho, co celkový návrh obsahuje. Sám prezident se vyjádřil, co se mu v návrhu líbí a s čím nesouhlasí. Z kusých informací, které se ke mně přes různá média dostávají, nesouhlasím s podmínkou, že musí jmenovat předsedu vítěze voleb k sestavení vlády."

Václav Vystrčil, starosta Bánova, Nezávislí:
"Myslím, že prezident by měl vždy svá práva a měla by mu zůstat. Tato změna ústavy není dobrá."

Ludvík Hovorka, starosta Šumic, KDU-ČSL:
"Dívám se na to z pohledu prezidenta, kdy se on vlastně stává rukojmím rozhodujících politických stran. Omezení pravomocí je tak velké, že by potom prezident byl jen reprezentační osobou. Z toho pohledu se mi změna ústavy jeví jako špatná. Myslím si, že jsme republika, kde prezidentský úřad má určitou tradici a také vždy určité pravomoci. A nevidím důvod, proč by se najednou v roce 1999 měly tyto pravomoce zmenšovat tak drastickým způsobem."

A jaké je stanovisko samotného prezidenta ČR Václava Havla?
"Zúčastnil jsem se schůze vlády, kde jsem, myslím, dost zeširoka vysvětlil všechny výhrady, které k poslaneckému návrhu na změnu mých pravomocí mám. V návrhu je spousta věcí, které jsou dobré. Ovšem jsou tam i věci, které jsou principiální, jež považuji za problematizaci celého našeho ústavního systému a ducha naší soustavy. Na tyto skutečnosti jsem se zaměřil a svůj názor jsem přátelsky, leč zcela otevřeně vládě vysvětlil, ať už jsem doufal, že vládu přesvědčím, nebo že si vláda osvojí mé stanovisko. Ostatně to ani nebylo smyslem mé návštěvy. Jejím smyslem bylo nevzkazovat ústavním institucím něco stále jen prostřednictvím médií a říct jim to přímo do očí. Proto jsem jednal i s ústavněprávními výbory obou komor našeho parlamentu. Proto jsem navštívil vládu. Musím ovšem reagovat na některé titulky deníků. Nikdy jsem totiž neřekl, že pokud by byly přijaty ústavní návrhy změny ústavy, že v tomto případě budu, či nebudu rezignovat. Uvedl jsem pouze, že si neumím představit výkon své funkce při platnosti těchto změn. Co ale budu dělat, nevím. Je to závislé na mnoha věcech, na mnoha pozměňovacích návrzích, jež mohou být vzneseny v plénu poslanecké sněmovny, v senátě a na debatách, které v této souvislosti začaly. Mnoho ústavních právníků i jiných odborníků se již k návrhu vyjádřilo a v drtivé většině změny odsoudili."Ptáme se za vás
Jakým způsobem bude spořitelna řešit nárůst klientů spořitelny v Uherském Hradišti? Po první vlně zeštíhlení sítě poboček České spořitelny v našem regionu jsou ve spořitelně fronty a dlouhé čekací doby. Petr K., Uh. Hradiště
Odpovídá ředitelka uherskohradišťské pobočky České spořitelny Věra Menšíková:
"K 1. říjnu došlo ke zrušení poboček v Polešovicích, Boršicích a Kunovicích. Ty pobočky, které zůstávají, jsou posíleny zvýšeným počtem pracovníků, čímž by se mělo i Uherskému Hradišti, které také bude posílené, ulevit."

Slyšela jsem o mimořádném poradenském dni Policie ČR. Co to znamená? Anna L., Staré Město

Odpovídá uherskohradišťský tiskový mluvčí Policie ČR Jaroslav Krejčíř:
"Jedná se o mimořádný poradenský den pro seniory uskutečněný v rámci Roku seniorů. To znamená, že dne 12. 10. 1999 v době od 8.00 do 12.00 mohou tito občané v přízemí budovy Policie ČR získat informace týkající se problematiky bezpečnosti. Občané z řad seniorů, kteří se nemohou osobně dostavit, mohou tyto informace získat na tel. čísle 555381, kl. 256."


Dne 5. 10. 1999 se uskuteční v rámci roku Seniorů mimořádný úřední den pro tyto občany na OŘ PČR v Uh. Hradišti v době od 8.00 do 12.00 hodin, a to na všech úsecích správních činností. V této době chce vyjít OŘ PČR Uh. Hradiště vstříc těmto občanům tak, aby si v klidu mohli vyřídit záležitosti týkající se občanských a řidičských průkazů, evidenci motorových vozidel, pasů a zbrojních průkazů. Akce bude spojena s poradenstvím ze strany policie, na kterou se v případě potřeby mohou občané obrátit.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund