Číslo: 4
26.01.1998
Článků: 47

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zápis budoucích prvňáčků
Dojnice usmrtil proud
Mírná zima svědčí hrabošům
Nekončí vám platnost technického průkazu?
David Copperfield by se mohl učit
Mistřice bez prodejny Jednoty
Rybáři z Uherského Hradiště na výroční schůzi
Konec těžby porcelanitu na území Moravy?

Zápis budoucích prvňáčků
Ostrožská Nová Ves (Kk) - I v Ostrožské Nové Vsi se 20. ledna 1998 zaplnily chodby zdejší Základní školy budoucími prvňáčky. Podle vyjádření ředitelky Základní školy Vajdíkové se k zápisu dostavilo se svými rodiči čtyřicet devět žáků, z nichž bylo zapsáno třicet dva chlapců a sedmnáct děvčat. Z tohoto počtu požádalo sedm rodičů, po dohodě s učiteli, pro své děti o odklad školní docházky. Dvě děti budou navštěvovat speciální školy s menší náročností výuky.
Pokud tedy bude vše probíhat v pořádku, v září nastoupí jak do třídy 1.A, tak do 1.B dvacet prvňáčků. Třídu 1.A bude vyučovat Mgr. Karel Zerzáň, žáčci 1.B se mohou již teď těšit na paní učitelku Mgr. Jitku Šilhavou.Dojnice usmrtil proud
Kozojídky, Hodonín (Kk) - Dne 19. 1. 1998 v ranních hodinách (od 3 do 4 hodin ráno) došlo na farmě v obci Kozojídky v kravíně určeném pro produkci mléka k úhynu 29 kusů dojnic. Tyto byly usmrceny v důsledku elektrického výboje. Provedeným šetřením a ohledáním bylo zjištěno, že silným větrem došlo k prověšení elektrického vedení a jeho zachycení o okap střechy uvedeného kravína, probití elektrické energie do konstrukce kravína a následnému usmrcení 29 ks dojnic, které zde byly ke konstrukci uvázány kovovými řetězy. Farmě vznikla škoda téměř půl milionu korun. Cizí zavinění nebylo zjištěno, uvedla por. Lucie Krašteničová, tisková mluvčí hodonínské policie.Mírná zima svědčí hrabošům
Uh. Hradiště - Doposud mírná zima může přispět k přemnožení škůdců - hrabošů. K nejobávanějším druhům pro zahrádkáře a zemědělce patří především hryzec vodní a hraboš polní. Škodlivost hryzce vodního je podmíněna hlavně jeho velkou rozmnožovací schopností, která je dána optimálními potravními a povětrnostními podmínkami. Za příznivých podmínek může snadno dojít ke kalamitnímu přemnožení. Hryzec má značnou rozmnožovací schopnost, kdy samice rodí od března do října 3x až 5x po šesti i více mláďatech. Při vhodném mírném počasí může samice rodit i v zimě, při čemž mladá zvířata prvního vrhu se mohou ještě v létě téhož roku sama dále rozmnožovat. Tak může teoreticky jedna jediná samice ročně mít až 40 potomků, kteří si zakládají vlastní chodby. To vysvětluje rychlé rozšiřování těchto škůdců. Podobně tomu je i u hraboše polního. Masová přemnožení mohou mít, zvláště na pastvinách, katastrofální následky. Žírem a podhrabáním může být travní porost zcela zničen.
Pro zemědělce by to tak znamenalo nejen ztrátu podrostu, ale i zvýšené náklady, protože takto silně poškozené plochy by musely být nově vysety. Hraboši a hryzci se živí kořeny ovocných, ale i dalších stromů, kořeny růží, trvalek a okrasných keřů. K oblíbeným rostlinám patří také mrkev, celer, pórek, zkrátka vše, co lze vypěstovat na zahrádce. Dle sdělení zahrádkářů z Územní rady Českého svazu zahrádkářů v Uherském Hradišti razantní vývoj hrabošů by omezila pouze dlouhá a tuhá zima, která může v únoru přijít, již teď mají však zprávy, že lidé nacházejí velké množství děr na svých pozemcích, což vypovídá o velkém množství hrabošů. Pro zajištění potravy vnikají také do sklepů domů. Informace o hubení těchto škůdců budou zveřejněny.
Karin KuchtováNekončí vám platnost technického průkazu?
Březolupy - Každý motorista musí jednou za dva roky absolvovat se svým vozidlem technickou prohlídku. Stanicí, která je v Březolupech, prošlo za loňský rok osm a půl tisíce vozidel. V této stanici pracuje pět techniků, kteří jsou schopni provést kontrolu u všech typů osobních vozů a malých nákladních aut do 3,5 t. Na nejčastější problémy jsme se zeptali vedoucího Břetislava Zajíce.

Zlepšil se v posledních letech stav motorových vozidel?
Tím, že se obměnil částečně vozový park, se také zlepšil jejich stav. Dřívější procentuelní úspěšnost se pohybovala okolo šedesáti procent a v dnešní době je to tak sedmdesát pět procent. Dalo by se to ještě vylepšit důsledností řidičů při pravidelné péči o auto, například u kontroly vzorku pneumatik, který musí mít minimální hloubku 1,6 mm. Spousta motoristů neprojde jenom kvůli tomuto. Nejčastější závadou jsou ale pořád špatné brzdy.

Co by měl řidič udělat, když auto neprojde STK?
Pokud závady odstaníte do 30 dnů, můžete přijít na opakovanou prohlídku, která je levnější než ta první a kontrolují se už jenom ty závady, které se našly při první prohlídce.

Na co byste chtěl motoristy upozornit?
Na konci loňského roku došlo k novelizaci předpisů, které se týkají rozdílných údajů mezi TP a skutečností, např. jiná barva auta, změna výrobního čísla karoserie nebo motoru apod. Dříve se hodnotily jenom záznamem do rubriky poznámky, ale motorista mohl odjet s potvrzeným technickým průkazem. Rozdíl je v tom, že tato změna proti technickému průkazu je dnes evidována jako závada typu B a vozidlo dostává doklad o dočasné způsobilosti a do tří měsíců je řidič povinen nechat změny provést i v dokladech. Většinou je to jenom administrativní záležitost, ale řidiči by na to neměli zapomínat.

Musí se u vás řidič na technickou kontrolu objednávat?
Momentálně se nemusí objednávat, jenom dovozová vozidla, která jsou náročnější na prohlídku. Pokud řidič přijede, děláme prohlídku na počkání. Někdy se stane, že musí zákazník chvilku počkat, ale momentálně jsou čekací doby velice krátké. Chtěl bych ale upozornit řidiče na to, že v prvním pololetí bude dobíhat platnost těm, kteří dělali poslední tříletou kontrolu v prvním pololetí roku 1975 a k tomu přibudou ta vozidla, u nichž byla provedena první dvouletá kontrola v prvním pololetí roku 1996, a tak se dá předpokládat, že se tato situace bude opakovat. My sice pracovní dobu rozšíříme podle potřeb motoristů, ale bylo by dobré, kdyby si prohlídky nenechávali na poslední chvíli a začali už jezdit v předstihu. Úmrtnost starších typů aut, která tenkrát měla STK na tři roky takříkajíc jen na dojetí, bude asi dost vysoká, ale i tak bych na to rád upozornil. Ještě bych rád upozornil na to, že vozidlo, které jde na STK, musí mít platná měření emisí, která se dělají také na dva roky. Při naší stanici je sice kontrola měření emisí také, ale jenom pro karburátorové typy bez řízených katalyzátorů.

Jaká je u vás pracovní doba?
Pondělí a středa od sedmi do půl čtvrté, úterý a čtvrtek od sedmi do sedmnácti hodin a pátek od sedmi do jedenácti hodin. Poslední vozidla bereme hodinu před koncem pracovní doby.

Děkuji za rozhovor, Jindra VáverkováDavid Copperfield by se mohl učit
Uh. Hradiště - Počítače jsou věc skvělá, ale mají jednu nevýhodu. Nemají schopnost logicky uvažovat. Kdyby ji totiž měly, nedošlo by k tomu, aby z mapových podkladů zmizel kus lesa, který tam stojí už pěkně dlouho. Jenom tak se mohlo podařit vlastníkovi tohoto neexistujícího kusu lesa provést pěknou lumpárnu. Domluvil se s dalším chytrákem z těžební firmy a les bleskurychle vytěžili. Vlastník parcely se tváří, že o ničem neví, těžební firmu při činu nikdo nechytil (byť po ní zůstala zničená lesní cesta), objednávka nebo příkaz k těžbě neexistuje. Vytěžená dřevní hmota v hodnotě skoro jednoho miliónu korun je také bůhví v které kapse. Podle zákona o lesích je za stav lesa odpovědný vlastník, ale na dotčené parcele není kultura les v evidenčních výpisech uvedena. Na vzniklou díru v lese přišel odborný lesní hospodář a následně orgán státní správy lesů.
O tom, že se jedná o nedovolený zásah přinejmenším do ostatní kulturní volně rostoucí zeleně, může rozhodnout pouze orgán ochrany přírody v tomto případě Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice. Budou mít dostatek vůle a sankčních možností k tomu, aby pokutou postihly nejen tento případ, ale i jiné hazardéry, kteří by chtěli podobné kousky zopakovat? A co vlastníci ostatních parcel - není jednodušší uvést evidenční podklady do souladu se stavem ve skutečnosti a pak o těžbu řádně požádat? Anebo je vám lhostejné, že se těžební firma právě na vás pěkně napakovala? To se necháte klidně okrást o minimálně polovinu hodnoty majetku zděděného po předcích? Anebo jinak - můžeme si už skutečně dovolit všechno?
Jindra VáverkováMistřice bez prodejny Jednoty
Mistřice, Uh. Ostroh (Kk) - Od prosince loňského roku je uzavřena prodejna SD Jednoty Uh. Ostroh v obci Mistřice. K tomuto uzavření došlo, dle slov Ladislava Peprny, provozního náměstka SD Jednoty, především z ekonomických důvodů. V obci se nacházejí dvě prodejny soukromých podnikatelů. Tato prodejna smíšeného zboží, ač je moderní a s dobrými skladovacími prostory, přestala pro nás být ekonomicky zajímavá. Není možné, aby se v tak malé obci jako Mistřice uživily tři prodejny. Před uzavřením prodejny vše SD Jednota Uh. Ostroh konzultovala s místním starostou. Pro tyto prostory jsme měli taktéž zájem najít vhodného nájemníka, dodal na závěr Peprna.Rybáři z Uherského Hradiště na výroční schůzi
Uh. Hradiště - V neděli 18. 1.proběhla už tradičně v kině Hvězda pro více než pět set zúčastněných členů Moravského rybářského svazu výroční členská schůze. Po katastrofickém loňském roku, kdy byly záplavami silně poničeny budova na Mařatském, chata na Uhliskách i rybochovné zařízení, se tak členové dozvěděli výši škod, která činila celkem okolo jednoho a půl milionu korun. Pojišťovna Morava přiznala škody ve výši 610 tisíc Kč, ale prozatím proplatila pouze menší část náhrad. Rybáři tak byli nuceni využít nabídky od svazového výboru, který jim poskytl překlenovací úvěr ve výši dvě stě tisíc korun. Jak ale uvedl předseda MRS z Brna Milerski, pomoc od státu nelze očekávat jinak než formou zvýhodněných půjček na chovný materiál.
Jelikož bylo v našem kraji postiženo l5 organizací, přistoupili na svazu k opatření, podle kterého bude členská známka v letošním roce zvýšena na 150 Kč na každého člena. Tím by se mělo podařit získat částku tři milióny korun, které pak budou použity na uhrazení škod ve všech patnácti postižených organizacích. Podle slov ekonoma Kieryka byla hradišťská organizace poškozena nejvíc ze všech. Jelikož v loňském roce nedošlo ke splnění zarybňovacího plánu z důvodů povodní, převedly se nevyčerpané prostředky v hodnotě okolo pěti set tisíc korun do letošního roku. Aby se předešlo dohadům o tom, zda je voda kontaminována, rozhodl výbor o rozboru vody a bahna na rybníku Svárov. Všechny ukazatele byly hluboko pod hranicí normy. Podobně jako v minulých letech bude i letos organizace platit členům pojištění každého člena včetně mládeže pro případ úrazu, který by mohl vzniknout při brigádnických hodinách nebo akcích, které pořádá místní organizace.
Jindra VáverkováKonec těžby porcelanitu na území Moravy?
Uh. Hradiště, Komňa - Kamenolom Bučník v Komni byl v rámci vyhledávání surovin pro stavební účely otevřen v roce 1953. Od té doby se zde těží dodnes. Firma Strabag, která kamenolom vlastní, zde těží kámen pro výstavby silnic, kterými se firma zabývá. Pro stavební účely je tento kámen nevhodný, neboť se rozpadá. Z hlediska množství suroviny je tohoto kamene na Bučníku dostatek, z pohledu kvality je však vhodný jen pro budování silničních násypů, výrobu zpěvněných vrstev cementem a částečně pro výrobu kamenných drtí na polní a lestní cesty, upřesnil ředitel firmy Strabag, ing. Ševčík. Jednu stěnu tohoto kamenolomu tvoří andezit, z něhož firma Strabag těží pro šperkařské účely kámen porcelanit, který je řazen k polodrahokamům. Výskyt porcelanitu na Bučníku v Komni je téměř ojedinělý v České republice, kde jsou známa pouze dvě naleziště. Jedno na Severní Moravě a druhé právě zde.
Celá oblast Bílých Karpat je složena ze slepenců, pískovců a jílovců, které tvoří souvrství. Toto vzniklo před 80-ti miliony lety, kdy zde moře vytvořilo naplaveniny. Když moře ustoupilo, došlo v třetihorách k vulkanické činnosti, kdy se na povrch země dostala vyvřelina, která vytvořila svou další činností právě tento druh materiálu. Těžba porcelanitu pro naši firmu není ekonomicky výhodná, jelikož jeho spotřeba pro šperkařskou výrobu je malá. Odběratelem porcelanitu je šperkařská firma OREL z Rožnova pod Radhoštěm. Ostatní drcený materiál, který zde těžíme a používáme pro pokládky silnic, je pro nás ekonomicky taktéž již nezajímavý, proto v současné době uvažujeme o definitivním uzavření kamenolomu a jeho následném odprodeji, uvedl na závěr ředitel firmy Strabag.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund