Číslo: 4
25.01.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Práci ve svém oboru jsem nenašel ani v Brně, říká loňský absolvent
Dejte si pozor na změny v jízdním řádu
Teplo bude vyúčtovávat CTZ ve dvou položkách
Je váš předškolák pravák nebo levák?
Kdo má hypotéku, ať neváhá a staví s PORSYL Systémem
Ptáme se za vás

Práci ve svém oboru jsem nenašel ani v Brně, říká loňský absolvent
Region (Kra) - Mezi obtížně umístitelné lidi bez práce se již neřadí pouze osoby zdravotně postižené, ženy s malými dětmi a lidé v předdůchodovém věku, ale i čerství absolventi škol. Největší problémy se sháněním práce mají bývalí studenti obchodních akademií, rodinných škol či nejrůznějších manažerských institutů. Zaměstnavatelé dávají raději přednost pracovníkům s několikaletou praxí. Tito lidé si totiž již dávno doplnili jazykové i odborné vzdělání, jež bylo jedinou předností absolventů. Ti pak musí vzít práci mimo vystudovaný obor, nebo uvíznou na delší dobu v osidlech úřadů práce. Umím anglicky, mám základy němčiny a účetnictví, znám některé uživatelské počítačové programy, přesto jsem po maturitě nenašel odpovídající zaměstnání. Do října minulého roku jsem pracoval jako pomocný dělník při výkopových pracích - házel jsem lopatou, svěřuje se se svými zkušenostmi Lubor Prchlík, který minulý rok odmaturoval v oboru technická administrativa na uherskohradišťské průmyslovce. Nechtěl jsem skončit na úřadě práce, a tak jsem se vydal do světa.
I v Brně mě však čekalo zklamání, místo v oboru jsem nesehnal. Nakonec jsem byl nucen vzít práci skladníka v novém brněnském hypermarketu. Sice si přijdu na slušné peníze, ale můj cíl stát se kvalitním ekonomem je ten tam, uvedl devatenáctiletý mladík a dodal, i tak jsem to ještě vyhrál, vím, že někteří moji bývalí spolužáci stále práci nemají. Ne každý má však povahu na to, aby opustil rodné hnízdo a začal žít a pracovat v cizím městě. Na úřadech práce se tak absolventi stávají častými návštěvníky. Úřad práce v Uherském Hradišti k dnešnímu dni eviduje 700 absolventů, v porovnání s jinými okresy přesto toto číslo není příliš vysoké, například Hodonín má 2 135 nezaměstnaných mladých lidí, Zlín pak 856. V Brně pobírá podporu 2 135 lidí bez praxe. Úřady práce mohou nezaměstnané středoškoláky a vysokoškoláky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti umístit na tzv. absolventská místa. Firma, jež středoškolského absolventa zaměstná, za něj vyinkasuje příspěvek od státu ve výši tří tisíc korun, za vysokoškoláka pa k čtyři tisíce. Podmínkou je však, že musí pracovat v oboru, v němž vystudoval. Absolvent získá tolik potřebnou praxi a může v budoucnu snadněji najít práci, problémem je, že firmy o této možnosti často neví, uvedla mluvčí ÚP Brno-město Ivana Drmolová a jak upřesnila, mají takto zařazeno 148 absolventů. Stejný počet vykazuje i zlínský úřad práce. Daleko více absolventů je zařazeno v Hodoníně - 294. V okrese Uherské Hradiště našlo tímto způsobem uplatnění 167 mladých.Dejte si pozor na změny v jízdním řádu
Uh. Hradiště (fal) - Od včerejšího dne, tedy čtyřiadvacátého ledna, opět dochází ke změnám v jízdním řádu. Jak ale sdělil DDS obchodně dopravní náměstek ČSAD, a.s. Uh. Hradiště Ivan Kallus, nejde o žádné razantní změny. Jedná se pouze o časové úpravy a zavedení některých dalších zastávek například v Jarošově. Podle něj dochází ke změnám v jízdních řádech na základě přání a požadavků obcí, potřeb cestujících nebo provozních důvodů. Co se týká změn, jde v podstatě jen o časové úpravy, tedy minutové posuny spojů například v Podolí nebo Zlechově, objasňuje změny Kallus, další úpravy jízdních řádů se tak, jako každoročně, předpokládají opět v květnu. Snažíme se, abychom cestující v dostatečné míře uspokojili a aby jich bylo co nejvíce.
Nutno podotknout, že v dubnu letošního roku si všichni veřejní dopravci připomenou padesáté výročí veřejné dopravy. Půjde o akci celostátního významu, kdy v našem městě proběhne slavnostní konference spojená s veřejným předvedením dopravní techniky.Teplo bude vyúčtovávat CTZ ve dvou položkách
Uh. Hradiště (BoS) - Až dosud účtovala svým odběratelům společnost CTZ, s.r.o. úhrady za dodávku tepla a teplé užitkové vody každý měsíc podle odběru v daném měsíci. Pravda je ale taková, že domácnostem je účtováno teplo formou záloh rovnoměrně rozložených po celý rok. Přitom v letních měsících pobírá dosud CTZ platby účtované za dodávku pouze teplé vody a právě v těchto měsících jsou soustředěny náklady na údržbu a také předzásobení palivem za výhodné ceny, uvedl místostarosta Uh. Hradiště Ing. Karásek. Podle něj právě proto přistupuje město k tomu, že cena tepla a teplé užitkové vody bude rozdělena na dvě složky. První z nich bude pohyblivá a bude kopírovat skutečný odběr, druhá část ceny bude pevná, bude vycházet z předpokládaného odběru a bude účtována fixně.
V praxi to podle Karáska bude vypadat tak, že 60 % bude tvořit pohyblivá složka, zbylých 40 % fixní platba. Celková částka bude tedy každý měsíc jiná, s tím, že na konci roku se provede konečné vyúčtování pevné částky. Jedná se o analogii plateb, jakou uplatňují všechny ostatní síťoví dodavatelé kromě vodáren. Například plynu, telefonu, elektřiny apod. U vodáren je to zapříčiněno netečností a nečinností ministerstva zemědělství, vysvětlil starosta Ing. Šupka. Myšlenka změny v účtování tepla a teplé vody vznikla na valné hromadě CTZ, s.r.o. Usnesení rady je pouze posvěcením pro společnost CTZ, jejíž management už musí provést všechny potřebné kroky k uvedení návrhu do praxe, uvedl k tomu starosta Šupka.
Rada na svém zasedání projednávala také žádost o odložení termínu splatnosti nájemného společnosti CTZ. Jedná se o odklad o 3 měsíce a plyne to z toho, že nájemné je podle platné smlouvy splatné k 31. 12. V té době nemají firmy ještě zpracováno účetnictví za končící rok, uvedl dále Karásek. CTZ má podle smlouvy možnost proti nájemnému zohlednit případné opravy. Oprav bylo v loňském roce v důsledku povodní pochopitelně více, a proto se rada rozhodla odložit platbu nájemného až do doby konečného vyúčtování hospodaření společnosti CTZ, s.r.o.Je váš předškolák pravák nebo levák?
Uh. Hradiště (jas) - Je tady doba, kdy děti předškolního věku chodí s rodiči k zápisu do základní školy. Každý předškolák dostane dotazník, který je nutno vyplnit. V jedné z kolonek tohoto dotazníku je třeba uvést, zda je dítě pravák nebo levák. Pokud by rodiče při této odpovědi jen na chvíli zaváhali, měli by raději navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Jak je to vlastně s praváctvím a leváctvím, odborně lateralitou, jsme se zeptali PhDr. Zdeňky Bezděkové, která v poradně působí jako psycholožka. Lateralita souvisí se zráním mozkové kůry. V určitém období může být u dítěte ambidextrie, tedy obourukost. Dítě používá střídavě levou i pravou ruku. Kolem pátého roku by mělo dojít u dítěte k vyhranění jedné ruky. Pokud se v tomto věku pořád ještě neprojevilo, která ruka je dominantní, měli by se rodiče přijít poradit, uvádí Bezděková. Po příchodu rodičů s dítětem do porady probíhá asi třičtvrtěhodinové vyšetření.
Kromě základních údajů, které poskytnou rodiče, podstoupí dítě testy, na jejichž základě je vypočítán index laterality. Testy jsou prováděny pomocí hry, hravé činnosti, takže dítě nemá pocit, že je vyšetřováno nebo zkoušeno. Ve výjimečných případech může zůstat obourukým, pak se o vedoucí ruce rozhoduje podle vedoucího oka. Závěr je učiněn na základě výsledků testů a celkového pohledu psychologa. Ačkoliv je veřejnost již natolik informána a ví, že není správné přecvičovat vedoucí ruku, stále je určitá část dětí, která nemá lateralitu rozhodnutou. Následky chybného určení vedoucí ruky mohou vést k problémům při psaní, které se někdy promítnou i do čtení. Například tyto děti mají problémy s rozlišením písmen typu b a d, protože je u nich narušeno vnímání pravolevé orientace. Může také dojít k neurotizaci, až koktání. Nesprávné určení laterality může mít zkrátka vliv na celkový vývoj osobnosti dítěte. Proto by tato záležitost neměla být v žádném případě podceňována, dodává psycholožka.
Poradnu je vhodné navštívit i v případě, že je celá rodina pravoruká a dítě levák. Rodičům zde odborníci poradí, jak má dítě správně držet tužku, aby se mu neunavovala ruka, či jak naklonit papír. Dostane zde rovněž různé pomůcky a rozcvičovací listy pro psaní levou rukou.Kdo má hypotéku, ať neváhá a staví s PORSYL Systémem
Kunovice (red) - Rodina, která má velmi slušné příjmy a uvažuje o novém bytu či domu s pomocí hypotéky, by neměla už příliš váhat. Nastaly totiž pro ni podmínky, které tu dříve nebyly. Úrokové sazby poklesly na přijatelnější úroveň, nastala vhodná doba na trhu s novými byty a domy, kde existuje daleko větší nabídka než poptávka. Nejlevnějším způsobem výstavby zděných rodinných domů se zabývá firma Porsyl Kunovice. Jak jsme se mohli přesvědčit v sobotu 23. ledna na Dni otevřených dveří této firmy, který se konal v Kostelanech nad Moravou, měla stavba ukázkového domu Porsyl Systému velký úspěch. Firma Porsyl totiž ví, jak stavebníkovi ušetřit peníze i čas. O ukázkovém domu se dá s určitostí říci, že do velmi značné míry vyjadřuje současný vkus a touhy nejednoho stavebníka. Ačkoliv se dům nejeví zvenčí jako příliš velký, jeho vnitřní prostory jsou dokonale využity. Dům je moderní, účelný, ekologicky nezávadný, s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Jeho největší předností je cenová dostupnost.
Dům Porsyl Systému zaujal všechny, kteří si prohlédli jeho stavbu. Podrobnější informace je možno získat na tel.:0632/549 740, 0602 72 28 36. Zde si mohou zájemci i dohodnout návštěvu rozestavěného domu.Ptáme se za vás
Protože se nám v naší redakci opět nahromadilo mnoho dotazů týkajících se odpadů, na nejčastější z nich odpověděl vedoucí oddělení ochrany přírody referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti Miloš Šťastný.

Doslechl jsem se, že do popelnice bych neměl dávat zářivky, plechovky od barev a podobné odpady. Je to pravda?
Odpady, které mají nebo mohou mít nějaké nebezpečné vlastnosti, se musí likvidovat zvlášť. A to takovým způsobem, aby nezatěžovaly životní prostředí a zdraví lidí. Na tyto odpady je obec povinna už ze zákona o odpadech č. 125/97 Sb. vyhradit místo, kam mohou fyzické osoby tyto odpady odložit. Pak obec zajistí jejich zneškodnění v zařízení k tomuto účelu určenému. Tímto místem se rozumí i mobilní sběr.

Budu rekonstruovat koupelnu. Přitom mi vznikne určité množství stavební suti. Kam ji mám dát?
Suť jako taková může být složena z různých druhů odpadů včetně nebezpečných složek. Je potřebné, abyste vyseparovali tyto nebezpečné složky (zatvrdlé barvy, znečištěné obaly a podobně). Pak se s touto čistou sutí obrátit na příslušný obecní úřad, který od vás tento odpad převezme na využití nebo ho zavezete na řízenou skládku.

Koupil jsem si novou sedací soupravu a koberec. Potřeboval bych se zbavit starých. Poradíte mi, kam s nimi?
Myslíte velkoobjemový odpad. Ten se rozděluje na složky využitelné (do kterých patří například ledničky, televize, autovraky) a nevyužitelné (koberce, vyřazené sedací soupravy, skříně a podobně). Na tyto nevyužitelné odpady by měl být v obci kontejner, nebo si ho můžete sami zavézt na řízenou skládku.

Jak je možné, že odpad, který my poctivě třídíme na komunální, papír a podobně, je při odvozu stejně smíchán dohromady.
Vedoucí dopravy OTR, a.s. Uherské Hradiště Jiří Létal: Za normálních okolností se něco takového nemůže stát. Svoz tříděného odpadu totiž probíhá podle určitého harmonogramu, v úplně jiné dny než svoz komunálu, a také jiným autem. Nemůže tedy docházet k tomu, že by byl tříděný odpad sesypán, čímž by pak práce občanů byla zbytečná. Avšak setkáváme se s tím, že sběrný kontejner někdo použije nevhodným způsobem. Stává se nám to zejména u papíru a je-li jeho znečištění velké, dává se v tomto případě do komunálního odpadu. Ve sběrných surovinách, kam vytříděný papír odvážíme, nám sice tolerují určité množství znečištění, ovšem i to málo zde musí ručně vytřídit.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund