Číslo: 40
06.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Charita Uh. Brod má další dům s pečovatelskou službou
Smrtelné dopravní nehody zřejmě neklesnou
Také odvykáte kouření ?
Na okresním úřadě zima
Nový ekonomický odbor zahájil
O absolventy škol není zájem
Škody v zemědělství
Obchodní právo v SRN
50,- Kč se bude vracet
Město bude chtít úvěr
ANKETA

Charita Uh. Brod má další dům s pečovatelskou službou
Horní Němčí - V neděli 28. 9. byl slavnostně a za přítomnosti mnoha občanů otevřen krásně zrekonstruovaný dům s pečovatelskou službou pro 6 osob. Tento dům byl zrekonstruován obecním úřadem nákladem 1,8 mil. Kč. Dům, původně ve vlastnictví státu, byl na požádání obecního úřadu bezplatně převeden do vlastnictví obce. Už v roce 1996 se začalo s rekonstrukcí a přístavbou. Bude zde také denně ordinovat obvodní lékař a je zřízena poradna dětského lékaře, pedikůra a hygienické středisko, což bude sloužit i pro ostatní občany. Charita v Uh. Brodě dostala tento dům do bezplatného užívání a stala se tak zřizovatelem a provozovatelem. Ředitelka brodské Charity Jarmila Tomancová ve svém projevu zdůraznila, že hlavním posláním je služba pro nemocné a přestárlé občany. Dům sv. Václava byl slavnostně vysvěcen mons. Jaroslavem Němcem, biskupským vikářem z Olomouce.
Jelikož v sousedním Slavkově už je několik měsíců v provozu podobný dům s třísměnným provozem pro 12 lidí, činnost domu sv. Václava bude tudíž navazovat na jeho provoz. Jak uvedl starosta Kadlček, nejvíce se na stavbě podílel Klub důchodců Javořina a svaz tělesně postižených.
Jindra VáverkováSmrtelné dopravní nehody zřejmě neklesnou
Uh. Hradiště - MUDr. Zdeňku Krejzlíkovi CSc., lékaři Ústavu soudního lékařství v Brně již prošly rukou mnohé dopravní nehody, jako znalec z oboru soudního lékařství, zpracovává znalecké posudky právě z dopravních nehod. Zeptali jsme se proto na jeho názor na snížení rychlosti v obci. Je nutno vzít v úvahu nejen vlastní snížení rychlosti, ale změnu autoparku, protože máme vozidla, která brzdí na kratší vzdálenosti, čili zde působí větší přetížení. 50 km/hod. je velice rozumná rychlost. Ale současně s tím by bylo vhodné zrušit všechny 40 km/hod., čímž by se mimo jiné snížil i počet značek .V dnešní době jsou vozidla mnohem lépe vybavena, než dříve a mají kratší brzdnou dráhu, takže čtyřicítka pozbývá významu.
Jak dále MUDr. Krejzlík uvedl, rozdíl mezi 40-ti a 60-ti km/hod., je značně velký. Ovšem již rozdíl mezi 40-ti a 50-ti km/hod., zdaleka tak velký není. Podle jeho názoru v prvé řadě záleží na lidech, zda budou padesátikilometrovou rychlost v obci dodržovat, pokud ano, pak dojde zajisté ke snížení běžných dopravních nehod, jejichž následky jsou především zlomeniny končetin apod. Mělo by také dojít k poklesu dopravních nehod, které jsou spojeny s trvalými zdravotními následky. Pokud jde o smrtelné nehody, tak s těmi se setkáváme při vyšších rychlostech. Tedy od 60,70,80 km/hod. a výše. Při nižší rychlosti jako je 40 nebo 50 km/hod. dojde ke smrtelnému poranění zcela výjímečně. Počet smrtelných nehod tedy, dle mého názoru, neklesne. Předpokládáme, že nižší počet nehod bude i na dálnici dodal na závěr Krejzlík.
Karin KuchtováTaké odvykáte kouření ?
Uh. Hradiště (JiV) - V týdnu od 29. 9. do 3. 10. probíhaly v podvečer semináře zaměřené na odvykání kouření. Tyto semináře organizuje a vede Nadace ADRA, ve spolupráci s městským úřadem. Lektorem, který kurzy provádí, je kazatel Jan Dymáček. Zabývá se touto činností už přes 10 let. Za dobu jeho působení prošlo semináři okolo jednoho tisíce lidí a jak sám uvádí, největší nápor byl po revoluci. Procento úspěšnosti je po týdnu až 90%, ale dlouhodobá úspěšnost je okolo 50%. Tuto odvykovou terapii vymysleli dva knězové - adventisté, a církev má tuto terapii patentovánu. Církev se domnívá, že je zapotřebí se angažovat také v jiných věcech, než jenom nabízet teologii a člověk potřebuje pomoci i s jinými problémy. Na seminářích se proto netočí řeč kolem náboženství, nýbrž účastníci i školitelé se věnují pouze odvykání kouření. Terapie jsou prováděny po celé Moravě podle zájmu. Návštěvnost je různá, od pěti lidí po stopadesát. Přímo v Uh. Hradišti navštívilo kurz okolo 20 lidí.
Dymáček k tomu říká:I kdyby z tohoto počtu přestal natrvalo kouřit jen jeden člověk, má celá akce smysl. Účastnice terapie Lyszáková dodává: Jsem tu proto, abych se odnaučila kouřit, ale vím, že už v sobotu budu svádět těžký boj sama se sebou. Dalším zajímavým počinem je akce, která začíná v pondělí 6. 10. a je věnována stresu a tomu, jak se naučit s ním žít. Tyto přednášky na téma Umění zvládnout stres budou probíhat po dobu tří týdnů, počínaje pondělkem 6. 10., dále vždy v úterý a pátek. Ke každé přednášce dostane účastník materiál. Celá akce bude probíhat opět v zasedací místnosti budovy Střední zdravotnické školy v Uh. Hradišti.Na okresním úřadě zima
Uh. Hradiště (JiV) - Přestože na okresním úřadě se pilně pracuje, trpí zaměstnanci ve větší části budovy značnou zimou. Jak jsme zjistili, tato situace je zaviněna nefunkčností kotelny po povodni a její opravou a měla by snad ještě minimálně 14 dní trvat. Zaměstnanci, kteří musí být po celý den v úřadě, musí vydržet v místnostech, které mají teplotu okolo šestnácti stupňů. Jedinou vyhřívanou místností je zasedací místnost, kam mají možnost se jít na chvilku ohřát. Tělesa na přitápění používat kvůli špatné elektroinstalaci nemohou, takže se dá předpokládat nárust nemocnosti. Takže, když půjdete do okresní budovy na delší dobu, teplé ponožky sebou!Nový ekonomický odbor zahájil
Uh. Hradiště (VaMP) - Změnou organizačního řádu městského úřadu označil jeho tajemník sloučení odboru finančního a odboru kontroly a hospodaření města do nového celku. Ten pod označením ekonomický odbor začal na úřadě pracovat od 1. října 1997. Další změna v organizaci nastane k 1. listopadu, kdy se k ekonomickému odboru připojí jako samostatné oddělení i stávající odbor správy města. Vedoucím ekonomického odboru se stal Vladimír Moštěk, který do nedávna zastával funkci vedoucího odboru kontroly a hospodaření města. Vedoucí finančního odboru odejde ke konci roku do důchodu a vedoucí odboru správy majetku města odchází k datu 31. 10. z důvodu výpovědi z jeho strany, zdůvodnil jednu z příčin sloučení odborů tajemník městského úřadu František Rochovanský.O absolventy škol není zájem
Uh. Hradiště (VaMP) - Kvalifikační struktura absolventů škol neodpovídá požadavku trhu práce, uvedl jako jednu z hlavních příčin nezájmu zaměstnat mladé lidi ředitel Úřadu práce Richard Janíček. Vedle toho není zanedbatelnou skutečností i dopad červencové povodně. Od 1. května hledalo na úřadu v Hradišti práci celkem 600 absolventů a podle předpokladů jich další dvě stovky ještě přijdou. Z těch šesti set, jak dále uvedl Janíček, jich ale stále je čtyři sta padesát v evidenci Úřadu práce. Byly uvolněny prostředky a zrušeno pozastavení určitých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, takže znovu můžeme zaměstnavatelům poskytovat příspěvky na absolventské praxe, vyjádřil trochu optimismu v posledních dnech ředitel Janíček. I tak se tato opatření netýkají více než sta absolventů. V závěru letošního roku lze podle Richarda Janíčka očekávat celkově 2.800 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti přibližně 4,1 procent.Škody v zemědělství
Uh. Hradiště (VaMP) - Celkové číslo škod na zemědělské produkci a navazující potravinářské výrobě činí 322 milionů 913 tisíc korun, vyčíslil před několika dny dopad povodně Josef Vaculík, ředitel územního odboru Ministerstva zemědělství. Přičemž u polních plodin činí ztráty 120 milionů, u zvířat více než 6 a strojů 15 milionů korun. Rozhodnutím vlády bylo z pozemkového fondu uvolněno pro rozvoj zemědělství 420 milionů korun na přímou pomoc zemědělců postižených záplavami. Díky tomu mohlo být na základě protokolů 72 žadatelům o finanční pomoc vyhověno. Základním kritériem pro pomoc bylo poškození na plodinách minimálně deset procent, upřesnil ředitel Vaculík. Celková hodnota finanční pomoci určená pro náš okres činí 31 milionů 369 tisíc korun, což znamená, že se nimi pokryje zhruba pouhá desetina škod.Obchodní právo v SRN
Okresní hospodářská komora pořádá aktuální seminář zaměřený k obchodněprávním vztahům s německými partnery Obchodní právo v SRN. V rámci semináře budou poskytnuty informace, týkající se odlišné obchodněprávní legislativy, obchodních zvyklostí a administrativy a zejm. možných způsobů řešení praktických problémů mezi partnery ČR a SRN (např. jak přistupovat k uzavírání obchodních vztahů, prodeji výrobků do SRN, založení podniku v SRN, přípravě dodacích smluv s německým partnerem, ochraně názvu, značky a známky, řešení právních sporů s německými partnery, zastupování před soudy v SRN, atd.). Lektorem semináře je paní Marcella Pawelka, advokátka ze SRN a dlouholetá konzultantka HK ČR. Seminář bude veden v českém jazyce. Úvodem semináře budou účastníci seznámeni s čerstvou novinkou - Informatoriem pro malé a střední podnikatele - pomůckou poskytující kompletní informace týkající se různých forem podpor podnikání a využitelnosti nejdůležitějších informací pro tuzemské i zahraničněobchodní aktivity.
Seminář se bude konat dne 22. října 1997 v 8,30 hod. v zasedacím sále Střední zdravotnické školy (ul. Na Morávce 822, Uh. Hradiště). Přihlásit se lze na Okresní hospodářské komoře - Dvořákova 1210, Uh. Hradiště, tel.: 0632/557 849, tel./fax:0632/555 482.50,- Kč se bude vracet
Uh. Hradiště (red) - Všeobecná zdravotní pojišťovna nakonec uznala oprávněnost požadavků pediatrů ve věci očkování proti virové hepatitidě A. Při jednání s pediatry dne 24. září 1997 přislíbila proplatit očkování alespoň ve výši 46,- Kč. Pediatři našeho okresu vyzývají proto všechny rodiče, kteří zaplatili dobrovolný příspěvek ve výši 50,- Kč a dosud nepožádali o jeho navrácení, aby tak učinili, píše se v písemném vyjádření Okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Uherském Hradišti.Město bude chtít úvěr
Uh. Hradiště (VaMP) - Podle aktuálního vývoje plnění městských výdajů a příjmů v letošním roce podle všeho město požádá o úvěr. Ve skutečných příjmech z daní je oproti očekávání výraznější propad, konstatoval tajemník městského úřadu František Rochovanský. Podle jeho slov je možné, že městské zastupitelstvo v návaznosti na rozhodutí rady, posoudí možnost přijetí úvěru. Město se hodlá finanční situací znovu zabývat poté, co budou známy výsledky hospodaření za první až třetí čtvrtletí letošního roku.
S touto skutečností souvisí i rozhodnutí rady projednávat plán investic na rok 1998 v pozdějším termínu. Protože nám povodně trošku zkomplikovaly situaci, jsou zatím tyto materiály ve stádiu oponentury uvnitř úřadu a musí ještě projít jednáním v komisích, uvedl při této příležitosti tajemník Rochovanský. Zastupitelsvo se tedy nad problémem sejde až 4. listopadu, kdy by měly být známy ony výsledky hospodaření.ANKETA
Jaký je Váš názor na snížení rychlosti v obci?
Josef (33) soukromý podnikatel - 50 km/hod. je velmi malá rychlost. Podle mě by měla být jenom někde. Některé vesnice jsou perfektně průjezdné, takže tam, kde nejsou domy u cesty by měla být rychlost každopádně vyšší.

Bronislava (29) v domácnosti - Autem jezdím často, myslím, že je to dobrá věc, hlavně kvůli chodcům.

Miloš (37) mechanik - Když se bude 50 km/hod. dodržovat, bude to dobré.

Monika (24) v domácnosti - Vůbec mi snížení rychlosti nevadí, lidi jezdí jak šílenci.

Jiří (33) montér - Je to dobrá věc.

Irena (27) účetní - Mě to zcela vyhovuje, jezdím totiž 50 km/hod. i mimo obec.

Josef (28) obchodní vedoucí - Je to věc názoru, kdo bude chtít rychlost porušovat, bude porušovat. Ona ta tisícovka za přestupek bude hodně peněz zas jen pro některé lidi.

Mirek (35) řidič - Myslím, že je to správné.

Ptala se Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund