Číslo: 41
18.10.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Knihovna B. B. Buchlovana již bude otevřena
Buchlovická skládka bude už jen minulostí
Anketa na aktuální témaPepo, tady néni žádná Matiční ložnica ! Rychlo to zboř, nebo zavolám do Prahy vládnímu zmocněncovi pro lidská práva !Knihovna B. B. Buchlovana již bude otevřena

Oprava knihovny B. B. Buchlovana se nakonec změnila v celkovou rekonstrukci - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (fal) - Po více než ročním úplném uzavření knihovny B. B. Buchlovana by prý v nejbližší době mohlo dojít k jejímu znovuotevření.
Původní oprava po povodních se změnila na celkovou rekonstrukci. "Po povodních se původně předpokládalo jen provedení odvlhčení objektu. Ovšem zjistilo se, že objekt má velké statické poruchy, což zcela změnilo opravu na celkovou rekonstrukci," objasnila pro DDS vedoucí referátu kultury regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová. Podle ní bylo nutné provést nejen statické zajištění objektu a odvlhčení, ale také opravu střechy, podlah, stropů a omítek.
Tato budova byla vystavěna v roce 1875 a původně sloužila jako židovská synagoga, ve třicátých letech však židovská náboženská obec objekt prodala městu.
"Knihovna v přízemí této budovy působí od roku 1951, zbylá část budovy sloužila Lidové škole umění, Svatopluku a Slováckému symfonickému orchestru ke konání koncertů. V roce 1966 vyhořela střecha a po ročním uzavření slouží od roku 1967 celá budova knihovně," objasnila historii ředitelka knihovny B. B. Buchlovana Olga Marťanová.
V přízemí knihovny zůstane i nadále literatura pro dospělé, v prvním patře bude čítárna a studovna, oddělení pro děti se přestěhuje do nově rekonstruovaného podkroví.
"Novinkou knihovny bude centrální výpůjční protokol, což zaručí větší přehlednost a také možná větší bezpečnost a ochranu knižního fondu," řekla Marťanová.
Nutno jen dodat, že od 24. září je budova prohlášená kulturní památkou.
Termín otevření knihovny dosud není zcela upřesněn, podle Marťanové by k tomu ale mělo dojít nejpozději do 14 dní.Buchlovická skládka bude už jen minulostí
Buchlovice (fal) - Od sedmdesátých let byl na Křižné cesty v Buchlovicích ukládán odpad z celého okresu Uherské Hradiště. Samotná obec Buchlovice by pro velké náklady na sanaci tuto akci nebyla schopna zvládnout, proto vzniklo Sdružení měst a obcí pro hospodaření s odpady, díky kterému by už do konce letošního roku měla být zcela sanována. "Jedná se o sdružení čtyřiačtyřiceti měst a obcí Uherskohradišťska, které jsou investorem této stavby. Cílem sdružení bylo, také na základě solidárnosti, postarat se o jednu z největších skládek na okrese, kde byl odpad ukládán od sedmdesátých let. Celá tato stavba byla rozdělena na dvě etapy," uvedl předseda sdružení Vlastimil Vaněk.
První etapa sanace byla provedena již v roce 1997 a vyžádala si více než dvanáct milionů korun. "Druhá etapa sanace je rozpracována od listopadu loňského roku, přičemž v těchto dnech se pracuje na dokončení. Počítáme s tím, že do konce roku bude zkolaudována," doufá Vaněk.
Celá sanace skládky si celkem vyžádala více než čtyřiadvacet milionů korun. Z této částky se ale na sanaci šedesáti procenty podílel stát financemi ze Státního fondu životního prostředí, který navíc sdružení poskytl půjčku ve výši dvaceti procent. Zbývajících dvacet procent jsou vlastní prostředky sdružených měst a obcí. Již v současnosti je část sanované plochy pronajata OTR, s. r. o., která zde provádí třídění stavebních sutí a kompostování. "Ve směrném územním plánu Buchlovic je tato lokalita určena jako území, ve kterém vždy zpracování odpadů bude probíhat. Nikdy se však již tady nebude ukládat. I v budoucnu se zde budou zpracovávat odpady různých druhů různými způsoby," upřesnil ředitel OTR, s. r. o. Buchlovice, Miloslav Maňásek. "Množství přebíraných odpadů ke kompostování se každým rokem zvyšuje a samozřejmě neustále stoupají nároky na kvalitu zpracování. Proto předpokládám, že bude nezbytné pořídit zařízení, ve kterém se kompostování zrychlí a zkvalitní," řekl Maňásek a dodal, že výstavba kompostárny bude záležet na finančních prostředcích.Anketa na aktuální téma
Jaký je Váš názor na obecní policii?
Ladislav Trtek, starosta Nivnice:
"U nás už obecní policii od června nemáme a v současnosti si myslím, že by ani nebyla příliš prospěšná. V devadesátém roce to byla aktuální věc a tehdy jsme tu měli tři policisty, jejichž počet se postupně snižoval. Zatím v obci nemáme tak velké problémy, aby byl místní strážník využitý a jeho činnost byla prospěšná. Náklad na jednoho člověka totiž činí asi 200 tisíc korun ročně a my jsme usoudili, že i toho jednoho propustíme a časem zjistíme, jestli ho skutečně potřebujeme."

Eva Hargašová, starostka Žitkové:
"Měla bych celkem kladné vyjádření k jejich práci, ale pokud by je řídil někdo, kdo by neukládal zbytečné práce navíc. My sice nemáme obecní policii, ale všimla jsem si, že jsou využíváni k naprosto jiným účelům, než by měli být. I když bychom obecního policistu potřebovali k řešení mnoha nepříjemných věcí, je to záležitost financí.

Ladislav Kryštof, starosta Uherského Brodu:
: "Myslím, že velmi dobrý, a bylo by špatné, kdybych tvrdil opak. V každém případě se díky ní zvýšila bezpečnost i pořádek ve městě. O tom svědčí i dopis od římskokatolické farnosti, která ocenila bezchybnou práci městské policie při nedávné Růžencové pouti, zvláště při mši svaté, kterou celebroval Msgr. Hrdlička. Je pravdou, že 18 městských strážníků pojme značné náklady z obecní pokladny, ale musíme vidět i kus práce, která za nimi stojí."

František Hajdůch, starosta Dolního Němčí:
"Řekl bych, že pro malé obce, jako jsme my, je obecní policie finančně nákladná a jeden policista v obci by nic nevyřešil. Na zabezpečení pořádku by byli potřební minimálně dva a to je pro nás zbytečný přepych. Myslím, že by to mělo spíš fungovat tak, že by do obce zajížděla státní policie a prováděla preventivní kontrolu, protože problémy samozřejmě máme.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund