Číslo: 42
20.10.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kabelová televize. Ano? Ne?
Muži od hrnce na Velehradě
Peníze z Phare pro postižené firmy konečně k dispozici
Naočkujte se
ČČK bude předávat finance
Žirafa představuje kvalitu
Práce dětí byla oceněna
Parkoviště versus benzinka v centru města

Kabelová televize. Ano? Ne?
Uh. Hradiště (VaMP) - Městský informační kanál do budoucna doplní městské informační centrum, jež by mělo zajistit dostatečnou informovanost obyvatel, uvedla pracovnice kanceláře starosty Radomíra Manová. Představou města je, zahájit pravidelná vysílání v září 1998. Prozatím tento termín držíme, řekl starosta, ale po přečtení návrhu smlouvy od společnosti Kabel Plus mě překvapily některé finanční nároky. Podle počtu zapojení přípojek bude ještě město zvažovat, zda jsou náklady adekvátní počtu domácností, kde bude městský kanál sledován. Neradi bychom vyhazovali peníze za vytváření nformací, které nebudou dostupné většině obyvatel města, upřesnil Šupka. Není tajemstvím, že výstavba kabelové sítě se oproti plánované z důvodu povodní opozdila.
V plínkách je podle starosty možná televizní spolupráce se Starým Městem. Je to ale zatím jen v úvahách. Přitom město se nebrání spolupráci i s jinými subjekty, než je společnost Kabel Plus. Vždy je totiž potřeba zvážit finanční náročnost.Muži od hrnce na Velehradě
S červeným bažantem na zlatožlutém pozadí
Velehrad (VaMP) - 24. října 1997 v podvečer se do hotelu Mlýn sjedou účastníci prvního sdružení Klubu vařících mužů v České republice. Confrérie Culinaire Česká republika je sdružení mužů, jejichž koníčkem je vaření. Členové sdružení si říkají bratři Marmite. tento název je odvozen z francouzského slova La Marmite, což znamená v překladu hrnec na vaření. Cílem sdružení je opatrovat českou, moravskou, ale i mezinárodní kuchyň, rozšířit své kuchařské umění, pečovat o správnou kulturu stolování, a v neposlední řadě také šířit lásku a radost z vaření. První sdružení klubu vařících mužů v České republice bude založeno 25. října 1997 na zámku v Buchlovicích, pod názvem Chuchi Velehrad. Toto označení pochází ze švýcarské němčiny a je označením po domácí kuchyni.
Prvním stanovištěm Chuchi se tedy stane Velehrad. V místním hotelu Mlýn, stejně jako ve staroměstském Synotu se budou moci členové sdružení setkat s přáteli a společně vařit. Znakem sdružení v České republice je červený bažant na zlato - žlutém pozadí.
Kancléřem sdružení se v Buchlovicích stane Thomas G. P”hlmann, německý obchodník trvale žijící v okrese Uherské Hradiště, z jehož iniciativy bude klub v České republice založen. Šéfem Chuchi na Velehradě je pan Michael Bakalík, vedoucí hotelu Synot. V Německé spolkové republice vzniklo během posledních 35 let ve 116 městech mnoho takových zájmových klubů pro muže. Během tří let vznikly další kluby také v Maďarsku a rakousku. Velehradský klub má v současnosti odm aktivních členů a tři pozorovatele, kteří chtějí v příštím roce založit kluby v Mělníku, Praze, Děčíně. Dalším projektem bude druhý moravský klub ve Zlíně. Cílem sdružení je v roce 1998 mít čtyři aktivní kluby v České republice. Vařící muži se z Velehradu rozjedou v neděli 26. října 1997.Peníze z Phare pro postižené firmy konečně k dispozici
Uh. Hradiště (red) - 18. října 1997 byl zveřejněn dlouho očekávaný program Obnova - finanční podpora malých a středních firem postižených povodní z fondu Phare, formou výhodných (ale malých) půjček, které nebudou poskytovány prostřednictvím bank, ale prostřednictvím tzv. Regionálních poradenských informačních center (nejbližší RPIC je ve Zlíně). Firmy mohou touto cestou získat půjčku na obnovu stálých aktiv, tj. rekonstrukci provozovny, nákup strojů a zařízení ( do 500 000,- Kč), půjčku na posílení oběžných aktiv, tj. pořízení surovin, materiálu, polotovarů a služeb (do výše 250 000,- Kč).
K jištění půjčky se požaduje osobní směnka majitele a je nutno splnit několik dalších podmínek (prokázat min. 10% poškození majetku fy., zpracování podnikatelského záměru, zajistit pojištění provozovny,...) Uvedená forma podpory je výhodná zj. pro malé firmy, jež mají problém získat malou půjčku u bank, nemají movitý majetek na ručení, apod. Protože možnost získání podpory je dána čerpáním celkové částky (90 mil.Kč), je třeba co nejdříve reagovat. Bližší podrobnosti a pomoc získáte mj. na úřadě OHK Uherské Hradiště, Dvořákova 1210 (tel. 0632/557849, 555482).Naočkujte se
Uh. Hradiště (JiV) - Jak mnozí obyvatelé zaregistrovali v televizních reklamách, je možnost očkování proti hepatitidě typu A. Dotazem u okresní hygiečky MUDr. Skulové jsme zjistili, že stačí zajít ke svému obvodnímu lékaři, který posoudí zdravotní stav zájemce a vypíše recept. V lékárně by vakcínu měli do 24 hodin zajistit. Jedná se o belgickou očkovací látku HAVRIX, která se aplikuje natřikrát. Po první aplikaci je časový interval 2 - 4 týdny, třetí dávka se podává za 6 - 12 měsíců. Část hradí pojišťovna,zájemce doplácí okolo jednoho tisíce korun.ČČK bude předávat finance
Uh. Hradiště (JiV) - Oblastní spolek Českého červeného kříže v Uh. Hradišti se i doposud zaobírá předáváním humanitární pomoci postiženým občanům. Na základě požadavků obecních úřadů z Babic, Starého Města, Kostelan a Ostr. Nové Vsi bylo mezi občany rozdáno 200 kompletních souprav - kapny, polštář, povlečení, 1 000 ručníků a 1 000 utěrek. Tuto výpomoc dostali jenom občané, kteří byli závažným způsobem poškozeni a předložili potvrzení z obecního úřadu. Momentálně se bude přidělovat finanční hotovost pro tyto postižené. Nejedná se o velké částky, spíš o symbolickou výpomoc. Toto si bude řídit oblastní ČČK spolu s obecními úřady přímo na místě.Žirafa představuje kvalitu
Zlín (red) - Obuv opatřená visačkou s kresbou žirafy je vhodná pro děti. To je jedna z mála jistých obran proti nákupu nekvalitních a nohu poškozujících obuví. Certifikace dětské obuvi byla od července 1997 zavedena Institutem testování a certifikace ve Zlíně pod záštitou České obuvnické asociace. Komise odborníků přes zdravotně nezávadnou obuv ITC vydává certifikát , který garantuje, že obuv označená logem žirafy nebude jejich nositeli nijak škodit, a navíc přispěje ke zdravému vývoji dětské nožky. Do začátku října, jak nám sdělil Institut testování a certifikace, bylo vydáno pět certifikátů pro firmu Fare ze Sehradic a čtyři pro výrobce obuvi ze Zruče nad Sázavou, Sázavanu. Odborníci zastávají názor, že téměř sto procent dětí se rodí se zdravýma nohama, s přibývajícím věkem se však počet vad nohou zvětšuje až na téměř sedmdesát procent. Běžný spotřebitel však zpravidla kvalitní obuv od zdravotně závadné nerozliší. Jeho rozhodování má proto usnadnit nový certifikát s žirafou.Práce dětí byla oceněna
Uh. Hradiště (JiV) - Ve čtvrtek 16. října se na hradišťské radnici konala sláva. Děti ze základní školy na Východě, které se nejvíce v době povodní svou obětavou prací podílely na činnosti humanitárního střediska, byly odměněny dárky. Jména Adam Kovář, Jiří Machálek, Sandra Kohnerová, Hana Vrbová, Milan Daniel, Tomáš Hrdlička a Zdeněk Vyskočil se tak octly v čestném zápisu města. Zvláštní poděkování pak dostal třináctiletý Milan Habarta, který byl navržen za svou příkladnou a soustavnou práci při zvelebování a úklidu sídliště Východ na Cenu města Uh. Hradiště. Poděkováno bylo také řediteli školy Durďákovi a zástupkyni Kašné.Parkoviště versus benzinka v centru města
aneb O ČÍ ZÁJEM VLASTNĚ JDE?
Již v územním plánu, jenž byl projednán ve 2. polovině roku 1993 a schválen v roce 1994, se objevila potřeba posílení parkovacích kapacit v severním okraji centrální zóny podél průtahu komunikace I/50 na Velehradské třídě.Potřeba parkování poroste, protože v prostoru samotném jsou další plochy po necitlivých demolicích, které jsou tímto územním plánem navrženy k zastavění. Vzhledem k charakteru prostoru, určenému výhradně k rozvoji komerčních funkcí a představujícímu poměrně moderní městské centrum, bylo na místě současného parkoviště navrženo dvouúrovňové. Stavebně je prostor vymezen obchodním domem Centrum, odbavovací budovou nádraží ČSAD, bývalým areálem ÚLUV za průjezdnou komunikací a v neposlední řadě předpokládanou dostavbou bloku na straně sodovkárny.
Představa realizovat zde dvouúrovňové parkoviště byla při schvalování a projednávání územního plánu centrální zóny považována za příliš utopickou a nereálnou. Byla ale akceptována, protože v úzkém pásu mezi historickým jádrem města a frekventovaným průtahem jiné možnosti nejsou.
Dnes máme šanci tento velkorysý záměr provést a kapacitu parkovacích míst zde zdvojnásobit, a to díky nabídce firmy Du Poont Conoco s. r. o. Praha, která zde na pronajatém pozemku dvouúrovňové parkoviště se 180 místy zrealizuje za to, že v části spodní úrovně bude moci provozovat malou čerpací stanici pohonných hmot výhradně pro osobní vozidla. Větším vozidlům neumožní příjezd jak výška horní parkovací terasy, tak i nájezdové parametry komunikací v lokalitě.
Efekty, které taková stavba může přinést pro rozvoj města a lokality, jsem popisoval podrobně v článku ve Zpravodaji UH a nepřinesl žádnou negativní odezvu. A proto jenom stručně: propojením horního parkoviště s druhým podlažím okolních stávajících i předpokládaných objektů dojde ke zvýšení komerční aktivity této úrovně, neboť se stane snáze a hlavně i bezbariérově dostupnou. V dalších našich úvahách se totiž předpokládá napojení na střechu odbavovací budovy ČSAD, kde majitel projektuje nástavbu, dále napojení na druhé podlaží OD Centrum, jakož i na předpokládanou dostavbu prostranství u sodovkárny. Otevře se rovněž možnost zrealizovat územním plánem navrhovaný nadchod nad Velehradskou třídou naproti areálu ÚLUV, a tím bezkonfliktní přístup nejen k budově prokuratury, Okresního ředitelství Policie ČR či ke gymnáziu, ale i k nábřeží řeky Moravy.
Ale vraťme se do reality. Pokud se podaří s firmou, která se o tento prostor vážně zajímá, dohodnout splnění nejen všech podmínek města, ale i orgánů dopravy, získáme tím první víceúrovňové parkoviště a rovněž možnost rozvinout dostavbu bloku u sodovkárny. Minulé snahy o využití a zastavění prostoru ztroskotaly právě na nedostatku parkovacích možností v lokalitě.
Klíčem k realizaci všech těchto záměrů je dostatek parkovacích míst a naše město se bez víceúrovňových parkovišť či hromadných garáží napříště už neobejde. Uvedený prostor je pro dopravní funkce rezervován a prostředkem k jeho zafinancování bude malá čerpací stanice.
Je zřejmé, že bychom se bez další čerpací stanice obešli, ale další zájemce, který by spojil jiné komerční a třeba obchodní aktivity s dvouúrovňovým parkovištěm, se zatím nevyskytl. Domnívám se tedy, že pozitivní přínos stavby spočívající ve vytvoření záchytného kapacitního parkoviště na průtahu městem a za hranicemi městské památkové zóny výrazně převažuje její eventuální negativa, která dosud nikdo nedoložil racionálními protiargumenty.
Fenomén dopravy nás obklopuje a často otravuje na každém kroku. Nemůžeme ho však ignorovat, ale musíme potřebám dopravy přizpůsobit i soudobé městské centrum. Tohoto úkolu nás nezbaví ani připravované obchvaty města.
Investice do dopravy a dopravních systémů patří v rozpočtech téměř všech měst k těm nejnákladnějším. Není v silách zvláště malých měst tyto problémy v přijatelném čase uspokojivě vyřešit. Aktivitu podnikatelů, která je do této oblasti směřována, můžeme tedy efektivně využít a dosáhnout odpovídajícího cíle a přínosu pro město, pro jeho rozvoj a prosperitu.
Ing. arch. Aleš Holý, městský architektwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund