Číslo: 42
19.10.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


I V UH.HRADIŠTI ZNAČNĚ KLESLY CENY BYTŮ
Naši hasiči v Rakousku
Letouny L 410 míří z Kunovic do Tanzanie
Světové firmy prezentovaly své novinky
Letošní úroda jablek byla poloviční než loni
Ptáme se za vás
Obyvatelé Jalubí se dočkali řady změn k lepšímu
Rozpis lékárenských služeb
Neznámá mrtvola v řece Moravě

I V UH.HRADIŠTI ZNAČNĚ KLESLY CENY BYTŮ
Uh. Hradiště (mat) - Trh s byty je od listopadu 1989 provázen značnými cenovými výkyvy. Neuvěřitelný cenový nárůst kulminující v průběhu roku 1996 byl vystřídán stagnací a následován prudkým poklesem. Ten v našem okrese ještě umocnila loňská povodeň.
V porovnání s květnem 97 činí pokles cen bytů v Uherském Hradišti průměrně 100-150 000,-Kč, říká M.Turecký, majitel firmy Realyart. Změna je to citelná, i když ne tak výrazná jako třeba v Brně.
Ceny sice značně klesly, ale trh s byty se paradoxně téměř zastavil. Příčiny lze podle Tureckého spatřovat především v nedostatku hotových peněz. Tuto situaci je sice možné řešit pomocí hypoték a státních podpor, ovšem bytů v osobním vlastnictví, které by mohly tímto systémem projít, je zoufale málo. U družstevních bytů je situace ještě horší. Jako bílá vrána mezi stavebními spořitelnami bude působit ta, která umožní půjčku na převod členských práv.
A o jaké lokality je při koupi bytu v Uh.Hradišti největší zájem? Obecně nejlépe jsou hodnoceny byty v centru města, pokud jsou v kvalitním provedení a po rekonstrukci. V pomyslné hitparádě následuje ulice 28.října s přilehlým okolím, navazuje Stará Tenice, poté sídliště Štěpnice, Uh.Hradiště - Východ a Jarošov. Cenová hladina třípokojového bytu na sídlišti Štěpnice se dnes pohybuje kolem 600-650 000,-Kč, uvádí Turecký a pokračuje. Značné rozdíly jsou ale i uvnitř jednotlivých míst. Například ve Staré Tenici hodně záleží na tom, zda se jedná o čtyřpodlažní nebo výškový dům. Velkou roli často hraje i dosažitelnost MHD, výše nájmu i anuity, ale třeba také orientace bytu směrem na sever či na jih.
Zatímco ceny bytů citelně poklesly, v oblasti rodinných domků a stavebních pozemků se podle Tureckého situace stabilizovala a nedochází zde k výraznějším výkyvům. Ceny stavebních pozemků se tak pohybují od 50-100,-Kč za 1m čtverečný na vesnici až po zhruba 1 000,-Kč za metr čtverečný zasíťovaného pozemku v Mařaticích. Zdůrazňuji zasíťovaného. Řada spoluobčanů požaduje 1 000,-Kč za metr čtverečný orné půdy, a to opravdu nelze, uvádí Turecký.
I v našem okrese lze pozorovat častější stěhování lidí z města na vesnici. Je to pochopitelné. Jednak jsou zde levnější pozemky, jednak zde už stojí řada dvougeneračních domů. Ovšem oblasti, ve kterých není pracovní příležitost, zůstávají prázdné, uvádí M.Turecký a nachází i řadu důvodů, proč je lepší prodej i koupi jak bytu, tak nemovitosti realizovat přes realitní kancelář. Časová úspora, stanovení reálné tržní ceny, eliminování jakýchkoliv rizik: Dodejme jen, že i realitní kancelář je nutné umět si vybrat. Neboť, jak s úsměvem říká M.Turecký, i v Uh.Hradišti v poslední době vznikly, jak já je nazývám, jednomužné realitní kanceláře, mobilní buňky bez jakéhokoliv zázemí.Naši hasiči v Rakousku
Nieder”sterrich (MR) - Na pozvání Dolnorakouského zemského svazu hasičstva se v závěru prvního říjnového týdne zúčastnili hasiči našeho okresu v čele s okresním požárním radou Pavlem Hráčkem dvoudenní studijní cesty po Dolních Rakousích. Pozvání bylo opětováním návštěvy dolnorakouských představitelů v prvé polovině letošního roku, když tato mezinárodní spolupráce vznikla během povodní v minulém roce. Studijní návštěvy by měly přispět ke sladění případného společného nasazení hasičských jednotek. Hasičstvo v tomto směru předstihuje politický vývoj, neboť trend vzájemné spolupráce je cílem Evropské unie. Hasičstvo v Rakousku se těší velké vážnosti a jeho technické vybavení daleko přesahuje naše představy a možnosti, zhodnotili úroveň rakouských hasičů účastníci výpravy. O tom, že sympatie k hasičstvu ČR jsou upřímné a srdečné, hovoří i to, že Dolnorakouskému svazu hasičstva došlo již 150 přihlášek tamních hasičů - dobrovolníků, především z pohraničníh oblastí, zavazujících se kdykoliv ku pomoci našemu reg ionu.Letouny L 410 míří z Kunovic do Tanzanie

Na snímku jsou při slavnostním předání prvního letounu zleva zachyceni: Jan Řehoušek, zástupce Precision Air Services, Fred Ayres s manželkou Carol a Zdeněk Pernica. - Foto: Pavel Lukeš
Kunovice (MM) - Na mezinárodním letišti Kunovice se v pátek 9. 10. 1998 odehrála malá slavnost. Za účasti nového majitele kunovické společnosti Freda Ayrese, prezidenta Ayres Corporation a generálního ředitele akciové společnosti Let Zdeňka Pernici došlo k předání prvního ze tří letounů L 410 UVP-E připravených pro společnost Precision Air Services, tanzanského regionálního provozovatele. Letoun byl předán panu Janu Řehouškovi, zástupci společnosti Precision Air Services, který jakožto kapitán letounu následně uskutečnil let do Tanzanie. Společnost Precision Air Services není žádným nováčkem na poli regionální letecké přepravy a v současné době se jedná o druhého nejvýznamnějšího tanzanského provozovatele hned po státním Air Tanzania. Společnost má již zkušenost s provozem dvou starších letounů L 410, které si dosud pronajímala od provozovatelů z okolních afrických zemí a provozuje rovněž letoun ATR-42 a několik menších letounů.
19-ti místné letouny L 410 UVP-E mají svému novému majiteli sloužit především pro pravidelnou přepravu osob a nákladu na vnitrostátních a časem i mezinárodních linkách. Dodávka těchto letounů africkému zákazníkovi potvrzuje oprávněnost zvýšeného zájmu společnosti Let o africký trh. Svými technickými vlastnostmi jsou totiž čtyřistadesítky ideálními letouny pro provozovatele z této části světa. Je to dáno především jejich schopností provozovat v extrémních provozních (krátké a dokonce i nezpevněné vzletové a přistávací dráhy) i klimatických podmínkách (velký rozsah provozních teplot), vysokou ekonomií provozu, snadnou obsluhou, jednoduchou údržbou a vysokou spolehlivostí, což jsou všechno vlastnosti, které zákazníci z afrického kontinentu staví na první místa v žebříčku požadavků na letouny této kategorie.
Nezanedbatelným a naopak podstatným nástrojem, který pomáhá Letu získávat nové zákazníky, je finanční program nabízený ve spolupráci s EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) a ING Bank, Praha, umožňující novému majiteli splatit kupní cenu letounu postupně v průběhu několika let, tzn. prakticky z provozních výnosů, což je v současném leteckém světě vlastně jediný používaný způsob prodeje letounů kategorie L 410 a větších. Předávka druhého a třetího letounu novému majiteli proběhne do konce měsíce října letošního roku.Světové firmy prezentovaly své novinky
Uh. Hradiště (Mac) - Prohlédnout a případně vyzkoušet jste si mohli nejnovější produkty světových značek na tradiční výstavě výpočetní a kancelářské techniky Novinky podzim ď98, kterou uspořádala uherskohradišťská firma MISS Centrum, s.r.o. Po dva dny v prostorách střední zdravotnické školy prezentovaly své nejnovější počítačové trendy firmy Tesco Jihlava, Minolta, KMP PrintTechnik a MISS Centrum.
Vše zahájil ing. Lubomír Čuma, jednatel pořádající společnosti, který zvolil pro seminář příznačné motto: Co přináší a co má přinášet výpočetní technika svým uživatelům v dnešní době.
Poté zástupci jednotlivých firem představili přítomným návštěvníkům své společnosti, které jsou zároveň obchodními partnery firmy MISS Centrum.
Společnost Tesco Jihlava představil její obchodní ředitel Ing. Melchert, který seznámil přítomné návštěvníky semináře s profilem, historií a referencemi firmy. Tento rok založila firma Tesco svou pobočku na Slovenské republice a následně na Ukrajině. Svými výrobky zásobuje mimo jiné také Ministerstvo vnitra ČR, Český telekomunikační ústav, Český rozhlas a jiné výzmamné společnosti. Podobným způsobem byly představeny zbývající firmy.
Obchodní ředitel společnosti Tesco Ing. Melchert obeznámil přítomné účastníky, jakým způsobem a podle čeho si mají vybírat vhodnou výpočetní techniku, její reálné využití v praxi, a seznámil nás s novinkami, s novými technologiemi a výhledy do budoucna.
Výše uvedené firmy zde prezentovaly své výrobky, ze kterých uveďme například počítače Tesco, kopírky, tiskárny, faxy, digitalní foroaparáty, notebooky Toshiba a Acer, inkoustové tiskárny Hewlet Packard DeskJej 710C, inkoustové tiskátny Epson, spotřební materiál pro tisk a kopírování od firmy KMP a další novinky ze světa počítačů.Letošní úroda jablek byla poloviční než loni
Nedakonice (Mac) - Jak to vypadá v letošním roce s úrodou jablek, na to jsme se zeptali Vojtěcha Juráka, ředitele nedakonických sadů. Zahájení výsadeb současného typu, tj. pásová výsadba volně rostoucích zákrsků, byla zahájena v roce 1968 a postupně dokončena v roce 1985. Rozloha ovocného sadu v Nedakonicích je v současné době 57 ha. Jeho majitelem je firma ZEAS Nedakonice, a.s.. Nosnými odrůdami jsou Golden, Delicious, Jonathan, Spartan, Starkrimson a Idared. Podle slov Vojtěcha Juráka byla letošní úroda poloviční než loni, avšak jablka jsou krásná a veliká.
Největší problém našich sadů je strupovitost. Letos však zazlobil i obaleč jablečný, ale vše se podařilo zvládnout, sděluje Dobrému dni ředitel.
Zájem spotřebitelů o jablka není nijak velký, poněvadž dnes je v kteroukoliv dobu jablek dostatek z dovozu, i přes vysoké prodejní ceny.
Jablka z nedakonických sadů se pohybují v cenové relaci mezi 6 až 12 Kč za kg.
Položili jsme Vojtěchu Jurákovi otázku, zda pěstování jablek není prodělečné.
Tato otázka je diskutabilní. Všeobecně lze říct, že jablka nejsou žádný džob. Nepříznivě působí na tuto komoditu velká nákladovost jejich vypěstování, ať jsou to chemikálie, hnojiva - každým rokem stoupají ceny a bez těchto vstupů nelze jablka vypěstovat. Cena tuzemských jablek nijak nestoupá. Konzument kupuje jablka dovozová, která však svojí kvalitou jsou podstatně horší než jablka naše. Lidé kupují očima a nehledí na kvalitu. Všechna dovozová jablka jsou podstatně více přechemizována než naše tuzemská. Prodej jablek probíhá v současné době u mléčné farmy v Nedakonicích (u bývalého JZD), a to denně mimo neděli od 9 - 16 hodin. Prodej jablek bude probíhat do konce měsíce října 1998. V sobotu 24. října t.r. proběhne mimořádný prodej jablek na zimní uskladnění za výhodné ceny od 3 - 12 Kč.Ptáme se za vás
Zakročuje policie proti vandalům, kteří kradou z aut tovární značky, případně hřeby a ostrými předměty poškozují zaparkované vozy?
Jaroslav Krejčíř, tiskový mluvčí Policie ČR:
S objasňováním těchto případů je to velice špatné. V minulosti se snad podařilo pachatele odhalit. Povětšinou jsou pachateli děti a nejčastěji se tyto trestné činy vyskytují na sídlišti Východ. Ovšem o trestném činu poškozování cizí věci se dá hovořit až u škody vyšší než 2.000 korun. Tehdy může být pachatel stíhaný. Při nižší škodě je případ posuzován jako přestupek.
Co tedy mohou udělat poškození?
Je třeba komukoliv, na kterémkoliv policejním oddělení nahlásit škodu. Bezprostředně po oznámení policie zahájí šetření ve věci pátrání.

Ve čtvrtek minulého týdne možná vznikla panika mezi klienty České spořitelny, to když ve městě nebyl kromě bankomatu u OD Centrum žádný jiný bankomat ČS v provozu. Čím to bylo způsobeno?
Pracovnice České spořitelny v UH:
Je běžným jevem, že zásobu financí je třeba v bankomatech čas od času doplnit. Že se to stalo ve stejnou dobu ve dvou automatech, je náhoda. Klienti ČS nemusí mít o své úspory starost.Obyvatelé Jalubí se dočkali řady změn k lepšímu
Jalubí (Mac) - Obyvatelé obce Jalubí můžou být se svým starostou plně spokojeni. Ing. Karel Malovaný za dobu svého působení dokázal v obci již leccos změnit a vylepšit. V březnu tohoto roku bylo zbudováno Fitcentrum, které přišlo obec přibližně na 150.000 Kč. To vzniklo v prostorách na kulturním domě a o jeho existenci se zasloužili sami občané. Jako další z akcí následovalo prodloužení vodovodu na místním hřbitově. Z úvěru téměř 4.300.000 korun a s dotacemi se podařilo zrealizovat úpravu komunikace u kostela a úpravu kanalizace. Dále došlo k vybudování autobusové točny a přilehlé komunikace, předláždění a opravy chodníku v prostranství u kavárny. Změny se také dočkaly chodníky u obecního úřadu. V současné době se pracuje na úpravě komunikace a chodníků u hřiště. V nejbližších dnech bude zahájena výstavba vodovodu, v místech, kde dosud chybí. Do konce roku se počítá s dokončením tenisových kurtů.
Pokud občané projeví o tenis dostatečný zájem, mám v plánu vybudovat další dva tenisové kurty a minigolfové hřiště", uvádí starosta. V počátečních fázích je také příprava projektu na úpravu levé části hřbitova, kde by mělo být vybudováno odpočívadlo pro starší občany. V budoucnu by mělo být v prostoru hřbitova také sociální zařízení s umývárkou. A co čeká obec příští rok? Především je to dokončení oprav chodníků bezbariérovým způsobem. Také se chceme zaměřit na údržbu a rozšíření veřejné zeleňe a prostranství, sděluje Dobrému dni starosta obce Jalubí. Jedním z přání starosty je také vybudování obecní čističky odpadních vod.Rozpis lékárenských služeb

	Uherský Brod
	19. října - 20. října - Poliklinika sídliště
	21. října - 26. října -  U Kašny

	Uherské Hradiště
	19. října - 	Nemocnice
	20. října -	Štěpnice
	21. října -	Havlíčkova
	22. října -	Vodní
	23. října -	Masarykovo nám.
	24. října -	Masarykovo nám.
	25. října -	Masarykovo nám.
	26. října -	MařaticeNeznámá mrtvola v řece Moravě
Uh. Hradiště (Mac) - V úterý 13. října byl na linku 158 oznámen nález mrtvoly, která se nachází v řece Moravě ve směru od Staroměstského mostu na Kostelany.
Na místo byla vyslána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Uh. Hradiště a Hasičský záchranný sbor Uh. Hradiště, kteří následně tělo vylovili u splavu ve štěpnicích. Jednalo se o muže ve věku 50 - 55 let, výšky kolem 170 cm. Na nohou měl neznámý muž šedé ponožky, pracovní obuv černé barvy a plátěnou košili khaki barvy. Přivolaný lékař konstatoval smrt bez zjevného cizího zavinění a nařídil soudní pitvu. Jak nám sdělil tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř, tělo se v řece nacházelo nejméně tři dny a je pravděpodobné, že sem doplavalo z větší vzdálenosti.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund