Číslo: 43
27.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Chcete být v televizi?
Guvernér je tulák, říká o svém slavném kamarádovi chlapec Vaska
Zbrojovka slaví úspěchy
Turci byli v České zbrojovce
Holobyty jsou jediným řešením
Lúčka v Kudlovicích
Do lesa jen po dohodě
Výročí vzniku

Chcete být v televizi?
Uh. Hradišti (VaMP) - Benefiční koncert pod názvem Mějme se rádi bude v sobotu 8. listopadu přenášet přímým přenosem Česká televize na prvním programu. Účinkují známé muziky: Veselanka, Březovanka, Babouci, Viktorky, Formanka, Moravanka, Moravěnka, Dolanka, Frajárka, Šohajka, Bajo - Trio. Moderátorem pořadu, který začne v 19.30 hodin a který bude vysílán od 20.00 na ČT1, je Radek Brzobohatý. Výtěžek koncertu bude věnován na nejvíce zaplavenou severomoravskou vesnici. Zajímavostí jistě bude, že diváci na koncert budou přivezeni ze zatopených vesnic v okolí. Už od pátku 7. listopadu poběží v televizi reklama s číslem konta, na které bude možné poukázat finanční humanitární pomoc. Při přenosu pak budou zveřejňování dárci, kteří se přihlásí během večera.
Jak organizátoři pořadu tvrdí, půjde o hlavní sobotní pořad v historii televize, kde budou vystupovat pouze dechovky.
Předprodej volných lístků započne poslední říjnový den na Klubu kultury. Podle informací by měl jeden lístek stát 60,- Kč.Guvernér je tulák, říká o svém slavném kamarádovi chlapec Vaska

V redakci se Guvernérovi moc nelíbilo. Přesto se nechal přemluvit k fotografii spolu s Vaskou a jeho setřičkou Hedvikou. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Fotografie Petra Joska z agentury Reuter obletěla doslova celý svět. A přitom u jejího vzniku byla každodenní procházka do vodou se pomalu zaplňujícího města.
Ovšem úplně na začátku byla fenka, kterou jednoho dne u dveří svého bytu v Uherském Hradišti našla rodina Tesařova. Fenka se ve svém novém domově brzy seznámila s kamarádem, psem jménem Dyk. A jak už to tak bývá, po několika týdnech se 25. dubna 1991 narodilo spolu s dalšími sourozenci štěňátko, které dostalo jméno Guvernér podle přezdívky majtele Dyka. Nejdříve malý Guvernér bydlel v Uherském Hradišti, aby zakrátko následovalo jeho stěhování do Zlína. Je to hlavně velký tulák, popisuje jednu ze základních vlastností svého psa chlapec Vasil Tesař. Jednou, když jsme o něm nevěděli celých čtrnáct dnů, vzpomíná dále Vaska, jsme chodili po útulcích, vylepovali plakáty, aby nám ho lidé pomohli najít. Guvernér se naštěstí po svých toulkách celý pohublý vrátil domů. Chodí za holkama, doplňuje vyprávění svého syna Tesař senior: Vždycky potřebuje jednou za dva měsíce na tři čtyři dny vystřelit. A pak se vrátí.
V čase povodně trávil malý Vaska, žijící dnes ve Zlíně, prázdniny u babičky v Uherském Hradišti. Rodina však musela být spolu s ostatními evakuována do školy v Mařaticích, později našla azyl u příbuzných na Svárově. Každý den jsme se chodili dívat, jak to vypadá s bytem, kolik ve městě přibylo vody, vzpomíná otec Vasky. Původním záměrem fotografa však údajně bylo vyfotit Vasku projíždějícího vodou na kole spolu s otcem, který plave vedle něj. Nakonec byl vyfotografován ten třetí, pes Guvernér proplouvající Prostřední ulicí, vrací se k červencovým dnům paní Tesařová.
M. MiškeříkováZbrojovka slaví úspěchy
Uh. Brod (JF) - Česká zbrojovka Uherský Brod vedle tradiční výroby, vývoje a prodeje sportovních a loveckých zbraní klade stále více důraz na segment zbraní pro ozbrojené složky policie a armády. Výstupy vývoje v tomto sortimentu by měly v budoucnosti sehrávat daleko významnější roli. Chceme tak navázat na tradici, která v uherskobrodské zbrojovce byla po dlouhou dobu dominantní. V žádném případě tento rozvoj však nebude na úkor aktivit v oblasti civilního sektoru. Obchodní politika realizovaná Českou zbrojovkou je v posledních letech velmi úspěšná. Za poslední dva roky jsme navýšili objem exportu o 23 % a v letošním roce očekáváme udržení trendu. Výrobky exportujeme do 81 zemí celého světa, řekl obchodní ředitel Ing. Marek Brázda a uvedl, že na základě tohoto setkání očekává uzavření kontraktů v objemu cca 460 mil. Kč a rozjednání dalších obchodních případů za čtvrt miliardy Kč. Při tomto setkání zahraničních prodejců již tradičně prezentuje Česká zbrojovka výrobkové inovace.
Pro oblast sportovní střelby byly předvedeny nové pistole CZ 122 v ráži 22 LR a pistole CZ 75 Standard a Modified v ráži 40 S&W určené pro rozvíjející se praktickou bojovou střelbu. Posledně jmenované pistole byly vyvinuty pod záštitou Mezinárodní střelecké asociace IPSC a s touto oficiciální známkou budou nabízeny našim odběratelům. Pro sportovní střelbu jsou určeny jako novinky brokovnice SKEET a TRAP, malorážka ZKM 452 Warmint a kulovnice CZ 700 Sport. Pro oblast civilního trhu se zaměřením na osobní ochranu jsou určeny pistole CZ 97 v ráži .45 ACP a nová verze pistole CZ 100 v ráži 9 mm Luger a .40 S&W. Pro loveckou klientelu jsou připraveny v nových rážích 22 - 250 Rem., Ozbrojené složky jistě osloví přenosné jednoranové dělo ráže 18 mm s obchodním názvem TARANTULE, sloužící k protiteroristickým účelům, např. k ničení trhavinových náloží vodním paprskem.
Nejen nové výrobky, ale i kvalitní produkce zajišťovaná podle certifikátu ISO 9001 a vhodná cenová politika umožňující odběratelům zvýšení podílu prodeje na jednotlivých trzích by mělo upevnit postavení České zbrojovky, a.s., Uherský Brod na světových trzích v tvrdém konkurečním prostředí.Turci byli v České zbrojovce
Uh. Brod (JF) - V úterý 21. října 1997 navštívila Českou zbrojovku delegace tureckého ministra obrany. Tato návštěva navázala na oficiální jednání na úrovni ministra. V čele státní delegace do Uherského Brodu přijel místopředseda vlády a ministr národní obrany Turecké republiky pan J. E. Ismet Sezgin s devítičlenným doprovodem. V České zbrojovce tureckou delegaci přijalo vedení společnosti. Vedle historie závodu České zbrojovky se mluvilo o sortimentu včetně novinek, určených pro ozbrojené složky. Tato návštěva nesouvisela se skutečností, že Česká zbrojovka vybavila více než sto tisíci pistolemi tureckou policii.Holobyty jsou jediným řešením
Uh. Hradiště - Problém neplatičů nájemného tíží snad každé větší město v České republice, není tomu bohužel jinak ani v Uh. Hradišti. Proto jsme požádali Mgr. Ondráškovou z Městského úřadu v Uh. Hradišti o několik informací souvisejících právě s náhradním ubytováním - holobyty.

Paní Ondrášková, kolik je v současné době v Uh. Hradišti neplatičů?
V současné době dluží městu Uh. Hradiště na vlastním nájemném 176 nájemníků cca 1 milion korun. Na službách spojených s užíváním bytu pak 87 nájemníků cca 170.000,-Kč.

Jaká je hlavní příčina, že tito lidé neplatí řádně nájemné?
Dlužníci nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu pocházejí většinou z problémových skupin obyvatelstva, vedou asociální způsob života, páchají přestupky, popř. trestnou činnost. Opakovaná upozornění na povinnost platit nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu u těchto osob zůstávají bez odezvy.

Je určena nějaká konkrétní částka, která není zaplacena, aby se tento člověk musel vystěhovat do holobytu?
Především je třeba uvést, že dle ustanovení ő 711, odst. 1, písm. d) občanského zákoníku může pronajímatel (město Uh. Hradiště) vypovědět nájem bytu s přivolením soudu pouze, je-li splněna podmínka spočívající v tom, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce. Město Uh. Hradiště fakticky realizuje soudní vymáhání dlužného nájemného a úhrad za služby, dosahuje-li dlužná částka minimálně 10.000,-Kč.

Jsou holobyty jediným možným řešením?
Ano. K tomuto je nutno dodat, že pokud okresní soud rozsudkem přivolí k výpovědi z nájmu bytu, pak zároveň stanoví, že žalovaný je povinen byt vyklidit až po tom, co mu město zajistí přístřeší (holobyt). Město Uh. Hradiště je tímto vázáno.

Kde se tyto holobyty nacházejí?
Provizorní ubytovací zařízení čili holobyty se nacházejí na ulici Sadová čp. 1384 v Uherském Hradišti-Východ.

Jsou vhodně umístěny?
K tomuto je třeba říci, že se využily volné kapacity unimo-buněk, které se používaly při výstavbě sídliště Východ.

Je šance, aby se vystěhovaní lidé vrátili zpět do svého bytu?
Vzhledem k tomu, že osoby přestěhované do holobytu dále městu dluží nemalé částky na nájemném a úhradách za služby, mohou si požádat o nájem městského bytu až po uhrazení dlužných částek. Byty, z nichž byly tyto osoby vystěhovány, se většinou nacházejí ve velmi špatném technickém stavu. Proto se musí opravit na náklady města. Potom jsou součástí bytového fondu města Uh. Hradiště.

Jaké jsou nejčastější problémy s obyvateli holobytů?
Tyto osoby i nadále neplatí poplatek za ubytování v přístřeší, dále narušují noční klid.

V kolika místnostech a za jakých podmínek žijí lidé v holobytech?
V současnosti je obsazeno 11 místností v provizorním ubytovacím zařízení, z toho 10 místností po dvou osobách, 1 místnost po 4 osobách. V tomto zařízení jsou k dispozici kromě pokojů rovněž kuchyňka, sušárna, společné WC a sprchy, zvlášť pro muže a ženy.

Je holobytů dostatek, plánuje se výstavba dalších, kde a kdy?
Tato otázka je v jednání orgánů města. Volné ubytovací kapacity v přístřeší jsou postupně čerpány v návaznosti na další rozhodnutí soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováLúčka v Kudlovicích
Kudlovice (VaMP) - 1. listopadu v kudlovickém kulturním domě zahraje od 19.30 hodin cimbálová muzika Lúčka v rámci návštěvního večera s besedou u cimbálu pod názvem Sú mlynáři, sú! Hosté: František Okénka - správce Kuželovského mlýna, Jura Masařík - basista a pekař Mařacké pekárny, Vladimír Drábek - kudlovický kronikář. Pořad uvádí František Maňásek. Určitě přijďte!Do lesa jen po dohodě
Uh. Hradiště - Zda je vůbec možné vyjít si se svým psem do lesa na procházku, aniž by byl tento zastřelen myslivcem a na otázky spojené s touto tematikou jsme se zeptali znalce z oboru myslivosti. Tento uvedl, že dle zákona o myslivosti č. 134/92 a novely zákona č. 23/62 Sb. umožňuje držitelům povolenek k lovu, členům mysliveckého sdružení, jejich hostům a mysliveckému hospodáři odstřelit psa nebo kočku v honitbě, a to ve vzdálenosti 200 metrů od nejbližšího trvale obydleného stavení. Blíže než 200 metrů pak pouze v případě, kdy se pes nebo kočka ke zvěři plíží nebo zvěř štve. Od tohoto zastřelení by měli být přednostně uchráněni psi služebních nebo loveckých plemen. Mezi tyto patří psi slepečtí, záchranářští, lavinoví, popř. pastevečtí, pokud se při služebním výkonu či výcviku vzdálili mimo vliv svého vůdce a to na dobu pouze přechodnou. Obecně je zakázáno volné pobíhání psů v honitbě (tedy v lese i na poli).
Majitelé psů společenských plemen musí mít psa trvale na vodítku a případně s náhubkem. Nejlépe vlastník psa učiní, když se dohodne s vlastníkem honitby o vyhrazení části lesa, kde bude umožněn výcvik, případně o vymezení části lesa (s navazujícím parkovištěm), kde je předpoklad si se psem vyjít na procházku.
Karin KuchtováVýročí vzniku
Uh. Hradiště (VaMP) - Město Uherské Hradiště společně se Svazem bojovníků za svobodu vzpomene v pondělí 27. října 1997 od 16.00 hodin 79. výročí vzniku samostatného Československa. Při této příležitosti budou položeny kytice na náměstí Komenského. Sraz účastníků je plánován v 15.45 hodin před budovou Městského úřadu v Uherském Hradišti.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund