Číslo: 43
01.11.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zamezí nové byty odchodu mladých rodin?
Uherskohradišťské ČSAD spolupracuje s Francouzi
Hluckou faru osadí novým erbem
Na městský úřad s pevnými nervy!
K oslavám výročí vydají knihu
Hamé Babice úspěšně dobývá svět
ANKETAZvýšené preference komunistů mě jako bývalého komunistu potěšily, jako bývalého člena ODS a ČSSD pobouřily, ale včíl jako starostu nevzrušily.Zamezí nové byty odchodu mladých rodin?
Břestek (Kk) - Výstavba pěti nových obecních bytů by měla, dle názoru Jindřicha Krušiny, starosty Břestku, omezit odchod mladých rodin z obce. "Je pravdou, že dosud jsme mladým neměli co nabídnout. Volná stavební místa nemáme a jeden obecní byt je obsazen. Doufám proto, že nové bytové jednotky, které vzniknou v budově a nadstavbě zdejšího obecního úřadu, udrží mladé rodiny v obci," uvedl starosta. V současné době posuzuje obecní zastupitelstvo nabídky stavebních firem a vybírá vítěze vyhlášené soutěže. Se stavbou dvou dvoupokojových a tří třípokojových bytů však nehodlají břestečtí příliš otálet a začne ihned po výběru příslušné stavební firmy. "Uvítáme, když se stavba dostane na částku 3,5 mil. Kč. Předpokládané náklady jsou ale od 2,5 do 5 mil. Kč. Na jednu bytovou jednotku by nám mělo 320 tisíci Kč přispět rovněž ministerstvo pro regionální rozvoj, které jsme požádali o dotaci. Zbylou část nákladů uhradí obec ze svého rozpočtu," upřesnil dále Jindřich Krušina. Byty by měly být dokončeny do konce příštího roku. Občané, kteří o byty projeví zájem, poté zaplatí obecnímu úřadu zálohu na bydlení v určité výši, která bude stanovena náklady vydanými na stavbu jedné bytové jednotky tak, aby další nájemné nebylo příliš vysoké. Po dvaceti letech si pak nájemníci budou moci byt od obce odkoupit do svého vlastnictví.Uherskohradišťské ČSAD spolupracuje s Francouzi
Společná firma poskytne nové pracovní příležitosti
Uh. Hradiště - Dopravní firma ČSAD Uherské Hradiště, a.s., kterou většina obyvatel okresu zná především jako dopravce zajišťujícího denní autobusové spojení na městských, příměstských a dálkových linkách a provozovatele zájezdových autobusů, má dlouholetou tradici i v˙oblasti nákladní dopravy, pro kterou, stejně jako pro dopravu autobusovou a opravárenství, získala v˙těchto dnech certifikát kvality ČSN ISO 9002. Po˙roce 1993, kdy se společnost ČSAD Uherské Hradiště transformovala nejdříve ze státního podniku na akciovou společnost a následně prošla kuponovou privatizací a stala se plně soukromou firmou, začala rozvíjet vedle tradičních oblastí i nové aktivity. Jedenou z˙nich je vytvoření joint-venture s˙jedním z˙největších francouzských dopravců formou nového českého podnikatelského subjektu, který byl zapsán 19.6.1998 pod názvem CSND, s.r.o., se sídlem v˙Uherském Hradišti.
"Nová společnost nese ve svém názvu první písmena jednoho ze zakladatelů ČSAD Uherské Hradiště, a.s., a zkratku názvu francouzského partnera Norbert Dentressangle Group, který patří k˙největším francouzským dopravcům s˙více nežli šesti tisíci zaměstnanci, více nežli třemi tisíci kamiony a více nežli sto pobočkami v˙celé Evropě s obratem přes 4 mld. franků. francouzská skupina je velmi aktivní i v˙oblasti logistiky, kde disponuje téměř milionem metrů čtverečních skladovacích ploch vybavených moderní technologií.
Po období mapování s˙důrazem na francouzský podnikatelský kapitál na českém a slovenském trhu se nová společnost začala rozvíjet v˙oblasti spedice, dopravy a logistiky i v˙naší oblasti a v˙letošním roce již dosáhla obratu přes 20 mil. Kč. Zdá se, že skloubení znalostí a kontaktů z˙francouzského trhu se zdejším prostředím a podmínkami již začíná přinášet první ovoce," upřesnil dopravní náměstek ČSAD Ivan Kallus. Dá se tedy předpokládat, že CSND, s. r. o. nabídne i nová pracovní místa?
"Společná firma stojí před růstem potřeby nových pracovních sil s˙předpokladem vytváření nových pracovních příležitostí pro anglicky nebo francouzsky mluvící absolventy středních a vysokých škol technického, ekonomického i humanitního zaměření a pro spolehlivé a kvalifikované řidiče kamionů. Oba zakladatelé vyvíjí společně úsilí i o materiálně technické zabezpečení činnosti formou účelových pronájm;u kamionů s˙nejvyššími ekologickými normami tak, jak to funguje v˙jiných zemích EU, a formou postupného budování logistických center v prostoru České a Slovenské republiky. Pro tuto činnost se po dalším zvýšení objemu předpokládá založení druhé specializované společné firmy.

Co to všechno pro město Uherské Hradiště a jeho občany znamená?
"Nic víc a nic méně nežli vznik dalšího podnikatelského subjektu se slibným růstovým potenciálem a pracovní příležitosti pro schopné, kteří se nebojí vstoupit do Evropy s˙otevřeným hledím a jsou připraveni tvrdě a odpovědně pracovat pro podnikatelský subjekt se silným ekonomickým zázemím a perspektivou. Zájemci splňující výše uvedená kritéria se mohou informovat na telefonu 0632 55 48 40, nebo osobně v˙sídle společnosti, totožné se sídlem ČSAD Uherské Hradiště, a.s., Malinovského 873."
Karin KuchtováHluckou faru osadí novým erbem
Hluk (fal) - Již během příštích pár dní bude téměř po roce a půl vchod hlucké fary, která náleží ke kostelu Sv. Vavřince, opět osazen lichtensteinským erbem z osmnáctého století. Nepůjde však o originál, který se před dvěma roky vlivem neúdržby zřítil a značně poškodil, ale jen o jeho kopii.
"Erb je součástí fary kostela Sv. Vavřince v Hluku. Tyto nemovitosti byly již v šedesátých letech prohlášeny kulturní památkou. Originál erbu byl akademickým sochařem Gabrhelem zakonzervován. Ovšem i tak není v takovém stavu, aby i v dalších letech mohl odolávat povětrnostním vlivům," vysvětlila vedoucí oddělení kultury regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová. "Proto byla z pískovce podle dochované obrazové dokumentace, originálu a také heraldických podkladů vytvořena kopie erbu, přičemž v nejbližších dnech by mělo dojít k jeho osazení nad vchod do barokního objektu fary a jeho následné kolaudaci." Restaurátorské práce a výroba kopie erbu byly zahájeny v červnu loňského roku a vyžádaly si více než sto tisíc korun. Zakonzervovaný originál erbu, na kterém před jeho zřícením chyběly mnohé detaily, však bude k vidění uvnitř fary.
Nutno jen podotknout, že se stejným lichtensteinským erbem se můžeme setkat také v Kuželově.Na městský úřad s pevnými nervy!
Moje (ne)zkušenost
S úřady a jejich pracovníky se v našem právním státě musí během svého života setkat skoro každý a nejednou. Vyřizování živnosti, různých sociálních příspěvků, řešení pozůstalosti, zápisy na katastrálním úřadě, zakládání a rušení nadací, řešení různých právních sporů, přestupků a tak dále a tak podobně. Zkrátka setkání s úřady se v dnešní době nevyhnete. Když už jsme tedy nuceni na tyto instituce docházet a mnohdy trávit v dlouhých řadách náš drahocený čas (mnohdy čerpaný na úkor vlastních dovolených) předpokládáme adekvátní služby.
Co se takovou adekvátní službou myslí? Například: vstřícnost vůči občanovi, poskytnutí veškerých možných informací v řešeném problému, poskytnutí rad a lepší orientace v zákonech a usneseních a především ochota úředníka, úřednice pomoci. Vždyť právě zaměstnanci úřadů jsou tu pro občana placení z jeho daní!
Realita je bohužel jiná. Na Městském úřadě v Uh. Hradišti na Odboru sociálních služeb a zdravotnictví se vám o výše popsaném jednání může pouze zdát. Tamní úřednice, které se brilantně naučily jeden zákon (zákon č. 482/1991 sb., o sociální potřebnosti ő 1), nejsou ochotny řešit váš konkrétní případ a "pomohou" vám tvrzením, že: "neznalost zákona neomlouvá a ony tam nejsou od toho, aby vám radily." Od čeho tam tedy jsou? Pod vedením paní Zlatuškové se vám na tomto odboru podaří všední tiskopis, který na všech ostatních úřadech poskytují volně na chodbách, vymámit až na potřetí, a to za předpokladu, že si s sebou přivedete právníka, na což máte v našem právním státě nárok a je to zcela v pořádku. Jednání s paní Zlatuškovou totiž není procházkou růžovým sadem. Nejen že z vás udělá nesvéprávného občana, když si na pomoc v jednání s ní pozvete odborníka, ale dokonce vás začne tímto automaticky ignorovat a formulář, o který vám celou dobu jde, vám dá až po delším zcela nesmyslném handrkování.
Co z toho všeho plyne? Buďte sebevědomí a vězte, že úřednice jsou na úřadech od toho, aby vám radily. Formuláře a jiné tiskopisy si můžete zcela bez obav vyžádat a měly by vám být na vaši žádost vydány. A nenechte se odradit, když s vámi na Odboru sociálních služeb jednají ve stoje ve stylu "rychle odejděte". Je to pouze takové jejich osobité jednání.
Pevné nervy přeje Hana Galetková - studentka žurnalistikyK oslavám výročí vydají knihu
Uh. Ostroh (fal) - Přestože oslavy výročí Uherského Ostrohu připadají až na příští rok, již nyní vrcholí přípravy na jeho oslavu.
"K příležitosti 725. výročí od doby první písemné zmínky o Uherském Ostrohu jsme se rozhodli k vydání publikace o našem městě," upřesnil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk. "V současnosti jsou v plném proudu přípravy, shání se veškeré materiály a čerpá se ze všech dostupných pramenů."
Jak dále Vaněk uvedl, bude kniha obohacena o barevné fotografie. I když toto výročí připadá na leden roku 2000, měla by být publikace, kterou zpracovává Blanka Rašticová, zástupkyně vedoucího Slováckého muzea v Uherském Hradišti, dokončena na jaře příštího roku, kdy by také měly proběhnout vlastní oslavy tohoto výročí.Hamé Babice úspěšně dobývá svět
Babice (JOH) - Každé dva roky v měsíci říjnu se koná v Kolíně nad Rýnem světová potravinářská výstava ANUGA, na které tentokráte mezi 7 000 vystavovateli z téměř 150 zemí nechyběla ani jednička na českém trhu, babická firma Hamé. Firma Hamé svým nedávným odkoupením Otmy Mařatice, Slovácké Fruty Kunovice a Rekordu České Budějovice posílila své pozice nejen na vnitřním trhu, ale stále více získává výraznější postavení i na trzích zahraničních. "Svou účastí na ANUZE jsme se snažili především podpořit své exportní aktivity," řekl nám ředitel Hamé Leoš Novotný. Největší část exportu v tomto roce uskutečnila firma Hamé do Ruské republiky, Slovenska, dále na Ukrajinu a do Makedonie. Další export směřoval do Bosny, Litvy, Bulharska, Lotyšska, Holandska a Řecka. První dodávky z Hamé si letos našly své odběratele také ve Velké Británii a USA. "Náš stánek na výstavě ANUGA navštívila spousta zahraničních zákazníků, kteří nejvíce projevovali zájem o paštiky a kečupy, stále více se začíná prosazovat i kojenecká výživa, marmelády a džemy," potvrdila vedoucí obchodního úseku Hamé Babice Marcela Mitáčková. Letošní ANUGA dle slov Mitáčkové opět potvrdila neustále se zvyšující podíl chlazených a mražených potravin u masových a zeleninových výrobků. Z toho důvodu firma Hamé v současné době přichází na trh s rozšířením svého sortimentu o chlazené paštiky. "Jedná se o zcela nový druh výrobku, který naše firma dosud nedistribuovala," potvrdil ředitel Novotný a dodal. "Chlazené paštiky v polopropylénových mističkách jsou počátkem úplně nového chlazeného sortimentu potravin, které hodláme v budoucnu i nadále rozšiřovat."
Firma Hamé nejen svou přítomností na výstavě ANUGA, ale také všemi svými ostatními aktivitami znovu potvrdila, že se stala uznávanou silnou a stabilní firmou.ANKETA
Co říkáte na vzrůstající preference Komunistické strany Čech a Moravy?
Komunistická strana Čech a Moravy by v případných říjnových volbách zvítězila a poprvé od pádu komunismu tak předstihla ostatní strany. Podle nedávno provedeného průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění by komunistům dalo svůj hlas 23% občanů, ODS by získala 21% a ČSSD 17,5%.

František Slavíček (KDU - ČSL) - starosta Bojkovic :
"Je to nepříjemné. Lidé by si měli trochu zavzpomínat na dřívější léta. V této době sice naříkají na zlé časy, ale ono je to spíše v lidech. Pokud by se dokázali změnit, bylo by to stoprocentně lepší, ale myslím, že kdyby zvítězili komunisté, vypadalo by to přinejmenším tak jako před několika lety."

Petr Juračka (Nezávislí) - starosta Pitína:
"Myslím, že lidé jsou zklamaní politikou našich čelních funkcionářů, a proto se obrací tam, kde věří, že se něco zlepší alespoň pro ty prosté lidi k dobrému. Ale prozatím je předpoklad nějaké totální změny nesmysl, protože lidé by se z minulosti měli poučit."

Ludvík Hovorka (KDU - ČSL) - starosta Šumic:
"Dalo se to čekat a myslím, že je to z toho důvodu, že se strany nedokáží dohodnout a vláda ČSSD dělá velice špatné kroky a ztrácí podporu většiny voličů. To, co se stalo v roce 1948, nám, myslím, už nehrozí, ale v každém případě by to nebyl dobrý signál pro další země EU ani jiné státy střední Evropy."

Ladislav Kryštof (ČSSD) - starosta Uh. Brodu:
"Myslím si, že hlavní vinu na tom nese právě stávající situace, ve které se nepřiznává, že by sociálně demokratická vláda měla nějaké kladné výsledky. Právě toto je kampaň proti vládě ČSSD, na které mají svůj podíl i novináři. Z toho důvodu se mezi lidmi utváří názor, že poté, co naprosto zklamaly pravicové vlády a následně i vláda sociální demokracie, se společnost nijak nezvedá. Lidé si asi nepřipouští, že v komunistické straně jsou stejní lidé jako před deseti lety, což je zřejmě také důvodem zvýšeného zájmu."

Ladislav Šupka (KRUH) - starosta Uherského Hradiště:
"Jaký je můj názor na vzrůstající preference KSČM? Prozatím mě to nechává chladným. Věřím totiž tomu, že kdyby mělo dojít k volbám, dopadlo by to jinak. Samozřejmě za předpokladu, že i ti občané, kteří se málo ozývají, tedy, mlčící většina, by k volbám šly."

Jiří Deml (Nezávislí) - starosta Kunovic:
"Až tak moc se tím nezabývám, protože preference je jedna věc a volby věc druhá. Pokud není tato preference potvrzená volebním výsledkem, tak to vždy zůstane v rovině nějakých pomyslných průzkumů, které jsou méně či více objektivní a pravdivé. Proto jsem k těmto věcem střízlivým. I když je to jakýsi indikátor toho, jak jsou nebo nejsou lidé spokojeni se současnou vládou. Polemizovat by se dalo i nad tím, jakým způsobem jsou průzkumy dělány. Konečně i výsledky různých agentur, které průzkumy veřejného mínění provádí, se liší."

Vlastimil Vaněk (ODS) - starosta Uherského Ostrohu:
"Nevím, čím jsou preference podloženy. Nechci zpochybňovat výzkum agentur, ale dobrý pocit z toho nemám. Asi se tak projevila celková nálada ve společnosti. Vadí mi postoje politických partnerů, kteří jsou v současné době u moci."

Antonín Chrbját (Nezávislí) - starosta Osvětiman:
"Jistě se v tom odráží nespokojenost obyvatelstva, rostoucí nezaměstnanost a zhoršená finanční situace mnoha rodin. Z toho důvodu se takovým způsobem vzpomíná na dřívější časy. To je podle mě jeden z hlavních důvodů stoupající preference KSČM. Je to neutěšená politická scéna, kde se vlastně momentálně svádí neúspěchy z jedné strany na druhou."
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund