Číslo: 44
03.11.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Protipovodňová hráz
Děti podle spádovosti
O půjčky není zájem
Za šedesát panáků získáte v Krabu láhev
Mějme se rádi z Klubu kultury
Chcete doma topit ekologicky?
Za MHD jsme utratili více než tři miliony
Obce Kunovice a Staré Město městy
Čas dušičkový...
Telecom oznamuje

Protipovodňová hráz
Uh. Hradiště (VaMP) - Městská rada se na svém 53. jednání konaném 21. října 1997 mimo jiné zabývala i návrhem změny a doplnění prostorového plánu. Jde o protipovodňovou hráz, která by měla být realizována ve spolupráci se Starým Městem. Dosavadní územní plány o ničem takovém neuvažovaly, připustil tajemník města František Rochovanský, proto se městu doporučuje zahájit připomínkové řízení k této změně územního plánu. Zmíněná protipovodňová hráz bude ovšem zároveň komunikací, která by v budoucnu měla propojovat silnici I/55 s průmyslovou zónou Na Jachtářích. Je to ale v dalekém výhledu, konstatoval Rochovanský. Protipovodňová hráz by měla dosáhnout délky tři kilometry.Děti podle spádovosti
Uh. Hradiště (VaMP) - Východní části města se týká úprava obecně závazné vyhlášky O stanovení spádových obvodů základních škol. Jmenovitě jde o ZŠ Východ, ZŠ Mařatice a částečně i ZŠ na Náměstí Míru. Úpravy respektují počet narozených dětí, které změnu spádovosti dělají logičtější, uvedla pro novináře zástupkyně starosty Božena Tvrdíková. Spádové oblasti mají smysl především při zápisu dětí do prvních tříd. Tam, kde dítě patří, je škola povinna dítě zapsat. Případné změny může řešit ředitel školy podle kapacity, upřesnil tajemník města František Rochovanský. Opatření ve spádovosti jsou proto, aby některé školy nebyly přeplněné a jiné by bylo těžké zaplnit. Jistý problém činí městu čtvrť Vésky, kde je v jedné třídě pouze třináct dětí. Nechceme tuto malotřídní školu rušit, přiznal Rochovanský, protože doufáme, že rodiče zváží výhody tohoto rodinného typu škol.
Naposledy byla v roce 1979 v Uherském Hradišti zrušena škola v Sadech, v rámci jakési optimalizace škol. Tehdy se právě začaly zavádět velké spádové školy, upřesnila Tvrdíková.O půjčky není zájem
Uh. Hradiště (VaMP) - Lidé asi čekají, kolik dostanou peněz od pojišťovny a pak teprve požádají o půjčku určenou na opravy bytového fondu, pokusila se odhadnout důvod nízkého zájmu o půjčku města zástupkyně starosty Božena Tvrdíková. V současnosti totiž o půjčku projevilo zájem necelých deset obyvatel města. Město se domnívá, že řada lidí, kteří dostanou peníze od pojišťovny, si tyto uloží na termínovaný v klad a pak si od města vezmou půjčku. Otázkou ovšem je, kolik od pojišťovny vůbec dostanou, protože její postoj je zatím přinejmenším poněkud vlažný.
Město jinak předpokládá, že vlastníky vodou postižených domů obešlou letáčkem, aby se informace o možnosti poskytnutí půjček dostala přímo k těm, kteří ji nejvíce potřebují. K odstraňování povodňových škod je vedle tohoto městského fondu určen i státní program Obnova, který by měl pomoci krýt úroky z úvěrů, jež si na odstranění následků záplav lidé vzali. O tomto programu každému podá bližší informace Jaroslav Hrabec, vedoucí Referátu obnovy okresu.Za šedesát panáků získáte v Krabu láhev

Petr Hoffmann, jako první finalista, získává láhev whisky. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - V našem baru můžete uskutečnit okružní jízdu oblastmi Skotska, Irska a severní Ameriky, aniž se zvednete z barové židličky, či snad použijete služeb podivných cestovních kanceláří, píše se v letáčku Prvního patra baru Krab na Velehradské třídě. Cestuje se zde již téměř půl roku, když zdejší personál vyhlásil skutečně kuriozní akci: Pokud ochutnáte po jednom panákovi od každé vystavené whisky, získáte láhev zdarma. V Krabu vám jich ovšem nabídnou hned šedesát druhů. Samozřejmě, že nejde o akci na jeden večer. O tom svědčí i fakt, že první ochutnávač skončil ve středu 29. října 1997. To mu barmanka z Prvního patra předala láhev Jima Beama, pravého amerického bourbonu z Kentucky. Z letáčku Krabu se rovněž dovíte, že bourbon je název pro severoamerickou whisky, vyráběnou z kukuřice a žita. Název je pak odvozen od Aristophana Q. Bourbona III., oddaného pijáka této tekutiny a kentuckého vynálezce čokoládových oplatek.
Prvním finalistou vyhlášené akce se tedy minulý týden stal Petr Hoffmann z Uherského Hradiště, který navštěvuje Krab třikrát týdně. Whisky piju pro její skvělou chuť, za večer vypiju dva tři panáky, přiznal se vítěz. Jak nám dále potvrdil Richard Tesař z Krabu, brzy odmění další tři degustátory whisky.
Lidé budou dávat víc peněz za méně alkoholu, vystihl situaci na trhu s kvalitním alkoholem Richard Tesař. Určitě ví, o čem mluví. Ceny 5 cl whisky se pohybují od 28 do 116 korun.
M. MiškeříkováMějme se rádi z Klubu kultury
Uh. Hradišti (VaMP) - Benefiční koncert pod názvem Mějme se rádi bude v sobotu 8. listopadu přenášet přímým přenosem Česká televize na prvním programu. Účinkují známé muziky: Veselanka, Březovanka, Babouci, Viktorky, Formanka, Moravanka, Moravěnka, Dolanka, Frajárka, Šohajka, Bajo - Trio. Moderátorem pořadu, který začne v 19.30 hodin a který bude vysílán od 20.00 na ČT1, je Radek Brzobohatý. Výtěžek koncertu, kde budou vystupovat pouze dechovky, bude věnován na nejvíce zaplavenou severomoravskou vesnici. Zajímavostí jistě bude, že diváci na koncert budou přivezeni ze zatopených vesnic v okolí. Už od pátku 7. listopadu poběží v televizi reklama s číslem konta, na které bude možné poukázat finanční humanitární pomoc. Při přenosu pak budou zveřejňování dárci, kteří se přihlásí během večera.
Předprodej volných lístků započne poslední říjnový den na Klubu kultury. Vstupenka stojí 60,- Kč.Chcete doma topit ekologicky?
Vápenice - Iniciativa, kterou v roce 1995 vyvinulo Sdružení pohraničních obcí, měla za následek zřízení briketárny ve Vápenicích. Peníze na úvěr i dotaci se podařilo získat ze státního fondu životního prostředí. Po nutných a zdlouhavých jednáních se koncem roku 1996 povedlo starostovi Hodulíkovi začít s nutnými opravami starého zdevastovaného ovčína a po jejich provedení byl na začátku léta zahájen zkušební provoz. Briketárna zužitkovává dřevní odpad, kterého je v této oblasti dostatek, anebo jej přiváží z okruhu maximálně čtyřiceti kilometrů. Práce mají dost i v terénu, protože dřevní hmotu si sami svážejí a připravují. K dispozici jsou štěpkovače, které dřevo zpracují v místě těžení a do briketárny se přiveze již upravená surovina. Přímo v lince je zabudován drtič, který si tuto hmotu ještě dále zpracuje na požadovanou frakci. Tady také dochází k promíchání s pilinami. Sušička materiál následně zbaví vlhkosti.
Zbývá už jen hmotu nalisovat a vyrobit válce, které jsou v délce asi 35 cm. Ty jsou dále baleny do ekologické folie na balíčky o váze deset kilogramů, nebo jsou pytlovány. Provoz je prozatím dvousměnný. Za jednu směnu se vyrobí okolo šesti tun při čtyřech pracovnících. Celá technologie je česká. Jelikož na trhu je už dnes po ekologických výrobcích poptávka, o odbyt není nouze. Zájemci se hlásí i ze zahraničí, ale jak uvedl starosta Hodulík, kladou tu důraz na to, aby byli uspokojeni hlavně spotřebitelé v naší republice, protože v první řadě jde o naše životní prostředí. Záměr obce je tuto výrobu rozšířit o paletové přířezy, jelikož jsou schopni zpracovávat kulatinu do 25 cm. Při rozjetí této výroby by se totiž získal další materiál pro briketárnu a snížily by se náklady na štěpkování. Testací, která byla minulý týden provedena ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze bylo zjištěno, že výhřevnost se plně vyrovná hnědému uhlí a mnohdy dosahuje lepších parametrů.
Cena je sice vyšší, ale množství zplodin, které odcházejí do ovzduší, je minimální, a také popel je možno využít jako hnojivo, neboť neobsahuje žádné nebezpečné látky. Jako palivo jsou brikety ideální do kotlů ústředního topení, sporáků i krbů. V této oblasti je velký problém všech obcí nezaměstnanost. O podnikání není prozatím zájem, a tak tady hrozí pomalu ale jistě vylidnění obcí. Jak říká starosta: ,,Myslím si, že tyto oblasti by měly mít zvláštní režim a podporu státu, aspoň v oblasti podnikání. Výroba, kterou bychom provozovali, je nanejvýš ekologická a k této krajině prostě zpracování dřeva patří. V neposlední řadě by vznikly další pracovní příležitosti. Pomocnou ruku nám nabídl právě pan Pithart, který tu byl nedávno na návštěvě a s nímž jsme o tomto problému dlouze diskutovali.
Jindra VáverkováZa MHD jsme utratili více než tři miliony
Uh. Hradiště (VaMP) - Mezi městem Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice a společností ČSAD Uherské Hradiště existuje smlouva, podle níž je provozována Městská hromadná doprava (MHD). V této dopravě, jak je známo, existuje pevná taxa 4 Kč za jízdenku, nejsou stanovena tarifní pásma. Přičemž náklady na jeden kilometr vykazované ČSAD dosahují výše 19,20 Kč, uvedl ke zprávě o hospodaření MHD za první pololetí letošního roku tajemník města František Rochovanský. Toto číslo je ovšem podle informací Rochovanského ještě nižší, než v letech minulých. Loni stál autodopravce v městské dopravě kilometr 21,17 Kč. Dá se očekávat, že bilance se ještě zhorší, neboť je nám zatím známo pouze hospodaření v prvním pololetí letošního roku, připustil Rochovanský. Na konečné částce se totiž určitě podepíšou letošní záplavy, kdy MHD byla ze známých důvodů několik dní mimo provoz.
Za sledované období vykazuje MHD 210.109 ujetých kilometrů, což je o více než 10 tisíc více, než v pololetí roku 1996. ČSAD na MHD utržilo 3,333 milionu korun. V prvním pololetí letošního roku město dotovalo dopravu sumou o něco málo vyšší, než jeden milion korun, upřesnil finanční otázku Rochovanský. Povinná dotace vyplývá ze smlouvy, kterou zmíněné obce a ČSAD uzavřelo. Celkový příspěvek obcí v letošním roce je stanoven na dva miliony korun, přičemž suma pro každou obec je rozpočítána podle počtu obyvatel, uvedl zástupce starosty Petr Taťák. Na Uherské Hradiště pak připadá 66 procent z této částky. Rochovanský dále připustil, že pokud by některá z obcí od smlouvy odstoupila, okamžitě by došlo ke zvýšení ceny jízdného v MHD, následně by přestalo cestovat tolik lidí. A MHD by se stala zbytečnou. Byla by to rána pod pás občanům města, pokusil se domyslet možné následky Rochovanský.
Uherské Hradiště patří mezi města jako je např. Jihlava a další, která k MHD používají výhradně autobusy s pohonem na zemní plyn. Pouze výjimečně, v dopravních špičkách, jsou nasazovány normální autobusy. Naše město patří mezi ta, kde je v současnosti jedno z nejnižších jízdných MHD.Obce Kunovice a Staré Město městy
Kunovice - Po dlouhém čekání se konečně obce Staré Město a Kunovice dočkají udělení statutu města. Oficiálním datem by měl být l. listopad 1997 a v pondělí 3. 11. si starostové obou obcí jedou do Prahy převzít statuty. Být městem nebude znamenat žádné velké výdaje, mimo výměnu nápisů a hlavičkových papírů či razítek. Starosta Kunovic si od celé věci slibuje hlavně to, že by se měla administrativa přiblížit občanovi, aby nemusel s každou maličkostí jezdit do Uh. Hradiště Ale byl schopen si potřebné věci vyřídit přímo v Kunovicích. Obavy z vyšších daní nejsou na místě. Co se týče investiční výstavby, pracuje se podle plánu sestaveného na čtyřleté funkční období. Podle programu se pravidelně opravují komunikace, měla by být svedena kanalizace do ČOV, rádi by postavili také obecní byty, na které mají zažádáno o dotaci, podobně jako na dům s pečovatelskou službou. Je zapotřebí přetvořit charakter obce na město. To je ale dlouhodobá záležitost.
Přestože nároky na titul města splňovaly Kunovice dávno, bylo podle Demla zapotřebí nejdříve upravit střed obce. Výhrady má ještě k dřívější výstavbě pošty a nákupního střediska. Kunovice ale dokázaly také v kritických momentech podat pomocnou ruku. Ač sami postiženi, povedlo se vybrat mezi občany 147 tisíc korun. Z toho sto tisíc bylo zasláno do Troubek a zbytek do Kostelan. Obec pak schválila dar sto tisíc korun pro Staré Město, padesát tři tisíce pro Ostrožskou Novou Ves a šedesát tisíc pro hradišťskou nemocnici s poliklinikou. Přidělením titulu město se tak stanou všechna tři města vedle sebe určitou raritou. Velmi příhodné pro toto je označení slovácké souměstí. Doufám, že budou do budoucna založeny velmi korektní vztahy mezi námi, protože teď budeme všichni na stejné úrovni a odpadne tak spousta věcí, které dřív zakládaly řevnivost mezi námi. Je to po všech stránkách potřebná věc, uvedl Deml.
Jindra VáverkováČas dušičkový...
Čas podzimní, dušičkový, čas k zamyšlení. V běžném shonu si málokdy najdeme čas na přemýšlení nad pomíjivostí lidského života. Teprve s návštěvou hřbitova v pošmourném podzimním šeru se mnohý z nás aspoň na okamžik zamyslí nad svým pozemským bytím. Mnohdy se svými životy hazardujeme naprosto nesmyslně a spoléháme na ono pověstné: mně se přece nic stát nemůže. Možná právě na to spoléhali čtyři mladí lidé, kteří v minulém týdnu nasedli do auta, aby ještě v končící noci stihli něco, co považovali v daný moment za velmi důležité. Vteřina nepozornosti nás přesvědčila o tom, jak se mýlili. Mladého člověka na prahu dospělosti to stálo život a zbývající o něj zápasí. Nevyzpytatelné jsou cesty osudu. Těžko je soudit, každý z nás určitě udělal závažnou chybu. Ne každého to ovšem stálo život. Mrtvým už jejich zkušenost není nic platná, ale živé by měla varovat. Jejich nesmyslná smrt způsobila tolik bolesti nejbližším. Nejlíp se člověk naučí vlastními chybami. Ale některé z nich už nemá možnost napravit. Mějme to n a paměti. Jsou chyby, které nelze napravit.
Jindra VáverkováTelecom oznamuje
SPT Telecom, a.s. oznamuje přečíslování z důvodu napojení na digitální ústřednu. 3. až 7. 11. bude přečíslováno: Strání, Květná, Březová, Zlechov. 10. až 14. 11. přečíslovány: Nedachlebice a část Bílovic. 24. až 28. 11. pak Březolupy, Částkov ( obce Částkov, Svárov, Zlámanec). Nová telefonní čísla jsou uvedena ve Zlatých stránkách 1996/97 v závorkách. Taktéž v novém seznamu 1997/98 distribuovaném v druhé polovině listopadu budou nová telefonní čísla uvedena v závorkách. Telecom se omlouvá za případné problémy vzniklé přepojením.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund