Číslo: 44
02.11.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


České dráhy chystají příjemnou změnu
Rodina otrávena plody neznámé rostliny
Podařilo se mi získat samici orla stepního
Zemědělci čekají jen na pěkné počasí
Obchvat stále na papíře
Ptáme se za vás
Jsme tady pro občany, tvrdí lídři Staroměstského sdružení
Muž pod vlakem
Zapojily se i děti z Kudlovic
Výsledky Sondy Maturant 98 se veřejnost nedozví
Platil falešnou bankovkou
Setkání s kandidáty KRUHu

České dráhy chystají příjemnou změnu
Slovácko (MIKI) - Od 1. ledna 1999 budou České dráhy prodávat nové Senior pasy s výhodnějšími podmínkami než doposud. Zvýhodněni budou především důchodci nad 70 let. Po celý kalendářní rok budou moci jezdit zdarma ve 2. třídě osobního vlaku bez zakoupení další jízdenky. Jedinou podmínkou bude koupě Senior pasu se známkou v hodnotě 290 Kč. Jsem ráda, když dráhy přicházejí s novinkami, které uleví děravým kapsám důchodců. Často jezdím za synem do Bojkovic a za jízdu vlakem platím moc peněz. Syn mi asi koupí známku na Senior pas k Vánocům. Už mám z toho dárku radost nyní, když si představím ježdění zadarmo po celý rok, řekla nám 74 letá důchodkyně na nádraží v Uherském Hradišti.
Pokud se důchodci nad 70 let rozhodnou použít spěšného vlaku, rychlíku a vlaky vyšší kvality EuroCity a InterCity, budou si muset zakoupit jízdenku za zvláštní jízdné se slevou 50 % z obyčejného jízdného a doplatit příplatek na vlak vyšší kvality.
V současnosti se Senior pas prodává za 490 Kč na rok a za 290 Kč na šest měsíců. Je vhodný pro pravidelné zákazníky železnice ve věku nad 60 let a opravňuje držitele k zakoupení jednoduché nebo zpáteční jízdenky se slevou 50 %.
Podrobné podmínky prodeje nových Senior pasů budou známy v měsíci listopadu a zájemci z řad občanů starších 70 let se mohou informovat přímo u výdejen jízdenek na nádražích.Rodina otrávena plody neznámé rostliny
Uh. Hradiště (Mac) - Do uherskohradišťské nemocnice s poliklinikou byli v neděli 25. října přivezeni dva manželé, u nichž se projevily příznaky otravy. Zatím není jasné, o jakou rostlinu se jedná, z podezření byl již však vyloučen rulík zlomocný.
Manželé, jejich čtrnáctiletá dcera a vnuk nasbírali plody neznámé rostliny u sousedů na zahradě. Po požití se dostavilo červené vidění, závratě a náběhy na zvracení.
V současné době jsou manželé i dcera v domácím ošetření, vnuk je stále hospitalizován v Brně.
Ve čtvrtek nám přišla od pacienta větvička neznámé rostliny, na základě které jsme rulík vyloučili, sdělila nám jedna ze sester. Je dosti podobná větvičce od třešně. U plodu má podlistí, jako je například u rajčete, a také plody jsou podstatně menší než plody třešně, dodává sestra.Podařilo se mi získat samici orla stepního

Na orla stepního jsem velice pyšný, říká majitel. - Foto: archiv
Polešovice (Mac) - Já osobně ještě sokolníkem nejsem. Zatím jsem jenom sokolnickým adeptem, pod patronem Ivanem Burdou, který je oficiální sokolník, sděluje nám Petr Jordán z Polešovic. Díky němu můžeme odchovávat a držet dravce a věnovat se sokolnickému výcviku, dodává Petr. Jelikož jsem zatím sokolnický adept, nemůžu držet lovecké dravce, protože na ty se vztahují určité zákony a vyhlášky, které vlastně držení těchto dravců umožňuje až po sokolnických zkouškách, které mě čekají již příští rok. Teď držíme dravce spíše raritní, tzn. dravce pro chovatelské a ukázkové účely, svěřuje se nám budoucí sokolník.
V současné době můžete u Petra naleznout dvě poštolky obecné, motáka pochopa, káně lesní. Právě teď mu přibyl k jeho ptačím miláčkům nový dravec - samice orla stepního.
Salmu, tak se orlice jmenuje, získal díky přátelům ze sokolnického klubu, kteří věděli, že Petr orla shání. Když se při jednom sokolnickém setkání naskytla příležitost tohoto orla získat, tak jsem se dlouho nerozmýšlel, říká majitel orlice. Orlice je stará deset let, je plně dospělá, takže má své vrtochy a návyky, a proto musím na ni používat sokolnickou čepičku. Je dosti agresivní a může se stát, že bez čepičky by mohlo dojít k napadení Petra nebo kohokoliv jiného. Orel stepní pochází z Mongolska a její rozpětí křídel je 207 cm. Krmí se svalovinou králičí, drůběží, sem tam dostane jednodenní kuřátko. Ceny těchto dravců jsou neuvěřitelně vysoké, pohybují se v několika desítkách tisíc. Veškeří tito dravci jsou zahrnuti do červené knihy ohrožených dravců. Až přijde její doba, chtěl bych se pokusit odchovat mláďata. Dalšího dravce si již pořizovat nehodlám, asi bych to již nezvládal, ať časově či z hlediska zajišťování potravy, dodává závěrem Petr.
Pro představu je orel v plné kondici schopen spořádat ročně 3.500 až 4.000 kuřátek, což není zrovna málo.Zemědělci čekají jen na pěkné počasí
Nedakonice, Staré Město (Mac) - Neustálé deštivé počasí způsobuje problémy převážně zemědělcům. Díky blátu a kalužím vody na polích nemají téměř šanci dostat na pole zemědělskou techniku a tím ani sklízet či sít nové plodiny.
Zhruba ještě týden bude trvat, než sklidí ZEAS, a.s. Nedakonice kukuřici na 110 ha půdy. Doposud se podařilo dostat pod střechu úrodu z 50 ha. Jedná se o kukuřici na zrno a opožděná doba sklizně výnos této plodiny neohrožuje. Ozimé plodiny má nedakonická farma zasety z devadesáti procent ploch.
Podobně je na tom také Dolina Staré Město, a.s. Ta má v současné době sklizenu jednu třetinu silážní kukuřice, dvě třetiny, zhruba 100 ha osivové-zrnové kukuřice jsou stále na polích. Zaseto má Dolina nyní z padesáti procent.Obchvat stále na papíře
Uh. Hradiště (VaMP) - Patrně jen o málo akcích bylo napsáno a vyřčeno tolik jako o stavbě obchvatu. Pomiňme fakt, že stavba Silnice I/50 Uherské Hradiště - obchvat I a II, jak zní oficiální název akce, měla být již dávno zahájena. Jaká je situace dnes? V současné době je přepracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení. V projektu je třeba zohlednit podmínky dané generelem protipovodňových opatření pro dotčené území, který zpracovává Aquatis Brno, upřesnil pro Dobrý den, Slovácko Jiří Rupp, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno. Na upravený projekt bude podle Ruppa zažádáno o změnu územního rozhodnutí, provedeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků a následně proběhne stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Takže dohady o tom, zda stavba byla již přiklepnuta uherskohradišťským Dopravním stavbám, jsou předčasné.
Obchvat byl rozdělen do dvou částí. V první bude realizován most přes řeku Moravu a část násypového tělesa hlavní trasy v úseku téměř 3 km a kácení Kunovického lesa v rozsahu celého záboru. Ve druhé etapě bude provedena přeložka silnic I/50 v celkové délce 6,851 km a všechny s tím související objekty, kterých je 43.Ptáme se za vás
Kdy budou zprůjezdněny Sady?
Ing. Josef Ševčík, ředitel firmy Strabag Uherské Hradiště:
Na opravu vozovky v části Uherského Hradiště - Sady byla dána lhůta do konce měsíce listopadu. Práce v současné době probíhají dle stanoveného harmonogramu. Každý týden probíhají rovněž kontrolní dny, kdy zaměstnanci odboru dopravy okresního úřadu a Správy a údržby silnic Uh. Hradiště dohlíží na konané práce. Ty však probíhají za velmi nepříznivého počasí a ztížených podmínek. Přesto se snažíme, aby se tato negativa neprojevila na kvalitě práce.
Firma Strabag je vlastníkem kamenolomu Bučník v Komni, jaký bude jeho další osud?
Bučník hodláme do konce letošního roku prodat. Zájem o něj projevila Společnost singulárních podílníků Komňa.

Kdy dojde k bezúplatnému převedení sportovní haly v Uherském Hradišti z TJ Slovácká Slavia na město a jak se bude město podílet na opravách, jimiž v současnosti hala prochází?
Ing. Petr Taťák, zástupce starosty Městského úřadu v Uherském Hradišti:
Městské zastupitelstvo 27. října 1998 převod schválilo. Jde jen o to sepsat darovací smlouvu o převodu majetku. Smlouvami bude dále řádně ošetřena pozice firem, které v rámci rekonstrukce haly uplatňují své podnikatelské aktivity. Co se týče financí, díky zvýšení příjmů v rozpočtu města na letošní rok bylo možné 1,9 milionů korun uvolnit na práce spojené s provozněním sportovní haly. Sportovní hala v Uherském Hradišti by měla začít sloužit svému účelu v průběhu roku 1999.

Chci nechat svého sedmiletého syna naočkovat proti chřipce, jak mám postupovat?
Ordinace dětské lékařky, Uherské Hradiště:
Nejdříve musíte u lékaře, kam dítě dochází, objednat očkovací látku. Stačí telefonicky. Během jednoho týdne by sérum měl lékař obdržet. Pak je schopen naočkovat vaše dítě. Po uplynutí čtyř týdnů je třeba očkování zopakovat. Dítě však musí být v tu dobu naprosto zdravé, jinak se přeočkování posouvá na nejbližší možný termín. Očkování se provádí do ramene a za očkovací látku pacient zaplatí 200 korun.

Tento týden proběne již počtvrté Burza středních škol. Čím chcete přilákat zájemce, aby přišli?
Ing. Jiří Vařecha, ředitel Školského úřadu, který je společně s Úřadem práce pořadatelem akce:
Burza proběhne 4. a 5. listopadu ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. Pro veřejnost bude Burza ve středu otevřena od 10.00 do 18.00, ve čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin. Na Burze se budou prezentovat všechny střední školy, učiliště a gymnázia v okrese, takže rodiče a žáci základních škol budou mít kompletní nabídku.Jsme tady pro občany, tvrdí lídři Staroměstského sdružení
Staré Město (Mac) - Do komunálních voleb vstupuje ve Starém Městě nový subjekt Staroměstské sdružení.
Se dvěma lídry tohoto volného sdružení občanů Starého Města se minulý týden konala malá tisková konference. Zajímavostí této strany je, že všichni členové jsou nestraníci.
Hlavních tezí má toto volné sdružení hned několik. Jednak by mělo nastat otevření práce členů zastupitelstva a rady, protože je potřeba přiblížit se k lidem a zaměřit se i na drobné denní problémy, uvádí jeden z lídrů Radoslav Malina.
Budeme se snažit prosazovat výstavbu víceúčelového náměstí, chceme udržet a podpořit vrcholový sport, vybudovat protipovodňové hráze a informační systém. Za problematickou považujeme také dopravu a rekonstrukci místních komunikací. Rádi bychom dobudovali venkovní sportoviště na Základní škole na sídlišti Komenského. Svou nemalou úlohu by zde splnilo také informační středisko, které by pomohlo lidem nasměrovat, vyřídit a v podstatě přiblížit jim problematiku ve státní správě, objasňuje volební program Malina a pokračuje: Jako všechny strany se budeme i my snažit o podporu místního podnikání. Tam, kde se podnikání daří, se daří i rozvoji města.
Staroměstské sdružení se bude snažit prosazovat navázání bližší spolupráce se sousedními obcemi, vytvořit podmínky pro kulturní vyžití občanů a zlepšovat životní prostředí ve městě.
Pokud ve volbách neuspějeme, nehodláme končit a budeme pokračovat ve své činnosti i nadále, dodává Rostislav Zábranský.Muž pod vlakem
Uh. Brod (Mac) - Před týdnem došlo na železniční trati mezi stanicemi Hradčovice a Uh. Brod k přejetí 46 letého muže z Nezdenic osobním vlakem. Jak uvedl strojvedoucí vlaku, muž stál vedle kolejiště a deset metrů před projíždějícím vlakem se náhle vrhl na koleje, kde došlo k jeho přejetí. Šetřením byly zajištěny tři dopisy na rozloučenou, v nichž muž uvedl jako důvod svého jednání rodinné neshody.Zapojily se i děti z Kudlovic
Kudlovice (AnS) - V každé obci, stejně jako v této, existuje základní škola. Letošní rok byl ovšem pro Základní školu v Kudlovicích obzvlášť výjimečný, protože 1. září byla otevřena tolik očekávaná pátá třída. A to ještě není vše. Jelikož i ti menší žáčci chtějí mít školu jako místo, kam se těší každý den, rozhodli se, že si pořídí počítač. Akce Počítač začala sběrem starého papíru. Protože finanční sbírka zatím neskončila, pro radost dětí mohou přispět i občané Kudlovic, ale třeba nejen oni.Výsledky Sondy Maturant 98 se veřejnost nedozví
Uh. Hradiště (mat) - Snaha dát perspektivně rodičům signál o kvalitě výuky na jednotlivých středních školách, přiblížit se i v oblasti školství standardům Evropské unie, zvýšit prestiž maturitní zkoušky. To byly hlavní důvody vedoucí k tomu, že se v dubnu tohoto roku více než 90% všech maturantů zúčastnilo testování svých vědomostí v projektu Sonda Maturant 98.
Existuje velké množství studijních oborů, z nichž většina je zakončena maturitou. Lze ale srovnávat maturitní zkoušku na gymnáziu s toutéž na odborném učilišti? ptá se Věra Machová ze Školského úřadu v Uherském Hradišti a pokračuje. Hlavním cílem Sondy tak měla být snaha v rámci všech stupňů vzdělávání sjednotit úroveň výstupů.
První pokusy tohoto typu mají předloňské datum. Tehdy bylo testováno pouze několik vybraných škol, z toho dvě v našem okrese. Vše směřuje k roku 2001, kdy by maturita měla mít dvě části. První by probíhala na všech školách ve stejném termínu, s jedním zadáním a jednotným vyhodnocováním. Druhá by se už neměla příliš lišit od současné podoby zkoušky, včetně zachování písemné práce z češtiny.
Sonda Maturant 98 se pochopitelně nevyhla ani našemu okresu. Názory na její užitečnost i způsob organizace se různí. Celá akce přišla Ministerstvo školství na 16 milionů korun. Když to číslo uslyší kantor, který má oprávněný pocit, že jeho práce není dostatečně zaplacena, bude to pro něho částka astronomická. Stejně tak pro ředitele, kterému několikrát snižovali rozpočet, uvádí opět Machová, metodička školského úřadu, a dodává: Většina kantorů ale logiku Sondy chápe.
Oprávněné byly také výhrady k termínům celé akce, jež byly vpravdě šibeniční . Například Obchodní akademie v Uh.Hradišti musela kvůli Sondě změnit datum svých praktických maturit.
I když výsledky testů jsou již delší dobu známy, veřejnost s nimi seznámena nebude. Základní podmínkou totiž bylo, že vyhodnocení se dozví pouze škola. My máme k dispozici jen ty informace, které oficiálně vyšly v Učitelských novinách. Nemáme ani výsledky za okres, říká Machová. Sama poté přiznává, že někteří ředitelé se přišli se svými výsledky neoficiálně pochlubit. Troufám si tvrdit, že mám představu,, jaká úroveň na hradišťských školách je. Představa může ovšem být subjektivní, a proto by výsledky zveřejněny být měly. Zase bych je ale nepřeceňovala. Mám pocit, že je důležitější, aby se student cítil ve škole dobře a učili ho vstřícní kantoři, uzavírá Machová.Platil falešnou bankovkou
Strání, Květná (Mac) - Na Oddělení pohraniční Policie ČR Strání - Květná nahlásil 52 letý občan z Květné držení falešné bankovky.
Dne 20. října ve večerních hodinách platil v klubu Nevada v obci Strání bankovkou v hodnotě 500 korun, již mu následující den číšnice vrátila s tím, že je falešná.
Bankovka byla zaslána do České národní banky peněžní zkušebny Praha k odbornému posouzení. Věc je šetřena pro podezření z trestného činu padělání a pozměňování peněz.
Za padělání či výdej falešných bankovek do oběhu hrozí odnětí svobody ve výši šest měsíců nebo peněžitý trest.Setkání s kandidáty KRUHu
Stará radnice, neděle 8.11.1998. Mezi 16.30 a 19.30 hod. se můžete setkat s kandidáty Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště. Řeč bude o Uherském Hradišti - městě pro život. K dobré pohodě budou hrát Cimbálová muzika J. Čecha a Max Menšík. Speciální host - Mojmír Maděrič. !KRUHFÓRUM! Chcete se ptát, navrhovat nebo připomínkovat? Kandidáti KRUHu, Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště, budou odpovídat svým voličům v pondělí a úterý 9.-10.11.1998 od 15.00 do 16.00 hod na Masarykově nám. u svého volebního poutače a ve středu 11.11.1998 od 10.00 do 14.00 hod na Mariánském nám.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund