Číslo: 46
11.11.1996
Článků: 36

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hutnická zdravotní pojišťovna informuje
Nejen o jedné udírně v rodinném domě
Keltové ve Slováckém muzeu
NAŠLI JSTE SI PRÁCI?
Průzkum veřejného mínění
Z policejního deníku

Hutnická zdravotní pojišťovna informuje

Zlepšená zdravotní péče
V neustálé snaze o zlepšení zdravotního stavu pojištění rozšiřuje HZP (Hutnická zdravotní pojišťovna) svoji nabídku služeb zlepšené zdravotní péče se zaměřením na věkové skupiny, ve kterých navrhovaná opatření ovlivní další zdravý vývoj pojištěnců.
Úhrada hormonální antikoncepce
Ženám ve věku 15 až 25 let nabízí HZP vyšší úhradu hormonální antikoncepce s cílem posílit prevenci nechtěného těhotenství a možných vážných následků umělého přerušení těhotenství.
HZP částečně hradí od 1.září 1996 úhradu za hormonální antikoncepci do výše 80 Kč za jeden cyklus. Pojištěnka si po zakoupení preparátu nechá vystavit účet se jménem, rodným číslem, názvem léku, cenou doplatku a datem. V pokladně expozitury nebo pobočky HZP, kde je registrována, předloží účet a průkaz pojištěnce a obdrží zaplacenou částku zpět.
Úhrada ortodentických snímacích a fixních aparátů (rovnátek)
Důslednou léčbou vývojových vad chrupu, které vyžadují užití ortodentických aparátů, je možné předejít ztrátám zubů a následným poruchám řeči, onemocněním zažívacího traktu atd.
HZP přispívá od 1. září 1996 na ortodentické snímací a fixní preparáty pro děti od 5 do 15 let věku částkou do výše 500 Kč. Rodič dítěte pojištěného u HZP si po zaplacení částky v ambulanci ošetřujícího zubního lékaře nechá vystavit účet se jménem, rodným číslem pojištěnce, názvem, popř. kódem výrobku a datem. Po předložení účtu a průkazu pojištěnce v pokladně pobočky nebo expozitury HZP, kde je pojištěnec registrován, mu bude poskytnut příspěvek do výše 500 Kč.
Prevence chronických onemocnění dýchacího ústrojí dětí
K nejčastěji se vyskytujícím nemocem dětského věku patří nemoci dýchacího ústrojí. HZP přichází s programem, jehož cílem je včasné odhalení začátku chronického onemocnění nebo ohrožení dýchacího ústrojí a tím snížení nákladů na případnou léčbu.
HZP od 1.září 1996 organizuje ve školách preventivní vyšetření dětí ve věku 6 až 15 let mobilním spisometrem. Pojištěncům HZP bude toto pojištění plně hrazeno.
Očkování proti klíšťové encefalitidě
HZP se i nadále podílí na úhradě očkování proti klíšťové encefalitidě. Od 1.6. 1996 dokonce hradí 3. aplikaci očkovací látky nebo přeočkování po třech letech od první profylaxe. Pojištěnec dokončí očkování 3. injekcí ve zdravotnickém zařízení, nechá si vystavit účet se jménem, rodným číslem, názvem a cenou očkovací látky a datem, a očkování látku uhradí. V pokladně pobočky HZP, kde je registrován, bude částka po předložení účtu, očkovacího průkazu a průkazu pojištěnce proplacena.
Preventivní podávání vitamínu C dětem
HZP se snaží četnost tohoto onemocnění preventivním podáváním vitamínu C. V období říjen-prosinec 1996 budou do 15 let po předložení průkazu pojištěnce na pobočkách a expoziturách, kde jsou registrováni, vydávány vitamínové preparáty. Děti do 2 let věku obdrží 2 balení Spofavit sirupu, děti od 2 do 5 let balení Celaskonu tbl. a děti nad 5 balení Celaskon tbl.
Program Mládež a drogy
I v letošním roce pokračuje HZP v preventivním programu Mládež a drogy. V rámci spolupráce se Sdružením Moravia-Monar budou moci některé děti v doprovodu lektora navštívit i Kontaktní centrum pro drogově závislé v Ostravě-Zábřehu. HZP se podílí na pořadech v Komorní scéně ARÉNA s názvem Droga - aneb můžeš se i zabít. Rovněž zvažujeme zapojení se do Peer programů ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě.Nejen o jedné udírně v rodinném domě
Dolní Němčí (VaMP) - Továrny na parfémy dnes a denně chrlí na náš trh nekonečná kvanta vůní. Jsou, jak reklamy říkají, smyslné, extravagantní, osobité a kdo ví jaké ještě. Ovšem všechny jsou více či méně napodobitelné. Jedna z těch nenapodobitelných je ale zcela určitě v udírně. Zdá se vám tento příměr nepřiměřený? Pak jste určitě nebyli u Kadlčků v Dolním Němčí. Od konce minulého měsíce, přesněji 29. října 1996 mohou dokonce obyvatelé 950 domácností z obce Dolní Němčí chodit pro uzeninu a výrobky z masa do nové prodejny. I když ani tyto informace nejsou tak zcela přesné. Nejen, že se do Řeznictví a uzenářství Antonína Kadlčka chodí již od roku 1990, ale navíc se zdejší výrobky dodávají téměř do všech obcí okresu Uherské Hradiště. Mezi největší odběratele uzenářských výrobků patří prodejna Potravin Na Rožku ve Starém Městě, Jirda Uh. Brod, Výsek masa paní Hrbáčkové, Masna Kostelany a uherskohradišťská Hradišťanka.
Široký sortiment více než 30 druhů výrobků zastupují uzená masa, kabanosy, párky, klobásy a domácí sádlo, ti nejvybíravější labužníci si pochutnají na aspikové specialitě.
"Při výrobě našich uzenářských výrobků používáme minimální množství kouře. Proto se při jejich konzumaci do těla nedostávají škodlivé karcinogenní látky. I když je doba uzení maximálně snížena, jdou z udírny výrobky vysoce aromatické," prozradil něco z kuchyně Antonín Kadlček, který společně se svou manželkou Evou založily podnik před 6 lety.
Denní produkce tohoto "dolněmčanského" uzenářství je kromě 200 kilogramů zpracovaných párků dalších 400 kilogramů klobás, kabanosů a masa. Výrobu zajišťuje ve dvousměnném provozu dvanáct pracovníků. Zvláštností jistě je, že nová prodejna spolu s výrobnou tvoří součást rodinného domu Kadlčkových. O budoucnost svého podniku nemají strach. Tři dcerky Eva, Markéta a Alžběta budou brzy svým rodičům k ruce.
Pokud tedy pojedete směrem na Dolní Němčí, a i když jste třeba zarputilí vegetariáni, určitě neopomeňte nahlédnout ke Kadlčkům. Typická vůně udírny vás sama navede.Keltové ve Slováckém muzeu
Uh. Hradiště (paf) - 7.11 proběhla v prostorách Slováckého muzea v Uherském Hradišti vernisáž výstavy s názvem KELTOVÉ - život na Moravě před více než dvěma tisíci lety /a dnes/. Autorkou výstavy je PhDr. Jana Čižmářová z Moravského zemského muzea v Brně. Výstava se snaží přiblížit poměrně vyspělou keltskou kulturu pomocí archeologických nálezů i rekonstrukcí obydlí, či hrobů. Před samotnou vernisáží měla autorka výstavy přednášku, ve které přiblížila významná keltská naleziště na Moravě život v nich, jak se jeví ve světle nejnovějších poznatků. Zmínila také kulturní i technologický odkaz Keltů, který nás v mnohém provází dodnes. Potěšující byla hojná účast studentů /zejména gymnázia/, kteří zde měli možnost setkat se s význačnými osobnostmi nejen našeho okresu.Vernisáž navštívili např. dr. Galuška, náš přední archeolog a vedoucí výzkumu ve Starém Městě. Zúčastnil se také starosta Hradiště, pan Šupka.NAŠLI JSTE SI PRÁCI?
Ve čtvrtek 7. 11. 1996 (vzpomeňme lampiónových průvodů a dalších předlistopadových ptákovin) se poprvé z iniciativy zdejšího úřadu práce uskutečnil Okresní trh pracovních příležitostí. Velký sál hradišťského Klubu kultury se ukázal být více než dostatečným prostorem pro jistě potřebnou akci. Několik desítek organizací, které nabízejí volná pracovní místa, se prezentovalo více či méně nápaditým způsobem, patrně v závislosti na tom, jak velký a opravdový je jejich zájem o nové zaměstnance.
Rozhodně kus práce bylo vidět na "stanovišti" LETu Kunovice či firmy AVX, která pomalu zaujímá někdejší pozici Mesitu. Nezaměstnaných či momentálně v práci nespokojených občanů se mnoho nedostavilo, což ale koresponduje s tím, co řekl na úvod ředitel ÚP ing. Janíček. Že totiž: "Už dlouhodobě je v našem okrese nejnižší míra nezaměstnanosti na Moravě, což lze dokumentovat čísly za měsíce září a říjen, kdy se počet uchazečů vedených v evidenci úřadu práce pohyboval kolem 1160 osob, což představuje míru nezaměstnanosti 1,7%".
DítěPrůzkum veřejného mínění

Kdo vyhraje volby do senátu? Toť otázka. Někteří občané doufají, že je to napsáno ve hvězdách. - Foto: JOH
Studenti Vyšší odborné školy v Kunovicích provedli průzkum veřejného mínění zaměřený především na listopadové volby do Senátu. Oslovováni byli občané okresu Uh. Hradiště a jejich odpovědi mapují jak politickou orientaci regionu, tak i okruh problémů, které nás všechny zajímají nejvíce.
Počet lidí, kteří se zúčastnili průzkumu, byl 456. Na otázky odpovídalo 172 mužů, 223 žen, 61 neuvedlo pohlaví.

Věk dotázaných:

18-25:		17	38%
26-35:		76	17%
36-55:		159	35%
55+  :		45	10%
neodpovědělo:	5
1. Které otázky by měla vláda řešit nejdříve:

Bydlení				208	46% 
Zdravotnictví			125	27%
Školství			8	2%
Bezpečnost			26	6%
Zvyšování životní úrovně	39	9%
Nezaměstnanost			11	2%
Obrana a vstup do NATO		3	1%
Důchodové zajištění		13	3%
Doprava				1	0%
Ochrana životního prostředí	7	2%
Výše daní			10	2%
Jiné				1	0%
Nevím				3	1%
Neodpovědělo:			1
2.Které ekonomické otázky se Vás nejvíce týkají?

Vysoká inflace, malý plat nebo malý příjem do rodiny	127	28%
Vysoké nákl. na kult., vzděl.				54	12%
Vysoké nákl. na bydlení					72	16%
Vys. nákl. na jídlo a oš.				45	10%
Nedostatek prac. příl.					7	2%
Vysoké nákl. na dopravu					6	1%
Příliš vysoké daně					30	7%
Nedost. důch. zabezp.					13	3%
Nedostatečné ost.soc.zab.				6	1%
Nízké nemoc. dávky					2	0%
Jiné							1	0%
Nevím							9	2%
Neodpovědělo:						1
3.Které potřeby Vaší obce by se měly řešit nejdříve?

Veř. chodníky,osvětlení			98	22%
Čistička vody a kanal.			44	10%
Vodovod					1	0%
Plynofikace				28	6%
Hmotné zajištění škol			39	9%
Pořádek a bezp. občanů			98	22%
Veř. prosp. práce pro nezam.		14	3%
ŽP. a hosp. s odpady			42	9%
Kultura, rekreace, ...			41	9%
Podpora podnikání v místě		23	5%
Doprava					13	3%
Jiné					5	1%
Nevím					9
Neodpovědělo				1
4.Jaké vidíte možnosti pro snížení kriminality?

Převzít zkuš. z ok. států				55	12%
Zaměřit se na poul. krim.				84	18%
Prev. proti sex.deliktům				2	0%
Omezit práva problémových národnostních menšin		28	6%
Silně omezit přistěhovalectví z Balkánu, býv. SSSR	75	16%
Boj proti distribuci drog				39	9%
Více prostředků pro policii				25	5%
Zaměřit se na hospodářskou kriminalitu			16	4%
Výrazně zpřísnit tr. zák.				72	16%
Zaměřit se na org. zločin				9	2%
Lepší výchovu mládeže					26	6%
Jiné							5	1%
Nevím							2	0%
Neodpovědělo:						1
5.Jak jste spokojen s výsledkem červnových parlamentních voleb?

Zcela spokojen				32	7%
Spíše spokojen				141	31%
Nevím					57	13%
Spíše nespokojen			172	38%
Zcela nespokojen			49	11%
Neodpovědělo:				5
6.V senátních volbách důvěřujete více?

Politickým stranám			83	19%
Osobnostem				110	25%
Osobn. i stranám stejně			130	29%
Nedůvěřuji nikomu			119	27%
Neodpovědělo:				14
7.Půjdete k senátním volbám?

Ano			160	35%
Ne			134	30%
Nevím			157	35%
Neodpovědělo:		5
8.Kterého kandidáta preferujete do senátních voleb?

Deml			51	17%
Miklenda		35	12%
Mlčák			14	5%
Ondra			12	4%
Petřík			22	7%
Sýs			25	8%
Vacula			37	12%
Valenta			36	12%
Zapletal		70	23%
Neodpovědělo:		154Z policejního deníku
Cigarety za tisíc korun
Neznámý pachatel se vloupal do novinového stánku na autobusovém nádraží ČSAD v Uherském Hradišti, odkud odcizil pouhé dvě krabičky cigaret LM, rozbitím okna způsobil škodu téměř dva tisíce korun!

Podvedl devět lidí
Policejní hlídkou byl zadržen podvodník, který pod různými záminkami, jako například koupě auta či potřebných součástek, podvedl celkem devět osob z Uherského Hradiště a okolí. Povedený muž byl už vícekrát pro podvody soudně trestán a nyní se nachází ve vyšetřovací vazbě.

Rádio si nepustil
Mladík z Jarošova, který už byl vícekrát soudně trestán, byl zadržen policejní hlídkou poté, co se vloupal do budovy 3. základní školy v Uherském Hradišti, kde odcizil rádio v hodnotě 5.000 Kč.

Minimálně pět opilých
Minulý týden při dopravně-bezpečnostní akci bylo během páteční noci zadrženo pět uherskohradišťských řidičů.

Přijeli až z Brna
Čtyřlístek lupičů (dva dokonce z Brna) se vloupal do rodinného domu v Sadech a do soukromé firmy v Kunovicích. Dva výtečníci po svém zadržení putovali do vazby.

Raději je nekupujte
Policie upozorňuje na množící se krádeže kompletních kol felicíí.

Ohrožoval nožem přítele
Policejní hlídka zajistila muže, který v podnapilém stavu ohrožoval svého přítele, ničil mu zařízení bytu a poté slovně napadl i zakročující hlídku policie. Byl převezen na záchytnou stanici a umístěn v cele předběžného zadržení.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund