Číslo: 47
24.11.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vacek je proti legalizaci
Informační centrum není bez problémů
Jezdecký den ve stáji v Mařaticích
Charakteristika síťě středních škol
Šance pro naše obchodníky
Sedmnáct žádostí o půjčky registruje okresní město
Město podpoří projekt ARCHA
TSTTT se blíží
Vánoční cena ď97
Stížnost k Ústavnímu soudu
Mikuláš ve městě

Vacek je proti legalizaci
Uh. Hradiště - Na pozvání poslance Josefa Boráka přijel v pátek 14. 11. do Uh. Hradiště poradce ministra obrany Jiří Vacek. Nejdříve absolvoval setkání v kasárnách, poté pracovní oběd a odpoledne završil besedou s občany na Klubu kultury. Jiří Vacek se boji s drogami věnuje už dvacet let. V letošním roce byl oceněn za celoživotní práci v oblasti protidrogové práce a toto ocenění mu předala předsedkyně německého parlamentu. Droga není problém, problém je život, který žijeme. Pokud nebude žebříček hodnot jiný, nárůst drog bude automaticky následovat, řekl při svém pátečním setkání.
K legalizaci drog se vyjádřil takto: Zastávám názor, že bychom měli mít s okolními státy jednotnou legislativu. Jestliže má naše republika podepsány smlouvy s OSN, není možné, aby poslanci toto ignorovali. Buďto musíme smlouvu vypovědět a zachovat se tak čestně, anebo ji musíme dodržet a pak jsme povinni do právního řádu zavést to, na čem jsme se s OSN domluvili. Jeden zákon už neprošel. Ministerstvo vnitra předložilo další, který se bude schvalovat na začátku příštího roku. Jsem zvědav, jak to dopadne tentokrát. A pokud tento zákon zase neprojde, budu žalovat poslance, kteří hlasovali proti. Poslanec nemá právo zpochybňovat mezinárodní smlouvu. Pátečním setkáním završil svou čtyřdenní cestu po Moravě, na níž se setkával hlavně se studenty.
Jindra VáverkováInformační centrum není bez problémů
Uh. Hradiště (VaMP) - Okolo dvaceti osob navštíví denně Městské informační centrum. Jeho pracovníci v uplynulých dnech odevzdali zprávu o činnosti MIC za období květen až říjen 1997. Asi se dají najít věci, které se dají ve fungování centra zlepšit, připustil tajemník města František Rochovanský, ale rozsah poskytovaných služeb odpovídá tomu, co město do MIC vkládá. Městská rada uložila za půl roku předložit novou zprávu, která by obsahovala především hodnocení ze strany města, zda odpovídá, či neodpovídá jeho představám.
Tajemník připustil, že současné reakce na fungování MIC jsou velmi rozdílné: Jsme si vědomi určitých problémů, ke kterým zde dochází. Božena Tvrdíková, zástupkyně starosty, konkretizovala problémy na časté perzonální změny, kterými MIC trpí. Bohužel, posteskla si Tvrdíková, protože nejsme zaměstnavatelé, tak se pravé příčiny ani nedovídáme. Časté střídání pracovníků MIC má, jak se shodli oba radní, vliv na nižší kvalitu poskytovaných služeb.
Naproti tomu je vysoce hodnoceno využití počítačové techniky a provozní doba.Jezdecký den ve stáji v Mařaticích
Mařatice (VaMP) - Sobota 29. listopadu 1997 se v Mařaticích odehraje ve znamení Jezdeckého dne. Jezdecký klub TJ Monty - Inpost - farma Mařatice připravuje pro všechny milovníky koní Hubertovu jízdu s odjezdem jezdců v 10.00 hodin z farmy v Mařaticích. Do prostor Zemědělského družstva Mír Kunovice se tedy koně vracejí po roční odmlce, kdy byli nuceni dočasně obývat stáje v Horním Němčí. Dnes má stáj Monty dvaadvacet koní, z toho jsou dva koně připravováni do dostihů. Epitafa a Bernu, které právě ukončená dostihová sezóna nezastihla v nejlepším, pak doplňují koně určené pro hypoterapii a výcvik začátečníků. V příští sezóně by oba dostihové koně měli doplnit dvouletci Kinleys (původ: Konstanta - Lincoln) a Belvis (Belvína - Donegal).
Na chod stáje a existenci mařatických koní přispívají firmy z regionu: např. Inpost, Elektro Štěrba, Hame Babice, Synot, podnikatel Walter. Během jezdeckého dne si návštěvníci stáje mohou prohlédnout výcik jezdeckého dorostu, jízdu zručnosti, parkurové skákání, ukázku dostihu, předvedení westernové jízdy. Připraveno je pochopitelně i občerstvení, které v dnešním sychravém počasí jistě potěší. Vrchol Jezdeckého dne obstará Country bál v Kulturním domě v Mařaticích. Pořadatelé na pozvánce na něj mimo jiné píšou: ...Hádavé ženy a žárlivé milenky a kopavé koně nechte doma. Snad můžeme prozradit, že hlavními cenami v tombole v rámci večerního programu udělají pořadatelé country bálu radost především mužské části účastníků... Tak na shledanou 29. listopadu 1997 v Mařaticích!Charakteristika síťě středních škol
Uh.Hradiště - Stávající stav sítě středních škol vcelku odpovídá potřebám regionu, jak do objemu tak do rozsahu oborů. Na okrese funguje 15. státních středních škol - 2 gymnázia, 7 středních odborných škol, 1 integrovaná střední škola, 1 centrum odborné přípravy technické, 4 střední odborná učiliště. Kromě státních škol zde působí Církevní střední odborná škola Bojkovice a 5 soukromých středních škol. Větší význam v okresní síťi mají však pouze dvě z nich. Soukromá SOŠ Kunovice a Škola Mesit o.p.s., která doplňuje vzdělávací nabídku o některé elektroobory, obory OU a Praktické školy. Zbývající soukromé školy se orientují na obory obchodu a služeb. V současné době tvoří naprostou většinu jejich žáků žáci nádstavbového studia. V následujícím období je nutné posílit kapacity státních středních škol, a to v oblasti středních odborných škol a především v oblasti gymnázií.
Momentální situace na trhu práce signalizuje rostoucí poptávku po absolventech SOU - obory stavební, strojní a elektro. Je tedy nutné přizpůsobit strukturu a počet absolventů ekonomických oborů požadavkům trhu práce (odhad ÚP činí 300 absolventů ročně). Poptávka po studiu zatím na tuto situaci příliš nereaguje, proto jako jedna z možností, jak napomoci zlepšení situace bude proces optimalizace.
Příště optimalizace středních škol.
Připravila Petra MacalíkováŠance pro naše obchodníky
Brno (VaMP) - I pro prodejce a výrobce exkluzivního zboží a firmy nabízející prvotřídní služby z našeho regionu je určeno obchodní centrum v Brně, které by mělo být slavnostně otevřeno v září příštího roku. Na jedné z frekventovaných pěších tras historického jádra města, které bude uvedeno do života pod názvem Obchodní Galerie Orlí, chystá akciová společnost PB Invest mimořádnou dominantu, která by měla přitáhnout zájem elitní skupiny zákazníků z tuzemska i zahraničí. Pod jednou střechou zde budou zastoupeni špičkoví výrobci a prodejci značkového zboží a dodavatelé služeb, spadajících do kategorie nadstandardní kvality. Jedinečnost nabídky bude umocněna vybavením a celkovým vzhledem interiérů, které prezentují promyšlené skloubení historických prvků architektury a špičkové techniky konce dvacátého století. Hlavním úkolem současnosti je podle PB Invest dokončit v termínu stavební práce.
Stejně důležité je získat zájem a vybrat budoucí nájemce pro obchodní prostory. Právě pro prodejce připravuje společnost PB Invest, zastoupená realitní kanceláří RENT Brno, několik prezentačních akcí. Nejbližší se uskuteční ve středu 26. listopadu. Ti ze zájemců, kteří přijedou, budou mít možnost prohlédnout si prostory budoucího obchodního centra na vlastní oči.Sedmnáct žádostí o půjčky registruje okresní město
Uh. Hradiště (VaMP) - Městská rada na svém 54. zasedání konaném minulý týden schválila vnitřní směrnici, kterou se budou řídit pracovníci Městského úřadu a příslušná komise při projednávání žádostí o poskytnutí půjček ze záplavového fondu. Podle vyjádření města šlo pouze o stanovení úředního postupu. K tomuto účelu nám Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky poskytlo částku v celkové výši 35 milionů korun, uvedl zároveň tajemník města František Rochovanský. Lidé by proto podle něj měli vědět, že mohou na opravy svých nemovitostí využít půjčky právě z tohoto fondu. Tato možnost navazuje na již dříve schválenou vyhlášku o poskytování půjček, upřesnil Rochovanský.
Vyřizování půjček má na starosti finanční oddělení ekonomického odboru, kde rovněž každý občan města může získat další informace.
V současné době se přezkoumávají žádosti sedmnácti žadatelů o půjčku, jedním z nich je i Stavební bytové družstvo Slovácko, konkretizoval dnešní stav zájemců zástupce starosty Petr Taťák. Již před časem zastupitelstvo schválilo výše nejvyšších půjček: ty by měly být 200 tisíc pro byt a 400 tisíc pro bytový dům.Město podpoří projekt ARCHA
Uh. Hradiště (Kk) - Projekt ARCHA plně podpoříme, uvedla paní Zlatušková z Městského úřadu v Uherském Hradišti. Městský úřad je připraven pomoci tomuto projektu především poskytnutím informací. K dispozici tomuto projektu dodáme informace týkající se povodní. Jedná se především o mapu města Uherského Hradiště, na níž budou vyznačeny ulice a domy, které byly potopeny. Máme samozřejmě i záznamy o záplavami postižených občanech, víme o nich a jejich potížích. Pokud se tedy vyskytne jakýkoliv problém při práci na projektu Archa, budeme vždy nápomocni. O spolupracovníky se však již bude muset postarat pomocí Charity agentura Adra sama, dodala na závěr Zlatušková.TSTTT se blíží
Uh. Hradiště (VaMP) - Již dvacátý druhý ročník akce Týká se to také tebe je v letošním roce zorganizován na 25. až 30. listopadu 1997. V Klubu kultury se s veřejností opět sejdou ochránci přírody, ekologové, filmaři, fotografové a všichni ti, kterým osud našeho životního prostředí není lhostejný.Vánoční cena ď97
Uh. Hradiště (VaMP) - Vánoční cenu ď97 jako Cena Moravského Slovácka proběhne ve dnech 5. až 7. prosince 1997 v hradišťském Klubu kultury. Letecký modelářský klub při Sdružení technických sportů z Březolup až do 25. listopadu očekává přihlášky od všech modelářů, kteří by se chtěli zúčastnit soutěžní části akce. Soutěžit se bude v kategoriích senioři a žáci. Do soutěže budou přijímány plastikové a papírové modely v kategoriích: modely letadel, bojová technika, diorámy, auta, lodě a jiné, papírové modely žáků. Hodnocení modelů bude prováděno přímo návštěvníky způsobem amerického bodování (líbí - nelíbí). Modely v kategoriích žáků budou hodnoceny komisí rozhodčích. Přihlášky do soutěže adresujte na adresu: Jaroslav Janát, 687 13 Březolupy 241.Stížnost k Ústavnímu soudu
Kralupy n. Vlt. (red) - Ve dnech 6. - 8. 11. proběhlo zasedání předsedů oblastních rad a předsedů profeních sekcí Českomoravského odborového svazu (ČMOS) pracovníků školství v Kralupech n/Vlt. Toto shromáždění vzalo na vědomí zprávu předsednictva Sněmu o podání stížnosti k Ústavnímu soudu, týkající se navýšení míry vyučovací povinnosti pedagogických pracovníků. Důležitým bodem programu jednání byl rozpočet kapitoly školství na rok 1998. Tento rozpočet účastníci jednání označili za nedostatečný a konstatují, že povede nejen k dalšímu prohloubení problémů v personální politice, neboť podle odhadů způsobí při přijetí navrhovaného znění snížení reálných mezd pracovníků školství o čtrnáct až šestnáct procent, ale zvýší značně náklady na vzdělávání vydávané z kapes rodičů.
Prachařová M., předsedkyně OROS Uh. HradištěMikuláš ve městě

Uh. Hradiště (red) - Město společně s Domem dětí a mládeže chystají na pátek 5. prosince 1997 od půl třetí odpoledne Mikulášský běh městem s rozsvěcením vánočního stromu. Pořadatelé zvou všechny malé mikuláše, čerty a anděly v maskách, aby přišli na sraz všech účastníků, který je naplánován na 14.30 hod. pod vánoční strom na Masarykově náměstí, kde do 15 hodin proběhne prezentace. Na trať pěší zónou v centru města vyběhnou pak tříčlenná družstva ve složení mikuláš, čert, anděl. Pro vítězná družstva jsou připraveny ceny.
Zhruba od 16.00 hodin začne zpívání vánočních koled u vánočního stromu na náměstí v podání dětí kroužku při DDM, předání cen vítězům Mikulášského běhu a na závěr si všichni znovu připomeneme blížící Vánoce. A možná, jak slibují pořadatelé, přijde i Mikuláš...www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund