Číslo: 48
25.11.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Rok 1997 plný dokončování
Poradna AIDS je tu pro všechny
Nepomohla ani podpora Ivana Kočárníka
Poliklinika v Uh. Brodě zprivatizována
Jsem pro snížení hranice nezletilosti na 14 let,
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Rok 1997 plný dokončování
Rozpočtové provizorium města počítá s 298 miliony Kč
Uh. Hradiště (VaMP) - Městská rada na svém 36. zasedání v minulém týdnu provedla druhé čtení rozpočtu na rok 1997, označený jako rozpočtové provizorium. #Rozpočet bude schválen až po vyúčtování hospodaření města za rok 1996,# řekl novinářům na tiskové konferenci ve středu 20. listopadu 1996 tajemník Městského úřadu ing. František Rochovanský. Rozpočet na příští rok radnice stanovila na 298,361 milionu Kč. Na zasedání se rovněž projednával plán investičních akcí na rok 1997 v hodnotě zhruba 80 milionů korun. Jak uvedla zástupkyně starosty Mgr. Božena Tvrdíková, nechystají se v příštím roce žádné nové akce: #Město čeká dokončení kanalizace, pokračování v opravě Reduty a dokončení výstavby bytů na sídlišti v Jarošově.#
V příštím roce čekají okresní město oslavy 740. výročí založení. Již dnes je naplánována řada kulturních a společenských akcí. Např. 18. ledna proběhne Ples města, v dubnu zahájí výstava Slováckého muzea Na hradišťském jarmaku, v květnu a červnu jsou naplánovány Koncerty vážné hudby ve Františkánském klášteře, popř. Staré radnici. V červnu budou v hradišťských kinech k vidění filmy točené v Uh. Hradišti, nebo mající k němu vztah. Za vyvrcholení oslav lze podle hradišťské radnice označit Den památek (13. září 1997), kdy proběhne setkání památkářů, Den otevřených dveří památek, rytířský turnaj a galakoncert souboru ZUČ. Již tradičně se v prosinci 97 uskuteční Vánoční jarmark a Vánoční koncert v Klubu kultury.
Městská rada dala rovněž souhlas ke zřízení družiny na ZŠ ve Véskách. Otevřela se i problematika spojená s řešením stravování důchodců v našem městě. #Víme, že naše vývařovna vaří dobře, ale draze,# přiznal tajemník Rochovanský. #Tím, že najdeme další možnosti, kde by se mohli starší lidé stravovat, rozšíříme nejen stávající kapacitu kuchyně, ale ceny by měly jít dolů,# uvedl Rochovanský. Za velmi aktuální považuje Městská rada účast města Uh. Hradiště na projektu #Rozvoj cyklistických tras a turismu ve střední Moravě#, o kterém přineseme podrobnější informace v některém z příštích čísel Dobrého dne.Poradna AIDS je tu pro všechny
V prvním týdnu měsíce listopadu začalo pracovat na Okresní hygienické stanici v Uherském Hradišti oddělení, které se zabývá problematikou AIDS a drogové epidemiologie.
První akce, kterou toto oddělení zorganizovalo ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří nemocnice v Uherském Hradišti, byl #Týden odběrů krve na vyšetření HIV/AIDS#
Akce se setkala s pozitivní odezvou a zájmem, zejména u mladé generace, a všem, kteří naše služby vyhledali, děkujeme za důvěru. Na tuto aktivitu bude plynule navazovat činnost PORADNY AIDS. Poradnu může navštívit každý, kdo chce vědět víc o onemocnění a možných kontaktech na odborníky v dané problematice. Případným zájemcům budou prováděny odběry krve na vyšetření HIV/AIDS, a to anonymně pod kódem a bezplatně.
Poradna bude otevřena všem každé pondělí a středu od 12.30 do 14.30 hod. v budově Okresní hygienické stanice ve Staré Tenici 1195 (nedaleko vlakového nádraží).
Případný telefonický kontakt je možný na čísle 0632/55 13 79.Nepomohla ani podpora Ivana Kočárníka

Uh. Hradiště (paf) - V pondělí navštívil Uh. Hradiště místopředseda vlády a ministr financí ing. Ivan Kočárník, aby podpořil stranického kolegu, PhDr. Jaroslava Zapletala, kterému se přesto nepodařilo porazit kandidáta KDU-ČSL ing. Jaroslava Petříka. Po prvním kole PhDr. Zapletal přiznal, že ve své volební kampani se zaměřil hlavně na voličky - ženy. #Náš volič je zejména člověk mladší a je pravdou, že jejich hlasy jsme v prvním kole postrádali. Za velký úspěch považuji #dobytí# obce Velká nad Veličkou, kde se nám nečekaně podařilo zvítězit,# řekl senátorský kandidát ODS a pokračoval: #Můj hlavní úkol pro první kolo voleb byl splněn - kandidát ČSSD nepostoupil.#Poliklinika v Uh. Brodě zprivatizována
Uh. Brod (DaK) - Na několik let se protáhla privatizace polikliniky v Uherském Brodě. V těchto dnech bylo konečně rozhodnuto - poliklinika na tř. Partyzánů se stane majetkem akciové společnosti #Poliklinika Uherský Brod#, kterou založí město Uh. Brod a Lekub spol. s.r.o., vytvořená skupinou privátních lékařů, vesměs nájemců ordinací. Město Uherský Brod vloží do této akciovky podíl ve formě budovy III. etapy polikliniky a pozemků, na kterých uvedená poliklinika stojí, a bude vlastnit 49% akcií. Společnost Lekub vloží finanční prostředky v hodnotě 51% akcií, za které se od státu odkoupí další movitý a nemovitý majetek. Ten tvoří především budovy polikliniky na tř. Partyzánů, garáže sanitek na Vlčnovské ulici a všechna zařízení, která byla doposud majetkem státu. Složení společníků akciové společnosti Poliklinika napovídá, že jejím prvotním záměrem je uchování zdravotní péče pro občany města a okolí minimálně v současném rozsahu.
#O dalších aktivitách bude společnost jednat až po ustavení svých orgánů. Již dnes se ale projednává možnost zřízení a provozování tzv. sociálních lůžek, které by tvořily zárodek budoucího lůžkového oddělení polikliniky,# sdělil zástupce starosty Uh. Brodu ing. Libor Kunc.
V objektu polikliniky zůstane nadále v provozu lékárna i služby Rychlé zdravotní pomoci a Lékařské služby první pomoci. Ve městě tak budou vedle sebe působit dvě privátní ambulantní zařízení, poněvadž již před 2 lety byla zprivatizována tzv. #stará poliklinika# na ulici Bří Lužů, kde ordinuje několik odborných lékařů.Jsem pro snížení hranice nezletilosti na 14 let,
říká JUDr. Karel Jordán.
Zmínku o prvních sociálních ústavech, sirotčincích, najdeme už v době tereziánské. Dnes, po několika stech letech, sirotčince jako takové už neexistují, ale problémy, které mají své kořeny v dysfunkčnosti rodiny, zůstávájí.

Oslovili jsme JUDr. Karla Jordána, vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny OkÚ v Uh. Hradišti, aby nás informoval o šíři oblastí jejich zájmu.
#Zajímáme se o člověka od narození až po jeho zletilost, tedy do osmnáctého věku. Ale protože mnohé, ještě ne osmnáctileté ženy, přivádějí na svět své děti, je to nekonečný koloběh. Staráme se o určování otcovství, podáváme návrhy na úpravu výchovy a výživy, a jako kolizní opatrovníci zastupujeme děti při rozvodech rodičů. Samozřejmě provádíme šetření v rodinách. letos jsme byli přítomni při 2 281 soudních jednáních a vykonali jsme 3 154 návštěv v rodinách.

Jak je na tom okres Uh. Hradiště letos s rozvody?
#Statistika ukazuje, že nejproblematičtější porozvodové vztahy mají mezi sebou lidé vysokoškolsky vzdělaní. Letos jsme zatím řešili 226 rozvodů. V našem rejstříku vedeme celkem asi 6 500 dětí z nejrůznějších důvodů, ať už jsou to rozvody, úprava výživného, paternita, trestná činnost, ústavní výchova, náhradní rodinná péče nebo nevhodné výchovné prostředí. Ročně nám přibývá až 800 dětí.#

Letos eviduje oddělení sociální péče 35 nezletilých dětí (tedy do 15 let) a 121 mladistvých (15 až 18 let) a jak uvedl JUDr. Jordán:
#Spousta těchto dětí má na svědomí řadu trestných činů. Je ale omyl myslet si, že se jedná pouze o děti z rozvrácených rodin. 50% pochází z naprosto normálních funkčních rodin. Mnozí z nich spáchají i několik trestných skutků než jsou dopadeni. Zanedbaná výchova a nezájem o život dítěte je nahrazován komfortním vybavením a pak se nelze divit tomu, že ze záznamů těchto dětí už nikdo nevymaže drobné majetkové trestné činnosti, omezování osobní svobody, poškozování cizí věci nebo dokonce pohlavní zneužívání dívek mladšch 15 let.#

Jaký je váš názor na snížení hranice nezletilosti na 14 let?
#I když byla základní školní docházka opět změněna na devítiletou, nejproblematičtější skupinou jsou právě čtrnáctiletí a patnáctiletí. Jsem pro snížení hranice nezletilosti, ale je to otázka diskuse a úpravy v trestním zákoníku.

V poslední době se ve všech pádech skloňuje pojem týrané a pohlavně zneužívané děti.
#V současnosti řešíme šest případů, kdy muselo být podáno trestní oznámení,# uvádí JUDr. Jordán a pokračuje,#hodně se mluví o fyzickém týrání, ale často je mnohem horší to psychické. Při odhalování těchto případů úzce spolupracujeme se školami, ale bohužel se nám stává, že oznámení o záškoláctví, jako o jednom z prvotních znaků vážných problémů, dostáváme až s půlročním zpožděním. Signály dostáváme také od policie, obecních úřadů, pediatrů a občanů. Jsme si vědomi toho, že do naší péče se dostane jen velmi malé procento těch, kteří potřebují pomoc, tomu je na vině hlavně nezájem okolí.#

Za rozhovor poděkovala P. KřůmalováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
ZAPÁLILA VLASTNÍ DŮM
16.11. 96 došlo kolem půl čtvrté ráno k požáru rodinného domku v Traplicích, který zapálila jeho majitelka Antonie K.. Ta byla po lékařském vyšetření převezena do Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Škoda na rodinném domku je asi 5.000 Kč.

PODRUHÉ MU TO NEVYŠLO
Kriminální službou hradišťské policie byl usvědčen pachatel R.J., který se 15.11. vloupal do prodejny potravin v Kunovicích, odkud odcizil různé elektrické nářadí v hodnotě 51.000 Kč. Šetřením bylo zjištěno, že se do stejného objektu vloupal již minulý měsíc. Tehdy se svým spolupachatelem M.J. nakradl zboží za 18.000 Kč.

VYDÍRÁN VLASTNÍ SESTROU
Vydírání oznámil na Kriminální policii ČR soukromý podnikatel Milan CH. V anonymním dopise ze dne 17.10. 96 byl označen za mafii a bylo mu vyhrožováno únosem dítěte nebo výbuchem obchodu, pokud nezaplatí částku 200.000 Kč. Dopis stejného znění mu přišel 18.11. s tím rozdílem, že požadovaná částka se zvýšila na 500.000 Kč. Pracovníci hradišťské kriminálky zjistili, že pachatelkou vyděračských dopisů byla Zdenka J., sestra poškozeného.

OKRADENA U LÉKAŘE
Krádeže dámské tašky s finanční hotovostí, prstýnkem ze zlata a stříbrným prstýnkem včetně řetízku se dopustil dosud neznámý pachatel 20.11. kolem 14.30 hod. v čekárně ordinace praktické lékařky v Uh. Hradišti. Pacientce Evě R. tak způsobil škodu ve výši 5.100 Kč.

SLOVENŠTÍ PAŠERÁCI NEPROŠLI
Dne 21.11. po jedné hodině po půlnoci byli na státním přechodu ve St. Hrozenkově zjištěni dva občané Slovenské republiky, kteří se pokusili v linkovém autobusu Prešov-Praha převézt do České republiky 577 kartónů cigaret, čímž způsobili celní dluh ve výši 170.000 Kč. Byli obviněni z trestného činu porušování předpisu o oběhu zboží ve styku s cizinou a zkrácení daně.

NAŠEL VYKRADENÝ DŮM
Zdeněk J. z Krhova-Bojkovic byl 20.11. po návratu z práce nemile překvapen. Z jeho rodinného domku totiž neznámý pachatel odcizil barevný televizor, mikrovlnnou troubu, sadu příborů, videorekordér a dva prsteny ze žlutého kovu, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 55.000 Kč. Zloděj využil nezajištěného okna do prádelny.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund