Číslo: 48
01.12.1997
Článků: 50

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Klub vojenských táborů
Pasy za polovic
Zámecký park bude obnoven
Sobota ve znamení Jezdeckého dne
Na modely do Klubu
OZNÁMENÍ
Čeští muži vaří aneb Vaříme s humorem
Šetření okolo uhynulých ryb neprobíhá
Provoz Chráněné dílny plně obnoven
Pašerák před soudem
Charita rozšiřuje pomoc

Klub vojenských táborů
Uh. Hradiště (red) - Jako každoročně tak se i letos uskuteční členské shromáždění členů Okresního klubu vojenských táborů nucených prací - Pomocných technických praporů. Výroční členské shromáždění proběhne v úterý 9. prosince 1997 ve velké zasedací síni Okresního úřadu v herském Hradišti.
Bude zde projednána zpráva o činnosti za uplynulý rok a zveřejněny informace, které přednese zástupce Moravskoslezského svazu VTNP-PTP z Brna. Svou účast na výročním shromáždění přislíbil i přednosta Okresního úřadu Uh. Hradiště Ivan Palacký.
Při prezentaci, která započne v 11.00 h, budou členům předány kupony do průkazů na bezplatné jízdné a členské známky do průkazek PTP na rok 1998. Podrobnosti budou sděleny v písemné pozvánce, kterou obdrží čleové klubu nejpozději týden před členským shromážděním. Pořadatelé se těší na velkou účast.Pasy za polovic
Uh. Hradiště (VaMP) - Padesátiprocentní slevu získají při vydání českého cestovního pasu lidé, kteří si do 31. prosince 1997 nechají vyměnit pas bývalé československé federace. Plná cena za vydání cestovního pasu v běžném termínu třiceti dnů je pro občany starší 15 let 200 korun, prozradili Dobrému dnu pracovníci pasového oddělení Policie ČR v Uh. Hradišti. Vystavení cestovního dokladu do tří pracovních dnů stojí 300 a do 24 hodin 600 korun. Za vydání cestovního pasu pro dítě do 15 let se platí do 30 dnů 50 korun, do tří dnů 100 a do 24 hodin 150 korun. V případě výměny pasu do konce letošního roku se zmíněné částky snižují na polovinu.Zámecký park bude obnoven
Březolupy - Březolupský park, patřící k zámku, je v obci udržován asi dvě stě let. Není vyloučeno, že na místě parku, kde kdysi stávala tvrz, se nachází i hromadné pohřebiště. S nároky majitelů zámku se prováděla jeho údržba a výsadba, přičemž největší rozkvět zažil park od roku 1890 až do doby, kdy zámek i park vlastnil Baťův podpůrný fond. Právě od tohoto fondu obec zámek s parkem odkoupila. Březolupští radní by v současné době rádi navrátili parku jeho dřívější podobu. Vše by tedy mělo, dle architektky Horké, která vypracovává projekt zámeckého parku, být v souladu s jeho historií. Architektka taktéž hledá studie, jak byl park v minulosti osvětlen. Záměrem především je, aby jak osvětlení, pěšiny, odpočívadla, tak i altány plně odpovídaly době, kdy park měl svoji hodnotu a úroveň. Zachovány samozřejmě budou i všechny okrasné a vzácné dřeviny, které se zde nachází. Rekonstrukce parku, která bude probíhat v několika etapách, je vyčíslena na 800.000,-Kč.
Výsledný vzhled a úroveň parku, který i se zámkem je jakýmsi danajským darem Březolup, bude pýchou a chloubou obce.
Karin KuchtováSobota ve znamení Jezdeckého dne
Mařatice (VaMP) - Celkem tři a dvacet koní spolu se svými jezdci se v sobotu 29. listopadu sjelo do hradišťských Mařatic. Na programu byla totiž Hubertova jízda, vyvrcholení každé jezdecké sezóny. I když počasí bylo typicky podzimní, našla si do Jezdeckého klubu TJ Monty - Inpost cestu více než stovka rodičů s dětmi, kteří jednak přišli povzbudit jezdce v soutěžích, pro jiné se stalo nezapomenutelným zážitkem setkání s nejkrásnějším a nejušlechtilejším zvířetem, koněm. Nejmenší se pak mohli svézt na ponících nebo v kočáře. Ti nejvyspělejší, mezi kterými nechyběli zástupci bánovské stáje Na Králově, farmy Doubravy, pašovičtí kovbojové a samozřejmě domácí TJ Monty, soutěžili v jízdě zručnosti a parkúrovém skákání. Závěr pochopitelně patřil honu na lišku. Tu dělal dlouholetý úspěšný trenér dostihových koní Evžen Pindur, který, jak se shodli všichni přítomní koňáci, nemá v sedle čas stárnout.
O tom, že se bojovalo o každou vteřinu a bod, svědčí i řada kuriozních pádů, které na první pohled naháněly divákům husí kůži. Celkové vítězství si nakonec odnesli všichni účastníci vydařeného Jezdeckého dne, jehož závěr patřil Country bálu.Na modely do Klubu
Uh. Hradiště (VaMP) - Od 5. do 7. prosince 1997 proběhne v Klubu kultury veřejná soutěž a výstava plastikových a papírových modelů Vánoční cena ď97 - Cena Moravského Slovácka. Soutěží se v kategorii modely letadel, bojová technika, diorámy, auta, lodě a jiné, papírové modely žáků. Pro veřejnost budou modely k vidění v pátek od 10.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 12.00 hodin. Ve výstavních prostorách budou umístěny modely z výrobního programu firmy MS model studio Zlechov a firemní expozice sponzorů. Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže bude v neděli 7. prosince 1997 v 11.00 hodin. Vánoční cenu pořádá již tradičně Klub leteckých modelářů při Sdružení technických sportů Březolupy a Klub kultury Uherské Hradiště.OZNÁMENÍ
Ve dnech 4. 12. a 5. 12. tohoto roku provede Městský úřad ve spolupráci s TSM Uh. Hradiště a firmou O.T.R. a. s. Uh. Hradiště mimořádný svoz nefunkčních a zastaralých elektrospotřebičů. Na níže uvedených místech lze odevzdat televizory, rádia, magnetofony, videa, pračky, vysavače, vařiče, trouby, kuchyňské roboty, kalkulačky a počítače, kopírky, telefony a další domácí elektrospotřebiče.

	O.T.R.  a.s. provede svoz na těchto místech:

	4. 12. 1997
	14.00 - 14.45 hod. - Štěpnice u Sběrných surovin
	15.00 - 15.45 hod. - garáže Revoluční
	16.00 - 16.45 hod. - Stará Tenice - parkoviště u OHS

	5. 12. 1997
	13.00 - 13.45 hod. - Tůně
	14.00 - 14.45 hod. - ulice B. Němcové u hasičské zbrojnice
	15.00 - 15.45 hod. - parkoviště u nákupního střediska Morava
	16.00 - 16.45 hod. - Pod Svahy - zdravotní středisko


	TSM provedou svoz na těchto místech:

	4. 12. 1997
	12.00 - 12.45 hod. - Jarošov Na Návsi
	13.00 - 13.45 hod. - Jarošov - místo separovaného sběru
	14.00 - 14.45 hod. - křižovatka ulic K Cihelně - Vinohradská
	15.00 - 15.45 hod. - Hliník - parkoviště u dětského hřiště
	16.00 - 16.45 hod. - Východ - parkoviště u kotelny (buňky Stamos)

	5. 12. 1997
	14.00 - 14.45 hod. - Míkovice - kulturní dům
	15.00 - 15.45 hod. - Vésky u obchodu
	16.00 - 16.45 hod. - Sady Solná cesta (u hospody Stahl)Čeští muži vaří aneb Vaříme s humorem
Uh. Hradiště - Nedávno jsme psali o prvním klubu vařících mužů, který byl založen 25. října t.r. Tento klub je skutečně prvním klubem vařících mužů v České republice, ale jak nám uvedl dr. Pavelčík, není to první klub, který se u nás kdy objevil. Už v roce 1966 skupinka nadšenců založila Klub vařících mužů - amatérů s podtitulem Vaříme s humorem aneb Bojujeme za mužskou emancipaci. Vznikl při Československém rozhlasu Brno pod záštitou pořadu Domino. Zakladatelem celé akce byl Ing. Hoffman. Členové se scházeli pravidelně asi jednou za dva měsíce v krajských redakcích, přičemž tyto redakce byly navzájem propojeny a vařilo se, a pochopitelně i mluvilo, vždy na určité téma. Toto sezení se natáčelo, sestříhalo na půlhodinový pořad a pak se odvysílalo. Jak dále uvádí dr. Pavelčík, příspěvky se neplatily, ale povinností člena bylo přispět jedekrát za rok novým vymyšleným receptem, které se pak vydaly tiskem.
Toto besedování však bylo po srpnových událostech trnem v oku tehdejší vládnoucí třídě, a tak došlo v roce 1971 k jejich rozpuštění. Tento klub měl okolo 50 členů a byla mezi nimi významná jména z oblasti kultury, např. spisovatel Bohumil Hrabal nebo malíř Josef Hlinomaz. Pavelčík k tomu uvádí: Probírali jsme různá zajímavá témata, já jsem jednou přispěl papuánským receptem z Nové Quinei na lidská játra. Tento moment se do vysílání pochopitelně nedostal.Šetření okolo uhynulých ryb neprobíhá
Uh. Hradiště - Jak už jsme psali, došlo v řece Moravě k úhynu ryb. Mrtvé ryby sem plavaly z horního toku Moravy, pravděpodobně už ze Zlínska nebo Kroměřížska. Jelikož úhyn nevznikl na našem okrese, nebylo zde prováděno šetření. Okresní veterinární správa odebrala mrtvé ryby k rozboru a Povodí Moravy se postaralo o rozbory vzorků vody. Dr. Vládek z Okresní veterinární správy k výsledkům rozboru mrtvých ryb řekl: Bylo prokázáno, že šlo o organické znečištění, což bylo příčinou vytěsnění kyslíku z vody, a také byly prokázané ropné látky. Žádná nemoc ani nákaza u ryb nebyla zjištěna. Z toho vyplývá, že do toku Moravy se někde muselo dostat velké množství nějaké staré, hnijící vody. Z tohoto pohledu se jako možný viník skutečně jeví čistička Kroměříž, která několik dní předtím byla odstavena.
Od té doby už uplynulo čtrnáct dní, ale výsledek našeho pátrání je prozatím nulový. V tomto případě by měla šetření provádět policie v tom okrese, kde tato nehoda vznikla. Policie okresu Zlín - podle tiskového mluvčího Mitáčka - však o ničem neví, žádné šetření neprovádí, a Policie okresu Kroměříž - dle sdělení tiskové mluvčí Vašíčkové - také žádné šetření neprovádí. Suma sumárum: jedinými poškozenými jsou místní organizace Moravského rybářského svazu. Ten ale nepožádal o žádné prošetření, protože prozatím žádné podklady nemá. Jelikož organizace svazu mají dnes právní subjektivitu, je na nich, aby prokázaly, jaká škoda jim byla způsobena. Toto dokazování je ovšem velmi obtížné, neboť dokumentace k nehodě žádná není. Navíc je po tak dlouhé době nemožné zjistit viníka. Jediné, co v tomto případě lze udělat, je podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Je ovšem pravděpodobné, že celý tento případ vznikl hrubou nedbalostí člověka, který by si mohl uvědomit, k jakým škodám jeho jednání vede.
Jindra VáverkováProvoz Chráněné dílny plně obnoven

V Chrátěné dílně dokáží šikovné ruce uplést i takové koše. - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Chráněná dílna Oblastní charity Uh. Hradiště zahájila v polovině října opět provoz. Nová vedoucí Tatiana Dopitová se po povodni dostala do situace, kdy si musela poradit s vybavením dílen a sháněním veškerého materiálu k výrobě, který byl vodou zcela zničen. V současnosti je provoz plně obnoven, devět zaměstnanců vyrábí krásné rukodělné výrobky, o které je velký zájem v řadách obchodníků i lidí, kteří si do dílny přijdou vybrat výrobek k vylepšení interiéru bytu. V současnosti mají tři švadleny plné ruce práce. Zpod jejich šikovných rukou vycházejí krásné patchworkové přikrývky, polštářky, kapsáře a další věci. Čtyři muži se pro změnu starají o výrobu z proutí - košíkářské zboží jde na odbyt vždycky. Připravuje se také výroba tkaných koberců a předložek.
V současnosti velmi sháníme šikovnou švadlenu, buď se změněnou pracovní schopností, nebo i zcela zdravou, a mistrovou na návrhy a tkaní na stavu, říká vedoucí Dopitová. Zakázky získávají také od firem, které si tím splní povinnost zaměstnat postižené.
Škody v dílně dosáhly výše třistapadesát tisíc korun a v současnosti se už podařilo díky sponzorům a nadacím všechny škody nahradit. Mezi ty, které je potřeba jmenovat, patří Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadace Jistota KB, Nadace Divoké husy, Nadace Rozvoje občanské společnosti, poslanecká kancelář KDU - ČSL, Farní úřad Uh. Hradiště. Také město, stejněm jako Okresní úřad se zasloužily o zprostředkování pomoci, rovněž dárci s menšími příspěvky přispěli k znovuotevření dílny.
Jindra VáverkováPašerák před soudem
Uh. Hradiště (Kk) - Ve čtvrtek 27. 11. 1997 v 8.00 hodin proběhlo u Okresního soudu v Uh. Hradišti hlavní líčení s mužem slovenské národnosti, který byl Okresním státním zástupcem obžalován ze spáchání trestných činů porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou dle ő 124/1,2b) tr. zákona a zkrácení daně dle ő 148/1,2 tr. zákona. Obžalovaný podnikatel L. D. z Košic se hájil tím, že měl velké dluhy a několik aut na leasing. Svoji neutěšenou situaci chtěl vyřešit pašováním cigaret do České republiky a následně do Německa. Celkem 420 kartonů cigaret různých značek proto naložil do kufru a za zadní sedadlo svého vozu a přejel hranice. Na území České republiky pak chtěl několik kartonů cigaret zpeněžit na střelnici v Bánově náhodnému kupujícímu, zde byl však přistižen a zadržen policií.
Ačkoliv byly u čtvrtečního hlavního líčení provedeny všechny potřebné důkazy, bylo jednání odročeno na 22. 1. 1998, z důvodu ustanovení znalce, který by měl upřesnit vzniklý celní dluh. Tento byl celními orgány vyčíslen na 200.000,-Kč. Slovenskému pašerákovi cigaret, který byl z vazby propuštěn na kauci, hrozí trest odnětí svobody v trvání jednoho až osmi let.Charita rozšiřuje pomoc

Uh. Hradiště (JiV) - Oblastní charita Uh. Hradiště nabízí občanům, kteří předloží potvrzení o vyplavení bytu, za dobrovolný příspěvek zapůjčení vysoušeče na dobu 14 dnů a dále nabízí ze svého humanitárního skladu, který byl zřízen ve Staré Tenici v budově bývalé školky, nábytek, nádobí, povlečení a další věci. Sklad je možno navštívit ve dnech pondělí a středu v době od 14 - 17 hod. Také z charitního šatníku na Rostislavově ulici je možné si vybrat potřebné oblečení - provozní doba je pondělí a středa od 14.30 do 16.30 hod. Případné informace na tel. 555 783.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund