Číslo: 49
08.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nastal tajemný čas adventu
VZP zasílala upomínky
Zájem o modely v Klubu byl obrovský
Vánoce v muzeu
Vánoční keramika
Žehnání sv. Ludmily
Hradišťské vojsko stabilizováno
Den otevřených dveří v integrované škole
Optimalizace navržena
Zápis do 1. tříd pro školní rok 1998/99
Pomoraví má HP Market

Nastal tajemný čas adventu
Třebaže čas předvánoční bývá plný spěchu a příprav, neměli bychom zapomínat ani na drobné radosti života. Právě ony dávají tomuto období pravý smysl a atmosféru. Snažme se právě v této době oprostit od zbytečností a věnovat se svým blízkým. I ti nejuspěchanější rodiče by si měli najít čas na své potomky. Nejtajuplnější měsíc roku - prosinec - k tomu přímo vybízí. Přináší nám na začátku tajemný čas adventu. Tedy čtyřtýdenní dobu očekávání příchodu Ježíška na tento svět. Voňavé jehličí adventních věnců je už milým příslibem brzkého stromečku. Děti se už při zapalování první svíčky těší na tu čtvrtou, která konečně přivolá vytoužené vánoční svátky. Ještě před nimi však na nás čeká Mikuláš. Ten dovede malým darebům pořádně zamotat hlavu. A co teprve čert. Jeho napomenutí platí mnohem víc a je stokrát účinnější než to rodičovské.
Potom už začne celým domem vonět vanilka z vánočního cukroví. Děti vyhlížejí sníh a dospělí se předem hrozí nepříjemných návalů při nákupech. Ale v dálce už zní tichounký zvuk rolniček. Při něm se dobře přemýšlí, jak udělat nejlépe radost sobě i svým blízkým. Ztichlá a jakoby zasněná příroda nabádá i nás, abychom se zamysleli a ztišili. Poslední měsíc roku nechává vykvést lásku, za kterou by se nemusel stydět ani máj. Líbezný květen je čas milenců, ale klidný prosinec je důkazem toho, že láska může přetrvat celý život.
Elen SladkáVZP zasílala upomínky
Uh. Hradiště (JiV) - V minulých týdnech se dostalo do našich domácností několik tisíc upomínek o zaplacení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které dotyčný údajně musí neprodleně uhradit. V přiloženém dopisu je sice vysvětleno, že může jít o nesplnění oznamovací povinnosti, např. ze strany zaměstnavatele nebo státní instituce, ale pro adresáta je vyúčtování většinou nemilým překvapením. Občan je osloven jako neplatič a je v jeho zájmu předložit doklady o tom, že pojistné platil. Pojišťovna ovšem k této částce účtuje nemalé penále. O vyjádření jsme požádali ved. úseku pojistného hradišťské pobočky VZP, Vladimíra Zejdla.

Většinu lidí zarazí výše penále. Nebylo ve vašich silách poslat vyúčtování dříve než za poslední čtyři roky?
Od svého vzniku v roce 1993 pojišťovna pravidelně provádí kontrolu placení zdravotního pojištění u individuálních i hromadných plátců, kde byla splněna oznamovací povinnost. V případech, kde nebyla, je teprve v letošním roce k dispozici programové vybavení pro kontrolu přiřazení plátce pojistného každému občanu našeho okresu. Postoj pojišťovny k otázce penále je takový, že pokud je důvodně předepsané dlužné pojistné uhrazeno, je možné penále částečně odepsat již na úrovni okresní pojišťovny.

Pokud své povinnosti neplnil zaměstnavatel, proč je za to penalizován občan?
V tomto případě zaměstnaný občan rozhodně nebude penalizován, protože oznamovací povinnost je podle zákona číslo 48/97 Sb. (do 31. 3. 1997 zákon č. 550/91 Sb.) jasně na zaměstnavateli. Vyúčtování, které občan v takovém případě obdrží, je pouze obrazem stavu, kdy zaměstnavatel není k jeho rodnému číslu, pod nímž je v registru VZP evidován, přiřazen.

Jaký postih budou mít ti, kteří nebudou na vaši upomínku reagovat?
Kontrolní akce podobného typu bude již pojišťovna provádět každý rok. Jinými slovy, ti, kteří naše upozornění na případné nesrovnalosti v pojištění letos nevyřídí, obdrží v příštím roce stejné sdělení. Občan, kterému i nadále nebude možno zpětně přiřadit žádného plátce pojistného a bude tak skutečně za minulá období osobou bez zdanitelných příjmů, zaplatí mimo dlužné pojistné i vyšší penále.

Je skutečně povinností občana dokazovat svůj pracovní vztah? Nemělo by to být předmětem jednání mezi vámi a organizací?
Je třeba si uvědomit, že pokud zaměstnavatel pracovníka k odvodům zdravotního pojištění nepřihlásí, (a to v ojedinělých případech i záměrně) nemá pojišťovna jinou možnost, než oslovit občana, neboť jeho zaměstnavatele nezná.

Jaké množství těchto dopisů bylo v našem okrese rozesláno?
Přibližně 15 tisíc.

Jak budete postupovat v příštích letech? Bude toto vyúčtování pravidelně ročně nebo zase jednou za pár let?
Vzhledem k tomu, že akce je prováděna ze strany VZP celostátně a mimo finanční efekt přináší především zpřesnění evidence plátců pojistného, bude, jak již bylo řečeno, prováděna každoročně.Zájem o modely v Klubu byl obrovský

O modely na Vánoční ceně ď97 v uherskohradišťském Klubu kultury, byl zájem. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště (VaMP) - Téměř sto třicet modelářů přihlásilo své exponáty do tradiční výstavy plastikových a papírových modelů, Vánoční ceny ď97. Její čtvrtý ročník se, stejně jako dva ročníky před tím, v čase předvánočním nastěhoval do hradišťského Klubu kultury. Už den před jejím zahájením přinášeli soutěžící do Klubu své modely. V první den výstavy, v pátek 5. prosince 1997, byl o akci pořádanou Klubem leteckých modelářů při Sdružení technických sportů a činností v Březolupech obrovský zájem. K vidění byla vedle modelů letadel i bojová technika, diorámy, auta, lodě a papírové modely od nejmenších modelářů. Největším modelem, který zabral celé pódium klubu, bylo ultralehké letadlo FOX z dílny kunovického Evektoru. Protože až do neděle šlo především o soutěž, ceny se udělovaly v kategoriích senioři a junioři, žáci do 15 let a kluby i neorganizovaní modeláři.
Bodovalo se tzv. americkým způsobem, prozradil nám ředitel soutěže Jaroslav Janát, návštěvníci se sami vyjadřovali, zda se jim exponát líbí či nikoli. Posouzení modelů v kategorii žáků měla pak za úkol komise rozhodčích. Tu nejhlavnější cenu, Cenu Moravského Slovácka v neděli před polednem předával starosta Březolup Richard Stigler. Před vyhlášením poděkovala zástupkyně hradišťského starosty Božena Tvrdíková Jaroslavu Špačkovi a Janu Czvalingovi, vojákům z Přerova za pomoc při červencové povodni. V jednotlivých kategoriích si pak celková prvenství odnesli Miroslav Fiala a Josef Daněk.Vánoce v muzeu
Uh. Hradiště (VaMP) - Přesně za týden, 15. prosince začnou v muzeu Vánoce. Tradiční akce, kterou pro své návštěvníky pracovníci muzea připravili, bude pokračovat až do 19. prosince v čase od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin. Na každý den připravilo muzeum nový program: v pondělí zdobení perníků a háčkování ozdob, v úterý kresby, modrotisk a výroba keramických betlémů. Ve středu ozdoby z kukuřičného šustí. Ve čtvrtek vizovické pečivo, ozdoby ze slámy, čokoládové perníčky. V pátek ručně tkané koberečky.Vánoční keramika
Uh. Hradiště (red) - Oblastní charita zve na vánoční prodejní výstavu keramiky Miroslavy Hanky Němčíkové - betlémy a dárkové předměty a vazby suchých květů Evy Slavíkové. Výstava se uskuteční 15. - 17. 12. od 9 - 17 hod. v průjezdu Farního úřadu na Masarykově náměstí (vedle Portalu) v Uh. Hradišti.Žehnání sv. Ludmily
Uh. Hradiště (VaMP) - U příležitosti otevření denního stacionáře pro zdravotně postižené občany proběhne žehnání Charitního domu sv. Ludmily. Program bude probíhat ve středu 17. listopadu již od 10.00 hodin, kdy si všichni účastníci budou moci prohlídnout chráněné dílny na Šafaříkově ulici č. 961 (budova bývalých jeslí). Uvítání pozvaných hostů v budově Charity na Velehradské třídě je na programu od 11.00 hodin. Žehnání Charitního domu sv. Ludmily by mělo začít v 11.30 hodin a po jeho skončení bude následovat prohlídka domu. Čas od 14.00 hodin bude vyhrazen Dnu otevřených dveří pro starosty a zástupce farností (na Šafaříkově i Velehradské ulici). Pro veřejnost bude otevřeno od 15 do 16.30 hodin.Hradišťské vojsko stabilizováno
Uh. Hradiště - V průběhu léta, zejména po záplavách, jsme byli svědky nového stěhování, ale i přejmenování vojska, jež v posádce Uherské Hradiště zahájilo svoji činnost. Rozkazy a nařízeními patřičných stupňů velení armády České republiky bylo rozhodnuto o vytvoření vojska územní obrany. Jeho součástí je i 2. mobilizační základna, která vznikla reorganizací a restrukturalizací bývalé 8. mechanizované brigády ve Valašském Meziříčí a útvarů, které tu byly dislokovány do září letošního roku. Velitelství základy je jedním z velitelství svazků vojsk územní obrany teritoriálně umístěných na Moravě a ve Slezsku se zcela specifickými úkoly. Vše, co bylo ve výzbroji dělostřeleckých a jiných útvarů kromě výcvikového střediska zdravotnické služby, převzala do své starostlivosti základna. Charakter základny je takový,že v minimálních počtech musí být schopni veškerou výzbroj ošetřovat a udržovat v dobrém technickém stavu. Došlo také ke snížení počtu vojáků základní služby na zhruba jednu třetinu předchozího stavu.
Velitel posádky Karel Kredba k tomu řekl: V současné době jsme ve fázi plánování příštího výcvikového roku, kdy musíme zohledňovat vysoké počty naší techniky a materiálu a právě snížené počty vojáků základní služby. To vyžaduje hledání pro armádu netradičních řešení a rezerv v organizaci práce. Nepředpokládám, že by se nám stanovené počty výrazně měnily.
Jindra VáverkováDen otevřených dveří v integrované škole
Uh. Brod (red) - Stalo se již pravidlem, že Integrovaná střední škola pořádá Den otevřených dveří. Letos šlo o akci trvající od 28. do 29. listopadu, kde se široká veřejnost mohla seznámit s nabízenými studijními a učebními obory školy, kde v současné době studuje 560 studentů a žáků. Prohlídku si nenechali ujít především rodiče a jejich děti, kteřé v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku, a kterých se zde nakonec sešlo téměř osm stovek. Nechyběli pochopitelně ani ti, kteří zde své ratolesti již mají a přišli se tudíž na ně také podívat. Návštěvníky nejvíce zajímaly odborné učebny. Chloubou školy, jak uvedl ředitel školy Rostislav Šmíd, jsou pak učebny jazykové a počítačové, stejně jako laboratoře pro výuku automatizace a elektroniky, ale i třídy pro výuku ve fiktivních firmách.
Největší návštěvnost zaznamenala specializovaná dílenská elektro-pracoviště určená pro výuku nového oboru mechanik - elektronik se zaměřením na výpočetní techniku. Jeho atraktivnost spočívá v tom, že absolvent získává automaticky vedle maturitního vysvědčení také příslušný výuční list. Doprovodnou akcí Dne otevřených dveří byla již tradičně prezentace více než padesáti firem, podniků a organizací z okolí, s kterými v současnosti škola úzce spolupracuje. Své místo má na ISŠ také zábava. Tělocvična, ještě zářící novotou, nabízela soutěž o upomínkové ceny v basketbalovém minimu a v jedné z učeben vystavovaly výsledky své práce zájmové kroužky. Velmi pochvalně se o ISŠ vyjadřovali zejména její absolventi, kteří byli překvapeni vysokou modernizací zařízení.Optimalizace navržena
Uh. Hradiště - První vlna optimalizačního řešení ve školství se týkala také Integrované střední školy Uh. Brod. Zde by mělo dojít k zrušení oboru Umělecký kovář, denní nádstavbové studium - strojírenské, resp. elektroobory a Technicko administrativní pracovník - max. 1 třída v ročníku. Na střední Zemědělské a rodinné škole ve Starém Městě budou otevřeny 2 třídy čtyřletého gymnázia se zaměřením na ekologii a biologii, obor Rodinná škola se nechá doběhnout. V druhé vlně byl podán návrh na zaměření SOU Mojmír Uh. Hradiště na strojní profese, stavební a dřevozpracující. Obory Krejčí, Švadlena a Přadlák již dále neotvírat. Také obor Rodinná škola v Uherském Brodě se nechá doběhnout. Zde by se měly zavést obory Veřejnosprávní činnosti - orientované na oblast celního deklarantství. Na SOU zemědělském a OU zemědělském v Uherském Brodě ponechat stávající 3-leté obory, nádstavbové studium již neotvírat. Případně je možno rozšířit nabídku oborů v rámci OU.
Petra MacalíkováZápis do 1. tříd pro školní rok 1998/99
Vážení rodiče prvňáčků, nastal čas přípravy zápisu dětí do 1. tříd. Na poradě ředitelů škol města Uh. Hradiště jsme dohodli společný postup při zápisu dětí do 1. tříd.
1. Zápis se na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je město Uh. Hradiště, uskuteční 6. února 1998.
2. Vzhledem k ustanovení obecně závazné vyhlášky O stanovení spádových obvodů základních škol platné od 5.11.1997 budou všechny děti narozené od 1.9. 1991 do 31.8.1992 zapsány na základní školu, na kterou spádově patří, a to bez výjimky. Tímto opatřením sledujeme předejití konfliktům při zápisu dětí do 1. třídy, neboť kapacitní možnosti škol jsou dány. Naším cílem je rozmístit děti rovnoměrně s ohledem na optimální využití kapacity škol.
3. Vyhláška města bude umístěna na dveřích školy s patřičným předstihem spolu se seznamy dětí.
4. Při zápisu bude rodičům, kteří ze závažných zdravotních, sociálních a rodinných důvodů chtějí dítě převést na jinou ZŠ, sděleno, že mají možnost podat na ředitelství školy, kde je dítě spádově zapsáno, písemnou žádost o převedení dítěte na jinou základní školu ve městě. Tato žádost bude obsahovat zdůvodnění, příp. vyjádření ošetřujícího lékaře. Kopii žádosti nechť zašlou na ředitelství požadované školy.
5. termín podání písemné žádosti - do 28. února 1998.
6. Po ukončení zápisu se budeme každou žádostí na úrovni ředitelů individuálně zabývat a dle kapacitních možností jednotlivých škol se pokusíme vyjít rodičům vstříc. Věříme, že zápis do 1. tříd proběhne ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Ing. Helena Vajdíková, vedoucí odb. vzdělávání a kulturyPomoraví má HP Market
Uh. Hradiště (VaMP) - Za přítomnosti vedení společnosti ZZN Pomoraví byl v pondělí 1. prosince v 8.00 hodin otevřen nový HP Market. Ten se nachází ve dvoře ZZN a najdete v něm především hospodářské potřeby pro vesnické domácnosti, malou zemědělskou mechanizaci, včetně kompletní nabídky náhradních dílů, a servis, nechybí ani krmiva pro zvěř. V HP Marketu můžete nakupovat denně od 7.30 do 16.30 hodin, v sobotu pak od 7.30 do 10.30 hodin. Výhodou pro zákazníky je, že až k HP Marketu můžete bez problémů přijet vozem.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund