Číslo: 49
13.12.1999
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Středisko Diakonie se přestěhovalo do nových prostor
Obnova památek ještě zdaleka nekončí
Adventní sbírka
Pomozme jiným
Rozpočet pro příští rok je schodkový
Havel si odvezl obraz
Mikuláši přijeli až z Kudlovic
Anketa na aktuální téma
Moje (ne)zkušenost


Středisko Diakonie se přestěhovalo do nových prostor
Uh. Hradiště (fal) - Po dvou letech od svého vzniku se minulý čtvrtek přestěhovalo Středisko Diakonie ČCE "Cesta" do přízemí bývalé mateřské školky na Staré Tenici. Rekonstrukce těchto prostor si vyžádala více než půl milionu korun, přičemž převážnou část těchto prostředků si středisko muselo zajistit samo.
"Potřebovali jsme větší prostory než ty, ve kterých jsme dosud byli. Navíc prostory nebyly bezbariérové a nebylo možné je speciálně vybavit," uvedla ředitelka střediska Anastázie Majičková.
Středisko provozuje denní stacionář. Ten poskytuje úlevovou službu rodině, která nechce své handicapované dítě umístit do týdenních nebo celoročních ústavních zařízeních a raději se o něj stará doma.
"V denním stacionáři máme deset klientů ve věku šest až dvaadvacet let s mentálním nebo kombinovaným postižením, od září navíc provozujeme Poradnu ranné péče. Ta je poskytována handicapovaným dětem od narození do sedmi let. Tato služba spočívá v psychosociální podpoře rodičů i dítěte; speciálně vyškolený pedagog dochází přímo do rodiny, kterou učí s postiženým dítětem pracovat," upřesnila Majičková. Po dosažení věku šesti nebo sedmi let může být postižené dítě umístěno ve speciální mateřské škole nebo právě v denním stacionáři. Od příštího školního roku ve středisku navíc začne fungovat přípravný stupeň pomocné školy. "Nové prostory se nám velmi líbí, jejich přestavba trvala asi dva měsíce. Chtěla bych poděkovat nadacím, městskému i okresnímu úřadu, které nám poskytly finanční prostředky jak na rekonstrukci prostor, tak na provozování Poradny ranné péče a na zakoupení speciálních pomůcek," řekla Majičková.
Dovybavení střediska je však záležitostí několika dalších let. Záleží totiž na přísunu finančních prostředků. Přestože je tato služba velmi potřebná, Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se podílí na financování, pro letošní rok zkrátilo příjem finančních prostředků o celou jednu třetinu, tedy jen na sto dvacet tisíc.
"Jedná se o částku, se kterou provoz střediska nelze zabezpečit. Musíme proto neustále shánět peníze z jiných zdrojů. Přesto děkuji všem, kteří nám po celou dobu pomáhají finančně i materiálně," řekla závěrem Majičková a dodala, že na činnost střediska může alespoň malým finančním obnosem každý přispět do kasičky umístěné pod vánočním stromkem na Masarykově náměstí.
Lenka FalešníkováObnova památek ještě zdaleka nekončí
Uh. Hradiště (fal) - Zástupci města i v budoucnosti počítají s nemalými finančními prostředky, které si vyžádá rekonstrukce památek v Uherském Hradišti. Městské zastupitelstvo na svém minulém zasedání totiž odsouhlasilo druhou aktualizaci regenerace městské památkové zóny.
"Chceme, aby památky byly přístupné, prosperující, obyvatelné a v neposlední řadě atraktivní," uvedl na tiskové konferenci starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. "Naše historické centrum je trvalou hodnotou, která dokládá jedinečnost historie města i se svými zvláštnostmi. Z hlediska cestovního ruchu je to navíc hodnota jediná," objasnil Šupka. Poprvé byl program regenerace městské památkové zóny odsouhlasen ve dvaadevadesátém roce, první aktualizace proběhla o tři roky později.
V následujících letech se v tomto programu například počítá s dokončením rekonstrukce Reduty, knihovny a jezuitské koleje s františkánským kostelem. Opravám se v nejbližších letech nevyhnou ani městské hradby, lékárna U Zlaté koruny nebo hotel Fojta.
"Jedná se o vybrané akce. Můžeme říci, že na první pohled byl cíl regenerace téměř naplněn. Podoba bude vždy plně odrážet charakter města, jeho celkovou prosperitu a společensko ekonomické postavení Uherského Hradiště v regionu," dodal závěrem Šupka.Adventní sbírka
Ve dnech 22. 11. - 5. 12. 1999 proběhla adventní sbírka Oblastní charity Uh. Hradiště na Mariánském náměstí pod stromem vedle morového sloupu povolená Městským úřadem Uherské Hradiště. Dne 7. 12. byla pokladnička za účasti MěÚ rozpečetěna a celkový výnos činil 1 982,30 Kč. Částka bude použita na provoz charity.Pomozme jiným
Region (fal) - Poprvé se v našem okrese uskuteční ve dnech 5. a 6. ledna tříkrálová sbírka. Regionem budou procházet tři králové s koledou, kteří přitom budou přijímat finanční prostředky pro lidi v nouzi jak u nás, tak v zahraničí. Sbírku vyhlásil arcibiskup Jan Graubner. V našem okrese je organizována Oblastní charitou Uherské Hradiště. Koledníci budou provázeni dospělou osobou, která se prokáže pověřujícím průkazem, navíc budou mít zapečetěnou pokladničku a jmenovací dekret arcibiskupa Graubnera.
"Peníze budou použity pro vícečetné rodiny, děti bez rodičů, matek v nouzi, staré a postižené lidi, ale i pro katastrofou postižené oblasti jako je Turecko, Kosovo, Ukrajina," uvedla Blahová z uherskohradišťské Oblastní charity. "Posláním charity je pomáhat podle svých možností všude tam, kde je člověk v nouzi. Proto každým rokem budou přicházet do našich domácností tři králové se žádostí o finanční příspěvek na ty, kteří potřebují pomoc," dodala Blahová.Rozpočet pro příští rok je schodkový
Uh. Hradiště (fal) - Minulý čtvrtek odsouhlasilo městské zastupitelstvo rozpočet pro příští rok, přestože schodek činí pět a půl milionu korun.
"Rozpočet je podle mě realistický a střízlivý," objasnil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. V rozpočtu se prozatím počítá s dotacemi na sociální výdaje, školství a výkon správy. Takzvané nenárokové dotace na památky a bytovou výstavbu nejsou do rozpočtu zahrnuty. Ty město pro letošní rok získalo ve výši dvanácti a půl milionu korun.
"Je to jedna z věcí, která zřejmě přispěje k vyrovnanosti, možná i přebytkovosti rozpočtu v příštím roce. Kromě toho také některé signály z posledních týdnů svědčí ve prospěch zdárných převodů majetku, které by se také příznivě odrazily v našem hospodaření v roce 2000," řekl Karásek a dodal, že je výhodnější být prozatím v tomto směru mírně pesimistický.
Radní údajně budou mít nachystané investiční akce, které by se mohly v případě příznivého vývoje příjmů v roce 2000 realizovat.Havel si odvezl obraz
Uh. Hradiště (fal) - Ze své návštěvy v Uherském Hradišti koncem září tohoto roku si prezident České republiky Václav Havel odvezl obraz v hodnotě deseti tisíc korun, přestože udělení tohoto daru nebylo odsouhlaseno zastupitelstvem.
"Nakonec se vše seběhlo tak rychle, že jsem vydal tyto finanční prostředky bez souhlasu zastupitelstva. Na jeho zasedání uskutečněném v minulém týdnu však byl tento dar dodatečně odsouhlasen," potvrdil uherskohradišťský starosta Ladislav Šupka.
Jen připomeneme, že si prezident odvezl obraz malíře Zdenka Targuse Červinky s názvem Trio.Mikuláši přijeli až z Kudlovic
Polešovice (red) - I polešovské děti ve školní družině se dočkaly uplynulý týden mikulášské besídky. "Čerti a Mikuláš k nám přijeli již po poněkolikáté až z Kudlovic. Všechny děti dostaly balíček s ovocem a cukrovím a společně s andělem si zazpívaly krásné koledy," zhodnotila akci její iniciátorka Iveta Sládková," ovšem rošťáci museli Mikuláši slíbit, že se v příštím roce polepší," dodala.Anketa na aktuální téma
Poslanci schválili původně navrhovanou verzi rozdělení republiky na čtrnáct krajů. Jaký je váš názor na toto rozhodnutí? Souhlasíte se vznikem Zlínského kraje?

Petr Radoch, starosta Ostrožské Lhoty:
"Myslím, že pro rozvoj našeho regionu to může být přínos. Avšak možná že menší počet krajů v republice by omezil další zvyšování počtu úředníků ve veřejné správě. Osobně bych se přiklonil k menšímu počtu krajů v naší republice, ale o tom nám nepřísluší rozhodovat."

Miroslav Křižka, starosta Podolí:
"Pokud skutečně po přijetí do Evropské unie bude muset mít správní celek minimálně milion obyvatel, nemá cenu o této otázce diskutovat. Nemůžeme se přece dělit na čtrnáct krajů a pak se zase spojovat. S tímto rozdělením bych souhlasil za předpokladu, že by splňovalo podmínky Evropské unie. Po přijetí do EU může totiž opět dojít k přerozdělení republiky. Dostala se mi do rukou zlínská výzva, ale znám argumenty lidí pro i proti. A nevím, čemu mohu věřit. Nepodepsal jsem ji. Pokud by šlo o Zlínský kraj, rušily by se nadřízené orgány na úrovni okresu a my bychom se vším museli dojíždět do Zlína. A to pro nás může být horší, než pokud bychom spadali pod Brno, které by mělo detašovaná pracoviště v Uherském Hradišti. Vše se ale dozvídám jen útržkovitě a myslím, že mnozí o tom ani nevědí. Všeobecně je v tomto směru malá informovanost."

František Hajdůch, starosta Dolního Němčí:
"Myslím, že čtrnáct krajů je skutečně moc. Tato varianta ani není v souladu s požadavky našeho vstupu do Evropské unie, protože VÚSC se nekryjí s požadovaným rozdělením na NUTS. Tyto dva celky nemají opodstatnění a rozhodně by byl lepší menší počet krajů, ale dnes už je na to zřejmě pozdě. Funkce nového kraje bude pro region určitě dobrá, ale z hlediska republiky je to mnoho malých celků. Myslím, že to bude znamenat další finance, které by jinak mohly skončit mezi obcemi."

Ladislav Trtek, starosta Nivnice:
"Zlínskou výzvu na zachování počtu čtrnácti krajů jsem podepsal a souhlasím se zřízením Zlínského kraje. Myslím, že kdyby bylo rozhodovací právo až na obcích, tak je to pro občany nejlepší. Čím blíž k obci tím líp."Moje (ne)zkušenost
Chvála těm, co neznají lhostejnost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky "Moje (ne)zkušenost", pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

Jen ten, kdo má doma nějaké zvířátko, může pochopit smutek jeho majitele, když o něj přijde. Pokud jeho život ukončí smrt, nedá se nic dělat. Stávají se však případy, že se zvířecí člen rodiny najednou ztratí, neboli vypaří. Co se dá pak dělat? Napřed zkoušíte volat, pískat, chodit sem a tam, ale ono to někdy nefunguje. Stejný osud potkal asi před měsícem i grafika našich novin, když mu ulétl jeho mluvící pták loskuták jménem Ferda. Několik dnů jej hledal, ale marně. Nakonec se rozhodl a vyhlásil po Ferdovi pátrání v Dobrém dnu. Venku začínalo již mrznout a vypadalo to, že Ferdův osud je zpečetěn. "Asi po čtyřech dnech jsem se dozvěděl, že jej chytil jeden vrátný v Letu Kunovice," prozradil nám majitel Ferdy. Když však tohoto vrátného vyhledal, tak jen zjistil, že on sice loskutáka Ferdu chytil, doma si s ním pokecal, ale ten mu zase po třech dnech ulétl. Za další dva dny však volala paní Vávrová z Nedakonic. "Když jsem šla po zahradě, přilétl mi nějaký pták na rameno, a řekl mi "Ahoj". I když jsem se lekla, hned jsem věděla, že je to ten pták, co o něm psali v Dobrém dnu," svěřila se nám paní Vávrová a Ferda se tak po více než týdnu mohl vrátit ke svému majiteli. Stejně dobře skončilo i novinové pátrání po jezevčíkovi Bertíkovi ze Starého Města, který měl poznávací znamení "jedno sklopené ucho". "Volalo k nám několik lidí," řekl nám jeho majitel, "byl jsem se na jednoho jezevčíka dívat v Buchlovicích, na dalšího ve Štěpnicích, v Nedachlebicích, v Kostelanech, ale Bertík to ani jednou nebyl." Až téměř po třech týdnech se ozvala jedna paní z Rybáren, že tam běhá jezevčík se sklopeným uchem. A skutečně. Byl to Bertík, který se tak minulý týden mohl opět vrátil ke svému šťastnému pánovi.
Tyto dva příklady nám dokazují, že mezi námi ještě stále žijí lidé, kterým lhostejnost je věcí neznámou. Za to jim patří dík.
Vojtěch Johaníkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund