Číslo: 5
03.02.1997
Článků: 51

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Housa nedořešen
Domem roku 1996 Františkánský kostel?
Městská rada i o teple, pronájmu a Charitě
INTERNET - co s ním?
Specializované semináře OHK
Březolupský zámek těsně před rekonstrukcí
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Housa nedořešen
Uh. Hradiště (VaMP) - Nezpochybnitelným vlastníkem staveb na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti je ČSAD, zdůvodnil rozhodnutí Městské rady tajemník města František Rochovanský. Tak město na svém zasedání v minulém týdnu, kterého se zúčastnil i soukromý dopravce Karel Housa, zamítlo jeho žádost na pronájem části autobusového nádraží v Uherském Hradišti. Budovy sice patří ČSAD Uh. Hradiště, ale pozemky patří městu. To dalo našemu největšímu dopravci pozemky k užívání. Městská rada hodlá požádat generálního ředitele ČSAD o vstřícný postoj v jednání s Housou, neboť podle ní záleží jen na vzájemné dohodě. Starosta města Ladislav Šupka připustil, že vztah ČSAD - město není dosud písemně ustanoven. Existuje pouze ústní dohoda, připustil Šupka.
Město poskytuje bezplatné užívání ploch nádraží především z toho důvodu, jak vyplynulo z tiskové konference 29. ledna, že nechce přijít o Městskou hromadnou dopravu, kterou mu ČSAD zajišťuje. Pokud bychom vybírali peníze za pronájem, mohli bychom se dočkat zdražení jízdného ve městě, připustil jistou možnost starosta.
Připomeňme jen, že v současnosti směřuje do Uherského Hradiště denně 70 spojů Housacaru. Ten své pasažéry nabírá a vypouští v ulici Na Morávce a okolí, neboť mu ČSAD a.s. brání vjezdu do nádraží z důvodu značných nesplacených pohledávek.Domem roku 1996 Františkánský kostel?

Uh. Hradiště (VaMP) - Budova Okresního archívu ve Františkánské ulici bude pravděpodobně vyhlášena Domem roku 1996. Letos se toto ohodnocení bude udělovat již popáté. Připomeňme, že prvními Domy roku byly cukrárna a kavárna Kowak v Havlíčkově ulici, poté dům, kde sídlí Investiční a poštovní banka, třetím ohodnoceným objektem byla Měšťanská beseda (dnes sídlo školní jídelny) a naposledy se tohoto městského prestižního ocenění dostalo Staré radnici v Prostřední ulici.
Za loňský rok se o post nejvyšší ucházelo hned 29 objektů. Jak řekl starosta města Ladislav Šupka: Je jistě zajímavé, že se v našem městě stále drží trend rekonstrukcí a provádění novostaveb.
Rekonstrukce Františkánského kostela, který se během své historie přeměnil částečně z gotické na barokní stavbu, započala již v polovině 80. let. Investorem opravy byl Okresní úřad v Uherském Hradišti. Budovu Františkánského kostela, nebo chcete-li sídlo Okresního archívu, navrhlo na čestné ocenění Dům roku Volné sdružení architektů (VOSA). Na dalších místech se letos objevil Penzion v Kollárově ulici a jako třetí budova školy UMPRUM na Malinovského třídě, kde se nacházejí kamenosochařské dílny. Zatím se ovšem nedá hovořit o vítězi, protože jde pouze o návrh městské rady, který musí ještě schválit městské zastupitelstvo na svém zasedání, které se uskuteční v únoru.
Podle starosty je třeba vzít v potaz, že laická veřejnost má někdy trošku jiný názor než odborníci.Městská rada i o teple, pronájmu a Charitě
Městská rada rovněž zjistila, že oproti původnímu rozpočtu na rok 1997, který byl před časem stanoven na 85 milionů korun, lze v letošním roce počítat se 113 miliony. Přebytek vznikl tím, že 20. a 31. prosince přišly daňové doplatky, které nebylo možné v době, kdy se zpracovával předpoklad výsledku hospodaření za rok 1996, odhadnout, vysvětlil novinářům vznik přebytku dosavadní zástupce starosty Jaroslav Petřík.
Zajímavým bodem jednání Rady města bylo rovněž rozhodnutí o pronájmu městského majetku. Konkrétně chce město najít vhodného kandidáta pro prostory 1. patra Domu služeb na Masarykově náměstí, kde je k dispozici 109m2. O výši nájemného prozradil starosta Šupka, že pokud zde bude provozovna obecně prospěšných služeb, bude jiné než u burzovního makléře. Dnes se údajně pohybuje nájem okolo 570 Kč za m2 za rok. Druhým záměrem města na pronájem jsou kanceláře v č.p. 433 nad jídelnou v ulici Svatováclavská, s možností zabrání půdních prostor. Tyto plochy budou vyklizeny v průběhu prvního pololetí letošního roku.
Oblastní charita v Uherském Hradišti požádala město o příspěvek na letošní rok. Ten ve výši 180 tisíc korun rada doporučila zastupitelstvu ke schválení.INTERNET - co s ním?
Ve dnech 14.2. od 8.30 hod a 18.2. v 16.00 hod pořádá Hosp. komora ve spolupráci s fy PC Studio praktické školení zaměřené na všestranné uživatelské zvládnutí INTERNETU v praxi pomocí programů NETSCAPE a Microsoft Explorel. Ovládnutí programů, základy práce s Internetem (efektivní vyhledávání, použití E - mailu,..) a elegantní tvorba účinných WEB stránek za použití dostupných prvků, obchodní praxe s Internetem. Max. počet 10 osob.
Zájemci se mohou přihlásit na úřadě Okr.hosp.komory, Dvořákova 1210, Uh.Hradiště, tel:0632-7849, 555482, E-mail: ohk_uh brn.pvtnet.cz.Specializované semináře OHK
Uh. Hradiště (red) - VE spolupráci s fy. ICM s.r.o. pořádá OHK specializovaný seminář na aktuální daňové téma OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI - k legálním možnostem snižování daňové povinnosti u právnických a fyzických osob. Ve dnech 27. února od 8.30 hod v Uh.Hradišti (v zasedačce školského úřadu, Na Morávce 1037) a 3.března od 8.30 hod. v Uh.Brodě (v Malém sále Domu kultury).
Pro celní deklaranty (a pracovníky zabývající se celními záležitostmi) připravila OHK speciální školení NA CELNICI S DISKETOU zaměřené na využití výpočetní techniky při zpracování celní dokumentace (JCD, TCP,..) pro jejich přenos na celnici a ovládání komplexního programu CLA. Probíhá ve dnech 11.2. od 8.30 v počítačové učebně fy PC STUDIO, Všehrdova 615, Uh.Hradiště. (max. kapacita na 10 osob)Březolupský zámek těsně před rekonstrukcí

Podle jednoho z projektů mělo být na zámku zbudované rehabilitační centrum pro movité "západní" dámy v letech.
Březolupy (paf) - Zámku v Březolupech, postaveném v letech 1650 - 1668 za panství Františka Horeckého svobodného pána z Horky, léta ubrala na kráse a přidala starostí. Tak jako většina podobných objektů i tento zámeček více než dvacet let neupoutal nikoho, kdo by investoval do jeho údžby a oprav. Jak se píše v Kronice obce Březolupy, po posledním majiteli sloužil zámek jako nemocnice a ozdravovna pro tuberkulozní vysokoškolské studenty. V roce 1929 zámek koupil Baťův podpůrný fond a od roku 1930 zde fungovala ozdravovna zlínských dětí. V současné době je využití objektu mnohem prozaičtější. Sídlí zde obecní úřad, obchod s potravinami a průmyslovým zbožím, kadeřnictví, kovodílna a dřevařská dílna, výroba obuvi nebo modelářská dílna. Z honosnosti zámečku a proslulého zámeckého parku nezbylo nic. Přesto místní obyvatelé neztrácejí naději, že se dá zámku alespoň částečně vrátit jeho podoba. Jak uvedl ing. Richard Stigler, starosta Březolup: Bylo několik návrhů, jakému účelu by zámek nejlépe posloužil.
Mezi nimi je například návrh zbudovat zde jakési rehabilitační zařízení nebo módní dílny. Díky tomu, že je zámek nejlépe zachovalý a "nejlépe" narušený historický objekt okresu, Okresní úřad Uh. Hradiště na jeho opravu vyčlenil určitou částku. Pokud bude zájemce o zámek schopen splnit podmínku, že postaví na vybraném místě nové sídlo obecního úřadu, bude na oplátku zvýhodněn snížením nájemného. Zatím zájem projevila např. rakouská firma, která zde chtěla zbudovat jakési oddechové centrum pro movité cizince. Nakonec ale od svých atraktivních plánů firma odstoupila. Zamlouvala by se nám spíše taková podnikatelská aktivita, která by obci přinesla více pracovních příležitostí nebo zviditelnění obce, řekl starosta Stigler.
Příspěvek 300 tisíc i s obecní dotací bude letos investován do venkovní fasády, rekonstrukce se dočká i zámecký park, který by měl získat podobu z konce minulého století.POLICEJNÍ TÝDENÍK
NEŠTĚSTÍ NECHODÍ PO HORÁCH (TAM CHYTILI ČTYŘI AFGHÁNCE)
Nedávno (už byla tma) byli hlídkou ze Strání zadrženi ve Strání čtyři občané Afghánistánu. Nejstaršímu bylo sedmasedmdesát, nejmladšímu tři roky. Spolu s nimi byl zadržen padesátiletý Slovák, který si nechal od Afghánců za převedení přes státní hranici zaplatit (policejní zásah nebyl v ceně).

NEŠTĚSTÍ V PRODEJNĚ KOŽENÝCH ODĚVŮ
Hradišťská policie zjistila pachatele krádeže dámské kožené bundy v hodnotě 8.900 Kč z prodejny kožených oděvů ve Starém Městě. Pachatel je Slovák, spolupachatelkou jeho dosud nezjištěná krajanka.

NEŠTĚSTÍ MAJITELE SLIVOVICE
V blíže neurčený den kolem 20. ledna tohoto roku odcizil neznámý pachatel ze sklepa rodinného domu v Uherském Brodě 85 litrů slivovice, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 18.900 Kč.

NEŠTĚSTÍ MEZI OBCEMI
28. ledna krátce po poledni došlo mezi obcemi Březolupy a Bílovice k vážné dopravní nehodě, kterou zavinil devátenáctiletý Čech z Bohuslavic za volantem škodovky 120. V důsledku nepřiměřené rychlosti dostal smyk a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s Felicií. Její řidič byl při havárii lehce zraněn, viník nehody byl zraněn těžce. Celková škoda na vozidlech je 130.000 Kč.

NEŠTĚSTÍM UČINĚNA PŘÍTRŽ
Přesně o půlnoci se 24. ledna podařilo policejní hlídce v Uherském Brodě zadržet chovance dětského domova Jihlava. Třináctiletý mladík na útěku byl zadržen v okamžiku, kdy se po vykopnutí skleněné výplně vstupních dveří vloupal do prodejny Potravin v Uh. Brodě na sídlišti Máj snažil do této vniknout. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se chlapec dopustil 4. ledna večer loupežného přepadení třiačtyřicetiletého Brita, kterému odcizil peněženku se šesti stovkami. Poškozený je dosud v léčení s otřesem mozku, pohmožděninami hlavy a hrudníku...

Tečka městské policie
Uh.Hradiště(peny) - Možnost osobně se seznámit s hlídkou Městské policie v Uh. Hradišti měl minulý týden jistý mladík z Uherského Hradiště. V ranních hodinách, něco po 3.00 hod, procházela hlídka MP náměstím T.G.Masaryka, když z ulice Poštovní zaslechla silný, téměř zvířecí řev. V domnění, že má nějaký občan na kahánku, pospíchala ke zdroji podivného zvuku.
Jen co policisté zabočili do ulice, spatřili mladíka, jenž si ulevoval přímo uprostřed chodníku. Své nekulturní chování ještě doprovázel výkřiky. Ač značně opilý, byl ještě schopen prokázat svou totožnost, ale o blokové pokutě nechtěl nic slyšet. Naopak začal šermovat rukama tak mohutně, že mu je strážníci museli ozdobit pouty. Pak mu již nezbývalo nic jiného, než se uklidnit a blokovou pokutu zaplatit. Nakonec mohl být rád, že neskončil na záchytné stanici s obviněním útoku na veřejného činitele. Po slibu, že se toto jeho chování nebude opakovat, se odebral k domovu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund