Číslo: 5
01.02.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na radnici se gratulovalo
V kostele sv. Michala opět proběhne archeologický výzkum
Zastupitelé nejvíce diskutovali o letošním rozpočtu města
Vítěz Velké hry není z regionu
Posluchači v praxi
Třeťáci sbírali, vyhráli, zpívali a mlsali
Hradišťskou radnici bude zdobit socha TGM
Moje (ne)zkušenost
Na pedikúru s potvrzením
Studio Linie v Uherském Hradišti

Na radnici se gratulovalo
Uh. Hradiště (fal) - Ve čtvrtek minulého týdne v obřadní síni uherskohradišťské radnice proběhlo slavnostní přijetí nejstarší občanky Uherského Hradiště Marie Hrdlíkové. Při příležitosti jejích stých narozenin zde v kruhu nejbližších starosta města Ladislav Šupka krátce připomněl nejen úryvky ze života oslavenkyně, kterou přirovnal k chodící kronice Uherského Hradiště, ale zároveň také vyzdvihl vzácné kvality její osobnosti. Starosta zakončil svůj proslov slovy: Jste příkladem pro nás všechny. Buďte ještě dlouho zdravá, mějte vždy dobrou náladu a smysl pro humor. Přeji vám, aby se vám podařilo to, co málokomu: Vstupte do nového tisíciletí a tím do třetího století vašeho života. Poté, co se Marie Hrdlíková podepsala do kroniky města, jí byly předány květiny a dárkový koš. Na závěr slavnostního obřadu si všichni zúčastnění připili šampaňským na pevné zdraví oslavenkyně.V kostele sv. Michala opět proběhne archeologický výzkum
St. Město (fal) - Poslední archeologický výzkum v kostele sv. Michala se uskutečnil v roce 1964. Avšak tento výzkum, který prováděl profesor Hrubý, nebyl dokončen. V letošním roce, kdy od sedmadevadesátého roku probíhá rekonstrukce kostela, by snad mohlo k dokončení archeologického výzkumu konečně dojít.
Kostel sv. Michala byl postaven někdy po roce 1228 na místě rotundy. Ta pocházela z devátého století. Dnešní podoba kostela pochází z roku 1734, objasnila vedoucí odboru památkové péče Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová, generální oprava kostela se uskutečnila v roce 1986. V roce 1997 byl kostel při povodních zaplavený, přičemž došlo zejména k narušení statiky. Již koncem sedmadevadesátého roku byly práce na statickém zabezpečení zahájeny. Kromě toho se zde bude provádět například odvlhčení, kompletní rekonstrukce omítek, fasády i osvětlení. Rotunda, která zde při archeologickém výzkumu v šedesátých letech byla objevena, bude prezentována pod skleněnou deskou tak, aby byla viditelná i veřejnosti, říká Spathová, v rámci této rekonstrukce je právě příležitost k tomu, aby se tento výzkum dokončil. Máme také určitou představu o nálezu. Víme totiž, že zde byly hroby.
Spolu s rekonstrukcí kostela sv. Michala byly zahájeny práce také na kapli sv. Jana Křtitele, která je vedle kostela. Budou-li finanční prostředky, měly by být opravy ukončeny již koncem letošního roku, říká Spathová a dodává, rekonstrukce si totiž vyžádá kolem čtyř milionů korun.Zastupitelé nejvíce diskutovali o letošním rozpočtu města
Uherské Hradiště (BoS) - Teprve podruhé se sešlo za minimálního zájmu veřejnosti v úterý 26. ledna městské zastupitelstvo, aby projednalo celkem 16 navržených bodů programu. Hned v úvodu složili Ing. Plachý a MUDr. Sládek slib člena zastupitelstva vzhledem k tomu, že na ustavujícím zastupitelstvu chyběli. Zasedání se konalo na netradičním místě, ve velké zasedací místnosti okresního úřadu, a to kvůli členu zastupitelstva, vozíčkáři Tomáši Filovi. Paradoxně pouze on se na poslední chvíli omluvil a jako jediný chyběl. Naopak jako host se zasedání městského zastupitelstva zúčastnil bývalý hradišťský místostarosta a současný senátor Ing. Petřík.
K nejdůležitěším a nejvíce diskutovaným bodům programu patřilo určitě projednávání rozpočtu města na tento rok, který byl nakonec s jedinou úpravou schválen v podobě, v jaké byl navržen. Zástupce starosty Ing. Taťák uvedl informační materiál o rozpracovanosti a připravenosti investičních akcí města, starosta Ing. Šupka zprávu o plnění Programu regenerace městské památkové zóny.
Hned v úvodu zasedání přednesl starosta Šupka návrh na stažení z programu bod pojednávající o transormaci Technických služeb města na akciovou společnost. Nakonec k tomuto bodu proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že kvůli některým nevyjasněným okolnostem nemůže být navržené usnesení přijato (viz. Transformace TSM se zatím odkládá). Celkem bez problému schválilo zastupitelstvo navržené záměry města na převody městského majetku i zprávu o činnosti městské rady. Zastupitelé se zabývali také informačním materiálem o povodních z hlediska inženýrských sítí a plánem práce městské rady a městského zastupitelstva na 1. pololetí letošního roku. Schválili dodatek vyhlášky města o fondu živelných pohrom a změnu vyhlášky o prodeji městského majetku.
Při projednávání změny vyhlášky o místních poplatcích se podařilo Ing. Seďovi (ČSSD) prosadit ve vyhlášce vypuštění článku, kterým byly od poplatků za hrací automaty osvobozeny automaty umístěné v okrajových částech města. Argumentem byl zejména nárůst počtu takto umístěných automatů. Od té doby, co jsme vyhlášku schvalovali, se zvýšil jejich počet ze čtyř na patnáct, zaznělo od pracovníků radnice, a tak byl návrh Ing. Seďy přijat jednomyslně. Městské zastupitelstvo rozhodlo o zřízení rady školy v Základní škole Východ a o zakoupení uměleckého díla do majetku města (viz. Socha TGM ozdobí radnici) a o vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.Vítěz Velké hry není z regionu
Uh. Hradiště (red) - Ve čtvrtek osmadvacátého ledna proběhlo v autosalonu DAEWOO v Uherském Hradišti slavnostní vylosování výherců soutěže s názvem VELKÁ HRA. Ta probíhala od prosince loňského roku do 23. ledna v deseti Elektromarketech společnosti Štěrba Holding, a.s.po celé republice.
Podle marketingového ředitele Malůška bylo v soutěži distribuováno více než dvanáct tisíc herních listů, což představuje objem asi pět tisíc klientů.
Vylosováno bylo pod dohledem notáře a státního zástupce celkem padesát cen, hlavní cena však v našem regionu nezůstane. S výsledky losování se můžete seznámit v prodejnách společnosti Štěrba Holding, a.s.Posluchači v praxi
Uh. Hradiště (Kk) - Na začátku uplynulého týdne si přijelo na dvacet posluchačů Střední policejní školy v Holešově ověřit své vědomosti v praxi. Devět posluchačů a posluchaček bylo v úterý zapojeno spolu se zkušenými policisty do dopravní akce, zaměřené na celkovou kontrolu řidiče a motorového vozidla. Na šesti kontrolních stanovištích následně zjistili šestatřicet přestupků, z nichž byla většina řešena blokovými pokutami v celkové výši 6.600,-Kč. V akci byli zadrženi rovněž dva řidiči, kteří požili alkoholické nápoje, a pro hrubé technické závady bylo zabaveno sedmnáct osvědčení o technickém průkazu.Třeťáci sbírali, vyhráli, zpívali a mlsali
Uh. Hradiště (red) - Od 2. listopadu loňského roku až do 27. ledna probíhala soutěž třídních kolektivů základních škol pod názvem Kdo sbírá, ten jede! Z mnoha třídních kolektivů, které se do soutěže zapojily, jsme vzhledem k vyrovnanému počtu výtisků vylosovali právě třídu III. B ZŠ ve Starém Městě. 29. leden byl pro tyto děti výjimečný tím, že navštívily naši redakci, kde na ně čekalo nejen sladké překvapení, ale také trička s logem našeho týdeníku a patnáct set korun. Třídní učitelka využila netradičního prostředí a dětem rozdala mokré a pololetní vysvědčení. Odměnou pro naši redakci bylo několik písní, které nám děti závěrem zazpívaly.Hradišťskou radnici bude zdobit socha TGM
Uh. Hradiště (BoS) - Všech 26 přítomných členů hradišťského městského zastupitelstva přijalo na svém zasedání 26. ledna návrh starosty Ladislava Šupky na zakoupení 116 cm vysoké sochy T. G. Masaryka, která by měla být ozdobou prostoru před obřadní síní v 1. patře historické budovy hradišťské radnice. I když dílo není podepsáno, jejím autorem je s největší pravděpodobností slavný sochař Jan Štursa a byla odlita v renomované huti Františka Anýže. Autorství sochy, kterou městu nabídl ke koupi její dosavadní majitel za 150 tisíc korun, potvrdila i brněnská znalkyně Dohnalová ve svém posudku, kde současně odhadla její cenu na minimálně 180 až 200 tisíc. Kladné stanovisko ke koupi zmíněné sochy přijala i kulturní komise, jejíž předseda Igor Stránský informoval své kolegy o tom, že si nechal udělat soukromý znalecký posudek, který vyčíslil tržní hodnotu díla na 500 tisíc korun.
Tento odhadce mi řekl, že cena 150 tisíc odpovídá pouze ceně materiálu a výrobním nákladům. Doporučuji proto, aby město neváhalo a tento umělecký objekt zakoupilo, dodal Stránský. Po jeho vystoupení se v sále zvedly ruce všech zastupitelů a město tak získá do svého majetku velmi cennou památku, která bude po drobné úpravě na místě umístěna v nice před vstupem do místnosti, kde se odehrávají nejslavnostnější akty na radnici, jako např. veškeré obřady, vítání vzácných návštěv apod.
Jsem opravdu velmi rád, že mí kolegové v zastupitelstvu přijali tento návrh, město tak získává velkou vzácnost, řekl později spokojený Šupka.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobné
Pozor na dealery!
Chtěla bych touto cestou varovat mé kolegyně před neseriózními firmami, jejichž zaměstnanci v poslední době navštěvují školská zařízení. Pracuji jako ředitelka Mateřské školy s křesťanskou výchovou v Uherském Ostrohu. Dne 30. 10. 1998 navštívili pracovníci firmy MINA, Napajedelská 1552, Otrokovice, naši MŠ s nabídkou prodeje filtračního systému Watermate. Poněvadž jsem v ten den čerpala dovolenou, jeden z nich mne telefonicky informoval o výhodách a přednostech tohoto výrobku, který, dle jeho výkladu, byl vřele doporučen i zástupcem starosty Vlastimilem Vaňkem, se kterým před návštěvou naší MŠ jednal. Já jsem pak v domnění, že se jedná skutečně o výrobek celkové filtrace vody pro naše dětské zařízení, a zejména po doporučení zástupce starosty, nechala na uvážení vedoucí stravování, zda tento výrobek zakoupit, či nikoliv. Navíc jsem netušila, že dealer firmy MINA žádal okamžitou platbu, kterou bohužel vedoucí kuchyně provedla.
Po příchodu do MŠ jsem zjistila, že výrobek je skutečně pro zařízení MŠ nevhodný a je určen spíše pro domácnosti. Přesto jsem vedoucí kuchyně paragon potvrdila k proplacení. Můj nepopsatelný údiv však přišel ten den odpoledne, kdy jsem žádala proplacení tohoto výrobku na MěÚ. Pan zástupce starosty naopak vyjádřil velké znepokojení nad lživými výroky pracovníků firmy MINA. Nejenže totiž nedoporučil používání výrobku v MŠ, ale slušně je s tímto výrobkem vykázal. Po mém zjištění, jak nečestně může někdo takto jednat, jsem výrobek vrátila s vysvětlením této firmě. Ta jej však nepřebrala a ani na můj další doporučený dopis nereagovala (telefonní číslo není k nalezení). Asi jí nevadí, že zaměstnává takové pracovníky, kteří jí nedělají dobré jméno - spíše naopak. Tato nepěkná zkušenost mne sice pobouřila, navíc však poučila. Morálka a slušnost některým lidem chybí, přesto stále věřím - a k tomu vedeme i naše děti v MŠ - že se slušností nejdál dojdeš.
Zdeňka BaladováNa pedikúru s potvrzením
Uh. Hradiště (fal) - Na pedikúru můžete dostat slevu, ovšem jen v případě, budete-li mít potvrzení od obvodního lékaře.
Na základě potvrzení obvodního lékaře částečně dotuje pedikúru Okresní úřad v Uherském Hradišti. vysvětlila pro DDS vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity Balaštíková,ovšem jen pod podmínkou, že tato služba bude oblastní charitou poskytnuta jen důchodcům a tělesně postiženým. A takové potvrzení od zájemců požadujeme. Pokud splňují uvedenou podmínku, zaplatí za pedikúru v rámci poskytnutí sociálních služeb pětapadesát korun.
Slevy se ale k již zmíněné skupině lidí nevztahují v případě, že navštíví pedikúru soukromou. Zde budou muset za provedené služby zaplatit plnou cenu.Studio Linie v Uherském Hradišti
Uh. Hradiště (red) - Nejen po celé republice, ale už i v Uherském Hradišti mohou ti, kdož nejsou spokojeni se svou postavou, navštívit Studio Linie. Majitelka tohoto studia, které se nachází na Velehradské ulici nad autosalonem Daewoo-Štěrba-Motor, paní Machová nám řekla: Studio Linie je určeno těm, kteří se chtějí zbavit nadbytečných centimetrů na různých partiích svého těla. Metodou, která se ve Studiu Linie používá, je možno po celé kúře zhubnout například na stehnech až pět centimetrů. Kúra má několik fází, při nichž se aktivizují tukové buňky. Přístroj, který se používá, vytváří podtlak, který napomáhá narušení tukových buněk v podkoží. Ty jsou pak tělem samotným odplavovány mízním systémem, přes ledviny ven. Metoda je bezbolestná a výsledky se dostaví již po první návštěvě. O změnu postavy mají zájem nejen ženy ve věkové skupině od 20 do 45 let, ale i muži.
Studio Linie se nezabývá pouze lokálním zeštíhlením postavy a odbouráváním podkožního tuku, ale i odstraňováním poporodních pajizévek (strií), omlazováním pokožky, odstraňováním celulitidy, masážemi krku, tváře, dekoltu. Snad právě proto jsou služby Studia Linie velmi vyhledávány. Neváhejte a skoncujte i vy s nadbytečnými centimetry v pase, bocích, bříšku či hýždích. Studio Linie je otevřeno vždy každý den od 9.00 do 18.00 hodin. V únoru skvělé zaváděcí ceny! Telefonické objednávky na č. 0632/55 69 22.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund