Číslo: 50
14.12.1998
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Stavba obchvatu odstartována
Ani malou nehodu nepodceňujte
Projekt domku JANSE už i na Moravě
Tož to je logika!
Ptáme se za vás
Žirafy budou mít premiéru
Bomba na gymnáziu
Prožít levně Silvestr na horách téměř nelze
Vánoční jarmark a zpívání

Stavba obchvatu odstartována
St. Město (red) - 9. prosince 1998, krátce po jedenácté hodině, došlo k tolik očekávanému odstartování stavby první etapy obchvatu Uherského Hradiště. Uskutečnilo se tak za účasti Jiřího Ruppa, ředitele brněnského Ředitelství silnic a dálnic ČR, přednosty Okresního úřadu v Uh. Hradišti Ivana Palackého a Josefa Richtera, generálního ředitele DOSTA Dopravní stavby - dodavatele stavby, který vzešel jako vítěz z výběrového řízení. Právě Ivan Palacký byl tím, kdo ve středu 9. prosince slavnostně poklepal základní kámen budoucího mostu. Jak jsme již své čtenáře informovali, I. etapa obchvatu představuje právě výstavbu příjezdových cest a 126 metrů dlouhého a čtrnáct metrů širokého mostu přes řeku Moravu, kudy povede oboustranná komunikace. Práce I. etapy obchvatu by měly být dokončeny do poloviny roku 2000.
V roce 1999 by pak měla být zahájena výstavba celého obchvatu, jehož náklady jsou dnes odhadovány na 1 miliardu korun. Do té doby musí být ještě vyřešeny některé majetkoprávní vztahy při vykupování zbylých pozemků. Za oběť obchvatu kromě kvalitní zemědělské půdy padne i část Kunovského lesa, místa, kde dosud nachází oázu zaručeného klidu lidé z okresního města. Na druhé straně obchvat St. Město - Uh. Hradiště - Kunovice jistě přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě. Dnes totiž Uh. Hradištěm projíždí v průměru 24.000 aut denně.Ani malou nehodu nepodceňujte
Uh. Hradiště - Do uzávěrky našeho týdeníku přibylo v našem regionu za pět dní dle informací Dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti na čtyřicet dopravních nehod. Při těchto nehodách byly dvě osoby lehce zraněny a hmotná škoda je odhadována na 1.800.000,-Kč. U dvou řidičů bylo zjištěno požití alkoholického nápoje. Nejvyšší nárůst nehod zaznamenali dopravní policisté v úterý, kdy vyjížděli k devíti dopravním nehodám, při nichž vzniklo jedno lehké zranění a hmotná škoda ve výši 245.000,-Kč. Změnami počasí dochází pravidelně k nárůstu dopravních nehod. Tyto jsou nejčastěji zapříčiněny nepřiměřením rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky na náledí a ve vyšších polohách zasněžených vozovkách. Další příčinou nehod je nesprávný způsob jízdy na těchto vozovkách, upřesnil vedoucí dopravního inspektorátu Jaroslav Prchlík.

Jak by se měl řidič zachovat při dopravní nehodě?
Pokud je řidič motorového vozidla účastníkem dopravní nehody měl by uplatňovat určité povinnosti, které mu ukládá vyhláška. Tedy neprodleně zastavit vozidlo, pokud jsou při nehodě zranění, poskytnout dle svých možností první pomoc. Obecně, zvlášť v zimním počasí se každý může dostat do situace, kdy je účastníkem dopravní nehody. Vždy je nutné zjistit situaci, zranění, zavolat policii, případně záchrannou službu na vyšetření dopravní nehody. Dále je nutné zdržet se po nehodě požívání alkoholických nápojů a vyčkat příjezdů policistů. Dbát na to, aby nebyly mařeny stopy a vše pak mohlo být policisty objektivně vyšetřeno. Vyhláška č. 99 ukládá povinnost, v případě, dopravní nehody, při níž vznikne hmotná škoda, která převyšuje jeden tisíc korun, přizvat k nehodě policii. Pokud se jedná o škodu ve výši do jednoho tisíce korun a o náhradě škody se účastníci nehody dohodnou není nutné policii volat.

Co když účastníci nehody správně neodhadnou výši škody a nehodu tudíž policii nenahlásí?
Občas se stává, že k nám přijdou oba účastníci dopravní nehody, s tím, že neodhadli dobře výši škody a škoda je vyšší. Vše je potom už složitější. Pokud si řidiči nejsou jisti výší škody, je vždy vhodné zavolat policii. Vyšetřování se pak urychlí. Nemluvě o tom, že nenahlášení může být posuzováno jako přestupek.

Karin KuchtováProjekt domku JANSE už i na Moravě

Babice (red) - V sobotu 5. prosince 1998 proběhl v ulici Záhumenní v Babicích jakýsi Den otevřených dveří na rodinném domku JANSE, kterého se i přes nepřízeň počasí zúčastnily více než čtyři desítky zájemců o tuto výstavbu. Jedná se o jednoduchou přízemní stavbu, do které se podařilo zahrnout velmi kvalitní druhy materiálů, jako je osvědčená rakouská stavební jednotka - štěpkocementová směs s betonem a polystyrénem, s výbornými tepelně - izolačními vlastnostmi ve formě tvárnic, střešní krytina Bramac, izolační desky z kamenné vlny Rockwool a mnohé další, popsal pro DDS domek zástupce pražské firmy JANSE. Té se, přestože se jedná o zcela nový projekt, podařilo vyvinout systém umožňující výstavbu rodinného domu za mimořádně nízkých nákladů, zejména je-li provedena svépomocí. V takovém případě se cena domu pohybuje od 1 milionu korun.
Zájemce si tedy může vybrat ze tří forem výstavby: svépomocí s účastí odborného poradce, na klíč firmou zajištěnou stavebníkem, nebo na klíč či do úrovně hrubé stavby kapacitou zajištěnou firmou Janse.
S cílem maximálně pomoci zájemcům dohlíží realizační tým JANSE od uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a práv k nehmotným statkům po celou dobu vlastní realizace stavby až po kolaudaci na řádné provedení výstavby. Podrobnější informace je možno získat na tel. 0632/541329, 541330. Zde si můžete rovněž dohodnout i případnou návštěvu rozestavěného domu v Babicích.Tož to je logika!
Více než půl roku byl mimo provoz jeden ze zdrojů veřejného osvětlení na jarošovském sídlišti Louky. Obyvatelé domu, před kterým stojí, to časem začali brát jako setrvalý stav. Ovšem, světe div se, jednoho rána (9.12.1998) stál před domem montážní vůz s vysokozdvižnou plošinou z Technických služeb města Uh. Hradiště a dva mužové se jali odstraňovat závadu. Až potud se nikomu nic nedalo vytknout, ba právě naopak.
Naše bohužel, že přímo pod světlem jsou denodenně zaparkována auta obyvatel domu. Moje bohužel, že jedním z nich bylo i moje. Přístupová cesta k domům je tak úzká, že dovoluje pouze zajetí a vyjetí vozů z parkující fronty. V den, kdy se pracovníci TSM dali do opravy světla, samozřejmě zablokovali možný výjezd všem. Mé auto naštěstí stálo hned na úrovni montážního vozu, v jeho těsné blízkosti. Když řeknu v těsné blízkosti, tak tím myslím vzdálenost maximálně 15 centimetrů. Totálně tak zůstala nepřístupnou, a tudíž neprůchodnou levá strana vozu, tedy i dveře od řidiče. Každé ráno vozím svého syna do školy. A protože byl nejvyšší čas, abychom i toho dne vyjeli směr Uherské Hradiště, doufala jsem, stejně jako jindy, že nám nebude nic stát v cestě. Ovšem s ohledem na fakt, že kromě všude přítomného sněhu mohl díky malému prostoru kolem vozu komplikovat náš výjezd i onen montážní stroj, požádala jsem jednoho z pracovníků, zda by mohl s autem popojet a nechal mě vyjet.
No to bych tedy nemohl, zněla stručná odpověď. Víte, co mi dalo práce, než jsem sem najel? Budete muset počkat, až skončíme. V ten moment jsem chtěla věřit, že špatně slyším a vše se mi jen zdá. Podle něj bychom se asi měli vrátit domů, venku totiž bylo kolem mínus sedmi stupňů, a sledovat, jak jim práce jde od ruky. Já jsem naštěstí toho dne neměla na ráno smluvenou žádnou pracovní schůzku, ale už si dovedeu představit omluvenku, kterou píši svému synovi do deníčku: Omluvte, prosím, mého syna z vyučování, nemohli jsme vyjet z parkoviště a čekali jsme, až skončí oprava veřejného osvětlení...
Protože bylo nad slunce jasné, že muž nehodlá nic na svém rozhodnutí změnit, začali jsme se do auta soukat přes dveře spolujezdce. Já s břichem, které v sedmém měsíci těhotenství jen stěží přehlédnete, a syn s aktovkou na zádech, oba s ohledem na zimní počasí nabalení jak sněhuláci. V autě nás pak čekal smrad z tůrujícího montážního vozu, který by mohl docenit jen člověk se sebevražednými úmysly. Pochopitelně jsme všechno nakonec zvládli (můj syn to vše okomentoval slovy, že přeci nejsme žádná béčka), bohužel bez jediné známky vstřícnosti pracovníků TSM. Kdyby záleželo na nich, mohli jsme celé dopoledne čekat v teple, až svou práci dodělají. Přitom stačilo tak málo: den předem upozornit obyvatele domu, aby od tolika a tolika hodin nestavěli před domem své vozy. A pak, když už to světlo nebylo v provozu takovou dobu, určitě by vydrželo, až se ti, co potřebují, vypravili ze svých domovů za prací a domy na sídlišti zůstaly poloprázdné ...
M. MiškeříkováPtáme se za vás
Zaměstnanci firmy JOKO v Kunovicích dostávají své mzdy se zpožděním. Budou jim chybějící peníze doplaceny do konce roku 1998?
Pan Urbánek, personální oddělení firmy JOKO:
Já osobně se domnívám, že ano. Ale je pravdou, že situace v podniku není růžová. Výroba poběží až do Vánoc.

Uvažuje v příštím roce město o zřízení půjčovny motorových člunů na řece Moravě a Baťově kanále?
Ing. Petr Taťák, zástupce starosty UH:
Město hodlá v roce 1999 rozšířit tuto činnost prostřednictvím Agentury pro Baťův kanál, proto uvažuje možnost vypsání výběrového řízení na provoz loděnice. Dosud byly využívány možnosti Veslařského klubu TJ Slovácká Slavia. Uvažujeme o tom, že bychom činnost klubu spojenou s vodní turistikou dali do pronájmu podnikatelským subjektům, které projeví zájem. Zatím se ozval pan Hampala, který chce tuto turistiku rozjet. Nabídl nám, že se smlouvou zaváže provozovat letní sezónu, za pronájem lodí. Uvažované kotviště na levém břehu, u vtoku kanálu do řeky Moravy, způsobuje menší konflikt zájmů mezi rybáři, ale to je věcí dalšího jednání.

Jak hodlá město naložit s budovou bývalé ZŠ v Jarošově, na návsi?
Ing. Petr Taťák:
V minulosti zde byla umístěna provozovna výrobny kartáčů. Uvažovalo se o zřízení výrobny koblihů, dokonce ani plánované využití pro potřeby náhradního přemístění okresního archívu se nekonalo. Protože se městu nepodařilo nalézt dalšího zájemce o pronájem, rozhodli jsme se pro využití objektu pro svůj vlastní záměr. Chtěli bychom zde zřídit dům s pečovatelskou péčí pro naše starší spoluobčany. V této souvislosti město do konce roku 1998 zažádá o přidělení státní dotace ve výši až 750.000 Kč na jeden byt a podporu rozvoze tohoto druhu bydlení. Pokud všechno půjde hladce, chtěli bychom akci rozjet v příštím roce. I nadále tedy zůstane objekt majetkem města. V současnosti je řešen návrh projektu, podle kterého by v novém penzionu mohlo vzniknout asi deset bytů.

Proběhla již jednání o prájmu fotbalového hřiště mezi městem UH a FC Synot St. Město?
Odbor správy majetku města UH:
Jednání zatím neproběhla.

Uvažuje město s ohledem na novelizaci příslušného zákona o vybudování útulku pro opuštěná zvířata?
Odbor životního prostředí MěÚ UH:
Uvažujeme o tom. Vzhledem k tomu, že finnční náročnost na vybudování a provoz útulku je značná, nedostal se tento návrh do investičních akcí pro rok 1999.Žirafy budou mít premiéru
Zlín (vk) - v předvečer Vánoc, v neděli 20. prosince 1998, dojde ke slavnostnímu otevření nového pavilonu afrických kopytníků v ZOO Zlín - Lešná. Široké veřejnosti se tak naskýtá možnost poprvé zhlédnout dvě mladé žirafy Rotschildovy, nejatraktivnější přírůstek podzimní sezóny ve zlínské zoologické zahradě.
Sameček oslaví po novém roce dva roky, jmenuje se Battaro a Lešná jej dostala darem od ZOO Emmen v Holandsku. Jeho družka Kamila je o málo mladší, do Zlína přijela ze ZOO Dvůr Králové a zhruba tříměsíční soužití a aklimatizace v novém prostředí jde oběma žirafám náramně k duhu. Návštěvníkům se mladý pár bude určitě líbit a rozhodně si získá veliké množství obdivovatelů.
Obě žirafy mají zhruba stejné parametry - jsou přibližně 3,5 m vysoké a 350 kg těžké. Battaro má o něco silnější stavbu těla a je odvážnější, Kamila má pro změnu výraznější barvu. Chovají se velmi vznešeně, na mláďata jsou až neuvěřitelně graciesní a díky netradičně řešené expozici se jim budou moci návštěvníci podívat přímo do očí. Žirafy dospívají zhruba v 5 letech, kdy by se jejich výška mohla pohybovat mezi 5 - 6 metry a váha kolem půl tuny, a kdy mají nárok pomýšlet na vlastní mláďata. Kromě obou žiraf obývají novou expozici i nosorožci tuponosí, buvolci běločelí, zebry bezhřívé, brzy by do ní měli přibýt i pštrosi dvouprstí a v prostorách pro návštěvníky jsou instalovány i voliéry s papoušky konžskými, leskoptvemi habešskými, papoušky žako s několika druhy snovačů.
To vše můžete zhlédnout na vlastní oči už o zlaté neděli 20. prosince 1998, kdy bude nový pavilon slavnostně otevřen. K přestřižení pásky dojde ve 13 hodin a následovat bude prohlídka zoologických prostorů, při níž se můžete dosyta vynadívat na všechny exotické chovance zlínské ZOO. Přijďte se podívat. Premiéra žiraf na Lešné za to určitě stojí a všichni obyvatelé nového pavilonu se upřímně těší na vaši návštěvu.Bomba na gymnáziu
V pátek 11.12. v 11.20 nahlásil zatím neznámý hlas na Obvodní oddělení Policie ČR v Uh. Hradišti uložení trhavé výbušniny v prostorách gymnázia. Bomba měla podle tvrzení neznámé (ho) vybuchnout v 13.00. Vyučující i studenti proto ve 12.30 opustili budovu. Do té se po zjištění, že se jednalo o další hloupý žert, ve 13.20 vrátili.Prožít levně Silvestr na horách téměř nelze
Uh. Hradiště (mat) - Nejen mezi obyvateli našeho okresu bývá tradičně velká poptávka po vánočních a silvestrovských pobytech na horách.
O silvestrovskou rekreaci je ve srovnání s Vánocemi zájem několikanásobně větší. V tomto regionu je zakořeněné, že každý si Vánoce slaví doma, říká Ing.Krchová z CK Veligrad Tour. Pokud tedy hradišťské cestovky nabízejí vánoční rekreaci, ve většině tento prodej pouze zprostředkovávají. Chcete-li prožít vánoční svátky mimo domov, můžete se s místními cestovkami vydat např. do nově zrenovovaného penzionu Gaudeamus ve Velkých Karlovicích nebo také do Poděbrad či do Krkonoš. Vánoce v penzionu Gaudeamus vyjdou i podstatně levněji než jakýkoliv silvestrovský zájezd. Šestidenní pobyt s plnou penzí za 2 545,-Kč.
Silvestrovské menu je mnohem pestřejší, a také podstatně dražší. Vybírat lze z tuzemských i zahraničních příležitostí, z rekreací tří či čtyřdenních, ale i týdenních. Nejvíce nabízíme třídenní pobyty. Aby si lidé zalyžovali a při té příležitosti oslavili nový rok. V žádném případě nevážeme prodej těchto zájezdů na celý týden. Tím by se staly neprodejnými, uvádí Ing.Krchová.
Prodejci těchto zájezdů unisono tvrdí, že nejvíce se o takovýto typ rekreace zajímají střední vrstvy, rodiny s dětmi. Často mně sem chodí i studenti, party mladých lidí. Mají zájem o nějaké ubytování v kempu, bez stravy, samostatné chatky se sociálním zařízením. Jenže takových možností je minimum, doplňuje mozaiku R.Drobiličová z CK Moravia-Tour.
Místní cestovní kanceláře směřují koncem roku především do oblasti Beskyd a Jeseníků. Ponejvíce nabízejí polopenzi a třikrát nocleh, to vše v cenách přibližně 2 200-2 600,-Kč (dle kvality ubytování). Závěr roku ale můžete strávit třeba v Rakousku na Hochkaru. Třídenní pobyt s ubytováním, polopenzí, dopravou a skipasem zde přijde přibližně na 3 900 Kč.
Hradišťské cestovky také už nyní začínají prodávat zájezdy na dobu jarních prázdnin. Ty se ovšem pro náš okres tentokráte posunuly již na týden od 5.února 1999. Tomuto termínu se také musela přizpůsobit nabídka pobytových míst. V tuzemských podmínkách bývá často problém se sněhem a některé cestovky proto nabízejí jen minimum příležitostí strávit prázdniny v domácích horách. Většina zájezdů tak bude v době volna hradišťských školáků směřovat do Itálie. Ta tentokrát vítězí nad často vyhledávanou Francií. Důvod je jasný. Francouzi mají druhý týden v únoru také své vlastní prázdniny, vysvětluje J.Nožička z CK Primaroute, proto jsou nákupní ceny všech zájezdů dvojnásobné. Lyžování ve francouzských horách tak nabízíme jen první únorový týden a po celý březen.
Zdá se, že závěr roku je pro majitele cestovních kanceláří ostrovem jistoty v jinak neklidných vodách cestovního ruchu. A to je dobře, protože vydělat na této skutečnosti by měli i jejich klienti.Vánoční jarmark a zpívání
Uh. Hradiště (red) - Speciální škola pro žáky s více vadami pořádá v úterý 15. prosince 1998 od 13.00 do 16.00 hod. ve vestibulu Speciální školy Vánoční jarmark. Současně všechny srdečně zve na vystoupení žáků, kteří zazpívají 21. 12. 1998 koledy a písně u vánočního stromu na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund