Číslo: 51
22.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pytláci v honitbách
Staroměštští radní v Praze
Co se všechno neukradne ...
Středisko Help má novou adresu
Stacionář s novou vedoucí
Vánoční soutěž Jednoty
Půjčky schváleny
Štěrkoviště v Nedakonicích?
Vánoční anketa

Pytláci v honitbách
Uherskohradišťsko (VaMP) - K posledním dnům v roce patří mimo jiné i tradiční obrázek: za okny visí ulovení zajíci a bažanti. Důsledkem mezer v zákoně o myslivosti se myslivcem může stát i nečlen mysliveckého svazu, přiznává jednatel Okresního mysliveckého spolku Lubomír Novotný. V praxi to znamená, že na základě vydání loveckého lístku prostřednictvím příslušného okresního úřadu, uzavřením zákonné pojistky a získáním zbrojního pasu, bez ohledu na to, zda osoba je členem myslivecké organizace či nikoli, může kdokoliv vykonávat myslivecké právo. Novotný proto přiznává, že: Pravomoci svazu spadají jen do okruhu vlastní členské základny a ke všemu jsou jen omezené.
Právě proto se myslivci snaží prosadit do zákona O zbraních a střelivu, že nebude vydán zbrojní průkaz skupiny C (na držení loveckých zbraní) těm, kdo nebudou mít zkoušky z myslivosti. Zpětně by pak podle myslivců mělo platit, že kdo bude mít zkoušky z myslivosti, získá lovecký lístek a zbrojní průkaz může mít již od 18 let (dosud platí hranice 21 let). Nespravedlivé jsou podle myslivců i postihy za pytláctví: Třeba u srnce bere většinou vyšetřovatel hodnotu zvěřiny. Kolik vážil krát 120 korun. Ta cena je tak směšně nízká, že se nemáme u soudu o čem bavit! Ovšem podle zkušeností myslivců nezůstává pytlák jen u jednoho kusu. Myslivec, to je člověk, který má morální zásady. Není to ten, kdo je pouhým držitelem zbraně a obleče se do zelených šatů, konstatoval na závěr Novotný.Staroměštští radní v Praze
Praha (JiV) - Na americké ambasádě v Praze se konala v pondělí 15. 12. schůzka. Mezi pozvanými hosty byli zástupci obcí, ve kterých pracovali v posledních měsících mnozí dobrovolníci z různých nadací, z Bohemia Corps a Crisis Corp. Pozvání obdržel také starosta a tajemník ze Starého Města. Na tomto setkání každého osobně přivítala velvyslankyně Jenonne Walker. Krásné prostředí všechny zúčastněné naladilo do příjemné pohody, a tu ještě vylepšila zpráva o dalších penězích, které Staré Město dostane. Penzion, který už se začal stavět tak dostane další finanční pomoc.Co se všechno neukradne ...
Že se krade všechno a hodně, to snad ví každý. Počínaje ukradenými miliony v bankách, auty, koly, peněženkami a konče tím, že nám leckdo a leccos může být ukradeno. Může, ale není. Zato je poměrně módní krást značky z aut. A že jich jenom v našem okrese v letošním roce bylo! Je to docela jednoduché. Zaparkujete, zajdete si do kina na dobrý thriller (dřív se říkalo detektivku), po skončení filmu vydechnete úlevou, že to se nám stát nemůže, dojdete k autu, a ejhle, jste vtaženi proti své vůli do děje parádní detektivky. Většinou to bohužel nedopadne tak dobře, jak byste chtěli, ale nechť, co po značce, hlavně když vám auto zůstalo celé. Jenže už za pár hodin taky zjistíte, že na vaši značku si někdo natankoval u benzínky a ujel a že to asi nebude naposled, to dá rozum. Pak zjistíte, že zaplatíte za novou značku pěknou sumu a vztek na zloděje se jenom zvětší.
Takže z toho plyne jedno: jestli sami uvidíte někoho, kdo na parkovišti nebo nějakém pustějším místě zrovna náhodou šroubuje značku, určitě to není majitel vozu. A že se to příště může stát zrovna vám, netřeba dodávat.Středisko Help má novou adresu

Středisko výchovné péče Help, bylo přemístěno do nové budovy na Štěpnické ulici. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště (VaMP) - O Středisku výchovné péče (SVP) HELP na Velehradské ulici jsme psali zhruba před dvěma měsíci. Toto zařízení v objektu Oblastní charity pracovalo od července letošního roku. Jsme k dispozici hlavně dětem s negativními jevy v chování, ale chodí k nám i děti, které mají např. problémy se školou, kamarády, spolužáky. Mohou k nám ovšem přijít i rodiče dětí, sdělila nám ředitelka Helpu Irena Pilařová. Dnes ovšem děti chodí do nových prostor, neboť Středisko změnilo své sídlo. V současnosti jej najdete ve Štěpnické ulici č. 1188, vedle obchodního domu MANA v Uh. Hradišti. K dispozici zůstává i krizová linka pro děti a mládež, tel. 0632/555782. Co se s přestěhováním nezměnilo, je, že součást Střediska je i protidrogová poradna pro ty, kteří mají s drogami problémy. My jim umožníme kontakt, protože většinou potřebují o problému hovořit, uvedla Pilařová. Na Středisku k tomuto účelu pracuje psycholog, nechybí terapeuti a speciální pedagog.
Přes Help je rovněž možné zprostředkovat pobyt na speciálním oddělení. Nezanedbatelná není ani práce pracovníků Střediska v terénu, kdy terapeuti navštěvují základní a střední školy a provádí zde speciální programy zaměřené proti šikaně, drogám, gamblingu, alkoholu. Nepřímou prevencí je pak podle Pilařové ve Středisku otevřené kontaktní centrum pro děti a mládež, kde se diskutuje, návštěvníci získají objektivní informace o drogách, co jejich užívání dává a bere. Děti mohou kdykoliv přijít, zabavit se tím, na co mají chuť a náladu, upřesnila ředitelka Střediska, k dispozici je PC a video, ale stále jsou pod dohledem terapeuta. I tím se činnost střediska liší od domů dětí a mládeže a jiných zájmových organizací. Pobyt ve středisku má ovšem také svá pravidla: Mladí lidé se zde učí vzájemně se respektovat a uvědomovat si, co smí a nesmí.
Pracovní doba SVP Help je denně od 8.00 do 20.00 hodin, klienti, kterým je zaručena anonymita, pak mohou přicházet kdykoliv od 12.00 do 20.00 hodin. V současné době má SVP Help okolo dvou stovek klientů. Slavnostní otevření nových prostor proběhlo uplynulý týden ve čtvrtek. O dobrou náladu se na něm postarali členové folklorního souboru Zájmové umělecké školy v Uh. Hradišti.Stacionář s novou vedoucí
Uh. Hradiště (VaMP) - Výběrovým řízením, do kterého se přihlásilo osm uchazečů, vybrala Oblastní charita novou vedoucí stacionáře. Stala se jí, jak novináře informovala ředitelka Charity Anna Konvalinková, dvaadvacetiletá Marcela Valná. Je to dívenka, která má ohromnou chuť pomáhat druhým a navíc má roční praxi v zahraničí, kde pracovala se zdravotně postiženými lidmi, zdůvodnila výběr ředitelka Konvalinková, navíc umí znakovou řeč a dálkově chce studovat vysokou školu pro práci se zdravotně postiženými.
Kromě toho, aby si své zkušenosti více prohloubila, musí i ona absolvovat nezbytná školení a kurzy.Vánoční soutěž Jednoty
Kunovice (JiV) - V pátek navečer bylo v Kunovicích v supermarketu Slovácko vylosováno za přítomnosti státního notáře téměř osmdesát šťastlivců, kteří si mohou odvézt hodnotné ceny. Tady je seznam prvních deseti výherců:

	l. myčka Candy - Lukášová Markéta, Uh. Hradiště
	2. autom. pračka Ardo - Chmelař František, Kunovice
	3. TV Philips - Šebestík Heinz, Kunovice
	4. TV Daewoo - Múnster David, Bánov
	5. rádio Panasonic CD - Čevela Zdeněk, Vlachovice
	6. rádio Sony - Braunová Karin, Piešťany
	7. horské kolo Morbihan - Siváková Jana, Jarošov
	8. rádio Grundig - Růžička Libor, Hradčovice
	9. rádio Panasonic - Hozák František, Velká nad Veličkou
	10. horská kolo Creasy - Gronesová Marie, Uh. Hradiště
Kompletní výherní listina je k dispozici na prodejně.Půjčky schváleny
Uh. Hradiště (VaMP) - Po plnění požadovaných podmínek městská rada schválila 23 žádostí obyvatel města, kterým červencová povodeň zničila dům či byt, o půjčku na opravu bytového fondu. U všech žádostí je poskytnuta nejvyšší hodnota úvěru, tj. 200 tisíc na byt a 400 tisíc na bytový dům. Celková částka určená na opravy ve městě je tedy více než 2,8 milionu korun. Protože tato částka je jen osmi procenty z celkového objemu finančních zdrojů, které má město k dispozici, mohou podle obecně závazné vyhlášky požádat o půjčku na opravu a modernizaci bytu i ti, kterým se záplavy vyhnuly. Tak bude moci být rozděleno ještě více než 33 milionů korun.Štěrkoviště v Nedakonicích?
Nedakonice (Mac) - V příštím roce, tj. 1998, se s největší pravděpodobností dotěží ložiska štěrku v Ostrožské Nové Vsi. Jako nové ložisko štěrku bylo navrhnuto ložiskové území v těsné blízkosti Nedakonic, kde se počítá se zahájením těžby v roce 2000 při dodržení všech podmínek. Jak nám sdělil Jaroslav Hrabec z referátu obnovy okresu, byl povinen vyhotovit protokol o jednání. V současné době ale ještě není rozhodnut, jaké pošle Báňskému úřadu v Brně stanovisko k investičnímu záměru. Vše bude záležet pouze na rozhodnutí Báňského úřadu, který nemusí ale s mým návrhem souhlasit, uvedl Jaroslav Hrabec. Obyvatelé Nedakonic mají ale velké obavy z tekutých písků, ze ztráty pitné vody a k celé situaci se staví negativně. Podle prozatímních výsledků nebude mít těžba až tak negativní vliv na okolí, jak se domnívají obyvatelé Nedakonic, upřesnil Jaroslav Hrabec.Vánoční anketa
Čas předvánoční, vánoční a novoroční je tradičně každoročně časem, kdy se sumarizuje, vyhlašuje a hodnotí rok uplynulý. Našim předním představitelům regionu, s kterými jsme celý rok spolupracovali, proto redaktoři týdeníku Dobrý den, Slovácko museli položit otázky do vánoční ankety:
1. Co u vás nesmí chybět o Vánocích?
2. Co vám letošní rok dal a vzal ?

Ing. Petr Taťák, místostarosta Městského úřadu v Uherském Hradišti:
1. Nesmí chybět vánoční stromek a při něm celá rodina v dobrém zdraví a příjemné vánoční pohodě.
2. Zemřela mi maminka. Přinesl mi nové zaměstnání, které mi dalo další nové cenné zkušenosti, nové přátele a nová poznání.

Ing. Jiří Králík, vedoucí Městských kin v Uherském Hradišti:
1. Pro mě děti. Pochopitelně ty moje.
2. Vzal mi Letní filmovou školu, kterou přestěhoval do Jihlavy, a asi deset let života kvůli tomu. Stejná voda mi dala konečně i nový interiér kina.

Mgr. Aleš Kapsa, programový pracovník Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě:
1. V soukromí určitě stromek, kapr a pravá sváteční atmosféra, která přijde sama a nelze ji dopředu nachystat. A taky zlaté prasátko, které dělám zrcátkem a baterkou manželce a které ji každoročně překvapí.
2. Jsem spíše idealistou, proto si říkám, že mi nic nechybí. A byl prvním rokem, kdy jsem asi opravdu žil v poklidu a harmonii. Navíc mi dal nejkrásnější zážitek v mém dosavadním životě, protože jsem mohl navštívit Vatikán a v něm Baziliku sv. Petra a Pavla.

Ing. František Rochovanský, tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti:
1. Jako v každé rodině: abychom byli pohromadě a užili si společného vánočního klidu. Pro mě coby věřícího člověka abych chápal další rozměr příchodu Krista na svět jako toho nejchudšího. Takže žádné nákladné dárky, spíše se pověnovat sami sobě v rodině.
2. Třeba díky povodním jsem získal řadu cenných zkušeností, kdy jsem viděl život z jiné stránky. Taky se nám, myslím, podařilo udělat kus práce. Naproti tomu mi vzal iluze o některých lidech.

Vojtěch Vráblík, starosta Lopeníku:
l. Nesmí na něm chybět všechny dobroty, které zpestří stůl, to znamená: všechny druhy ovoce, oříšků, ořechů. To všechno se u nás dává do ošípky, což je speciální miska pletená ze slámy.
2. Dostal jsem letos několik lekcí, ze kterých si beru ponaučení. A taky jsem letos získal pár nepřátel, ale troufám si tvrdit, že i přátel.

Ing. Jiří Veselý, starosta Uherského Brodu:
l. Oplatek s medem a maminčina vánoční polévka, zasmažená nudlová polévka s hříbkama a smažený kapr. Bez ostatního bychom se určitě obešli.
2. Byl to divoký a velice bouřlivý rok. A vzešlo z něj hodně zkušeností do mé další práce.

Mgr. Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla:
l. U vánočního stolu nesmí chybět lidská pohoda.
2. Rozhodně mně přidal na moudrosti a vzal mi rok života. Možná to díky červencové vodě bylo ještě víc.

Vladimír Vacula, starosta Popovic
l. Nesmí chybět sváteční kapr a houbová polévka. Rybí polévku se snažil zavést náš děda, ale neuspěl.
2. Co mně dal a vzal? Dal mně hodně radosti z mé vnučky, o žádných ztrátách ani nevím, takže to byl dobrý rok.

PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.
l. V žádném případě nesmí chybět kapr a neopakovatelná vánoční atmosféra, která se jindy v roku nedá napodobit.
2. Povodeň nám zmařila několikaleté úsilí na rekonstrukci našich objektů, takže vlastně začínáme znovu. Ale tento rok nám dal nový pohled na kolegy a na mezilidské vztahy, protože v těch vypjatých povodňových chvílích se vytvořila skvělá parta lidí, a to nejenom v muzeu, ale i u kolegů po celé republice, kteří se hned hlásili a nabízeli nám pomoc.

MUDr. Zdeněk Krejzlík, CSc., znalec z oboru soudního lékařství
1. Nesmí chybět dárky pro vnučku, pokud jde o stůl, jsem příznivec dobrého jídla.
2. Letošní rok mi přidal díky neukázněným řidičům a chodcům mnoho práce a vzal mi, bohužel,hodně, hodně přátel.

JUDr. Petr Novák, Okresní státní zástupce v Uh. Hradišti
1. U nás bývá bohatý vánoční stůl, takže polévka, kapr, peníze pod talířem, František a šupiny.
2. Dal mi nový byt a vzal mi spoustu peněz (za byt).

Ing. Richard Stigler, starosta Březolup
1. Samozřejmě vánoční výzdoba, vánoční pečivo, vánočka a vždy smažený kapr.
2. Letošní rok mi dal dobrý pocit, že pokud důsledně půjdu za sebetěžším úkolem, tak je i tento splnitelný, naopak mi vzal iluze o vztazích občanů Březolup ke své obci.

Ptaly se redaktorky: VaMP, JiV a Kk.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund