Číslo: 51
21.12.1998
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vánoce v dobách minulých
Program Vánoc v kostele
Základní škola ve Starém Městě v novém hávu
Přemrštěné jízdné na železnici nahrává autobusové přepravě
Vánoční jarošovské ladění
Současným hitem jsou zimní rekreace v Savojských Alpách
Vyhlášení 5. ročníku OPRZSŠ
Policejní týdeník

Vánoce v dobách minulých
Uh. Hradiště (Kk) - Díky Anně Rathské, dlouholeté kronikářce města Uherského Hradiště jsme měli možnost nahlédnout do dob dávno minulých. Zjistili jsme, že Vánoce v okresním městě bohužel vždy radostné nebyly. Vybrali jsme tedy několik zajímavých zápisů ze starých kronik.

Rok 1928
Sklonek roku 1928 byl vyplněn řadou podniků předvánočních, jako byla vánoční tržnice v Redutě, radiovýstavka v zasedací síni radnice a vánoční výstavka městské odborné školy pro ženská povolání.

Rok 1935
Vánoční období bylo zahájeno slavností Vánočního stromu republiky na Masarykově náměstí v neděli 15. prosince o 17. hodině. Vánoční svátky byly klidné a radostné, neboť osud republiky byl po abdikaci presidenta Masaryka svěřen slavnou volbou 18. prosince do bezpečných rukou nejbližšího Masarykova žáka a spolupracovníka dra Eduarda Beneše. Památná tato událost byla oslavena ještě téhož dne velkou slavností.

Rok 1936
Zlatá neděle 20. prosince byla dosti rušná. Kupovaly se ponejvíce dárky praktického rázu, jako šaty a prádlo. Baťa měl místnost stále přeplněnou.

Rok 1938
V pátek 9. prosince byl postaven vánoční strom republiky. Jeho rozžehnutí bylo 11. prosince spojeno se slavností. Do konce roku bylo vybráno přes 10 000 Kč.

Rok 1939
Na prostranných nádvořích nových kasáren postaveny dva velké vánoční stromy, jichž barvitá světla zářila do tmy po celou noc do konce roku.

Rok 1944
Vánoční svátky byly nejsmutnější, samé starosti a bída a většina pracujících byla mimo domov.

Rok 1945
Vánoční strom po šesti letech nacistického temna se opět rozsvítil, aby připomněl pomoc člověka člověku. Pro sociální péči bylo vybráno pod stromkem 7 354 Kč a sbírka po městě vynesla 62 000 Kč.

Rok 1946
Vánoční strom republiky postavila a slavnostně veřejnosti odevzdala na Masarykově náměstí Okresní péče o mládež v neděli 15. prosince. Předseda MNV dr. Papež převzal strom do správy města s přáním, aby každý, kdo kolem půjde, dárkem vzpomněl těch nejpotřebnějších. Bylo celkově vybráno 19 858 Kč a na milodarech zboží přes 10 000 hodnoty.

Rok 1947
Tradiční zlatá neděle 21. prosince byla bez vánoční nálady. Obchody vyprodané (nebylo co prodávat) byly většinou zavřené. Na odbyt šly pouze drahé knihy.Program Vánoc v kostele
 Vánoce ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti:

24. 12. 1998 - Štědrý den - Půlnoční
	16.00 hod. - pro rodiče, babičky, dědečky a nemocné
	24.00 hod. - zpívá smíšený pěvecký sbor Svatopluk
	s doprovodem orchestru MISSA PASTORALIS BOHEMICA
	od Josefa Schreiera z druhé pol. 18. století, řídí Karel Dýnka

25. 12.	- slavnost Narození Páně
	mše jako v neděli - 7-8.30-10 a 18.00 hod.
	10.00 hod. zpívá skupina Pavla Berky RAMUS
	10.30 hod. - mše v kapli v Mařaticích

26. 12.	- svátek sv. Štěpána - prvomučedníka
	mše jako v neděli

27. 12.	- svátek Svaté rodiny, mše jako v neděli

31. 12.	- SILVESTR
	mše 16.00 hod.

1. 1. 1999	- Nový rok, mše jako v neděli

6. 1.	- slavnost Zjevení páně
	mše 7.30 a 18.00 hod.

10. 1.	- svátek Křtu páně, mše 7-8.30-10 a 18.00 hod.Základní škola ve Starém Městě v novém hávu
St. Město (jas) - Je povzbuzující vidět, že v našem regionu vzrůstá výstavba nejen nových obchodních center, administrativních budov apod., ale i výstavba a rekonstrukce zařízení určených k výchově a vzdělávání nejmladší generace. Jedněmi z takových objektů jsou i tři budovy Základní školy ve Starém Městě.
Díky úsilí vedení školy v čele s ředitelem Josefem Jurnyklem a tomu, že si Městský úřad ve Starém Městě zřejmě moc dobře uvědomuje, proč je dobré investovat do budoucnosti dětí, probíhá v současnosti rekonstrukce již třetí budovy základní školy. První z budov byla zrekonstruována v letech 1990-92. Obec, dnes tedy již město, zaplatilo 6 milionů korun a v roce 1993 přidalo dalších 24 milionů na generální opravu druhé budovy, kde je umístěna část prvního stupně.
Přestože byla poměrně nedávno zahájena přestavba posledního objektu základní školy, jsou již podřezané základy, zbouraná přístavba a začíná se stavět nová část. Podstatné je, že se snažíme vrátit budovu do stylu, ve kterém byla v roce 1905 postavena, uvádí k projektu ředitel školy Jurnykl, takže budeme historizovat fasádu a chceme uchovat i to historické, co je uvnitř. Samozřejmě za použití moderních materiálů.
Do konce kalendářního roku by mělo být prostaveno 2,5 milionů korun, které škola získala z dotací na odstranění škod způsobených povodní. Aby pomohly městskému úřadu s dalším financováním oprav, usilují vedení školy a firma Stamos, která provádí opravu, o získání dotace od ministerstva průmyslu. A to na základě splnění podmínek energeticko - úsporného projektu. Takže objekt bude mít speciální okna, zateplené zdi. Za velký přínos lze rovněž považovat propojení obou budov 1. stupně ZŠ po stránce vytápění. V budoucnu by zde měla pracovat kogenerační jednotka zásobující teplem obě budovy, která při nadbytku energie umožní přeměnit tepelnou energii ve světelnou. Instalovány budou úsporné zářivky, pohybová a světelná čidla.
Staroměstskou školu dnes navštěvuje 881 žáků, z toho okolo 150 dojíždí z přilehlých obcí. Takže nejen staroměstské děti z prvních a druhých tříd, které jsou v současnosti provizorně umístěny v Sokolovně, v hale a v zemědělské škole, se mohou těšit na nový školní rok. To už by měla budova v plné nádheře opět přivítat děti mezi svými zdmi.Přemrštěné jízdné na železnici nahrává autobusové přepravě
Slovácko (MIKI) - Je libo cestovat vlakem z Uherského Brodu do Havřic, z Uh. Hradiště do Kunovic, z Popovic do Vések, z Ostrožské Nové Vsi do místních lázní či ze Zarazic do Veselí nad Moravou? Pokud občan nasedne do některého vlaku ve výše uvedených místech, zaplatí za kratičkou jízdu osobákem osm korun. Ptáte se, jak je to možné? Podle ceníku obyčejného jízdného je nutno zaplatit na dráze za tarifní vzdálenost jeden až deset kilometrů osm korun, přičemž je úplně jedno, jedete-li jeden nebo deset kilometrů. Železnice nyní nemůže konkurovat ani v nejmenším autobusové dopravě, kde mají dopravci tarifní pásma, a tím i ceny jízdenek rozděleny do kratších vzdáleností.
Vlivem současně platné absurdity zcela vymizeli cestující, ještě před časem využívající vlak při cestě z Uherského Hradiště do Starého Města a Kunovic. Proč by občan platil osm korun za vlak, když jej linka MHD dopraví za čtyři koruny nebo ostatní spoje za pětikorunu. Mnozí však volí přepravu osobními auty a dále zahlcují již přeplněné silnice v okolí okresního města.
Řešení je přitom velmi jednoduché. Rozdělit součastné tarifní pásmo 1 - 10 km na pásma 1 - 5 a 6 - 10 km a stanovit cenu jízdného 4,# Kč v prvním a 8,# Kč v druhém pásmu. Železnici by to žádné výrazné náklady nepřineslo, neboť převážná většina cestujících je odbavována pomocí výpočetní techniky. Po zavedení zcela nelogického tarifního pásma 1 - 10 km téměr vymizeli cestující z kdysi dělnického vlaku 4309 Staré Město - Uh. Hradiště /odj. ze St. Města v 14.11. hod/. U tohoto šestivozového motorového vlaku jsme často svědky nevšedního jevu. V době, kdy by měl být státem dotovaný osobní vlak zaplněn cestujícími, napočítáme uvnitř vagonů mnohdy méně občanů, než je vozů. Přispívá k tomu i chaoticky sestavený jízdní řád. Osobní vlak od Přerova, s občanskou frekvencí od Otrokovic, Zlína a Napajedel přijíždí do Starého Města v 14.14 hod., zatímco výše zmiňovaný motorák ujíždí o tři minuty dříve. Přijížděli jsme do Staráku a říkám si, je to dobré. Kača právě přijíždí.
Ale opak byl pravdou. Kača k našemu osobáku z Otrokovic nepřijížděla, ale pár vteřin před ním odjela, řekl nám jeden z nových cestujících, který si našel práci v otrokovickém Barumu.
Podle vyjádření nového generálního ředitele Českých drah Dalibora Zeleného by mělo dojít k nápravě v případě rozdělení tarifního pásma 1 - 10 km na pásma dvě. V případě ujíždění vlaků v přestupových stanicích cestujícím nepomohla ani mimořádná změna jízdního řádu, která 15. listopadu 1998 vstoupila v platnost.Vánoční jarošovské ladění
Jarošov - Vánoční ladění - takový byl název akce, kterou začátkem prosince uspořádala Základní škola v Jarošově. Náplní akce bylo předvést, co všechno dokážou vytvořit děti v hodinách výtvarné výchovy a v zájmových kroužcích keramiky, které na škole pracují. Mohli jsme zde zhlédnout výtvarné práce dětí prvňáčků, ale i téměř umělecké skvosty žáků 2. až 5. tříd. A to nejen vidět, ale i koupit, výtvory se totiž prodávaly za více než symbolické ceny. Získané peníze za vstupné a prodej dětských uměleckých dílek, které putovaly do pokladny rady rodičů, v budoucnu poslouží ve prospěch dětí jarošovské školy. Za podobné akce si zaslouží uznání nejen děti, ale i jejich mnohdy velice trpělivé učitelky. Už teď se moc těšíme na další akci, kterou v naší škole plánujeme, řekla na závěr ředitelka školy Libuše Hlaváčková.
Miroslav KoníčekSoučasným hitem jsou zimní rekreace v Savojských Alpách
Uh. Hradiště (Kk) - Největší regionální cestovní kancelář ITS, která sídlí na obchodním domě Delta v Uherském Hradišti, letos zaznamenala velký zájem o zimní zahraniční rekreace. Největším hitem jsou samozřejmě Savojské Alpy. O tuzemské, jak zimní, tak i letní rekreace nemají lidé zájem. Vloni byla spousta tuzemských zimních rekreací zrušena. Dnes se zimní rekreace v tuzemsku cenově přiblížily rekreacím v zahraničí. Není proto divu, že lidé jim dávají přednost a sází především na jistotu, že zde bude sníh. V současné době nabízíme ve svém programu všechna střediska jak Savojských Alp, tak italských Dolomit za přijatelné ceny, spojené s rozsáhlou nabídkou jednodenního či vícedenního lyžování v Rakousku. Vyšší úroveň cestování zajišťuje doprava patrovým autobusem, upřesnil majitel CK ITS Antonín Střelec.

Jak vidíte budoucnost cestování? Mají lidé peníze?
Přestože má naše republika ekonomické problémy, již velký prodej zimních rekreací nás přesvědčil, že lidé cestovat chtějí a jsou ochotni si na dovolenou našetřit. Vyhledávány jsou především levnější rekreace. Proto jsme připravili takové programy, aby mohl vycestovat doslova každý. Navíc budeme díky dobrým obchodním kontraktům realizovat významný systém slev pro děti. Například při zakoupení rekreace ve Španělsku zaplatí rodič dítěti do 14 let pouze dopravu a nezbytné poplatky. Pobyt dítěte tak vyjde maximálně na 4.000,-Kč. Což je, dle mého názoru, velká pomoc pro rodiny, které si dražší pobyty nemohou dovolit. V současné době je zajímavá i naše Vánoční akce 1000, kdy v období vánočních svátků až do konce roku bude možno zakoupit každý zájezd s tisícikorunovou slevou.

Připravujete již nabídku na letní sezonu?
Samozřejmě. Právě dnes 21. prosince vyšel náš nový katalog Léto 1999. Zákazníci v něm najdou řadu novinek - rozšířenou nabídku rekreací ve Španělsku, Chorvatsku a zejména v Řecku, kde nabízíme pobyty na všech řeckých ostrovech. Jedná se o klidnější rekreace v malebných koutech této země. Pro regionálního klienta bude jistě výhodné, že všechna odjezdová místa budou v Uherském Hradišti a letecké zájezdy budou realizovány z Brna. Co se týče Chorvatska, najde klient v katalogu jeho rozšířenou nabídku, přičemž jsme zde klientům schopni zajistit rekreaci přesně dle jejich představ. Myslím, že náš trend: Za dobrý peníz - dobré vyžití se nám daří naplnit.Vyhlášení 5. ročníku OPRZSŠ
Školský úřad vyhlašuje Okresní program rozvoje základního a středního školství na rok 1999. Podle svého statutu je program otevřen projektům škol a školských zařízení, které se budou bezprostředně týkat zlepšení úrovně výuky a výchovy v základním a středním školství, prosazují nové organizační či metodické postupy, popř. umožní žákům účinnější přístup ke vzdělání či zvýší jejich zájem o výuku a vzdělanost. Téma 5. ročníku zní Škola - brána k výchově člověka.
Návrh projektu je nutno předložit vyhlašovateli (Školský úřad v Uh. Hradišti) do 31. ledna 1999. Výše finančních prostředků na realizaci jednoho projektu je omezena horní hranicí 200.000,- Kč. Podrobné informace budou uveřejněny ve Zpravodaji školského úřadu. Ředitelství školského úřadu přeje všem školám a školským zařízením, které se do OPRZSŠ zapojí, hodně úspěchů při realizaci jejich projektů.
Ing. Jiří Vařecha, ředitel ŠÚPolicejní týdeník
Rakušan do Synotu už asi nepřijede
St. Město - Ve večerních hodinách dne 12. 12. došlo na parkovišti před hotelem Synot ve Starém Městě ke krádeži terénního automobilu zn. Jeep Grand Cherokee. Pětapadesátiletému majiteli z Rakouska tak vznikla škoda ve výši 660.000,-ATS. Prohlídkou parkoviště policisté zjistili, že neznámý pachatel se pokusil vloupat i do dalšího osobního auta zn. BMW majitele z Vídně. Pokusil se vylomit zámek od dveří řidiče, což se mu naštěstí nepodařilo.

Zloděj si chtěl užít Siesty
Kunovice - 120 kusů balení kávy zn. Siesta po 100 g v ceně 3.000,-Kč a finanční hotovost ve výši 13.800,-Kč odcizil neznámý pachatel ve velkoobchodu potravin TRIN. Celková škoda činí 20.900,-Kč.

Krádež za jízdy
Uh. Hradiště - Dne 14. 12. v ranních hodinách odcizil neznámý poberta devětašedesátileté majitelce z Jalubí v Uh. Hradišti na Velehradské třídě u Okresního archívu kabelku, kterou jí vytrhl z ruky, v době, kdy kolem ní projížděl na kole. S kabelkou zmizela peněženka s částkou 1.550,-Kč a další osobní věci.

Šel najisto
Uh. Brod - Najisto musel jít dosud neznámý pachatel v době kolem poledních hodin dne 15. 12., který odcizil z odemčené kanceláře fy GIENGER bez použití násilí ze zásuvky kancelářského stolu uzamčenou příruční pokladničku. Zmíněná firma tak přišla o 38.484,10 Kč.

Zavraždit bratra se nepodařilo
Nivnice - Dne 16. 12. 1998 bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z trestného činu pokusu vraždy třiatřicetiletému podezřelému muži z Nivnice. Trestného činu se dopustil tím, že předešlého dne kolem 18.30 hodin v restauraci Beseda v obci Nivnice nejprve slovně a poté fyzicky napadl svého nevlastního třiadvacetiletého bratra. Hned poté před uvedenou restaurací na něj zaútočil nožem, přičemž mu způsobil bodno-řezná zranění v oblasti hrudníku, ruky a stehen. Zranění poškozeného bylo natolik vážné, že si vyžádalo okamžitý chirurgický zákrok. Věc převzal Krajský úřad vyšetřování. Vyšetřovatel podal na pachatele návrh na vzetí do vazby.

Neměl asi herecký talent
Uh. Hradiště - Ve středu 16. 12. oznámil čtyřiadvacetiletý řidič nákladního automobilu zn. Avia, že neznámý pachatel v noci provedl vloupání do nákladního vozidla Avia zaparkovaného na sídlišti Východ v Uh. Hradišti a z tohoto odcizil autorádio zn. Haitai v hodnotě 3.500,-Kč a dále finanční hotovost 99.837,30-Kč. V průběhu šetření se však řidič po poučení doznal, že celé vloupání zinscenoval, autorádio vytrhnul z panelu v kabině, toto pohodil v blízkosti kotelny a uvedenou částku použil pro svoji potřebu a to tak, že 85.000,-Kč dne 12. 12. použil na splacení dluhu a zbylou část použil pro sázky ve Fortuně v Uh. Hradišti. Věc bude předána vyšetřovateli pro podezření z trestného činu krádeže, poškozování cizích práv a zpronevěry, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

To teda neodhadl
Osvětimany - Situaci zřejmě moc dobře neodhadl pachatel, který se v době od 15. do 16. 12. vloupal v obci Osvětimany do benzinového čerpadla v té době mimo provoz. Odcizil tak registrační pokladnu samozřejmě bez finanční hotovosti. Přesto způsobil poškozením dveří škodu ve výši 21.200,-Kč.

Domácí kutil v Kunovicích
Kunovice - Utahovačku, úhlovou brusku, nabíječku a vrtačku odcizil dosud neznámý domácí kutil ve výrobní hale firmy Warex Kunovice, do níž se vloupal. Poškozené firmě tak způsobil škodu ve výši 16.549,-Kč.

Dámy, pozor na kabelky!
Uh. Hradiště - Předvánoční shon spojený s nákupy dárků využil dne 16. 12. lapka v Uherském Hradišti. V prodejně textilu v Prostřední ulici tak odcizil devětačtyřicetileté majitelce ze Strání peněženku s částkou 7.600,-Kč, kterou měla uloženou v kabelce přes rameno.

Látku nebo peníze!
Uh. Hradiště - Téhož dne, tedy ve středu 16. 12. v poledních hodinách došlo v Uh. Hradišti v prodejně textilu na Mariánském náměstí ke krádeži 4.000,-Kč. Do prodejny totiž vstoupili tři muži, přičemž jeden zabavil prodavačku tím, že projevil zájem o látku, odešel s ní do zadní části místnosti, zatímco zbylí dva odcizili z poklady uvedenou finanční hotovost. Když měli peníze, velmi rychle prodejnu opustili. Samozřejmě bez látky.

82.000,-Kč bylo fuč
Uh. Hradiště - 16. 12. v poledních hodinách se zřejmě v okresním městě velice dobře kradlo. Svědčí tomu i událost, která se stala šestatřicetiletému majiteli vozu zn. Lunlin II. Z jeho vozu, které parkoval na Svatováclavské ulici zmizelo přes oběd 82.000,-Kč, osobní doklady, razítko firmy a kalkulačka.

Padělaná bankovka odhalena
Uh. Hradiště - Pracovnicí Komerční banky v Uh. Hradišti bylo policii oznámeno, že 16. 12. chtěl u poklady rozměnit neznámý muž pětitisícovou bankovku. Bankovka byla zadržena pro podezření z padělání. Na místě hlídka policie zjistila, že se jedná o dvaadvacetiletého muže z Kunovic, který uvedl, že obdržel bankovku ve stejný den v České spořitelně v Uh. Hradišti. Bankovka byla KB zaslána odbornou expertízu. Věc je nadále v šetření.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund