Číslo: 7
17.02.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


O rozpočtu a investicích
Hradčovice jubilejní
Zdražení od roku 1999
Dýchánek u kostela
Ve Strání fašank skončil v úterý
POLICEJNÍ TÝDENÍK

O rozpočtu a investicích
Uh. Hradiště (VaMP) - Předpokládáme, že by rozpočet na rok 1997 měl být na příštím zasedání městského zastupitelstva schválen, řekl na tiskové konferenci 12. února 1997 starosta města Ladislav Šupka. Schválení výsledků hospodaření za rok 1996 musí projít kontrolou auditora, která bude ukončena v průběhu března. Už dnes ale radnice v Uherském Hradišti mluví a kalkuluje s přebytkem, který ve výši zhruba 45,5 milionů Kč podle ní vznikl v průběhu roku 1996. V rozpočtu na rok 1997 s ním počítáme na posílení investiční výstavby, uvedl dosavadní zástupce starosty Jaroslav Petřík. Rada i tak počítá na tento rok s rezervou asi 11 milionů zabudovaných přímo do rozpočtu.
K největším akcím letošního roku počítá město dokončení opravy Reduty, která přijde na více než 20 milionů. Měla by být dokončena kanalizace v Jarošově a výstavba 36 bytových jednotek na jarošovském sídlišti Louky. Další akcí je výstavba kanalizace pro čtvrť Rybárny v celkové hodnotě okolo 9 milionů korun, o které se město podělí s obecním úřadem ve Starém Městě.Hradčovice jubilejní
Hradčovice - Nevelká vesnice rozkládající se na pravém břehu Olšavy. Mnozí se s jejím jménem setkali před pár lety v černé kronice, neboť zde došlo k železničnímu neštěstí. Jedna z mnoha vesnic okresu Uherské Hradiště. V letošním roce však oslaví už 750. výročí od první písemně doložené zmínky svého vzniku. První písemný záznam o Hradčovicích je tedy z roku 1247, kdy byla sepsána darovací listina týkající se polí v Hradčovicích. Oldřich Korutanský daroval tato pole klášteru ve Velehradě na odčinění válečných škod a pro spásu své duše. Kdy však byla oblast dnešních Hradčovic osídlena, není zdaleka tak přesně zjištěno. Víme jen tolik, že první slovanské sídliště bylo o pár set metrů severněji a jeho název zněl Bolegradice (odtud dnešní název katastru Bolehradice). Archeologický průzkum zde však zatím neproběhl. Ve století patnáctém vévodila kraji tvrz na kopci Hájek, což už bylo vlastně na místě nynějšího osídlení. Tvrz však brzy zanikla a jenom povrch terénu dává tušit, kde asi mohla být.
Nepochybně nejstarším zachovaným objektem ve vesnici je kostel. Nedoložené jsou dohady o jeho existenci už za života slovanských věrozvěstů. I tak lze s jistotou tvrdit, že kostel je jedním z nejstarších v našem okrese. Původně románská rotunda byla několikrát přestavěna. Datum svého vzniku metr silné zdi úspěšně tají, avšak odborníci jsou toho názoru, že je shodné se vznikem hradu Cimburku. Dnešního půdorysu nabyl kostel už v roce 1757. Zajímavá je skutečnost, že už z roku 1406 existuje písemná zmínka o podávání podobojí, což bylo vlastně v době předhusitské. Války a turecké nájezdy v 17. - 18. století byly důvodem velice těžkého údobí v dějinách obce. Také kostelík s bohatou historií zůstal na mnoho let pustý, ale nezanikl. Dodnes slouží věřícím k pravidelným bohoslužbám. Pominuly nájezdy, války, epidemie. Věříme, že navždy. V Hradčovicích a přilehlé Lhotce dnes žije bezmála 1000 obyvatel. Tvář obce se pomalu mění tak, aby se v ní žilo spokojeně a nebyl důvod ke stěhování do měst.
Termín oslav 750. výročí obce připadl na 22.6.1997. Malí i velcí občané připravují kulturní program a těší se na hojnou účast nejen místních, ale především těch, které osud zavál do světa. Rovněž je připravena utlá knížka o pohnuté historii obce, která bude všem návštěvníkům k dispozici při oslavách.
Přijměte tedy pozvání do Hradčovic i vy!
Dana PilkováZdražení od roku 1999
Uh. Hradiště (VaMP) - Poslední zdražení jízdného v Městské hromadné dopravě (MHD) nastalo v únoru 96, kdy cena stoupla ze tří na čtyři koruny. Podle informací, které novinářům poskytl starosta Uh. Hradiště Ladislav Šupka, hodlá po dohodě s městem ČSAD přikročit k další úpravě cen za jednotné jízdné, pokud se nestane něco nepředvídatelného, až po roce 1999. Už dnes jsou čtyři koruny jednou z nejnižších cen jízdného, obhajoval Šupka prognózu dopravce. Konkrétní suma však vyřčena nebyla. V této souvislosti byly uvedeny náklady dopravce na jeden ujetý kilometr, který prý činí 21 Kč. Na tuto sumu Hradiště, Kunovice a Staré Město přispívají podle počtu obyvatel, v Hradišti suma činí čtyři koruny.
V loňském roce využilo MHD 3,39 milionů cestujících, z toho 630 tisíc bylo lidí, kteří ze zákona jezdí bezplatně (děti do 6 let, lidé nad 70 let + ZTP).
Pozoruhodností lze jistě označit skutečnost, že vozový park ČSAD tvoří i dvanáct autobusů s pohonem na zemní plyn, určených právě především k MHD. I proto se snížil požadavek ČSAD městu na příspěvek na dopravu. Ceny zemního plynu se totiž tak nezvedly, jak tomu bylo za poslední dobu u nafty.
Podle informací, které zveřejnil Šupka, je možné, že v MHD nastanou změny. Od pondělí (10. 2. - pozn. red.) mám na stole nabídku jisté firmy na provozování MHD, prozradil starosta.Dýchánek u kostela
Dolní Němčí (PeŠ) - Asi málokterý z občasných návštěvníků farního kostela nezpozoroval, jakých změn doznalo okolí svatostánku. Jedná se o stavební projekt uskutečňovaný od poloviny minulého roku na parcele sousedící přímo s farní zahradou. Objekt, jenž svým umístěním nahradil nenápadný poválečný domek, budí pozornost jak svou architektonickou stylizací, tak svým účelem. Inu večerních podniků v Dolním Němčí asi není mnoho. A podvečerní dýchánek na letní zahrádce za doprovodu táhlých melodií varhaních skladeb znějících z nedalekého zákoutí kostela se hostům nedostane všude.
V provedení stavby nejvíce upoutává její členitost a krajně nevhodné uzpůsobení podkrovních okenních oblouků, kontrastujících s rázem sedlových střech okolních stavení.
Obecnímu zastupitelstvu zřejmě žádné protesty ze strany občanů vzneseny nebyly, proto schválení konečné úpravy spadlo čistě do kompetence hlavního okresního architekta.
Je zřejmě chybou domnívat se, že by měl být přirozeně uchováván dobový ráz v okolí takových staveb, jakými bezesporu kostely jsou. A ať už jsou hlediska jakákoli, novostavba v Dolním Němčí je ve fázi dokončovacích prací a výsledek bude brzy znám. Nakonec můžeme být rádi, že nám ve stínu kostela nevyrostl třeba paneláček.Ve Strání fašank skončil v úterý
Strání (ivon) - V řadě obcí na Slovácku probíhaly minulý týden bujaré masopustní slavnosti. Dávno jsou pryč doby, kdy mládež mohla využít uvolněné atmosféry k žertování, jež by za jiných okolností nebylo únosné - k tomu dnes stačí zábavy, které se konají každý víkend. I krojované obchůzky, které měly své pevné místo v úterý před Popeleční středou, bývají často spojovány s průvody masek a dalšími zvyky a konají se v sobotu či neděli, aby si i městský divák přišel na své.
Jistou výjimku tvoří Strání, kde dodržují úterní čas obchůzky. Nejinak tomu bylo i letos, kdy tu probíhal už 10. ročník festivalu masopustních tradic. To odpoledne před Popeleční středou jsme ve Strání napočítali čtyři krojované skupiny, které se vydaly na obchůzku po straňanských domácnostech. Mladí muži si tak znovu prožili masopust bez divácké kulisy či festivalové poroty, jen proto, že fašanková tradice je tady stále živá.
Strání patří k obcím, kde se provádí mečový tanec v krojovém rázu, ale bez maškarních jevů. Skupina vždy prochází ulicemi, před vstupem do domu zazpívá starodávnou obřadní píseň Otvíraj šenkérko vrata, vedeme zbojníčka brata, uvnitř, ve stísněném prostoru, pokud zbudou síly, zatančí podšable. Tanečníci jsou v každém domě obřadně pohoštěni koblihami a slivovicí, vedoucí skupiny dostane na rožeň další kus slaniny nebo masa a celá skupina opouští dům s obřadní písní Spánembohem temu domu, gde sme měli dobrú vólu, spánembohem téj materi, kerá chová hodné céry! Úplný závěr fašanku se odehrál večer při tradičním pochovávání basy.POLICEJNÍ TÝDENÍK
ZLODĚJ VAH
V noci na 6. února se v nočních hodinách vloupal neznámý pachatel do prodejny masa a uzenin v Kunovicích. Po rozlomení zámku u vchodu vnikl do prodejny, ze které si odnesl 2 ks elektronických digitálních vah v hodnotě 26.000 Kč.
ZLODĚJ OVCÍ
Mezi 14. lednem a 6. únorem zmizely z chovného stáda v ovčíně na Starých Hutích dvě chovné ovce Charolles, čistokrevné, dovezené z Francie, čímž majiteli firmy AGRO Praha vznikla škoda ve výši 30.000 Kč.
ZLODĚJ AUTA
V noci na 6. února odcizil v Kunovicích neznámý pachatel před hotelem Club bílý osobní automobil Škoda Felicia Pick Up. Ve vozidle byly též doklady firmy JFB, s.r.o. Kunovice. Vozidlo mělo nabouraný pravý přední blatník, který byl zakytován. Výše uvedené firmě vznikla takto škoda ve hodnotě 317.000 korun.
ZLODĚJ VĚCÍ
V době od 6. do 7. února se vloupal neznámý pachatel do obchodu s potravinami v Jarošově, odkud odcizil z kotelny věci v hodnotě 11.000 Kč. Do skladu prodejny se naštěstí nedostal, pouze poškodil zámek.
ZLODĚJ PENĚZ
Kriminální policie v Uh. Hradišti objasnila krádež vloupáním do hotelu Lázně v Ostrožské Nové Vsi (psali jsme o ní v minulém čísle) ze dne 30.1. 1997. Pachatelem byl zjištěn dvaadvacetiletý Tomáš B. z Vnorov, který stačil uloupených 160.000 Kč užít pro svou potřebu a nakradený alkohol a cigarety (za 13.000 korun) rozprodat.
ZLODĚJ RIFLÍ
Nad ránem 9. února rozbil neznámý pachatel výlohu prodejny Farmář v Uh.Brodě, odkud odcizil troje rifle, dva opasky a riflovou vestu. Svým jednáním způsobil škodu za necelých 10.000 korun. Jako pachatel byl zjištěn sedmnáctiletý chovanec výchovného ústavu mládeže ve Střílkách, který měl na svědomí i vloupání do prodejny smíšeného zboží na Stupavě. Tam způsobil škodu za 3.500 korun. Obě vloupání provedl mladík tak, že nalezenou cihlou rozbil skleněnou výplň výlohy a dveří.
ZLODĚJ CIGARET
Mezi 9. a 10.2. se neznámý pachatel vloupal do prodejny potravin v Tupesích. Z prodejny odcizil cigarety různých značek, 10 zapalovačů, dvě láhve Meruňky. Kriminální policie zjistila, že výše uvedenou krádež se způsobenou škodou téměř deset tisíc korun má na svědomí šestnáctiletý mladík z Tupes, u kterého byly zajištěny odcizené cigarety.
ZLODĚJ TELEFONŮ
10. února před polednem odcizil neznámý pachatel z uzamčené skleněné vitrínky bez použití násilí v prodejně A-Elektro Štěrba Kunovice dva mobilní telefony Panasonic a Nokia v hodnotě 38.000 korun.
ZLODĚJ VE ŠKOLE
12. února v průběhu vyučování odcizil neznámý pachatel z kabinetu biologie gymnázia v Uherském Hradišti (bez použití násilí) peněženku s částkou 8.500,- Kč ku škodě H.B. (ročník 1963) a jejímu kolegovi peněženku s částkou 2.680,- Kč.

Ještě jeden zloděj ...
V pátek 14. 2. v 945 hod bylo invalidnímu důchodci odcizeno kolo, na které je tento starý pán odkázán. K bleskové a velmi nemorální akci došlo před požární zbrojnicí v Uh. Hradišti. Odcizené kolo poznáte podle červeného pláště na předním kole. Kdo pomůže vypátrat zloděje či ukradený bicykl, bude odměněn.

Tečka městské policie
Uh. Hradiště (peny) - Tomu, že má Městská policie v Uherském Hradišti každý víkend plné ruce práce s mládeží, která si přijela do našeho města povyrazit, si strážníci MP dávno přivykli. Méně časté bývá setkání s důchodci, kteří neovládnou své city k alkoholu a napijí se více, než je zdrávo, například tak, jak tomu bylo v pátek 7. 2. 1997. Při pěší pochůzce ve 22.30 nalezla hlídka MP důchodce, jenž pod vlivem alkoholu ulehl ke spánku přímo před vchodem do prodejny potravin Hradišťanka. Po probuzení nebyl schopen sdělit své jméno, ani adresu bydliště, ani doklady neměl žádné. Jediné, co si pamatoval, bylo, že jde z Barzika. To se zdálo hlídce MP vzhledem k věku staříka dost nepravděpodobné, a tak si na pomoc přivolala hlídku PČR. To bylo pro tohoto občana štěstím, neboť jeden z policistů jej od vidění znal z místa svého bydliště, a proto ho naložili do vozu a odvezli k domovu.
Je ale s podivem, že si stále někteří lidé neuvědomují, jak je potřebné mít u sebe jakýkoliv doklad totožnosti. Vlastní vinou se tak mohou ocitnout na OO PČR nebo i na záchytné stanici, a to pak skutečně platí, že každá sranda něco stojí.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund