Číslo: 9
03.03.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z Hliníku rezidenční čtvrť
Město koupilo stadion za 3 miliony
Palivo budoucnosti - biomasa
Kusovky koupíte téměř všude
Školní scéna žije
Fauna šesti okresů ve Slováckém muzeu
POLICEJNÍ TÝDENÍK
Tečka městské policie
Městská policie zabodovala

Z Hliníku rezidenční čtvrť
Uh. Hradiště (paf) - Uspokojit všechny zájemce o bydlení v rodinných domcích se stává čím dál tím větším problémem. A tak město posledním rozhodnutím schválilo návrh na 27 změnu Prostorového plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. V Uh. Hradišti - Mařaticích se změna týká uvolnění zóny občanské vybavenosti na Hliníku pro zónu příměstké zástavby. Jak uvedl městský architekt ing. Aleš Holý: #Na tuto změnu územního plánu čekalo ve spodní části Hliníku šest stavebníků, kteří by měli začít stavět ještě letos. Zástavba rodinnými domky bude pokračovat i směrem ke hřbitovu a vyplní celý prostor mezi Vinohrady a Hliníkem. Měla by tam vzniknout jakási lepší rezidenční čtvrť, která pojme dalších 80 až 100 domků. V současnosti hustě zastavěná část Hliníku představuje asi 260 domků a hovoří se o ní jako o #lepším sídlišti. Podle slov Holého by nová zástavba měla být vzdušnější, stavět by se zde měly solitérní domy, maximálně dvojdomy, stavební parcely se předpokládají čtyřikrát větší.
#Problémy budou s horní částí Hliníku, který zabírá zemědělská půda a kde se naráží na vlastnickou skladbu pozemku. Vzhledem k tomu, že tato půda je rozdělena po úzkých pásech mezi desítky majitelů, bude při výkupech a přeparcelování potřeba heroického úsilí realitních kanceláří a stavebních firem, uvedl Holý. Problematické bude rovněž dopravní řešení a připojení kanalizace.
Územní plán ještě z dob dávno minulých počítal s tím, že dvě třetiny Hliníku budou jako zóna rekreace upraveny na jakýsi #park kultury a oddechu. Chybět neměl ani amfiteátr pro folklórní akce. #Vzhledem k blízkosti Vinohradů to nebyl nejhorší nápad, ale v dnešní době je už nereálný, vyslovil vlastní názor Holý.
Zájemců o rodinné domky na Hliníku je dost a zdá se, že začíná fáze, kdy se ze zemědělců stávají potencionální stavebníci. Ani Hliník ale nemůže uspokojit všechny, kteří chtějí nadstandartní bydlení. Za jednu z posledních rezerv na příměstskou zástavbu se považuje část Jarošova. Kde se bude pak stavět, je otázkou.Město koupilo stadion za 3 miliony
Uh. Hradiště (paf) - Městské zastupitelstvo na svém 14. zasedání minulý týden v úterý schválilo nabytí nemovitého majetku FC Slovácká Slavia s. r. o. Majetkem města se tak staly stavby v areálu fotbalového stadionu Slovácké Slávie a navíc i fotbalové hřiště v Sadech. #Restaurace Krček ani hlavní tribuna do tohoto majetku nepatří. Restaurace je ve vlastnictví jiné osoby a na objekt tribuny bylo zřízeno předchozím vlastníkem zástavní právo k úvěru. Břemeno je to tak velké, že se v hlavní nabídce FC Slovácké Slavie tribuna ani neobjevila, uvedl tajemník MěÚ ing. František Rochovanský a pokračoval, #město majetek získalo za 3 mil. korun a zavázalo se přispívat po dobu tří let na úhradu dodávek elektřiny, plynu a vody až do výše dvou milionů korun. V roce 1997 se jedná o částku půl milionu. DD> Na jednom z posledních zasedání zastupitelstva se jednalo také o bezplatném převodu sportovní haly, která je majetkem TJ Slovácká Slavie, ale jednání bylo neúspěšné. Starosta ing. Šupka tento bod jednání označil za #další díl seriálu.Palivo budoucnosti - biomasa
Uh. Hradiště (šep) - Plynofikace obcí v našem regionu zdárně pokračuje a zdá se, že brzy bude problém emisí vzniklých spalováním fosilních paliv v domácnostech patřit minulosti.
Obyvatelé vesnic s dokončenou plynofikací určitě zajásali nad tím, že pobyt na ulici, zejména ve vesnicích ležících v kotlině, přestal být dýchacím cestám nebezpečný.
Na plynofikaci v rámci okresu čeká zhruba 10 obcí. V našem regionu jsou však také zastoupeny obce nacházející se v oblastech pro výstavbu plynovodu hůře přístupných nebo takové, kde by zavedení plynofikace bylo finančně nevýhodné.
Pro takto postižené vesnice či osady se nabízí vhodná alternativa ve formě výstavby centrálního zařízení na výrobu tepla spalováním biomasy nebo využití kotlů na spalování biobriket. Přínosem těchto zařízení je nejenom jejich ekologická čistota, ale také úspora finančních prostředků vynaložených na odvoz popela a cenově nižší nároky na výrobu biobriket. Cena biobriket se pohybuje kolem 200 Kč za 100 kg, co do výhřevnosti je však jejich spalování mnohem účinější než např. hnědé uhlí.Kusovky koupíte téměř všude
Uh. Hradiště (paf) - V uplynulém týdnu jsme poštovní novinové stánky v Uh. Hradišti podrobili prověrce, zda neporušují zákon tím, že by prodávaly kusové cigarety. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu č.106 z roku 1995 totiž jasně stanovuje: #Prodej cigaret z otevřeného jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu nebo bez tohoto balení je zakázán. V jeden den jsme se v deseti náhodně vybraných stáncích pokusili žádat kusovou cigaretu, z toho šestkrát nám bylo vyhověno zákon - nezákon. Neúspěšní jsme byli hlavně v tzv. #kamenných stáncích v centru města. Podle citovaného zákona je dozorem jeho dodržování pověřena Česká obchodní inspekce.
Jak účinné jsou jejich kontroly, jsme se zeptali ing. Krula z ČOI ve Zlíně: #Nemohu říci, že stoprocentně dodržujeme kontrolu. Zajišťujeme totiž celý vnitřní obchod a není tedy v naší moci odhalit všechny případy porušení zákona. Pokud ale dostaneme konkrétní podnět, samozřejmě jej okamžitě prošetříme a jsou uplatňovány sankce podle zákona, které nejsou zrovna malé. Při prvním porušení zákona prodejce dostane pokutu ve výši deset tisíc korun, při opakovaném nedodržování zákona až padesát tisíc korun.
Na dotaz, kdy naposledy kontroloři zavítali do našeho města, nám pracovníci ČOI nebyli schopni odpovědět. Jejich poslední výjezd ale údajně nezaznamenal v Hradišti žádný případ porušení zákazu prodeje kusových cigaret. Na zlínsku byl odhalen pouze jediný prodejce, a to v restauraci, kde je šance koupit #kusovku největší. Vzhledem k naší zkušenosti nelze tedy činnost dozorového orgánu hodnotit jako důslednou. Prodavačka z novinového stánku na okrajovém sídlišti, poté, co prodala #kusovku, nás takto ujistila o své nepostižitelnosti: #Je to možné, že jsem porušila zákon, ale kdo by sem chodil na kontrolu. Navíc já prodávám kusovky jenom stálým zákazníkům a pak študákům. Dospělý by mně byl podezřelý.Školní scéna žije
Uh. Hradiště (jm) - Divadelní sál otevřený v tomto roce na gymnáziu v Uh. Hradišti rozhodně nezahálí. Probíhá zde běžná výuka, existuje dramatický kroužek, pořádají se autorská čtení a studentská představení, nedávno bylo uvedeno jedno velmi zajímavé. Šlo o vlastní dramatizaci vlastní povídky #P versus B nadějného tvůrce Michala Hampaly. Ten ve volném čase s několika kamarády nastudoval v pravdě postmoderní inscenaci, kterou sám charakterizoval slovy: #Představení odráží prožitky mladého člověka, který se snaží postavit na vlastní nohy, ovšem veškerá jeho jednání jsou čím dál více absurdní, až nakonec tento jedinec, zpočátku snažící se jednat svobodně, vklouzne do předem něčím, zde osudem či společností, dané linie a nechává se unášet. Bojoval proto, aby svůj boj vzdal.
Hra se setkala při premiéře s obrovským a při repríze s nemalým úspěchem. Pro veřejnost bude k vidění na večerním představení akademie uherskohradišťského gymnázia.Fauna šesti okresů ve Slováckém muzeu

Úvodním slovem výstavu zahájil ředitel Slováckého muzea PhDr. Frolec (vpravo), jejím duchovním otcem je Pave Bezděčka z referátu životního prostředí OkÚ v Uh.Hradišti (vlevo).
Uh. Hradiště - Ve Slováckém muzeu byla ve čtvrtek 27. února slavnostně zahájena výstava #Fauna jihovýchodní Moravy. V úvodním proslovu ředitel SM PhDr. Frolec zdůraznil vzdělávací cíl výstavy, která je určena každému, kdo má zájem poznat rozmanitost fauny našeho regionu. Zároveň poděkoval za finanční a odbornou spolupráci poskytnutou referátem životního prostředí OkÚ v Uh. Hradišti. Pavla Bezděčky, pod jehož vedenim výstava vznikla, jsme se v této souvislosti zeptali na několik otázek.

Před dvěma lety jste byl autorem velice zajímavé výstavy #Příroda Uherskohradišťska. S jakou výstavou přicházíte dnes?
Nová výstava má název #Fauna jihovýchodní Moravy a opravdu se týká jen nejrůznějších zvířátek. Narozdíl od předchozí výstavy jsem však rozšířil záběr na území šesti okresů.

Co čeká návštěvníky výstavy za překvapení?
Překvapení? Snad jen překvapení nad tím, jaké množství exponátů se podařilo do expozice zařadit při zachování maximální odborné i výtvarné úrovně. Dát příležitost dětem a dalším zájemcům, aby si ověřili své školní přírodopisné znalosti a doplnili si je. Několik stovek exponátů, tedy preparátů živočichů, je uspořádáno do logických skupin podle zoologického systému. To dává přehled o pestrosti a variabilitě každé zařazené skupiny živočichů. Navíc to poskytuje možnost srovnání příbuzných a podobných druhů.

Můžete to nějak rozvést?
Tak třeba v jedné vitrině uvidíte všechny naše krkavcovité ptáky. Můžete porovnat rozdíly mezi krkavcem, havranem, vránou, kavkou, sojkou a ořešníkem. V jiné vitrině uvidíte většinu našich dravců.

A najdeme tam všechny druhy naší fauny?
Samozřejmě ne. To by představovalo tisíce položek. Rozhodně však uvidíte zástupce všech základních skupin živočichů našeho regionu s výjimkou živočichů preparačně náročných a mikroskopických.

Jsou na výstavě i nějaké fotografie?
Součástí výstavy je celá spousta fotografií a kreseb. Uvidíte nové barevné fotografie vzácných živočichů a detailů z jejich života. Uvidíte zde také velké barevné fotografie biotopů a krajinných celků. Některé z těchto obrovských fotek jste mohli vidět při minulé výstavě. Snímky Ladi Chvalkovského jsou však krásné jako obrazy, a proto jsem neváhal je opět vystavit.

Přemýšlíte o třetí výstavě?
Jak jinak? Dokonce i o čtvrté! Ale to bude až za dlouho. Naštěstí, protože příprava takové výstavy je vždy nesmírně náročná. Bez vynikajícího profesionálního výkonu a především obětavé práce výtvarnice Emy Pelikánové a bez pomoci Jiřky Gaťákové by to vůbec nešlo. Moc jim za to děkuju.

Za rozhovor poděkoval Petr Šťastný.POLICEJNÍ TÝDENÍK
OKÉNKEM DO ŠKOLKY
V noci na 20. února se vloupal do mateřské školy v Uh. Hradišti dosud neznámý pachatel. Do objektu vnikl po rozbití zadního okna, z pokladničky odcizil 500 korun, odnesl si i mražené potraviny. Také poškodil počítač a celkem patery dveře. Celková jím způsobená škoda je 7.500 korun.
KABEL OD BAGRU
Policisté z Uh. Brodu objasnili krádež elektrického kabelu od korečkového bagru v Havřické cihelně v Uh. Brodě. V pachatelích byli zjištěni dva muži z Uh. Brodu, kteří odcizený kabel spálili a měděný drát v délce 37 metrů odnesli do sběru. Způsobená škoda činí přes 12.000 korun.
V NEDAKONICÍCH VRTAL
20. února kolem půlnoci se vloupal neznámý pachatel do telefonního automatu v Nedakonicích. K částce 819 korun se dostal po odvrtání vložky zámku.
ÚMYSLNĚ ZAPÁLIL
21. února neznámý pachatel zapálil zahradní chatku v katastru obce Kunovice. Požár byl lokalizován hasičským sborem z Uh. Hradiště, způsobená škoda činí 100.000 korun.
PLAŠIL A SEDÍ
20. února se dopustil devatenáctiletý voják základní služby z Uh. Hradiště trestného činu šíření poplašné zprávy tím, že na linku 158 oznámil na sobotu výbuch bomby v hradišťských kasárnách. Na pachatele byla uvalena vazba.
KAM BUDE VOLAT?
V noci na 22. února se neznámý pachatel vloupal do firmy PEQ ve Starém Městě, odkud odcizil 10 kusů mobilních telefonů a 3 bezdrátové telefony včetně dalšího příslušenství v celkové hodnotě 200.000 korun.
CHOVANEC ZADRŽEN
Městská policie v Uh. Brodě zadržela 21. února v nočních hodinách pachatele vloupání do osobního vozidla. Byl jím třináctiletý chovanec Dětského výchovného ústavu z Jihlavy, který se snažil z auta odcizit autorádio. Vzhledem k věku pachatele bude věc odložena.
ODCIZENÝ PROMÉTHEUS
V noci na 26. února se neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje staroměstského domu. Po rozlomení vložky zámku ze sklepa odcizil horské kolo Prométheus v ceně 8.000 korun.
I VÍNO SE KRADE
Policistům z Buchlovic se podařilo zjistit pachatele krádeže 11 lahví značkového vína z Galerie vín na zámku v Buchlovicích. 24letý hradišťák použil ke vstupu do galerie shodného klíče.
KDE JE TO POLO?
Konec února stál jednu brněnskou půjčovnu aut modré auto VW Polo. Tento vůz byl totiž odcizen v noci na 25. února před hotelem Morava v Uh. Hradišti. Způsobená škoda činí 280.000 korun.Tečka městské policie
Uh. Hradiště (peny) - V minulém a předminulém týdnu navštívila naši městskou policii v Uherském Hradišti televize. Prima. Redaktoři projevili přání zúčastnit se s kamerou běžné kontroly hracích automatů a stát se tak přímými svědky dopadení mladistvého gamblera hlídkou MP a zdokumentovat postup řešení tohoto přestupku televizním divákům. Marně je policisté přesvědčovali o tom, že dopadení hráče mladšího 18 let, který má tudíž hru na výherním hracím automatu zakázánu, bude velmi těžké, neboť tento problém má naše MP již pod kontrolou a že zajímavých námětů z jiných oblastí má více než dost. Ale přemluvit se nenechali, tak se hlídka s kamerou v zádech vydala do terénu.
Výsledkem více než hodinového putování po barech a restauracích byly filmové záběry opuštěných automatů. Zato volnou židli by hledali marně, protože návštěvnost většiny podniků byla překvapující. Přestože se blížilo poledne, atmosféra mnohde připomínala dobu hodně pokročilou. Televizní štáb tedy poděkoval strážníkům za spolupráci a bez vytouženého úlovku vyrazil k dalšímu městu.Městská policie zabodovala
Uh. Hradiště (paf) - V pátek 28. února strážníci Městské policie ukázkovým způsobem zadrželi dva roky celostátně hledaného Františka G. (52) z Boršic. Podle slov tiskového mluvčího PČR Krejčíře byl muž zadržen na příkaz městského soudu v Brně, který jej stíhá pro trestný čin útoku na veřejného činitele. Muž byl zadržen přímo na Masarykově náměstí okolo desáté hodiny dopolední. Protože v době zadržení se na náměstí nacházelo mnoho lidí, vznikly obavy o bezpečné zajištění. Nakonec se ale vše obešlo bez komplikací a kolemjdoucí ani netušili, že byli svědky profesionálního zásahu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund