Číslo: 1
06.01.1997
Článků: 34

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Novinky v jízdním řádu ČD
(Všichni) dosáhli vrcholu
No to se fakt povedlo!
Vánoce mentálně postižených
Daně a my

Novinky v jízdním řádu ČD
Od 1. listopadu 1996 se již neprodává velice vyhledávaná sleva Kilometrická banka. Prozatím byla zrušena vzhledem ke značnému zneužívání ze strany cestujících. Předpokládá se, že její prodej bude obnoven, pokud výrobní cena Kilometrické banky s ochrannými znaky nebude příliš vysoká.
Osobám starším 70 let se při použití 2. třídy osobních a spěšných vlaků přiznává i nadále bezplatná přeprava. Slevy pro důchodce existují i v jiných zemích, avšak České dráhy umožňují cestování zcela zdarma jako jediné v Evropě.
Speciální nabídku Českých drah tvoří Platební karty ČD, které umožňují pro všechny cestující bez rozdílu nákup jízdenek z prodejních automatů se slevou 10 procent. Prodejní automaty jsou umístěny ve všech větších železničních stanicích. O sobotách 11. ledna a 29. března 1997 nepojede burzovní rychlík Břeclav - Staré Město (odj. 4.55 hodin) - Český Těšín a zpáteční spoj Český Těšín - Staré Město (příj. 15.36 hodin) - Břeclav. Vlak využívají především lidé, kteří cestují za výhodnými nákupy do polského Těšína.
Od 27. ledna 1997 začne jezdit nový vlak osobní dopravy zařazený v nejluxusnější kategorii SuperCity. Expres s názvem Manažer pojede v pracovní dny z Ostravy do Prahy a poveze jen vozy 1. třídy a restaurační vůz.
Projekční a přípravné práce pro výstavby II. koridoru Bohumín - Přerov - Břeclav pokračují. Předpokládaný začátek vlastní stavby lze očekávat v roce 1998.
V železniční stanici Staré Město je v provozu informační a rezervační systém ARES 2 pro cestující včetně napojení na evropskou mezinárodní rezervační síť.
Od počátku platnosti jízdního řádu 1997/1998 započne přeprava osobních aut cestujících na vybraných rychlících mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Od 1. dubna 1997 se přepokládá zdražení jízdného na železnici zhruba o 40 procent.
Milan Kubíček(Všichni) dosáhli vrcholu

Jenom jednou za rok se opakuje příležitost opéci buřta na půlmetru sněhu. - (foto Šenk)
Chřiby (Dítě) - Probíhající zima nešetří nejen nízkými teplotami, ale naštěstí i dostatečnou srážkovou činností. Česky řečeno, máme opravdovou zimu se vším, co k tomu patří.
Takže tradiční Předsilvestrovský výstup na nejvyšší horu Chřibů, Brdo, se odehrál v téměř pohádkových kulisách. Kdo chtěl dosáhnout absolutního vrcholu, a to chtěl samozřejmě každý, nebyl ušetřen ani brodění se po pás sahající sněhovou záplavou.
Bílá peřina milosrdně přikryla leckteré vady na kráse, které chřibským lesům stačil za uplynulá desetiletí člověk uštědřit, a proto se dvě stovky turistů mohly kochat panensky vyhlížející krajinou.
Setkání lidí, kteří pravidelně nebo aspoň jednou do roka dávají přednost toulkám přírodou před vymoženostmi civilizace, pořádá Klub českých turistů v Uherském Hradišti a Tupesích.
Na samotném vrcholu dne, mezi stromy ukrytém Brdu, účastníci Předsilvestrovského výstupu obdrželi nebo si mohli zakoupit předměty upomínající na tento den. A protože výrobci jsou z Tupes, odnášeli si turisté domů ceněnou tupeskou keramiku.
O ohně se nesedělo, ale buřty byly opečeny. Vzhledem k nízkým teplotám se zásoby ohnivé vody rychle tenčily a nakonec se všichni těšili do hostince na Salaši, pravidelné místo závěrečného posezení. Tentokrát bohužel chyběla muzika a tak podlaha hostince zůstala ušetřena pohorkových tanečních kreací.
Co dodat na závěr? Snad jen tolik, že všem se nakonec podařilo nastoupit do autobusu i z něj vystoupit a že se snad všichni sejdou znovu 30. prosince 1997 na ještě tradičnějším Předsilvestrovském výstupu na Brdo...No to se fakt povedlo!
Velmi zlý smysl pro humor projevil v tomto případě neznámý pachatel který sošku Panny Marie nahradil prázdnou láhví od slivovice. To vše se událo uprostřed chřibských lesů.Vánoce mentálně postižených
Modrá (RH) - Vánoce v Ústavu sociální péče pro děti a mládež na Velehradě jsou snad krásnější pro jeho chovance, než kdyby byli u svých rodičů. Přesto se však mnoho z nich těšilo, že si jejich rodiče nebo příbuzní pro ně přijedou a odvezou si je na vánoční svátky domů. Nedočkali se. Proto pozval kolektiv Hotelu u Velehradu vedený provozním vedoucím Pavlem Horáčkem ty chovance, kteří trávili Vánoce v ústavu, do své restaurace, kde pro ně bylo připraveno bohaté pohoštění. Radost v očích mentálně postižené mládeže byla nejlepší odměnou kolektivu hotelu, který pro ně tohle povánoční posezení v útulném prostředí restaurace 27. prosince připravil. Z návštěvy u svých hostitelů se vraceli chovanci v mrazivém podvečeru toho dne s pocitem sounáležitosti, s pocitem, že se na ně nezapomíná.Daně a my
V minulém příspěvku jsem se věnovala účtování zásob výhradně u podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví v souladu s Pokyny účtování pro podnikatele v soustavě podvojného účetnictví. Nezabývala jsem se však problematikou, v jakých cenách je podnikatel povinen účtovat. Tuto problematiku řeší zákon o účetnictví 563/91 Sb. ő24, ő25. Pokud zůstanu u zásob dle ő25 odst. 1), písm. d), jsou povinny účetní jednotky oceňovat nakoupené zásoby pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činnosti potom vlastními náklady.
Přitom pořizovací cena se skládá z ceny pořízení (nákupní) a z nákladů souvisejících s pořízením (clo, přepravné, provize, spotřební daň atp.). Tento princip je nazýván jako princip oceňování v historických cenách. V praxi však přináší účetním jednotkám nemalý problém, jak tyto vedlejší náklady promítnout do ceny zásob a přitom dodržet všechny předepsané účetní zásady.
V podstatě je to možné provést dvojím způsobem. Výše zmíněná složka ceny se může rozpočítat vždy v alikvótní části k pořizovaným zásobám a vstupuje přímo do skladové evidence. Z praxe můžu říci, že tento způsob je velmi pracný a náročný a navíc je velmi složité v oběhu účetních dokladů přiřadit náklady související s pořízením zásob vždy ke konkrétní dodávce těchto zásob.
Proto bych dala jednoznačně přednost způsobu, kdy jsou vedlejší náklady soustřeďovány na příslušný analytický účet zásob. Z tohoto účtu jsou potom rozpouštěny způsobem, který si účetní jednotka stanoví sama a je nucena ho dále dodržovat. Ať se již používají jakékoli vzorce, vždy se v podstatě jedná k vyskladněným zásobám.
Účetní jednotky, který tento způsob nedodržují a účtují vedlejší pořizovací náklady přímo do spotřeby, se tím dopouštějí velké nesprávnosti, neboť jimi naskladněné zásoby nejsou oceněny v cenách pořizovacích, ale v cenách pořízení. Nejenom, že porušují zákon o účetnictví, stanovené Postupy účtování, ale také zkreslují hodnotu vykázaného majetku a svou daňovou povinnost. Porušením tohoto oceňovacího principu neoprávněně snižují svou daňovou povinnost vůči státu a důsledky takového jednání jsou zřejmé.
Ing. Zuzana Žáková, auditor a daňový poradcewww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund