Číslo: 1
05.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nezapomínejte na krmítka
Vánoční besídka s anděly
AKCE x REAKCE
Chtece studovat stavební průmyslovku
Pěvecký sbor v Huštěnovicích
Staroměstský a hradišťský ples
Súsede, ulij mně
Skauti přivezli betlémské světlo
Z redakční pošty
POČASÍ
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Nezapomínejte na krmítka
Uh. Hradiště - Ani v letošní zimě bychom neměli zapomenout na přikrmování ptáků. Krmítka by měla být prostřena především ve dnech, kdy uhodí silné mrazy a napadne sníh. Naši ptáci v této době opravdu strádají. Přes sníh a led se nemohou dostat k potravě - semenům, plodům a k hmyzím škůdcům zimujícím v nejrůznějších štěrbinách. V této době žijí naši opeřenci především z vlastních tukových zásob, a proto hledají přilepšení na krmítku. Ptákům můžete pomoci v čase nejkrutejší zimy i vy, stačí jim běžná slunečnice. U krmítka pak můžete zavěsit kus loje nebo syrového sádla a potom už jen čekat na první hosty. Zpravidla jimi budou všudypřítomné sýkorky - koňadra a modřinka. Později se objeví zvonci, kosi, pěnkavy, jikavci, hýl, dlask, brhlík, strakapoud a případně další. Jejich počet a druhy odpovídají vždy místním podmínkám a typu krmítka.
Někteří ptáci, jako například pěnkava a chocholouš, na klasické krmítko nikdy nepřiletí, ale budou hledat potravu pouze pod ním na zemi. Nezapomeňte jim proto utrousit trochu i na zem. Chocholouši mají však nejraději proso a loupaný oves. Nikdy však nedávejte na krmítka žádné zbytky z kuchyně, ptáci by mohli uhynout.
Jiří ŠafránekVánoční besídka s anděly
Uh. Brod - V neděli 14. prosince se v krásném prostředí sálu dominikánského kláštera uskutečnila vánoční besídka, kterou pro malé děti uspořádala Jednota Orelská. Už krásná výzdoba sálu, které dominoval téměř třímetrový stromeček, bohatě ozdobený sladkostmi, nafukovacími balonky, ovocem, hračkami, fixy, obrázky a knížkami, navozovala tu pravou vánoční atmosféru. Po přivítání dětí, kterých se sešlo více než osmdesát, začaly soutěže. Každý malý návštěvník si mohl vybrat tu, která se mu nejvíce líbila. Úplně nejmenší děti stavěly věže z kostek nebo skládaly zvířátka, větším se líbilo házení kroužků na slony a lovení rybiček na udici. Největší děti zaujal především Videostop s pohádkami a dětskými filmy. Za žetony získané v soutěžích si pak mohli úspěšní výherci vybrat v Tuxesu hračku podle svého přání.
Největší překvapení přišlo až po soutěžích. Z nebe se snesli dva andělíčkové a překvapeným a rozzářeným dětem rozdali za básničku nebo písničku z plného koše cukroví a ovoce. Prý to bylo to, co zůstalo na nebi svatému Mikuláši po jeho nedávné návštěvě na zemi. Besídka byla ukončena diskotékou, na které se děti vyřádily a společně si slibovaly, že za rok se tu opět rády sejdou. Dárky a ceny darovali: KDU - ČSL, potraviny Jirda, Konzum Pokorný, Gloria, Dipito, Šestákova pekárna, Filex, HPS Řiháková, Prachman aj. Sponzory byli i někteří členové Orla a vlastně všechny maminky, které přinesly ochutnat vánoční cukroví.
Elen SladkáAKCE x REAKCE
Josef Tošovský - tichý nepřítel nezávislosti
Tošovského si hrozně vážím jako jemného, vzdělaného, kultivovaného a zdrženlivého člověka, který už na první pohled splňuje vlastnosti, jaké by hlavní bankéř státu měl mít. Tošovský, přestože v prvních měsících po revoluci jako by žil ve stínu Klause, se o stabilitu měny zasloužil. Já jsem si ho všiml a už tehdy jsem pozoroval, jak Tošovský zasvěceně hovoří o financích a bankovních záležitostech. Pak jsem se dověděl, že několik let pracoval v londýnské pobočce Živnostbanky. Mimochodem díky pobočce Živnostbanky v Londýně u nás nezahynula bankovní kultura. Je neuvěřitelné, jak někdy malé ostrůvky naděje stačí, aby myšlenky přežily a když voda opadne, okamžitě se rozmnožují. To bolševik prostě zaspal. Režim však věděl, že na tomto místě musí být člověk mezinárodně uznávaný, a ne nějaký zasloužilý svazák.
Tošovský později docházel také do Klausových seminářů organizovaných v bance a vždycky působil nejlepším dojmem - svou uvážlivostí, mírností a naprostou suverénní kvalifikovaností. On vypadá, že je bázlivý a někdo by se také mohl domnívat, že je měkkej, to ale rozhodně není. Například když v poslední době centrální banka několikrát měnila komerčním bankám diskontní úrokovou sazbu, která pak bezprostředně ovlivňuje výši úroků - tedy cenu, za kterou půjčují peníze komerční banky podnikatelům - Klaus velice stál o to, aby se o těchto věcech Tošovský radil s ním. Tošovský pouze mlčel, ani brvou nehnul. Pak mu s ledovým klidem naznačil, že o výši diskontní úrokové sazby, o které ve standartních demokracíích rozhoduje pouze centrální banka a její guvernér, se s nikým bavit nebude.
Tošovský si je velice dobře vědom, že si nezávislost centrální banky na státu musí střežit, a nenechá se vyprovokovat občasnými Klausovými útoky na banky. Klaus někdy, spíš ale jako bonmot, dává k dobrému, že sametová revoluce vlastně nebyla ničím jiným než vzpourou bankéřů, kteří se nejrychleji obohatili
(Z knihy: Budování kapitalismu v Čechách se svolením autora).
-MR-Chtece studovat stavební průmyslovku
Zlín (red) - Všem zájemcům, kteří končí základní devítiletou školní docházku chceme tímto poskytnout základní informace. Škola je státní, plně financována z rozpočtu MŠMT ČR jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou, která sestává z písemné ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, ústní zkoušky z matematiky nebo cizího jazyka (angličtina nebo němčina), ústní zkoušky ze dvou odborných předmětů a grafické praktické zkoušky. Týdně se vyučuje 33 vyučovacích hodin ( včetně dvou vyuč. hodin tělesné výchovy) učebního oboru 36-46-6 stavebnictví, zaměření 01 Pozemní stavitelství. Učební plán umožňuje škole jeho individuální úpravu k přípravě absolventa, který je nejen univerzálně uplatitelný v praxi, ale může i úspěšně pokračovat ve studiu stavební fakulty, případně i fakulty architektury.
Absolvent může najít uplatnění jako stavební technik ( mistr, asistent stavbyvedoucího), v projekčních složkách jako kreslič, pomocný, ale i samotný projektant, rozpočtář nebo přípravář. Také se může uplatnit ve správních a administrativních složkách jako pracovník odborů výstavby městských úřadů, útvarů hlavního architekta, v pojišťovnictví ... Stavebnictví trpí akutním nedostatkem stavebních techniků. Žádný z našich absolventů není registrován na Úřadu práce jako neumístěný a to od samého vzniku této instituce.
Přijímací řízení pro školní rok 1998/99 má zajistit, aby do třech tříd prvního ročníku bylo vybráno 90 nejlepších uchazečů ( z toho cca 15 dívek). Přijímací testy jsou pak koncipovány tak, aby u uchazečů byly ověřeny nejen znalosti nabyté v ZŠ, ale také studijní předpoklady. Větší předpoklady pro přijetí mají samozřejmě uchazeči uvádějící zájem o studium na SPŠ stavební na prvním místě. Tito uchazeči se zúčastní přijímacího řízení v prvním kole, v pondělí 20. dubna 1998. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne ve čtvrtek 14. května 1998.
Bližší informace na tel: 067/7210 580.Pěvecký sbor v Huštěnovicích
Huštěnovice - V neděli 28. 12. 1997 vystoupil v sále Kulturního domu v Huštěnovicích smíšený pěvecký sbor z Babic, Huštěnovic a Kudlovic. Pod vedením varhaníka Josefa Omelky zazpívaly děti vánoční koledy. O úspěchu a krásném uměleckém zážitku svědčí i nebývalá účast publika, kdy se tohoto koncertu zúčastnilo téměř 80 lidí.
Bernard ZichStaroměstský a hradišťský ples
St. Město, Uh. Hradiště (red) - Městké zastupitelstvo, komise kultury, výchovy a vzdělávání a Sdružení rodičů a přátel školy vás již nyní zvou na II. Staroměstský ples, který se bude konat 10. ledna 1998 ve všech sálech sokolovny. Ples zahájí mládež SZRŠ, poté bude následovat taneční vystoupení Doliny a možná i módní přehlídka. K tanci a poslechu vám bude hrát Staroměstská kapela, skupina Laca Stefanyiho a Dolina. Součástí je také velmi bohatá tombola, kterou sponzorují podnikatelé ze Starého Města a okolí. Okresní město chystá již VII. Reprezentační ples rovněž na sobotu 10. ledna. Již dnes jsou vstupenky v ceně 100,- Kč k dostání na Klubu kultury.Súsede, ulij mně
Ořechov (Mac) - Pod názvem Súsede, ulij mně se v pátek 26. prosince uskutečnil již 2. Vánoční košt archivních a mladých vín, kterou pořádali vinaři a TJ Sokol Ořechov. Celkem zde bylo vystaveno 208 vzorků z 25 obcí. Byly zde zastoupeny oblasti Uherskohradišťska, Hodonínska a Břeclavska. Mezi nejvíce hodnocená vína patřil Tramín 88 a Kabernet 92 - Vojtěcha Náplavy z Polešovic, Rulandské šedé 93 - Jaroslava Pelky ze Starého Města, Ryzlink rýnský 94 Jiřího Slováčka ze Bzence, Miller Thurgau 96 Petra Gottwalda z Boršic, Tramín 91 Milana Kalvody z Žeravic a Libernet 97 Františka Bučka z Těmic. Podle slov Stanislava Kožušníka navštívilo košt kolem 200 lidí. Pořadatelé tímto děkují všem vystavovatelům a návštěvníkům výstavy.Skauti přivezli betlémské světlo
Uh. Brod - Jedním ze symbolů vánoc je mihotavé světlo svíček. Není to vlastně jen vánoční symbol, ale v duchu si vedle plápolajícího plamínku většina z nás představuje pohodu a teplo domova vůbec. Kolem hořícího ohně se odedávna shromažďovala celá rodina. Všichni u něj cítili sounáležitost a pocit bezpečí a míru. Tento pocit rozdávali i čeští skauti, kteří do většiny našich měst přivezli betlémské světlo, které bylo zapáleno z věčně hořícího světla od jesliček v izraelském Betlémě. Do Uherského Brodu přijelo vlakem již 22. prosince k večerní mši svaté. Velká svíčka s betlémským světlem hořela celé Vánoce v předsíni kostela a všem přicházejícím zvěstovala, že i jediný plamínek lásky může zapálit spoustu lidských srdcí.
Elen SladkáZ redakční pošty
Děti z Dětského domova v Praze
Krásné chvíle prožil kolektiv dětí a zaměstnanců Dětského domova v Uh. Hradišti na mikulášskou sobotu v Praze. Všichni byli pozváni na představení muzikálu HAIR. Na závěr vystoupení byli vyzváni moderátorem Rádia WEST z Plzně, aby si přišli zatančit a zazpívat na pódium, kde jim protagonisté uvedeného muzikálu předali dárky a propagační předměty. Paní ředitelka zde oficiálně převzala věcné a finanční dary od společnosti Samsung Calex ČR, za což patří společnosti obrovský DÍK. V průběhu celého roku pamatuje na děti z DD Nadace Graddo ze Zlína při svých kulturních či sportovních akcích. Před Vánocemi to bylo v podobě koncertu, při kterém nechyběly vánoční koledy a opět drobné dárky. A jako v každé rodině i děti z Dětského domova psaly svá tajná přání Ježíškovi. Jejich tety odeslaly dopisy Nadaci Terezy Maxové, která organizuje akci Strom splněných přání. Do Vinohradského pavilonu si chodí spousta lidí, berou si napsaná přání a snaží se je splnit.
A zda se to opravdu splnilo? To se dozvěděli zástupci dětského kolektivu v pondělí 22.12. při velké show pod vánočním stromkem v Praze.
-JaF-POČASÍ
5. 1. 1998: Ráno zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den oblačno, přeháňky jen ojediněle, přechodně až polojasně. Na noc od západu opět zataženo, později s občasným deštěm nebo přeháňkami. Západní až jihozápadní vítr.
3˙-˙6˙m/s. Nejvyšší denní teploty 6/8 st. Rozptylové podmínky dobré.
6. 1. 1998: Převážně velká oblačnost, ojediněle s přeháňkami. K večeru ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Severozápadní až západní vítr 6 - 10 m/s, nárazy 15 - 20 m/s. Ranní teploty 4/2, nejvyšší denní 4/6 st.
7. 1. 1998: Od západu oblačno až zataženo s občasným deštěm. Západní až jihozápadní vítr 4 - 7 m/s. Ranní teploty 3/1, nejvyšší denní 5/7 st.
Vyhlídka na druhou polovinu týdne: Nad Moravu bude proudit od jihozápadu teplý vzduch. Ve čtvrtek oblačno, místy přeháňky. Konec týdne by měl být ve znamení takřka jarního povětšinou slunečného počasí. Ranní teploty 6/2, nejvyšší denní až kolem 10 st.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Lehce zbohatl
Dne 23.12 v době od 11.45 do 12.00 hodin v Uh. Hradišti na Kollárově ulici odcizil neznámý pachatel ze zaparkovaného vozidla značky AUDI koženou tašku s finanční hotovostí 420.000 Kč společně s platebními příkazy pro Komerční banku ve výši 211.000 Kč ku škodě soukromého podnikatele.

Odcizil Ford
V době od 23. do 24.12. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti nákladní vozidlo značky Ford Tranzit v hodnotě 250.000 Kč ku škodě soukromého majitele.

Nepřiměřená rychlost
Dne 24.12. v době kolem 16.00 hod. došlo v Bojkovicích v areálu Zeveta, a.s. Bojkovice k dopravní nehodě, kterou způsobil 24 letý řidič osobního vozidla značky Škoda 130 L Rapid z Bojkovic, který v nepřiměřené rychlosti po projetí pravotočivé zatáčky s vozidlem vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče, kterému na místě podlehl, a lehkému zranění spolujezdce. Škoda na vozidle je 20.000 Kč.

Rozbil výplň
Dne 26.12. kolem 04.00 hodiny poškodil neznámý pachatel skleněnou výplň prodejny Klenotnictví v Uh. Hradišti na ulici Hradební tím, že vhodil do této chodníkovou dlažnici a způsobil tak majitelce škodu ve výši 25.000 Kč.

Chovanci kradli
Dne 27.12. v 00.30 hodin zadržela hlídka Městské policie v Uh. Brodě dva chovance DVÚ ve věku 17 a 15 let, oba bytem Uh. Brod, kteří se pokusili odcizit osobní vozidlo značky Škoda 100, přičemž při tomto byli hlídkou zadrženi a předáni Policii České republiky v Uh. Brodě. Po provedení nezbytných úkonů byli předáni zákonným zástupcům. Majitel vozidla utrpěl škodu ve výši 500 Kč.

Ujel z místa činu
Dne 27.12. v 02.20 hodin došlo na silnici I. třídy v obci Strání - Květná k dopravní nehodě, kterou zavinil doposud nezjištěný řidič osobního vozidla značky Škoda 120 tím, že srazil po pravé straně jdoucí 22 letou chodkyni z Hluku, která utrpěla zranění s předpokládanou dobou léčení 2 měsíce. Řidič z místa nehody ujel.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund