Číslo: 11
15.03.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Město odprodá své akcie
Dočká se brodská zvláštní škola konečně nových tříd?
Nezaměstnanost v regionu nadále roste
Generální oprava bude následovat
Zpravodaj už je na světě
Kostel je plný překvapení
Uherský Brod vystavuje v Žilině
Vlčnovské kroje od jara do zimy
Úpravy silnice už se dokončují
Leze na vás jaro? Tak hurá do lesa!
Od pracovních stolů po posuvné regály
Ve městě se rozzáří informační obrazovky
Pro všechny prodejce bude nutný provozní řád

Město odprodá své akcie
Uh. Brod (cab) - Na valné hromadě Energetického svazu obcí bylo konstatováno, že došlo k porušení blokační minority, což představuje snížení počtu akcií, které tento svaz vlastnil, z původních 34% na 27% a dochází k odprodeji akcií obcemi a městy, sdělil starosta Uherského Brodu na středečním zasedání městské rady. Jelikož svá hlasovací práva začala prodávat větší města, mohlo by podle jeho slov z důvodu odkoupení více než 51% dojít k velkému propadu hodnoty akcií. Jelikož se město obává snížení hodnoty svých akcií u společnosti Jihomoravská energetická, a.s., a Jihomoravská plynárenská, a.s., rozhodla se městská rada doporučit zastupitelstvu schválení odprodeje hlasovacích práv co možná nejdříve. Z tohoto důvodu bylo také okamžitě na druhý den svoláno mimořádné zasedání MZ, které prodej akcií schválilo s tím, že tyto prostředky budou uloženy na termínovaný vklad a použity na zbudování krytého bazénu v Uh. Brodě.
Město vlastní 10 tis. akcií JME a 4 tis. akcií JMP, což představuje zhruba hodnotu 14,4 mil. Kč a 10,8 mil. Kč. Prozatím není znám konkrétní zájemce, se kterým by byla uzavřena smlouva o budoucím prodeji.Dočká se brodská zvláštní škola konečně nových tříd?

Uh. Brod - V pondělí 22. března by se měli podle sdělení Markéty Gajdůškové, vedoucí odboru kultury a školství na Městském úřadě v Uh. Brodě, sejít zástupci města, školského úřadu i základní školy na sídlišti Na Výsluní, aby projednali možnosti přemístění Zvláštní školy v Uherském Brodě.
Toto je budova, která stojí sto let a už dvakrát měla být zavřena hygienikem, říká o místě svého působení ředitel zvláštní školy Mgr. Vladimír Slavíček. Největším problémem jsou velmi malé prostory tříd a nevyhovující hygienické podmínky. Tuto školu navštěvuje i několik dětí, které jsou zařazeny do tzv. pomocné školy, z nichž jedna třída musela být z nedostatku prostoru umístěna v Ústavu sociální péče pro mládež. Protože počet dětí ve zvláštní škole stále stoupá, už v roce 1985 byli žáci 1. až 4. ročníku přesunuti do rodinné vily v blízkosti budovy zvláštní školy, kde dříve fungovala mateřská škola. Tyto prostory jsou však podle Slavíčka svou kapacitou naprosto nevyhovující. O záměru přestěhovat alespoň část zvláštní školy do některé ze základních škol v Uherském Brodě se diskutuje už delší dobu, říká starosta ing. Ladislav Kryštof.
Vzhledem k tomu, že nejméně využita je Základní škola na sídlišti Na Výsluní, kde je v této době pět tříd, které jsou naplněny jenom velmi malou část dne, jeví se podle starosty právě tato škola jako nejvhodnější. Rádi bychom uskutečnili přesun žáků šestých až devátých tříd zvláštní školy tak, aby od září mohli navštěvovat novou školu, upřesňuje starosta. Tím by se uvolnila prostornější budova zvláštní školy a děti nižších ročníků by mohly opustit stísněné třídy, které podle ředitele Slavíčka odpovídají spíše několikačlenné rodině než počtu třicetidvou dětí. Záměrně byla jednání o poskytnutí nových tříd zvláštní škole posunuta na dobu, kdy budeme znát konečné stavy přihlášených dětí na jednotlivé základní školy, vysvětluje starosta. Jak se k tomuto záměru postaví například rada školy Na Výsluní, by se mělo projevit v průběhu jednání, podle starosty je však toto přemístění především úkolem rady města. Jana CabákováNezaměstnanost v regionu nadále roste
Region (cab) - Úřad práce v Uherském Brodě registroval k 11.3. tohoto roku celkem 1995 uchazečů o zaměstnání, což je jenom ve srovnání se začátkem měsíce o 82 nezaměstnaných více. Od začátku letošního roku stoupá nezaměstnanost velmi prudce, říká vedoucí pobočky ÚP v Uh. Brodě PhDr. Jiří Kohout a dodává: Leden byl u nás stejně jako v celé republice nejhorším měsícem a ačkoliv jsme čekali útlum, nestalo se tak. Podle údajů k 1.3.99 byl například největší nárůst nezaměstnaných od dubna loňského roku zaznamenán v obci Vápenice, Hostětín nebo Starém Hrozenkově, nejmenší naopak v Dolním Němčí, Komni a Žítkové.
Pobočka zaregistrovala v lednu letošního roku asi 494 nových uchazečů a asi 253 jich bylo vyřazeno z důvodu navázání pracovního poměru dohodnutého buď úřadem práce, nebo samotným uchazečem, k tomu bylo také sankčně vyřazeno asi 30 uchazečů, kteří slovy Kohouta s úřadem nespolupracují nebo bez vážných důvodů odmítají zprostředkovanou práci. Nadále platí výhoda pro zaměstnavatele, který vytvoří účelné pracovní místo, tedy přijme do pracovního poměru uchazeče, pro kterého úřad již delší dobu nemá vhodné zaměstnání, která činí asi 4050 Kč včetně pojistného. Není ale možné, aby k nám zaměstnavatel poslal k zaevidování pracovníka, o kterém už ví, že ho přijme, a chtěl po nás tuto dotaci, upozorňuje vedoucí pobočky. Podle jeho slov se v nejbližší době bude v poradním sboru úřadu práce rozhodovat o tom, aby tato dotace byla zvýšena, pravděpodobně na výši minimální mzdy, tedy 3250 Kč plus pojistné.
Největší šanci na umístění mají nadále uchazeči s vyšším vzděláním a specializované dělnické profese, které je podle vyjádření Jiřího Kohouta velmi obtížné obsadit, protože většina evidovaných nemá požadovanou kvalifikaci. Problémy s umístěním mají naopak ve velké míře také absolventi ekonomických škol nebo zájemci o jakoukoliv práci v této oblasti. Další nárůst nezaměstnanosti očekáváme až v letních měsících a začátkem podzimu, kdy se bude jednat právě o nové absolventy škol. Malou výhodou by mohlo být, že v letošním roce díky zavedení devátých tříd ukončí střední školu menší množství mladých lidí, říká Kohout.Generální oprava bude následovat
Uh. Brod (cab) - V minulých dnech byla provedena oprava schodů u veřejných záchodů pod Domem kultury, které už delší dobu byly špatně schůdné. Toto byla pouze provizorní oprava, aby schody byly alespoň trochu pochůzné, protože během zimy se odlouply části kamenných desek, upřesnil tajemník městského úřadu ing. Hynek Sušil. Podle jeho slov ani toto opatření není dostačující a bude nutná generální oprava schodů, kterou město plánuje ještě v letošním roce. Na celkovou opravu si Broďané budou muset ještě počkatZpravodaj už je na světě
Pašovice (cab) - Právě v těchto dnech najdou obyvatelé Pašovic ve svých schránkách nový informační zpravodaj, který se rozhodl vydávat místní obecní úřad. Zjišťujeme, že v obci je velmi malá informovanost, z čehož plynou různé nesrovnalosti, dohady a zbytečná nařčení, vysvětluje starosta Jaromír Čáp. Podle jeho slov by měl Zpravodaj obce Pašovice informovat obyvatele nejenom o životě v obci, ale také o její historii a seznámit je například s tím, co je to samospráva. Protože lidé si třeba neuvědomují, že obec si musí vytvářet ještě další příjmy vedle těch, které jí plynou z daní, a také jim není jasné, jaké má obec pravomoce, říká starosta.
Odpovědným redaktorem zpravodaje je člen zastupitelstva a vedoucí komise kultury a sportu Martin Čechman, jehož úkolem bude sbírat informace a spolupracovat s místními sdruženími i kronikářem. Starosta chce touto formou zviditelnit také občany, kteří podle jeho slov jsou schopni pro obec něco udělat, ale také ty, kteří dělají jenom škodu, čímž nepřímo odčerpávají z finančních prostředků ostatních lidí. Obec vyčlenila na zpravodaj určitou finanční částku, ale dále chce získávat prostředky formou reklamy místních firem. Chceme znovu vytvořit kvalitnější vztah mezi občany a obcí, říká starosta, který je přesvědčen, že lidé si jenom pomalu uvědomují, že v dnešní době už si svůj čas musí organizovat sami a že to za ně ani obec neudělá. Obec se podle něj ale snaží vytvořit prostředí pro jejich aktivitu. Tou mohou být i příspěvky do zpravodaje, který bude vycházet čtvrtletně v nákladu asi 200 výtisků.Kostel je plný překvapení
Dolní Němčí (cab) - Novogotický kostel v této obci zasvěcený sv. apoštolům Filipu a Jakubovi, postavený před 125 lety, upoutává již z dálky. Je také zařazen do seznamu kulturních památek naší republiky. Místní obyvatelé jsou si významnosti této stavby zcela jistě vědomi, což se odráží i na jejich péči o kostel. Již několik let je zde zaveden zvyk, kdy každým rokem místní padesátníci při oslavě svého jubilea věnují nějaký dar pro kostel, faru nebo hřbitov. Tímto způsobem byly vybudovány například žulové vstupní schody, mramorový obětní stůl, vnitřní a vnější osvětlení, vchodové dveře do kostela nebo kaplička na hřbitově. Z darů občanů byly před sedmi lety také pořízeny nové varhany v hodnotě 1,262 mil. Kč. Během posledních dvou let byla v kostele provedena rekonstrukce elektrické instalace, ozvučení kostela a prováděla se nová malba.
Právě při těchto pracích jsme po odstranění malých částí vrchní malby zjistili, že původní malba nebyla zcela odstraněna, ale jenom přemalována říká zástupce starosty Stojaspal. Před 27 lety byla provedena malba kostela a zamalována i historická freska na Vítězném oblouku nad presbytářem od malíře Hellera. K posouzení této malby byli před rokem přizváni restaurátoři z Bánova, kteří také provedli odstranění vrchní malby a zrestaurovali původní kresby. Práce v hodnotě 175 tis. Kč, z nichž velkou část věnoval obecní úřad, byly dokončeny a zkolaudovány v únoru letošního roku. V této době jsou také dokončovány všechny opravy na místní faře, jako například elektroinstalace, nové sociální zařízení, opravy omítek a dlažby a jiné v celkové hodnotě 1,05 mil. Kč, na kterých bylo bez nároku na mzdu odpracováno 2300 brigádnických hodin, shrnuje místostarosta. Podle jeho vyjádření obyvatelům záleží na tom, jak jejich obec vypadá, a nezáleží na tom, zda jsou nebo nejsou věřící.Uherský Brod vystavuje v Žilině
Uh. Brod (cab) - Tento týden ve dnech 20. - 21. března probíhá v Žilině 8. mezinárodní turistický veletrh EXPOTOUR Slovakia, který je zaměřený na prezentaci měst a obcí jak ze Slovenské republiky, tak také z Čech. Na této, podle ředitele Domu kultury RNDr. Jaroslava Mikulíka, velmi prospěšné akci se představí i města Uh Brod, Uh. Hradiště a Kyjov. Podle něj je tato výstava možností efektivní prezentace regionu a je důležitá také z hlediska dobré komunikace a rozšíření a udržování vzájemných kontaktů mezi oběma sousedními národy. Uherskobrodský region bude zastupovat kromě Jaroslava Mikulíka i vedoucí odboru školství Markéta Gajdůšková. Region budou reprezentovat tradiční lidové výrobky z této oblasti a výrobky některých potravinářských firem a představí se také cimbálová muzika z Kyjova. Atmosféra na tomto veletrhu je podle slov obou našich zástupců nezapomenutelná a jistě stojí za návštěvu.Vlčnovské kroje od jara do zimy
Vlčnov (cab) - Klub sportu a kultury ve spolupráci se Společností Jízdy králů zve všechny zájemce o lidovou kulturu a tradiční kroje na jedinečnou přehlídku variant vlčnovských krojů, která bude probíhat v neděli 21. března ve Velkém sále Klubu kultury. V programu je připravena také prohlídka výstavy fotografií a krojových součástí v přísálí Klubu a koncert dechové hudby Vlčnovjané. Na této přehlídce budou k vidění nejenom všechny sváteční kroje, ale i některé starší varianty, které se podařilo na tuto akci zapůjčit. Šedesát krojů s více než čtyřiceti obrazci předvede asi osmdesát lidí včetně dětí a pořadatelé upozorňují, že pro mimořádnou náročnost se tato akce nebude opakovat.Úpravy silnice už se dokončují
Lopeník (cab) - Při živelné pohromě způsobené záplavami v červenci roku 97 došlo ke značnému poškození a narušení silniční sítě okresu Uh. Hradiště, což mělo za následek částečnou neprůjezdnost úseku silnice v obci Lopeník, říká starosta Vojtěch Vráblík. Po několika jednáních se správcem komunikace Správou a údržbou silnic Uherské Hradiště bylo na sesuv úseku silnice třetí třídy v katastru obce Lopeník vydáno rozhodnutí o zabezpečení prací z důvodu obnovení silnice.
Investorem této stavby je správce komunikace, který prostřednictvím prováděcí firmy Geospol začal v listopadu loňského roku s úpravou první uvezliny. V průběhu provádění zabezpečení vyvstal problém, se kterým se podle geologického průzkumu nepočítalo a celá akce se tímto zdržela asi o dva měsíce. V této době už je podle slov starosty provedena první uvezlina, druhá byla dokončena minulý týden a třetí by se mělo podařit dokončit během čtrnácti dnů. Místo, kde se provádí opravy jsou označeny dopravním značením a provoz je omezen na jeden směr, i když podle starosty je takové označení nedostatečné.Leze na vás jaro? Tak hurá do lesa!
Bojkovice (cab) - Jednou z prvních akcí takříkajíc vítajících příchod teplých dnů jsou Jarní kilometry v přírodě pořádané Klubem českých turistů Uh. Hradiště. V duchu dlouholeté tradice zvou pořadatelé všechny zájemce a příznivce turistiky na nádvoří zámku Nový Světlov, a to v sobotu 20. března, kde v době od 10,30 hod. do 11 hod. proběhne společné zahájení jarních i všech dalších kilometrů v přírodě. Ve spolupráci s odborem KČT Zeveta Bojkovice je zajištěna i prohlídka muzea na zámku Nový Světlov. Účastníci si mohou vybrat ze tří připravených přístupových a odchodových tras Luhačovice - Bojkovice, Žítková - Bojkovice, Rasová - Bojkovice a Nezdenice - Modrá voda - Bojkovice nebo využít ostatních možností dle vlastního výběru.Od pracovních stolů po posuvné regály
Jedním z nejvýznamnějších dodavatelů moderních skladových technologií působících na našem trhu je Obchodní společnost Kredit, s.r.o. Své provozovny má tato společnost v Dolním Němčí a ve Slavkově a od zahájení své činnosti v roce 1994 se neustále rozšiřuje jak objemem výroby a personálním obsazením, tak i významným podílem na trhu. Každý rok se podaří v této firmě vytvořit dalších 8 - 10 pracovních míst, nejvíce v řemeslných dělnických profesích. V současné době zde pracuje 55 zaměstnanců, především z Dolního Němčí a při realizaci kooperací se navíc vytváří prostor pro práci řady místních živnostníků a firem. Snahou vedení společnosti je vytvářet takové podmínky, aby firma splnila co nejvíce oborových evropských standardů a byla schopna obstát i na nejnáročnějších trzích. Jde především o budování systému řízení jakosti podle norem ISO 9000, výrobkové certifikace platné v zemích EU a aktivní účast na evropských výstavách a veletrzích, kde dochází k velmi náročnému srovnávání s konkurencí.
Společnost Kredit vybudovala, vybavila, rozšiřuje a stále zlepšuje výrobní a technické zázemí v obou svých provozovnách. Součástí právě probíhající rekonstrukce výrobní haly je nejen instalace nových technických prostředků pro usnadnění práce a odstranění rizikových činností, ale i zásadní rekonstrukce sociálního zařízení pro pracovníky ve výrobě. Je zřejmé, že dobré podmínky pro práci a pěkné pracovní prostředí je jedním z důležitých motivačních faktorů pracovníků. Nabídka této společnosti obsahuje široké spektrum technických prostředků souvisejících se skladováním zboží a materiálů, například posuvné skladové regály, patrové sklady nebo technologie včetně řídících systémů.
Hlavní výrobní program společnosti tvoří posuvné regály, které svým provedením minimalizují požadavky na velikost prostoru skladu. Tato technologie je pro mnoho zákazníků jediným východiskem, jak zvýšit kapacitu skladu v prostorově omezeném prostředí. Tyto regály vyrábí firma Kredit také pro síť prodejců například v Rakousku, SRN, Itálii, Maďarsku nebo Polsku. Významnou část produkce společnosti tvoří výroba konzolových regálů pro uskladnění materiálů tyčového a deskového charakteru a skladové plošiny nebo mezipatra, případně doplněné kancelářskými vestavbami. Vedle toho se firma zabývá prodejem stacionárních regálů italské firmy Metalsistem, z nichž k nejúspěšnějším patří policové regály určené pro ukládání drobného materiálu přímým přístupem obsluhy. Tento typ je oblíben u drobných uživatelů i ve velkých sestavách průmyslových aplikací. Pro vybavení dílen i výrobních hal nabízí Kredit, s.r.o., například i pracovní stoly, plechové skříně, skříňky ke strojům, zásuvkové skříně a další.
ing. Petr Ševčík, spolumajitel firmyVe městě se rozzáří informační obrazovky
Uh. Brod (cab) - Místní firma Cybernet, s.r.o., projevila zájem provozovat v Uherském Brodě oficiální městské informační centrum s použitím výpočetní techniky. To znamená zřídit zde několik obrazovkových terminálů s počítači, kde by byly veškeré informace dostupné podobně jako v informačním centru v Uherském Hradišti, vysvětlil starosta ing. Ladislav Kryštof. Rozdíl by byl pouze v tom, že místo počítačové klávesnice by stejný účel splňovala dotyková obrazovka. Na svém zasedání byli členové rady seznámeni s tímto záměrem a budou probíhat další podrobnější jednání. Tato firma požádala o užívání názvu a možnost umístit jednu obrazovku v prostoru radnice. Navíc městu už v této chvíli poskytla prostor na své internetové stránce a to s adresou www.UBINFO.CZ.
Jejím zájmem je také převést mapu města do digitální podoby, kde by bylo možné najít i konkrétní dům nebo firmu s uvedením nabídky toho, co je zde možné najít.
Spolupráce s MIC na ulici Bří Lužů podle starosty tímto nekončí a je otázkou dalšího jednání. V této době je firmou Garp Hradec Králové, která zpracovávala i poslední znění před třemi lety, aktualizována mapa Uherského Brodu a v nejbližší době by její konečná podoba měla být zdarma po jednom výtisku rozdána do každé domácnosti.Pro všechny prodejce bude nutný provozní řád
Uh. Brod (cab) - Na svém 10. zasedání schválila městská rada obecně závaznou vyhlášku - tržní řád a navrhla zastupitelstvu zrušení stávající úpravy. V současné době platí vyhláška městského zastupitelstva jako tržní řád a vzhledem k tomu, že neumožňuje kontrolovat jiné tržnice než ty na veřejných prostranstvích, došli jsme k závěru, že je nutné toto změnit, vysvětlil starosta Kryštof. Nový tržní řád vymezuje pravidla i pojmy v oblasti tržnic, které mohou vznikat se souhlasem města na stanovených místech, a stanovuje také sankce a donucovací prostředky v případě porušení tržního řádu. Podmínkou prodeje, ať už na tržnici v soukromém objektu nebo na místě schváleném městem, bude podle tohoto tržního řádu provozní řád a jeho dodržování. Jde o to, aby město mohlo ovlivňovat vznik a podobu tržnice na veřejném prostranství, kontrolovat kulturu prodeje, a zejména dodržování čistoty a pořádku, řekl tajemník ing. Hynek Sušil.
Ze zájemců o místa budou podle něj přednostně vybíráni ti, kteří projeví dlouhodobější zájem, a nadále zůstanou první dvě řady stánků na náměstí k dispozici drobným prodejcům potravin, květin nebo průmyslového zboží. Do seznamu pravděpodobně nebudou zařazeni ti, kteří už v této době nedodržují stávající tržní řád. Podle vyjádření tajemníka není příjem z trhu natolik nezajímavý, aby město mohlo usilovat o přestěhování trhovců do privátních tržnic. Zatím definitivní podoba trhu na Masarykově náměstí v oblasti sortimentů nabízeného zboží není, ale v každém případě by řešení situace na tomto místě měla podle vedení radnice směřovat k jeho zkulturnění.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund