Číslo: 12
24.03.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Stařešinové se připravují
Pětiletí keramici z Ostrohu
ANKETA
To se teda nepovedlo !
K získání bytu za milion postačí sto tisíc!
Něco o přímém prodeji aneb koho vpustit do domu
Ještě k Městským lázním...

Stařešinové se připravují
Uh. Hradiště (MR) - V minulém týdnu se v uherskohradišťském Gymnáziu sešel přípravný výbor, aby již po jedenatřicáté připravil podzimní sraz #stařešinů, t.j. maturantů zdejšího gymnázia, kteří maturovali před padesáti a více lety. Říká se, že člověk je doma tam, kde prožil nejkrásnější léta svého mládí a tak není divu, že se každoročně na tradiční sraz v září sjedou bývalí spolužáci jak ze všech koutů naší republiky, tak z celého světa. I z toho důvodu jsou pochopitelně organizační přípravy náročné. #Dojemnost tohoto setkání lze těžko vyjádřit slovy, ale stává se jistým balzámem a elixírem duší těch, kteří stále udržují mezi sebou to lidsky nejcennější: vzájemné přátelství a úctu, uvedl pro Dobrý den, Slovácko jeden z pamětníků a pravidelných účastníků srazu #stařešinů Miroslav Raštica. #Zlatým ročníkem budou v tomto roce maturanti ročníku 1947. To letošní setkání bude o to významnější, že se stane součástí oslav 740 let města Uherského Hradiště.Pětiletí keramici z Ostrohu

Uh. Ostroh (paf) - Mateřská škola na sídlišti v Uh. Ostrohu uspořádala výstavu prací svých žáčků. Vedle kreslených obrázků, fotografií ze společný akcí, jako byla např. lední revue, a nejrůznějších výtvarných výtvorů děti z Ostrohu vystavují také svá první keramická dílka. Netradiční odvaha pustit se s pětiletými dětmi do práce s tak náročným materiálem, jakým keramická hlína je, přinesla úspěch. Věra Ničpanová, ředitelka školky vzpomíná, že s hlínou začaly děti pracovat už před dvěma lety. #Samozřejmě jsme nemohli pustit děti ke keramické hlíně hned. Nejdříve jsme je seznámili s podobnou technikou práce, i když mnohem jednodušší, a to s modelováním z plastelíny. Když se teď dívám na jejich dílka, mám z toho velikou radost. Musím poděkovat místnímu Domu dětí a mládeže, kam jezdíme hlínu vypalovat a bez jejichž podpory bychom se do toho stěží pustili.
Jak dále prozradila ředitelka Ničpanová, budou děti v keramice pokračovat i nadále přesto, že má škola problémy se zajišťování glazury. Tu v současnosti nahrazují obyčejnými vodovými barvami, kterými svá dílka děti pomalují až po vypálení.ANKETA
Na většině hradišťských sídlišť se dnes už docela běžně setkáváme s kontejnery na tříděný odpad. Jsou však náležitě a podle očekávání využívány? Uvědomujeme si všichni, že úkon, který nám zabere minimum času, může maximálně pomoci životnímu prostředí. Otázky s tím spojené a názory na recyklaci jsme zjišťovali nejen v Uh. Hradišti.

Rudolf K. (56) instalatér
#Recyklace mně nic neříká. Já mám řádně zaplacený odvoz odpadu na celý rok a nevím, proč bych se měl kvůli nějakému tříděnému odpadu vláčit půl kilometru ke kontejneru.

Naďa U. (28) sekretářka
#V naší domácnosti třídíme pokud možno všechen odpad. Papír a staré noviny vozíme do sběru, třídíme sklo, dokonce i bioodpad ukládáme do nádob k tomu určených.

Ludmila H. (38) učitelka
#Recyklace je dozajista velmi podstatná věc, jejíž důležitost se v plném rozsahu projeví patrně až nastane povážlivý nedostatek nerostných surovin. Já si to samozřejmě uvědomuju, a proto také nakládám s druhotnými surovinami tak, jak zasluhují.

Radim L. (19) student
#Podle mě jsme na tom ohledně surovin relativně dobře. Někteří odborníci odhadují, že zásoba fosilních paliv je na nějakých 100 let. Přesto přisuzuji recyklaci velký význam hlavně z důvodu únosnosti průmyslového rozvoje.

Petra N. (22) účetní
#Těch kontejnerů na tříděný odpad jsem si všimnula a využívám je hlavně na bílé a barevné sklo.

Libor K.(40) učitel
#Třídění odpadu je velice záslužné a mělo by být šířeji přijímáno. Děti u nás ve škole jsou k tomu vedeni tím, že mají jeden kbelík na bioodpad a druhý na ostatní.

Anežka B. (70) důchodkyně
#Za mých mladých let se všechen odpad sypal na hnůj a nikomu to nevadilo.

Lucie N. (8) školačka
#Tatínek občas v sobotu vyváží starý papír a železo do sběru. Já mu pomáhám vázat papír do balíků.To se teda nepovedlo !
Dovolujeme si reagovat na zprávu uvedenou v čísle 10 z 10.3.1997, která se zakládá na velmi zkreslených a nepravdivých informacích. Na stavbách po jejich předání do užívání se všeobecně vyskytují drobné nedostatky, které stavební firmy v průběhu záruční doby odstraňují na vlastní náklady. Stejné je to i u domu na Modré s tím rozdílem, že zde nebyl splněn základní předpoklad pro nárok na záruční opravy, a to zaplacení ceny díla. Po roce užívání nemovitosti dluží její majitel naší firmě přes 2 miliony Kč. Náklady na záruční opravy tohoto domu se pohybují nikoli v milionových položkách, jak bylo nesprávně uvedeno, ale v tisícových položkách.
U staveb je již ze zákona stanovena záruční doba tři roky, aby se projevené nedostatky mohly v tomto období odstranit a dílo sloužilo ke spokojenosti zákazníkům. Tuto snahu a vstřícnost má samozřejmě i naše stavební firma.
Stavební firma Ing. Rostislav LátalK získání bytu za milion postačí sto tisíc!
Uh. Hradiště (ivon) - Před několika týdny jsme informovali o havarijním stavu plochých střech panelových domů v Uherském Hradišti. Stavební bytové družstvo Slovácko má v okresním městě pět tisíc bytů, z nichž drtivá většina se nachází právě v těchto domech. Tato situace je řešitelná dvěma způsoby. Buď klasickou rekonstrukcí nebo střešní nástavbou. Nevýhodou první metody je její finanční nákladnost pro současné obyvatele domů, pro střešní nástavby se dosud nenašlo dost zájemců. Hlavní překážkou se ukázala být cena nových bytů.
V této souvislosti se jeví velice zajímavě nedávné rozhodnutí vlády. Kabinet rozhodl o snížení počátečních splátek hypotečních úvěrů, což podle vyjádření náměstka ministra pro místní rozvoj Tomáše Kvapila pomůže dosáhnout na byt za milion korun téměř 45% domácností. Zatímco nyní je nutné sedmisettisícový hypoteční úvěr splácet po celou dobu 6 000 Kč měsíčně, v novém modelu začne první splátka na 4 000 a během dvaceti let se vyšplhá na 12,5 tisíce korun. Kromě toho od poloviny roku by měla Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytovat záruky za splácení tzv. doplňkových úvěrů, které by měly být 200 tisíc korun a navíc bezúročné. Tuto nabídku podpoří částkou 4 miliardy korun i Fond národního majetku.
Připravované změny ve svém souhrnu znamenají, že na pořízení bytu za milion korun by mělo stačit uspořených sto tisíc korun! Protože firmě SEP již bylo vydáno stavební povolení pro realizaci střešní nástavby domu ve Štěpnické ulici 1051-5, seznámíme Vás v příštím čísle s názory ředitele SEPu ing. Petra Vařachy.Něco o přímém prodeji aneb koho vpustit do domu
V posledních letech se většina z nás čím dál častěji setkává z různými #podomními prodejci. Kdysi tak chodívali výrobci vařeček, košíků a podobného zboží. Dnes je nabídka velmi různorodá. A různí jsou též lidé, kteří se touto činností zabývají. Nejmenší radost máme zajisté z neodbytných trhovkyň nabízejících zboží pochybné kvality i původu. O těchto se dá téměř s jistotou říct, že prodávají bez patřičného povolení a návštěvy domu občas zneužijí i k jiné nekalé činnosti. Pak je tu však velké množství prodejců zastupujících konkrétní známé firmy - AMWAY, VORWERK? ZEPTER, AVON aj. Tito už se většinou jeví solidně.
Přímého prodeje, tzn. mimo maloobchodní síť, využívá velké množství firem. Má několik podob: prodej osobou osobně, na party, na výletech či dodávkou do domu - nám známá zmrzlina.
Dalším typem prodeje je prodej na dálku - zásilkově, po telefonu, z katalogu apod. Rovněž telemarketing nám už pár let poskytuje své služby. Všechny tyto typy prodeje jsou ve světě běžné, avšak #svět - na rozdíl od nás - většinou vytvořil předpisy a normy, které zavazují firmy k solidnímu přístupu k zákazníkovi. Požadavek zvláštní a jednotné ochrany spotřebitele při obchodech v domácnosti je více než oprávněný. Není to pouze v zájmu spotřebitele, ale, ač se to zdá divné, i v zájmu samotných firem. Ovšem - jen těch solidních. Právě díky iniciativě takových firem vzniklo České národní sdružení přímého prodeje /ČNSPP/, jehož členové si kladou za cíl být zárukou kvality a maximální korektnosti. Přísné podmínky členství však splnilo jen velmi málo firem. Jsou to: VORWERK, CS, ELEKTROLUX, ORIFLAME, JUST, AVON a později přibyla firma AMWAY.
Proč tam nepatří jiné, na pohled solidní firmy? Dost často je důvodem požadavek jakési #pokuty při odstoupení od kupní smlouvy byť za pár hodin po jejím sepsání. Odstupné bývá dost vysoké - až 25 proc. kupní ceny. Naopak členské firmy ČNSPP umožní zrušení smlouvy i po více dnech /minimálně 7 dní i více/, aniž by byl zákazník jakkoli postižen.
Dále se u některých nečlenských firem běžně setkáváme s tím, že zboží dostanete, až jej splátkově celé uhradíte, což je někdy i za několik let.
Proč vůbec firmy nabízejí zboží formou přímého prodeje?
U solidních firem se v žádném případě nejedná o snahu zákazníka ukecat ke koupi zboží, které by jinak nechtěl. Sami si na otázku #proč? odpovíte, pokud budete mít možnost zhlédnout např. kuchyňský přístroj THERMOMIX 21 firmy Vorwerk. Přístroj je tak všestranný a dokonalý, že prodavač v obchodě nikdy nebude mít dost času vás seznámit se všemi přednostmi Thermomixu. Důvodem předvádění doma je tedy snaha o maximální seznámení zákazníka se zbožím.
Není proto třeba se permanentně obávat nabídky zboží přímo u vás doma. Je však nutné o firmách, které přímého prodeje využívají, něco vědět. A velmi užitečné je vědět i to, že uspořádání párty se nerovná povinnosti koupit, ale možnosti seznámit se s výrobky, které jinde neuvidíte. To, že se s jejich výrobky nesetkáte ani v obchodech, ani v reklamách, nám potvrdila i zástupkyně firmy VORWERK CS, která přichází do našich domácností s nabídkou vysavače OPTIMAL a již zmíněného Thermomixu 21. Zástupkyně si však posteskla, že firma nemá potíže s odbytem, ale s malým množstvím odborných poradců, neboť pouze jejich prostřednictvím se mohou lidé seznámit s přístrojem, který nemá na našem trhu obdoby, protože je cenově přijatelný. Poradce si firma pečlivě přeškoluje a může se jím stát kdokoli bez ohledu na vzdělání. Musí však být zárukou solidního přístupu k zákazníkovi.
Co z toho pro nás, zákazníky vyplývá? Vybírejme si. V obchodě i doma, zboží i firmy. Ale vždy jen k naší spokojenosti.
Dana PilkováJeště k Městským lázním...
Je asi trošku ironické a kruté, když v 8. čísle regionálních novin DDS je uveřejňována oprava větou: projekt na rekonstrukci lázní je postaven na filozofii služeb občanům. Garáže nejsou tím podstatným ...., počítáno je s rozsáhlými obvodními plochami se širokým sortimentem zboží od potravin až po obuv a galanterii. Prosím Vás, jaká filozofie služeb občanům? Vždyť podobných obchodů je v Uh. Hradišti přehršle. Ale ať jsou třeba i nové, ale ne na úkor skutečných služeb občanům, jakými zatím stávající lázně bezesporu jsou. Dále se hovoří: plánuje se taktéž moderně a na dostatečně hygienické úrovni vybudovaní rehabilitačního a relaxačního centra. Je-li toto tvrzení pravdivé, pak není přece problémem uvést, z čeho se bude toto středisko pozůstávat a uklidnit tak nastávající návštěvníky, že provoz stávající sauny a páry bude vlastně zachován i když lze si těžko představit bazenky v I. patře, To všechno přece mělo podmínit souhlas městského úřadu s prodejem.
A tvrdí-li městský úřad, že jako zástupci občanů města jsou povinni pečlivě sledovat starosti občanů, tak by to mělo platit zvláště v tomto případě, kdy objekt byl v roce 1937 doslova účelově věnován zájmům. Výmluva městského úřadu, že pro generální opravu není dostatek finančních prostředků, je totiž směšná, když město vydává, ba asi lépe vyhazuje finanční prostředky jinde velmi lehkomyslně, viz splácení zastaveného majetku města. Velice nás mrzí, když je problém tak citlivý, že nenašel městský úřad cestu k občanům například formou veřejné schůze, aby vysvětlil záměry této přestavby. Vždyť tento úřad by měl mít spíše radost, že již 60 let slouží tyto kryté lázně k upevňování zdraví a že jejich udržování v chodu a pečlivá údržba by byla revanšem za důvěru, kterou jim občané ve volbách dali.
V záporném případě bude zklamání občanů tím horší, neboť věří, že na měs. úř. #sedí hradišťáci tj. lidé žijící denními starostmi občanů. Je jistě správné, jak uvádí čas od času fotografie v tisku, připít si na zdraví s různými delegacemi, proč tedy neudělat něco pro zdraví početných návštěvníků z řad občanů, dětí a tělesně postižených v krytých lázních? Věřte, že mnozí návštěvníci se dokonce ptají, proč Česká spořitelna, která jinak vychází MěÚ velmi vstříc, nepůsobí na město tak, aby nebyl znehodnocen tento vzácný dar.
Antonín Hájek, Uh. Hradištěwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund