Číslo: 12
22.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Budou sportovcům stačit navržené finanční prostředky?
Filex stáhl žalobu
V obci hořelo už po čtvrté
Sborový zpěv v Uherském Brodě slaví 130. výročí
Do konce roku o desítku bytů více
Další zastupitelé schvalovali obecní rozpočty
Majitel vozu se nestačil divit
Zaplatí restaurace svůj dluh?
Nedovolené překročení hranice
Možné volby se dotkly i rozpočtu
Od pracovních stolů po posuvné regály

Budou sportovcům stačit navržené finanční prostředky?

Uh. Brod - Městské zastupitelstvo se na svém řádném zasedání ve středu 24. března bude zabývat schvalováním finančních prostředků pro jednotlivé sportovní oddíly v Uherském Brodě. V rozpočtu byla odsouhlasena celková částka ve výši 1,65 mil. Kč, která má být v letošním roce mezi sportovce rozdělena. Ze strany dvaceti sportovních oddílů v Uherském Brodě byl vznesen požadavek na poskytnutí určité částky, finanční komise podala návrhy a městská rada některý z nich přijala, jiný upravila a v konečné podobě jej předkládá zastupitelstvu ke schválení, vysvětlil starosta ing. Ladislav Kryštof. Podle jeho slov ani jeden klub nemohl dostat tolik, kolik požadoval a původní žádosti se rovnají asi 2,5 násobku částky, kterou rada nakonec navrhla. V přerozdělování částek rada upřednostňovala investiční záměry a provozní náklady sportoviště a vybavenost oddílů. Z celkové rozpočtové částky byla ponechána nerozdělená rezerva ve výši 250 tis. Kč, rada tedy rozdělovala 1,4 mil. Kč.
Sportovní hale, která žádala o částku ve výši 720 tis. Kč, rovnající se jejich dluhu za spotřebovanou energii, přidělila městská rada 400 tis. Kč. Jak si nakonec TJ Spartak poradí se zbývajícím dluhem, je na jeho vedení. Podle vyjádření místostarosty Nováčka by město nemělo stoprocentně sanovat požadavky žadatelů a měl by zůstat jistý prostor na jejich vlastní aktivitu, aby se snažili zajistit si část prostředků sami.
Jana CabákováFilex stáhl žalobu
Uh. Brod - V lednu tohoto roku vydal Krajský soud v Brně usnesení ve věci navrhovatele Lubomíra Frýželky a JUDr. Dany Berkové, na jehož základě by mělo 19 odpůrců uhradit oběma navrhovatelům celkovou částku ve výši 1,5 mil. Kč. Majitel firmy Filex, Lubomír Frýželka i JUDr. Dana Berková podali u Krajského soudu v Brně stažení žaloby na ochranu osobnosti, ve které jako odpůrci byli zaneseni někteří z obyvatel ulice Dolní Valy, Předbranská a Rybářská. Kolektiv zaměstnanců této firmy sepsal a dává na vědomí následující prohlášení:
Pracovníkům firmy Filex je celá kauza nepříjemná. Spoluobčanů, kteří svůj podpis do dnešního dne neodvolali, je nám hluboce líto a slibujeme, že po nich žádné finanční prostředky nebudeme vymáhat. Byli bychom rádi, kdyby to bylo pochopeno jako podání ruky na usmířenou. Není nic horšího než špatné sousedské vztahy, pomluvy, lži a nenávist. Jsme si vědomi, že většina lidí, kteří se pod takzvané petice podepsali, byli předem zmanipulováni a my jejich současnou situaci plně chápeme.
J. CabákováV obci hořelo už po čtvrté
Pašovice (cab) - Dne 12. března v podvečer došlo v této obci k požáru RD, přičemž ohořela větší část střechy. Jednalo se o neobydlený dům a už čtvrtý požár za poslední období. Všechno to byly staré, volně přístupné objekty, ve kterých se nebydlelo, řekl starosta Pašovic Jaromír Cáp. V takovém případě je podle něj obtížné určit, zda se jedná pouze o nehodu nebo úmysl. Podle sdělení vyšetřovatele začalo hořet v zadní části domu a to od místa, kde byla uložena sláma.
Příčina tohoto požáru, stejně jako tří předcházejících, je předmětem dalšího šetření.Sborový zpěv v Uherském Brodě slaví 130. výročí
Uh. Brod - Oblast v okolí Uherského Brodu byla od pradávna místem přirozené lidové zpěvnosti, kdy se tato tradice zachovávala nejenom na různých slavnostech, ale také ve školách. Založením Občanské besedy v roce 1869 jako prvního čtenářsko - hudebního českého spolku byl vytvořen také první mužský pěvecký sbor a odstartována bohatá historie sborového zpěvu v tomto městě. Dirigentem tohoto třicetičlenného tělesa se stal tišnovský rodák, učitel Hynek Vlk. Po několika letech a několika dalších dirigentských osobnostech se v roce 1889 tohoto postu ujal Josef Václav Hauerland, který ještě téhož roku založil sbor ženský, později také studentský sbor a orchestr. Po jeho činnosti vytvořil profesor Haluzický nový mužský sbor s názvem Volné pěvecké sdružení, které se velmi úspěšně rozvíjelo až do roku 1913 pod vedením pozdějšího dirigenta JUDr. Františka Kožíka.
Během války byla činnost pěveckého sboru částečně přerušena, poté vzniklo župní pěvecké sokolské sdružení, které dosáhlo vysoké úrovně i díky osobnímu nasazení kyjovského sbormistra Viléma Zaorala. V roce 1934 se vedením ženského i mužského pěveckého sboru ujal hudebník František Bláha, který se na tři roky stal také organizátorem hudebního dění v Uherském Brodě. S dalším dirigentem, kyjovským profesorem Vilémem Zaoralem dosáhl sbor sedmé příčky v celostátní soutěži sokolských sborů v Praze v roce 1938. Po něm převzal mužský sbor učitel Vladimír Stojan, který jej vedl až do konce války pod názvem Pěvecké sdružení a v roce 1945 byl vytvořen Hudební spolek Dvořák.
Dirigentem tohoto orchestru se stal Ferdinand Reska, sbormistrem mužského sboru Vladimír Stojan a obnoveného ženského sboru se ujal zkušený dirigent školních sborů František Veselka. Ten se také postaral o zřízení Městské hudební školy v červenci 1946, která se spolu se sbory zapojila do přípravy koncertů vynikajících umělců, solistů, komorních těles, orchestrů i sborů. Po Ferdinandu Reskovi převzal vedení orchestru profesor Emil Hába, který byl současně dirigentem chrámového i gymnaziálního sboru, učitelem hudby a také hudebním skladatelem. Po jeho odchodu v roce 1948 orchestr zanikl. Smíšený pěvecký sbor Dvořák se pod vedením Veselky vypracoval na jedno z nejlepších amatérských vokálních těles v republice. V roce 1970 převzal taktovku jeho syn ing. Antonín Veselka, který dodnes pokračuje v záslužné práci svého otce.
Pěvecký sbor Dvořák je velmi aktivní ve svém regionu, vystupuje po celé republice a koncertoval již ve 13 evropských zemích. Několikrát byl hostem festivalu Pražské jaro a spolupracuje také s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně při uvádění kantátových děl. Repertoár PS Dvořák sahá od renesanční polyfonie přes klasické sbory po soudobou českou tvorbu a zahrnuje v nemalé míře úpravy lidových písní našich i cizích národů. Sbor uskutečnil také mnoho nahrávek v rozhlase i televizi a za sebou už má také první CD vydané před šesti lety vlastním nákladem.
Jana CabákováDo konce roku o desítku bytů více
Strání - Květná (cab) - K počtu 105 obecních bytů, které jsou rozmístěny na několika místech obce, by se v letošním roce mělo připočítat dalších deset. čtyři z těchto bytů vzniknou v části Květná, dalších šest v budově bývalé školy ve Strání. S výstavbou obec začala už v roce 1996. Podle slov nového starosty Antonína Zámečníka šly v minulých letech náklady na opravy jenom na úkor rozpočtu, proto se nové vedení rozhodlo pokračovat jiným způsobem. Udělali jsme takovou anketu, ve které jsme nabídli k pronájmu tyto byty za účelem předplacení nájemného, říká starosta. Z deseti bytů budou dva přiděleny škole a ostatních osm nájemníků by mělo obci postupně složit celkem dva milióny korun, každý podle velikosti svého bytu od 100 tis. Kč až po 500 tis. Kč. Celkové náklady na dostavbu činí 8 mil. Kč, z nichž kromě záloh bude úvěr od stavební spořitelny tvořit 3 mil. Kč, a stejnou částku chce obec ušetřit z rozpočtu. Od státu byla obci před dvěma lety poskytnuta dotace v celkové výši 3,1 mil. Kč.
Obec se také rozhodla vyměnit dosavadní dodavatelskou firmu a chystá se vypsat výběrové řízení na dostavbu šesti bytů na Strání, na kterých se v této době už nepracuje.
Podobná situace je i v Květné, kde už výběrové řízení bylo vypsáno a obec počítá s dokončením oprav v létě tohoto roku. Jeden ze dvou největších bytů kategorie 3+1 o rozloze až 90 m2 ponechala obec k dispozici základní škole a podle názoru starosty by se díky tomu mohlo podařit zaměstnat nové kvalifikované pedagogy. Na rozdíl od ostatních nájemníků, kteří si složením záloh zajistili nižší měsíční platby však budou uživatelé školních bytů hradit celou výši měsíčního nájmu. Bytová situace není ani v této pohraniční obci jednoduchá. Máme zde celkem 105 obecních bytů a 45 žadatelů o byt, ale v průběhu posledních čtyř let se uvolnil pouze jeden byt, takže naděje na další uvolnění je mizivá, sdělil starosta. Podle něj se byty spíše klasicky předávají z generace na generaci a protože jsou většinou obývány místními obyvateli, nelze počítat ani s uvolněním v důsledku odchodu z obce.
Je zde i dost lidí, kteří jsou schopni si sami dům postavit nebo starý rekonstruovat, a jelikož je v této obci i značné množství soukromých podnikatelů i podniků, mají místní obyvatelé i dost pracovních příležitostí a nestěhují se do jiných měst. Několik nových lidí zaměstnal i Celní úřad, pro které bylo zastřešením jedné z obecních bytovek vytvořeno také několik nových bytů. Kromě nových bytových možností pro rodiny bude v opravené budově ve Strání k zbudován i nebytový prostor s požární klubovnou a zbrojnicí, ve druhé části bude prodejna masny a kadeřnictví.
Práce na budově bývalé školy byly dočasně pozastaveny.
foto:J. CabákováDalší zastupitelé schvalovali obecní rozpočty
Region (cab) - K několika obcím regionu, které už mají schválený svůj rozpočet na letošní rok, se v minulých dnech opět přiřadilo několik dalších. V pátek 12. března schválili zastupitelé v Nivnici rozpočet ve výši 16,17 mil. Kč. Na opravu místních komunikací bylo přiděleno 2,32 mil. Kč a na bytové hospodářství 4,41 mil. Kč. Další velkou částkou je také 4,423 mil. Kč, která by měla pokrýt náklady na chod obecního úřadu, z toho 400 tis. Kč tvoří plánované investice. Významná částka ve výši 1,45 mil. Kč byla přidělena na provoz místní základní školy a to prvnímu i druhému stupni dohromady. částkou 750 tis. Kč hradí obec svoz komunálního a domovního odpadu, naopak od občanů se v této oblasti počítá s příjmem necelých 450 tis. Kč. Největší příjmy do obecní pokladny tvoří daně ze závislé činnosti a daně z příjmu fyzických i právnických osob v celkové výši 8,7 mil. Kč. Ve stejný den rozhodovali o rozpočtu zastupitelé na svém zasedání v Bánově. Celková výše vyrovnaného rozpočtu činí asi 11,32 mil. Kč.
V letošním roce by obec chtěla vybudovat víceúčelové sportovní hřiště, na které je počítáno s částkou 1,4 mil. Kč a na úpravu a údržbu hřbitova byla přidělena částka 300 tis. Kč. Na provoz a údržbu základní a mateřské školy přidělila obec celkovou částku ve výši 2,19 mil. Kč. Příjmem jsou podle slov starosty především daně, které by podle rozpočtu měly dosáhnout výše asi 6,5 mil. Kč. Stejná situace je i v Březové, kde většina příjmů podle schváleného rozpočtu je tvořena daněmi, a to v celkové výši 2,8 mil. Kč. O 300 tis. Kč méně navrhla obec jako příjem ze 400 ha lesa, který vlastní. Naopak údržba tohoto pozemku by v letošním roce měla stát podle rozpočtu asi 1,7 mil. Kč, plánované opravy a údržba pozemních komunikací by se měly vejít do částky 120 tis. Kč. Největší letošní akcí této obce bude rekonstrukce bývalého nákupního střediska na obecní byty, na kterou byla zastupiteli schválena částka ve výši 1,7 mil. Kč.
Na svém třetím zasedání schválili zastupitelé v obci Lopeník dofinancování vodovodu ve výši 200 tis. Kč a na opravu místní komunikace přidělili 130 tis. Kč. částka 450 tis. Kč byla navržena jako největší příjem a to společně s daní fyzických a právnických osob.Majitel vozu se nestačil divit
Dolní Němčí (red) - Pravděpodobně díky závadě na elektroinstalaci vznikl požár automobilu Ford Sierra. Jeho majitel z Hluku vezl svého spolupracovníka v nočních hodinách do sousední obce a krátce po vystoupení z vozidla začal ford hořet v motorové části. Přivolaný požární technik odhadl celkovou škodu na 50 tis. Kč.Zaplatí restaurace svůj dluh?
Uh. Brod (cab) - Městská rada byla na svém zasedání informována o stavu vymáhání nájemného za pronájem prostor restaurace v domě kultury. Dochází k tomu, že firma Klub Uherský Brod, s.r.o. neplatí nájem a v této době probíhá jednání o dalším postupu, informoval starosta. Za dobu od dubna 94, kdy firma začala s provozem restaurace, do prosince téhož roku bylo nájemné firmě prominuto a po dobu dalších čtyř let jí bylo poskytnuto odložení platby. Počínaje tímto rokem měla být celá částka ve výši více než jednoho miliónu korun uhrazena, ale doposud se tak nestalo. Podle slov starosty firma nabízí městu například splacení dluhu svým majetkem, který má v restauraci nebo v prostoru kuchyně. Navrhovali jsme několik možných řešení, z nichž některé si město vybere a projedná ho s námi. V každém případě se snažíme s městem vyrovnat, řekl jednatel společnosti Klub Uherský Brod s.r.o., p.Kelíšek.Nedovolené překročení hranice
Starý Hrozenkov (red) - V úterý 16.března v ranních hodinách ilegálně překročila státní hranici ze Slovenské do České republiky mimo hraniční přechod v katastru obce Starý Hrozenkov skupina 17 cizích státních příslušníků. Tři běženci z Iráku a čtrnáct z Afghánistánu překročili hranici bez platných dokladů ke vstupu a pobytu na území naší republiky a po provedení nezbytných úkonů byli předáni na Referát cizinecké policie ve Starém Hrozenkově k dalšímu opatření.Možné volby se dotkly i rozpočtu
Bojkovice (cab) - Největší akcí tohoto roku bude dokončení kanalizačního sběrače a čistírny odpadních vod, na které jsme naplánovali částku 6,787 mil. Kč, říká starosta Bojkovic, František Slavíček. Na svém druhém zasedání schválili dosavadní zastupitelé rozpočet na letošní rok jako vyrovnaný ve výši 42,31 mil. Kč. Další výdaje jsou směřovány na výkup pozemků ve výši 1,52 mil. Kč, na úpravu veřejného prostranství 1 mil. Kč, úroky tvoří 1,07 mil. Kč a na svoz komunálního odpadu je počítáno s částkou 1,6 mil. Kč. Významnou složkou městského rozpočtu je také bytové hospodářství, na které zastupitelé navrhli 3 mil. Kč, a sociální dávky ve výši 4,3 mil. Kč. Přes ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí jsme požádali o dotace na Program obnovy vesnice, ale čekáme až budou částky připsány na náš účet a poté bychom přistoupili k přehodnocení rozpočtu. Je také spousta dalších akcí, které je potřeba udělat, ale protože nejsou kryté, máme je zatím pouze pod čarou, informoval starosta.
Opačnou stranu rozpočtu tvoří daně ze závislé činnosti ve výši 5,5 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob na jednoho obyvatele 4,85 mil. Kč a z příjmů osob samostatně výdělečně činných 5 mil. Kč. Dále město počítá s neinvestiční dotací od okresního úřadu na správu pověřené obce ve výši 7,388 mil. Kč a chystá se také prodej některých bytů a objektů města za cenu 3,6 mil. Kč. V důsledku možnosti nových voleb zahrnulo zastupitelstvo do rozpočtu i částku 125 tis. Kč, která může být použita na financování nákladů spojených s případnými volbami.Od pracovních stolů po posuvné regály
Letos se již popáté uskutečnil tradiční rodičovský ples uspořádaný Základní školou v Horním Němčí. Ples se konal 26. února v sále místního kulturního domu. Byl zahájen slavnostní polonézou a waltzem žáků 4. a 5. ročníku. Ani nejmenší žáci však nezůstali pozadu. Všichni v černém, převlečeni za mravenečky a berušky předvedli velmi působivé vystoupení na písničku Polámal se mraveneček od skupiny Maxim Turbulenc. Všechny přítomné diváky upoutali nejen svým pohybovým nadáním, ale také svým kostýmem. Pak přišli na řadu žáci 2. ročníku. Ti si připravili svůj program na známou písničku Dády Patrasové Ruce vzhůru. Všem se také moc líbili. Potom následovalo vystoupení taneční skupiny v rytmu disco. šlo o pohybově velmi náročnou skladbu - písničku Wanabe od oblíbené dívčí skupiny Spice girls. Děvčata všechny svým tanečním uměním překvapila.
Mezi ostatními vyniklo vystoupení žáků 3. třídy, kteří k úžasu všech přítomných zatančili latinsko - americký tanec čaču. Tančilo pouze pět tanečních párů. Chlapci měli na zádech startovní čísla, děvčata byla zase ozdobena barevnými třásněmi. Toto perfektní oblečení dodávalo vystoupení skutečně profesionální úroven. Závěr patřil čtvrťákům, kteří si pro tento slavnostní večer připravili velmi pěknou moderní skladbu v rytmu aerobiku. žáci tančili ve čtyřech skupinách, které se od sebe vzájemně lišily barevným oblečením. Také toto vystoupení mělo vysokou úroveň a propracovanou choreografii, kterou všichni přítomní obdivovali. Dlouhotrvající potlesk byl tou nejlepší odměnou všem účinkujícím. Poděkování patří všem učitelům a vychovatelkám, kteří celý program s dětmi připravili a nastudovali. Na plese ani tentokrát nechyběla bohatá tombola, o kterou se postarala řada sponzorů s rodiči. Výtěžek bude použit pro financování kulturních a sportovních akcí, které škola v tomto roce pro své žáky připravila.
Mgr. Rostislav Mančík, ředitel školywww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund