Číslo: 14
07.04.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ještě jednou k otázce Plavecké školy
SOU Mojmír na výbornou
AKCE x REAKCE
Červený kříž pro děti
Hasičská pouť
Z redakční pošty
Britské výrobky v Hradišti
AUTOŠKOLA PRO NÁROČNÉ

Ještě jednou k otázce Plavecké školy

Pět dní v týdnu probíhá v bazénu plavecká výuka.
Rozhodl jsem se reagovat na text #V otázce plavecké školy má starosta jiný názor", který vyšel v týdeníku Dobrý den, Slovácko 1. dubna 1997. Článek začíná slovy pana starosty Šupky: #Můj názor nechtějte slyšet, není úplně v souladu s usnesením městské rady. Je dobře, že tomu tak je. On totiž jeho názor není i v souladu se zákonem a už vůbec nevychází ze současné reality. Když dovolíte, velmi stručně bych Plaveckou školu představil a osvětlil problém financování plavecké výuky. Úvodem je třeba říci, že plavecká výuka je povinnou součástí školní výuky ve dvou po sobě následujících ročnících vždy po dvaceti hodinách. Za její provedení odpovídá ředitel školy a výuku zajišťuje Plavecká škola. Abychom se bez ní, jak tvrdí pan starosta obešli, musela by každá škola vlastnit plavecký bazén. Jistě budete se mnou souhlasit, že toto je hudba velmi vzdálené budoucnosti. Plaveckou výuku máme rozdělenou do tří etap. První - předplavecký výcvik žáků mateřských škol.
Touto výukou každoročně projde 72 tříd, což je více než 1600 dětí. Zájem rok od roku stoupá. Druhá etapa - základní plavecký výcvik žáků třetích tříd. Je ze zákona povinná. Znamená to tedy, že tuto fázi absolvují všechny devítileté děti z celého okresu. Úspěšnost výuky plavání je v této etapě 91 % plavců. Třetí etapa - zdokonalovací výcvik. V minulých letech byl prováděn v rozsahu dvaceti hodin ve čtvrté třídě. V letošním školním roce po dohodě se školským úřadem a příslušným odborem MŠMT byl dvacetihodinový blok rozdělen na dva desetihodinové cykly a výuka bez zvýšení finančních nákladů rozdělena mezi čtvrtou a pátou třídu. Výsledkem tohoto opatření je 100% plavecká úspěšnost a naučení třetího plaveckého způsobu. Druhou a třetí etapou projde přes 4500 žáků. Tyto výsledky nás řadí na jedno z předních míst v celé České republice. Než se začnu zabývat ekonomikou, nemohu si odpustit otázku, jak by pan starosta tento počet cca 6000 dětí natlačil do bazénu ZŠ ve Štěpnicích, který má rozměry 12x10 m?
A nyní již předem zmíněná ekonomika. Jak bylo správně uvedeno, v minulých letech veškeré ekonomické náklady spojené s plaveckou výukou financoval na našem okrese a slůvka na našem je třeba zdůraznit, školský úřad. Chci je zdůraznit proto, že takto byly financovány pouze Plavecké školy zřízené školskými úřady. Těchto je zhruba asi jedna třetina. Zbývající dvě třetiny jsou vlastníky bazénů a nebo jsou Plavecké školy soukromé. Kdo tady potom ponese finanční náklady spojené s provozem? Na těchto okresech stála plavecká výuka jedno dítě až 500 Kč. Jsem přesvědčen, že rozdělení finančních nákladů spojených s plaveckou výukou, kdy náklady na provoz platí zřizovatel, což je obec, náklady na mzdy a pomůcky hradí školský úřad a rodiče hradí pouze dopravu, je podle zákona. Jestli to chceme změnit, pak je nutno změnit legislativu.
A úplně na závěr. Jistě budete se mnou souhlasit, když řeknu, že plavání je dovednost pro život velmi důležitá. To věděli už staří řekové, když říkali #je to negramotný člověk, neumí číst ani plavat. Jsem proto přesvědčen, že každá investice do plavecké výuky je víc než smysluplná. Nechtěl bych se snížit k tomu, a ani mi to nepřísluší, abych vypočítával vynaložené finanční prostředky, které zatížily městskou pokladnu podstatně výraznějším způsobem. Uvedený článek vyšel 1. dubna 1997. Věřím, že se jedná ze strany pana starosty o povedený apríl.
Josef Zajíček, ředitel Plavecké školySOU Mojmír na výbornou
Uh. Hradiště (red) - Pod dozorem pracovníka Státního těsnopisného ústavu Praha proběhla na konci 1. pololetí na SOU Uh. Hradiště, Mojmír 747 státní zkouška z kancelářského psaní na stroji. Přihlásilo se k ní 32 žáků 3. ročníku učebního oboru technicko administrativní pracovník. Uspělo 25 uchazečů, tj. 78 % přihlášených, což svědčí o jejich velmi dobrých dovednostech získaných přípravou v rámci tohoto učebního oboru. Uvedené hodnocení vypovídá o dobré kvalitě absolventů zmíněného oboru. V době jarních prázdnin se zúčastnili žáci SOU poznávacího zájezdu do Anglie. Cestou za poznáním památek Londýna, s možností ověřit si svoje jazykové znalosti, se účastníci seznámili rovněž s belgickým Bruselem a lucemburským hlavním městem Lucemburkem. Zájezd absolvovalo 41 žáků spolu se 3 učiteli cizích jazyků jako pedagogický dozor.
Přestože žáci jeli na zájezd v době prázdnin, tedy v době školního volna, a hradili si vše ze svých prostředků, vrátili se nadšeni a spokojeni. V případě zájmu žáků se mohou podobné poznávací zájezdy stát na škole tradicí.AKCE x REAKCE
Vážení zákazníci, dovolte mi vyslovit názor majitele firmy na článek z týdeníku Dobrý den, Slovácko č. 12, ze dne 24. března 1997. Vůbec mne totiž nepřekvapilo, jaké mínění o našich kolech má konkurence, protože té jsem trnem v oku mnoho let, ale přesto bych si dovolil pár poznámek. Jako soukromý podnikatel zabezpečující platem na 600 zaměstnanců svých firem jsem vždy zastával a zastávám zásadu #náš zákazník náš pán a totéž je vštěpováno našim prodavačům. Proto nevěřím, že z našich prodejen by odcházeli, co se servisu týče, nespokojení zákazníci, o čemž svědčí i neustále ubývající i tak malé procento reklamací. Jedním z důvodů je důsledná několikanásobná kontrola už od počátku výroby rámů a vidlic, přes centrování kol až po seřízení ve výrobě a následném předprodejním servisu v každé prodejně a další garanční prohlídka a seřízení zdarma.
O tom, že se za sváry nemusíme stydět, svědčí jednak to, že si naše firma může dovolit jako jediná dát na rám záruku pět let nebo i doživotně a taktéž to, že rámy i vidlice, či jiné komponenty dodáváme v miliónových množstvích předním světovým výrobcům, jejichž kola pod značkami např. ESPERIA, MONTANA, EASY TIME, DOUGLAS, VICINI atd., vychvaluje naše konkurence a prodává i o 1000 Kč dráže při stejné či nižší kvalitě, která je způsobena rychlou montáží, protože západní pracovní síla je přece jenom 5 krát i více dražší než naše. Také se musím přiznat, že poptávka především z Itálie, kde držíme pod kontrolou 60 - 70% trhu námi dodávaných komponentů výrazně převyšuje naše momentální kapacitní možnosti. Spousta, jak autor píše tzv. #konkurenčních malých firem, bylo nebo chtělo být našimi odběrateli: např. BEGA CYKLO, PEHAL, HOREZ, REKOL.
Ovšem špatná platební morálka nebo obchodní pověst výše uvedených firem nás donutila spolupráci s nimi ukončit či vůbec nenavázat a jít cestou vlastní prodejní sítě. A o tom, že se kazí hodně jiná kola, svědčí taktéž to, že majitelé prodejen, které naše kola vůbec neprodávají a ani neopravují, jsou doslova zavaleni opravami kol jiných značek, jak sami v článku přiznávají. Škoda jen, že se redakce zabývá pouze články negativního či pomlouvačného charakteru a ještě nikdy za naší existence se nikdo z novin okresního formátu nepřišel podívat přímo do našich továren a popovídat si důkladně o tom, jak se vůbec takové kolo rodí a jaká je mu věnována péče. Vážení zákazníci, především pak ti, kteří jste jakkoliv se službami naší firmy nespokojeni, napište a sdělte nám Vaše negativní zkušenosti nebo návrhy, protože každým z takovýchto dopisů se zabýváme a budeme vždy zabývat, protože jsme tady pro Vás.
Děkuji Vám za čas, který jste mi tímto věnovali a dovolte mi pogratulovat všem, kteří si kolo JOKO koupili a jsou s ním spokojeni a popřát těm ostatním hodně štěstí.
Josef Kozumplík, majitel firmy JOKOČervený kříž pro děti
Uh. Hradiště (red) - Český červený kříž připravil pro děti s vadami pohybového ústrojí rekondiční pobyt. Akce se uskuteční ve dnech 30. června až 14. července 1997 na horském hotelu Čarták Hutisko - Solanec. Do letního rekondičního tábora ČČK jsou vybírány děti s ortopedickými vadami podle těchto skupin: 1. vadné držení těla, 2. poúrazové stavy, 3. s postižením kyčelních kloubů, 4. vady horních a dolních končetin, případně některé nervové onemocnění s lehkým postižením pohybového aparátu a 5. jiné. Bližší informace včetně přihlášky mohou rodiče obdržet na adrese: ČČK - Úřad oblastního spolku Uh. Hradiště, Palackého nám. 293, tel. 0632/2300.Hasičská pouť
Hostýnek (Zao) - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá 3. května 1997 tradiční hasičskou pouť na svatém Hostýně. Nástup poutníků je plánován na 9.45 h na cestě směr větrná elektrárna. Průvod půjde v pořadí: historické prapory, hudba, ženy, muži. V 10.15 h proběhne mše svatá za živé a zemřelé členy hasičských sborů. Kyvadlová doprava je pro všechny účastníky zajištěna.Z redakční pošty
135 LET SLAVNÉ I KRUŠNÉ HISTORIE SOKOLA
Nechce se tomu věřit, ale je tomu tak. Sokol vznikl již v roce 1862 a stal se tak nejstarší českou tělovýchovnou organizací. Jeho iniciátory byli Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fgner. Zakládajícími členy bylo mnoho významných českých osobností, jako J. Neruda, J. E. Purkyně, J. a E. Grégové, K. Světlá, J. Mánes, V. Náprstek. Název #Sokol navrhl E. Tonnar a pozdrav #Nazdar J. Barák. Členy Sokola byli po celý život i T. G. Masaryk a Ed. Beneš. Rovněž prezident Havel je pyšný, že jako žák cvičil v Sokole. Od r. 1990 má čestný průkaz s číslem #1. Sokol vznikl v době vrcholícího českého národního obrození. Proto byl od počátku programově organizací nejen tělovýchovnou ale i vlasteneckou, kulturní a společenskou. Usiloval o všestranné povznesení českého národa a vystupoval proti germanizačním snahám habsburské monarchie.
Sokol se snažil u svých členů pěstovat morální a charakterové vlastnosti, jako podřízení vlastních zájmů celku, vytrvalost, přesnost, pevnou vůli, obětavost a sounáležitost. Toho výrazem bylo tykání a oslovování #bratře a #sestro. M. Tyrš vytyčil zásadu: #Naše věc není pro strany, nýbrž pro národ veškerý. Proto se členství nebyla nikdy rozhodující politická a náboženská příslušnost. Nezapomínalo se ani na zábavu, pěstoval se zpěv, hudba, divadlo, veselo bývalo na maškarních šibřinkách. V tělovýchovném programu měl Sokol již od počátku cvičení prostná a na nářadí, vzpírání, zápas, šerm, plavání, veslování, bruslení, lehkou atletiku, výlety do přírody i mnohé další disciplíny.
Jak plynuly dějiny, Sokol v jednotlivých etapách ovlivňoval naši národní historii. Měl velkou zásluhu na dovršení národního obrození vznikem československého státu 1918. Hlavně Sokolové byli v duchu snah Masaryka, Štefánika a Beneše organizátory prvního zahraničního odboje a vzniku československých vojenských legií v Rusku, Francii, Itálii a Srbsku. Z počtu asi 100 000 legionářů tvořili plnou polovinu právě Sokolové. Ti přinášeli největší oběti na frontách proti Rakousko-Uhersku a Německu. Na příklad z čistě sokolské roty #Nazdar se z asi 800 francouzských legionářů dožilo ukončení bojů na frontě u Arrasu jen 29. Po vzniku ČSR, kdy se teprve tvořila čs. armáda, pomáhaly ozbrojené jednotky ze Sokolů, nazývané #národní vojsko, bojovat proti maďarskému vpádu na Slovensko a při často násilném obsazování českého pohraničí.
Po rozbití ČSR a obsazení českých zemí se Němci zvláště zaměřili na sokolské odbojové organizace. 301 sokolských funkcionářů popravili a umučili a přes 12.000 jich uvrhli do koncentračních táborů. O vlasteneckém poslání Sokola svědčí, že byl ve své historii čtyřikrát zakázán. A to za první i druhé světové války, po roce 1948 a po krátkém obnovení činnosti za #pražského jara 1968. Sokolské ideály harmonie zdravého ducha ve zdravém těle se rychle rozšířily do mnoha zemí. Sokolské jednoty vznikly a stále působí v USA (již od r. 1865), v Kanadě, Francii, SRN, Švýcarsku, Rakousku, Austrálii, Srbsku, Bulharsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a v dalších zemích. Nyní je zaštiťuje #Světový svaz Sokolstva. O síle ideálů sokolského hnutí svědčí i současná doba, kdy i po 45 letém zákazu Sokola nastalo po převratu 1989 jeho, mnohými proroky již nečekané, zmrtvýchvstání. To velmi brzy ukázal 12. všesokolský slet 1994. A již nyní se připravuje 13. slet v roce 2000.
Jsou i nepřející lidé, kteří říkají, že Sokol je již nemoderní, že se přežil. To je však velký omyl! Obnovený Sokol nežije z podstaty, ani se neuzavírá žádné moderní formě cvičení a sportu. Zatím současným problémem sokolských jednot je nedostatek cvičitelů, zaviněný desetiletími zákazu činnosti, a též nekonečné obstrukce při soudních jednáních o vracení sokolského majetku, který obětavou prací vytvářely generace jejich členů. Plná obnova činnosti Sokola bude náročná a zdlouhavá. Vždyť v roce 1948 měl Sokol 1,2 milionu členů a 3500 jednot. Nyní má přes 100.000 členů a 1.000 jednot. A další stále přibývají. Sokol opět ožívá a už popáté se znovu začíná ujímat svého poslání, vytyčeného Tyršem a Fgnerem: vychovávat jedince tělesně zdatné a morálně silné a ušlechtilé. Chce připomínat národu, že jsou i jiné hodnoty než ty, za kterými se u nás nyní tolik lidí někdy až do sebezničení pachtí. Sokol do svých řad zve a vítá každého, kdo se chce jakýmkoliv způsobem podílet na jeho výchovné a osvětové činnosti.
Jaroslav BlahaBritské výrobky v Hradišti
Uh. Hradišti (paf) - V Uh. Hradišti na Mariánském náměstí byla 1. dubna otevřena dceřinou společností JME Obchodně technické služby, s.r.o. prodejna britských elektrospotřebičů s energetickou úsporou. Při zahájení provozu byly předvedeny výrobky nejvýznamnějších britských firem FGS, CREDA, DIMPLEX, HEATRAE SADIA, HOTPOINT, BURLEY a švédské firmy EUFOR. Nabídka prodejny obsahuje především elektrotepelné spotřebiče pro vytápění a ohřev teplé vody, tzv. #bílou techniku - chladničky, myčky, pračky, sušičky a varnou techniku. Nechybí ani čerpadla zemního tepla pro malé domy s cirkulačním teplovodním topným systémem od firmy EUFOR nebo žádané elektrické krby firmy BURLEY.AUTOŠKOLA PRO NÁROČNÉ
V Renault Megane pro řidičský průkaz

Autoškola Pražák existuje od roku 1992. Její ředitel pan Jaroslav Pražák, člen vedení Cechu autoškol okresu Uherské Hradiště, ji vedl nejdříve #doma v Boršicích. V současné době ji můžete vyhledat také v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu a ve Veselí nad Moravou. Autoškola Pražák nabízí získání řidičského oprávnění od malých motocyklů přes osobní auta až po autobus.
Filozofie firmy je jednoduchá, i když dnes nepříliš následovaná. Nesnažit se nabízet svou práci pod cenou, ale odvést ji v prvotřídní kvalitě ke spokojenosti zákazníka. Autoškola Pražák maximálně využívá cvičiště v Boršicích a v Uherském Ostrohu, ve všech místech, kde působí, má i učebny - naposledy byla nemalými náklady vybudována útulná třída v Uherském Hradišti. Samozřejmostí je využívání moderní techniky - zpětného projektoru i videa. Protože dnešní autoškola připravuje řidiče pro třetí tisícile tí, Jaroslav Pražák učí své žáky v nových vozech Škoda Felicia a Renault Megane. A pokud se vám snad nepodaří uspět u zkoušky v praktické části, tedy z jízd, můžete si je bezplatně zopakovat.
Zbývá jen dodat, kde Autoškolu Pražák najdete: V Uherském Hradišti je to na ulici Malinovského 706 (vedle Strabagu), volat můžete na t.č. 0632/ 555 722, 955 471, v Uh. Ostrohu a ve Veselí nad Moravou v Domě dětí a mládeže.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund