Číslo: 14
05.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Prodej pozemku byl zamítnut
Problémy s financováním se dotkly i brodské charity
Poslední domky v obci se letos dočkají opravy silnice
Vítali jsme jaro
Během tří dnů překročilo státní hranici více než čtyřicet běženců z Kosova
Obnova venkova i nadále pokračuje
Učitelé ZUŠ a jejich hosté zaplnili koncertní sál
Nejhezčí vajíčko už je na světě
Kdo a jak má pomáhat vojákům vracejícím se z vojny?
Oznámení základní školy

Prodej pozemku byl zamítnut
Uh. Brod - Na svém 5. zasedání schválili zastupitelé návrh Městské rady na zamítnutí odprodeje části pozemku firmě KIMO, s.r.o.. Radní k tomuto závěru dospěli poté, kdy obyvatelé ulic přilehlých k areálu bývalé Fruty podali petice proti tomuto odprodeji. Protestovali především proti skutečnému záměru firmy Kimo, s.r.o. vybudovat na tomto pozemku čerpací stanici se čtyřmi odběrnými stojany a proti důsledkům, kterými by tato stanice poznamenala své okolí. Původní požadavek pana Juřeníka zněl na zbudování administrativní budovy, odůvodnil starosta dřívější rozhodnutí rady, která jej doporučila schválit. Po zjištění skutečného záměru firmy Kimo, s.r.o. se rada rozhodla nedoporučit odprodej části areálu. Rozhodnutí zastupitelstva z části uspokojilo občany podepsané pod peticí, uvedl v diskuzi občanů na zastupitelstvu p. Havran. Zástupce Sdružení zdravé město, ing. Bařinka vyjádřil obavu nad možným vybudováním čerpací stanice v prostoru areálu, který už je v majetku firmy Kimo, s.r.o. Pokud bude pan Juřeník ve svém objektu cokoliv stavět, musí požádat stavební úřad. K jeho stavebnímu záměru se pak budou vyjadřovat všechny dotčené instituce, mimo jiné i město Uherský Brod, upřesnil starosta Kryštof. Podle něj město sice může záměr připomínkovat, ale není možné, aby nesouhlasilo s celým podnikatelským záměrem.
Firma Kimo, s.r.o. už požádala o pronájem části pozemku na vybudování vjezdu do areálu a podle vyjádření radních tomu město nebude bránit. Vjezdů pravděpodobně bude ještě více, protože v areálu je několik podnikatelů, řekl tajemník Sušil. Obyvatelé přilehlých ulic zastoupeni Sdružením zdravé město, budou na základě přihlášky také osloveni stavebním úřadem a jako účastníci stavebního řízení se budou moci vyjádřit k případnému záměru firmy Kimo, s.r.o. Svůj postoj už dali několikrát veřejně najevo a budou jej obhajovat i v dalších jednáních. Méně jasným se zdá být názor prezentovaný městem. Účastník stavebního řízení musí logicky zdůvodnit svůj nesouhlas se záměrem. Tím může být například ohrožení zájmu sousedního vlastníka, ale je třeba ctít právo občanů i podnikatelů a dát je do vzájemného souladu řekl na tiskové konferenci tajemník Sušil. Pronájem pozemku budou členové městské rady projednávat na svém příštím zasedání.
J. CabákováProblémy s financováním se dotkly i brodské charity
Uh. Brod (cab) - My jsme v takové situaci, kdy nám hrozí odebrání auta na rozvážku obědů a museli bychom tuto službu zrušit, zdůvodnila svůj požadavek ředitelka Oblastní charity v Uherském Brodě Jarmila Tomancová. Na 5.zasedání zastupitelstva požádala o uvolnění částky 250 tis. Kč z městského rozpočtu. Na návrh starosty byla nakonec schválena bezúročná půjčka ve výši 200 tis. Kč, která by měla být splatná od konce června. Na dalším zasedání rozhodneme o tom, zda se bude jednat o půjčku nebo příspěvek města, uvedl starosta. Toto rozhodnutí bude pravděpodobně záviset na výši příspěvku, která bude charitě přidělena okresním úřadem. V minulém roce nám z Okresu byla poskytnuta částka ve výši 700 tis. Kč na financování pečovatelské služby. Tato částka však není nároková a okres není povinen nám ji poskytnout, říká Tomancová. Finanční situace charit v celé republice je podle jejích slov katastrofální. Dotace, kterou od ministerstva práce a sociálních věcí ještě v minulém roce obdržela charita na začátku března, se opozdí více než o jeden měsíc. V minulém roce se tato částka pohybovala okolo 1,8 mil. Kč. V průběhu prvního čtvrtletí jsme se dostali do situace, kterou jsme přežili jenom díky shovívavosti našich věřitelů, uvedla Tomancová. Ačkoliv město v minulém roce přidělilo z rozpočtu 300 tis. Kč, letos se částka pro charitu snížila na 50 tis. Kč, která je podle Tomancové naprosto nedostačující. Činnost této neziskové organizace, která zajištuje domácí péči, sociální kuchyni a Centrum seniorů v Uh. Brodě a provozuje charitní domy v Nivnici, Slavkově a Horním Němčí vyžaduje každoročně částku ve výši několika milionů korun. Vedle dotací od města, okresu i státu jsou největším zdrojem příjmů také částky od zdravotních pojištoven, z prodeje stravenek a platby za služby. Pokud by se dotace od státu stále oddalovala, byli bychom nuceni požádat o pomoc naše přátele ze zahraničí, vysvětlila Tomancová.Poslední domky v obci se letos dočkají opravy silnice
Korytná (cab) - Na základě schváleného rozpočtu na letošní rok by obec měla dokončit opravy místních komunikací, které započaly před osmi lety. V té době se v Korytné prováděly výkopy a ukládání kabelů pro převod na digitální telekomunikační ústřednu. Nyní už jsou v celé obci vydlážděné chodníky a provedeny nové silnice, zbývá dokončit poslední etapu oprav. Jedná se o koncové komunikace, silnice třetí třídy, které by vyřešily tento problém jako celek a konečně by se zúročilo úsilí, které jsme těmto opravám věnovali, říká starosta Stojaspal. V minulém roce se prováděly také opravy komunikací vybudovaných před třiceti lety, a to položením nového koberce nebo částečnou opravou vozovky. Letos by mělo dojít ke konečné fázi a provedeno natažení asfaltového koberce v části Fléčky a Kadlůbek. Zatím je to ve stádiu vyřizování, je proveden projekt a bude vypsáno výběrové řízení. Finančně je to ale velmi náročná akce a bude záležet na nabídkách dodavatelů i konkrétní realizaci projektu. Mohlo by dojít i k rozdělení akce na etapy, ke kterým bychom přistupovali postupně, uvedl starosta. Jedná se o úsek v celkové délce asi 700m, kde se nacházejí dvě bytovky a několik rodinných domů se zhruba třiceti rodinami. Na celou akci je v rozpočtu naplánována částka ve výši 600 tis. Kč.Vítali jsme jaro
Dne 23. března připravilo Sdružení rodičů při Základní škole Uh. Brod na Mariánském náměstí v budově školy pro žáky, rodiče i veřejnost pěknou předvelikonoční akci. Návštěvníci si mohli prohlédnout i zhotovit tradiční velikonoční ozdoby - od tvarování a zdobení perníčků přes dekorativní předměty z keramiky, proutí, lýka, sušených květin, textilu, vajíček, zvířátek až k aranžování velikonočního stromečku. Zájemci si mohli ozdoby i zakoupit. Na celé úspěšné akci se podílela především paní Ilona Matyášová, dále paní Stanislava Hlavicová, Lenka Skovajsová, Pavla Chovánková a Božena Niklová. K úspěchu akce přispěli i žáci naší školy. Všem patří srdečné poděkování.
Olga Otrubová, ředitelka školyBěhem tří dnů překročilo státní hranici více než čtyřicet běženců z Kosova
Starý Hrozenkov, Strání - (cab) V pondělí 29. března zadržela hlídka Oddělení pohraniční policie ČR Starý Hrozenkov osm cizích státních příslušníků. Ti se pokusili přejít hranici v katastru obce Vyškovec v místech zvaných Kykula. Jednalo se o pět občanů z Číny, kteří byli předáni zpět na Slovensko a tři běženci z oblasti Kosova byli po požádání o statut uprchlíka převezeni do uprchlického tábora ve Višných Lhotách, sdělil DDS vedoucí Referátu cizinecké policie ve Starém Hrozenkově kpt.ing. Radomír Jurásek. Na stejné místo byli odvezeni také další běženci, které policie zadržela hned druhý den při nelegálním přestupu státní hranice, tentokrát v katastru obce Starý Hrozenkov. V této skupině byla i rodina z Afghánistánu se čtyřmi dětmi ve věku od jednoho do deseti let s matkou v pokročilém stadiu těhotenství a dvě ženy z Kosova. Podle jejich výpovědi vůbec netušili, že jsou v České republice, protože převáděčem byli vypuštěni před hranicí s vyjádřením, že po sto metrech se dostanou do Německa.
Kromě těchto šesti uprchlíků bylo ve skupině také deset občanů Indie, dva z Pákistánu a dva z Iráku, kteří byli vráceni zpět na Slovensko. Stejně bylo naloženo i se dvěmi ženami a jedním mužem z Vietnamu, kteří nedovoleně přešli hranici v neděli 31. března a byli zadrženi pohraniční policií v katastru obce Starý Hrozenkov. Ve stejný den o několik kilometrů dál byl kromě 49 běženců z různých zemí zadržen v této skupině i mladý muž z Bratislavy. Tomu bylo vyšetřovatelem OÚV Uh. Hradiště sděleno obvinění pro trestný čin nedovoleného překročení státní hranice a byl vyšetřovatelem zadržen a vzat do vazby. Ve skupině bylo 39 osob z Kosova a deset z Indie, Srí Lanky a Pákistánu.
Podle sdělení tiskového mluvčího Policie české republiky kpt. Jaroslava Krejčíře trvala kosovským utečencům cesta asi deset dní. Jeden z běženců byl odvezen na lékařské ošetření do nemocnice v Uh. Hradišti, ale do uprchlického tábora ve Frýdku - Místku byl podle Krejčíře převezen společně s ostatními.
Ačkoliv situace těchto dní není mimořádná podle jeho sdělení probíhá vzhledem k těmto signálům zvýšená ostraha hranice v rámci vlastních sil a prostředků.Obnova venkova i nadále pokračuje
Slavkov (cab) - Pokračujeme v projektu obnovy venkova, který byl vypracován před čtyřmi lety, uvedl starosta Kolísek. Po vybudování charitního domu a opravě místního zdravotního střediska přistoupila obec k projektu výstavby smuteční síně. My máme kostel společný se sousední obcí Horní Němčí a pohřby jsme vždy dělali z domu. Po vzájemné dohodě i s farářem jsme uznali, že takový obřad není důstojný a řešením pro nás by byla právě smuteční síň, řekl starosta. Protože bude sloužit církevním i občanským obřadům, její podoba je konzultována také s místním farářem, aby odpovídala i jeho požadavkům. Podle vyjádření starosty by tato místnost současně mohla sloužit například i ke sloužení mše, aby byla více využita a občané nemuseli chodit do kostela v sousední vesnici. Kapacita síně bude asi 60 sedících, její součástí bude také oddělená místnost pro poslední rozloučení rodiny a sociální zařízení. Bezbariérovým vjezdem je pamatováno i na vozíčkáře, budou však chybět chladící boxy. Ty by se podle slov starosty nev yužily, protože pohřební služby jsou jimi stejně vybaveny.
Tato budova bude postavena v těsné blízkosti místního hřbitova a bude oddělena cestou vedoucí k záhumenkám občanů.
V této době už jsou vykoupeny pozemky od občanů a zastupitelé jednají o rozšíření územního plánu. Poté obec požádá o územní rozhodnutí a následně stavební povolení u stavebního úřadu. Podle slov starosty by práce měly být započaty v srpnu letošního roku. Náklady na tuto stavbu jsou naplánovány ve výši 2,5 mil. Kč, dalších 1,5 mil. Kč odhaduje starosta na rekonstrukci hřbitova, která bude realizována v dalších letech. Pokud nám stát poskytne dotaci ve výši 600 tis. Kč, o kterou jsme požádali, počítáme s dokončením smuteční síně v příštím roce, informoval starosta Kolísek.Učitelé ZUŠ a jejich hosté zaplnili koncertní sál
Uh. Brod - V úterý 30. března uspořádal Klub přátel hudby při Základní umělecké škole v Uh. Brodě Jarní koncert učitelů hudebního oboru ZUŠ. Netroufám si hodnotit uměleckou úroven koncertu, jelikož na to nejsem patřičně vybavena, ale musím říct, že jsem po dlouhé době opět zažila ten pozitivní aha pocit. V tom smyslu, že mi například klavírní skladba F. Chopina, kterou zahrála učitelka Hana Trtková, přišla daleko více vzrušující a emotivnější než kterýkoliv hitparádový slaďák. Pro znalce je to asi normální věc, ale pro toho, kdo na tento typ hudby pohlíží v souladu s jeho nepřesným přívlastkem - vážná - je takové zjištění příjemným překvapením. Kromě klavíru se jako nástroj představily i akordeony v podání V. Chovancové a E. Valečkové a jako první zazněly ve společné skladbě klarinety S. Sládka a J. Zálešáka, violy H. červenkové a K. Tesaře a violoncello Z. Teimera. Skladbu současného skladatele Jaromíra Dadáka Za našima humny si pro své vystoupení vybral další z učitelů Lubomír Valečka, který vyloudil z cimbálu neuvěřitelné rytmy. Jako poslední přišel na řadu tradičně i Uherskobrodský komorní orchestr s dirigentem J. Šmilauerem. Na housle hráli J. Hošek, A. Přikrylová, K. Tesař a L. Assmannová, na violu H. červenková, na violoncello Z. Teimer a na kontrabas J. Mareček. Ze svého repertoáru vybrali část z opery Král Atruš a skvělou skladbu od J. Myslivečka. Tím tento koncert skončil a do té chvíle zaplněný sál Dominikánského kláštera se znovu vyprázdnil. Podle potlesku se dá těžko soudit, zda se divákům líbil nebo ne, přesto si myslím, že byli spokojení. Stejně jako ředitelce ZUš, Haně Mahdalové, se i mně zdá, že okolo této hudby se pohybují pořád stejní lidé a že se málo dostává mezi širší publikum. Stejně jako například jazz bude zřejmě i tato hudba odkázána na nevelkou část publika, otázkou je, jestli jí právě tato skutečnost spíše nenahrává ke kvalitnějším posluchačům.
J. CabákováNejhezčí vajíčko už je na světě
Horní Němčí (cab) - Velikonoční svátky se dají slavit různým způsobem, nejdůležitější činností je ale zcela jistě barvení vajíček. Na Základní škole v Horním Němčí vyhlásili pro své žáky soutěž o nejhezčí kraslici, která vyvrcholila ve středu 31. března.
Se svými výtvory se představilo několik děvčat a kupodivu i chlapců z různých ročníků této školy. Děti použily různé techniky zdobení i úpravy vajíček od jednoduchého barvení až po tvoření figurek. Vítězem se stala Erika Jankových, na dalších místech se umístili Emil a Darina Martinkovi a Markéta Vávrová. Poslední školní den před velikonočními prázdninami se ve škole konala také soutěž krásy s vyhlášením Mis a Misáka školy.Kdo a jak má pomáhat vojákům vracejícím se z vojny?
Nivnice, Uh. Brod (cab) - Před několika týdny jsme vás informovali o případu Radka Tomance z Nivnice, který po návratu ze základní vojenské služby žádal o sociální dávku. Jelikož byl z vojny propuštěn o 15 dní dříve a první výplatu od svého zaměstnavatele dostal až 14.2., obrátil se na Městský úřad v Uherském Brodě o poskytnutí dávky na překlenutí této tíživé životní situace. Na tomto úřadě mu pracovnice sdělily, že dávky nevyplácí jeho kamarád, který místem bydliště spadá pod Uh. Hradiště, dávku bez problémů dostal. K podané žádosti na odboru kultury, školství a soc. věcí v Uh. Brodě musel R. Tomanec ještě doložit příjem rodičů za posledního půl roku. Neexistuje příspěvek vojáka jako zákonná sociální dávka, ale pouze dávka do životního minima. Pokud zjistíme, že hranice potřebnosti jeho rodiny nepřesahuje stanovené životní minimum, dávka je vyplacena. K těmto mladým mužům přistupujeme stejně jako ke komukoliv jinému, vysvětlila vedoucí odboru v Uh. Brodě Markéta Gajdůšková. Jak správně podotýká Radek To manec, úřady by se všude měly řídit stejnými pravidly, aby ti, kteří se vracejí z vojny, šli stejnou cestou, která je dána zákonem. Ten v tomto případě není dosti jasný a poskytuje velký prostor vlastnímu výkladu, díky kterému oba úřady postupují správně. Mě by zajímalo, proč v Brodě požadovali příjem mých rodičů, zatímco v Hradišti kamarádům na vyplacení stačilo pouze potvrzení od zaměstnavatele, říká Tomanec.
Jak bylo uvedeno v předcházejícím článku v DDS č.6, Městský úřad v Uh. Hradišti pohlíží na tyto chlapce jako na sociálně potřebné, protože jejich příjem v daný měsíc nedosahuje částky životního minima. Podle vyjádření pracovnice pověřené vedením referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Uh. Hradišti, Marty Ševčíkové je základní chyba v tom, že tato dávka není nároková a závisí tedy na úřadech, jak k ní budou přistupovat. V Uh. Hradišti se rozhodli tuto dávku poskytovat a podle Ševčíkové neporušují zákon. V Uh. Brodě se rozhodli zkoumat sociální potřebnost žadatele a také neporušují zákon.
I když před třemi lety byla ve stejném případě v Uh. Brodě vyplacena jednorázová dávka, stalo se tak podle vyjádření Gajdůškové jenom jednou a pracovnice sociálního odboru byly následně poučeny, že jejich postup není správný. Podle sdělení pracovnice odboru sociální politiky Ministerstva práce a soc. věcí v Praze nelze vyplácet sociální dávku, aniž jsou zkoumány podmínky dané zákonem a v tomto případě není možné postupovat jiným způsobem. Na sociální dávku má v tomto případě podle všeho nárok velmi málo mladých mužů. Stejně jako nemají nárok na celou výplatu služného, vypláceného armádou, pokud jsou propuštěni o několik dní dříve. Podle platné vyhlášky ministerstva obrany č.7 z roku 1996 dostává služné voják základní služby pouze do posledního dne, kdy je přítomen, včetně tohoto dne, sdělila DDS pracovnice tiskového oddělení Ministerstva obrany v Praze. Její slova potvrdil i pracovník vojenského finančního úřadu v Uh. Hradišti Jiří Orlík. Kam se tedy dostanou peníze, které armáda dostává od státu na celý rok základní vojenské služby, je stále otevřená otázka stejně jako zákonem umožněný nejednotný postup úřadů.Oznámení základní školy
ředitelství Základní školy Uherský Brod, Mariánské nám. oznamuje, že i v příštím školním roce otevírá třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkouška z matematiky do 6. ročníku proběhne 20. 5. 99 v 8 hod. v budově školy. Zájemci, žáci současného 5. ročníku se mohou přihlásit prostřednictvím své kmenové školy.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund