Číslo: 15
12.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lůžka dlouhodobě nemocných budou stát 28 milionů
Pravda bývá obvykle někde uprostřed
Z bývalého zdravotního střediska budou obecní byty
Úpravna vody má novou střechu
Poslední obce našeho regionu schvalovaly rozpočet
Žádný z uprchlíků nepožádal o azyl
Popelnice se letos prodraží
Mládí v tanci a pohybu
Velikonoční pátek ve španělské Zaragoze
Už se nám to zase zelená!

Lůžka dlouhodobě nemocných budou stát 28 milionů
Uh. Brod (cab) - Jsem toho názoru, že než se ověří finanční toky i potřeba množství ošetřovatelských, popřípadě pečovatelských lůžek, že by toto zařízení minimálně jeden rok mělo provozovat město, aby financování bylo průhledné uvedl místostarosta Nováček na posledním zasedání zastupitelstva. Podle toho se pak město může rozhodovat, zda LDN bude provozovat trvale nebo ji předá například právnické osobě. Podle Nováčka se právě od způsobu provozování tohoto zařízení bude odvíjet přístup zastupitelů v okresním shromáždění, kteří budou rozhodovat o výši poskytnutého příspěvku. Město Uh. Brod jako jediné v okrese vstupuje do této akce i finančně a pokud nebudeme mít podporu okolních obcí, sami na to stačit nebudeme, řekl tajemník Sušil. Jelikož částka z okresního rozpočtu nebyla stále ještě stanovena a její výše není zcela jistá, obrátili se radní na ministerstvo financí i zdravotnictví.
Dozvěděli jsme se, že existuje fond pro havarijní stavy ve zdravotnictví a tomu jsme adresovali svou žádost, uvedl starosta. Podle jeho slov obsahovala žádost i údaje o částce více než 7 mil. Kč, kterou město na dostavbu LDN už v letošním roce použilo. Jak uvedl starosta, částka, o kterou požádali, je vyšší než 10 milionů korun. Celá ovšem není určena pro dostavbu LDN, ale také na opravu havarijního stavu střech na dětském oddělení. Všechny obeslané instituce žádost Brodu podporují, ale prozatím konečné rozhodnutí nevydaly, uvedl tajemník Sušil. Stavební práce by měly být dokončeny do konce tohoto měsíce, vybavení však bude záviset na finančních možnostech města.Pravda bývá obvykle někde uprostřed
Uh. Brod - Městská rada se na svém posledním zasedání odmítla zabývat anonymem, který byl před několika týdny rozeslán zastupitelům i redakcím různých periodik. V tomto dopise se uvádí, že tajemník města, ing. Hynek Sušil protěžuje svou manželku, ing. Ivanu Sušilovou, která zastává funkci vedoucí investičního oddělení. Podle autora dopisu tajemník určuje své manželce plat, příplatek za vedení i osobní ohodnocení, a to bez jakékoliv kontroly, a spolu s ní jezdí na veletrhy, které nemají s jeho funkcí nic společného. O pravdivosti uvedených slov se jednoznačně vyjádřil starosta Kryštof:Já jsem osobně uvedené věci prošetřoval a zjistil jsem, že tak, jak jsou napsány, jsou snůškou pomluv a nepravd. Podle jeho slov určuje výši platu i odměn paní Sušilové pracovník, který má v kompetenci investice, ne tedy sám tajemník, také veletrhy, kterých se Sušil zúčastnuje, se týkají reprezentace města. Také nevím o tom, že by za mého působení byli společně na služební cestě, uvedl starosta. Podle dopisu byla také paní S ušilová do své funkce dosazena neoprávněně, jelikož nebylo vypsáno výběrové řízení. Tato oddělení jsou jakési organizační jednotky menšího rázu než odbory a jejich vedoucí nemusí podléhat výběrovému řízení, sdělil Sušil. Pravděpodobně nejzávažnějším obviněním je však nařčení z nezákonného jednání, kterého se Sušil dopouští účastí ve firmě Albas, s.r.o.. Tato firma, ve které je brodský tajemník jedním ze společníků a jednatelů, podle dopisu obstarává pro městský úřad mnoho zakázek, například občerstvení pro různé společenské akce, a tím se obohacuje penězi občanů. žádný zákon mi nezakazuje být ve funkci společníka soukromé firmy, upřesnil Sušil. S touto firmou město spolupracuje, ale podle starosty jde o zanedbatelné částky. Starosta také odmítl nařčení o dalším platu, kterým si údajně přivydělává městská právnička JUDr. Kluzová ve firmě Regio, s.r.o.. Myslím si, že tento anonym psal člověk, který je dokonale obeznámen s fungováním městského úřadu a pravděpodobně zde také pracuje.
Je také zajímavé, že se to objevilo právě v době, kdy se na úřadě mělo udělat nějaké nepopulární organizační opatření a funkce tajemníka je právě o nepříjemných záležitostech, uvedl na závěr tajemník Sušil.Z bývalého zdravotního střediska budou obecní byty
Nivnice (cab) - V listopadu loňského roku začala rekonstrukce budovy bývalého zdravotního střediska. Jelikož bylo v minulém roce otevřeno nové zdravotní středisko, uvolnil se tento objekt pro plánované obecní byty. Podle vyjádření starosty Ladislava Trtka by zde mělo vzniknout osm bytových jednotek, z toho čtyři v kategorii 2+1, jedna garsonka a jeden byt v kategorii 1+1. V této době se shromaždují žádosti, z nichž bychom do dvou měsíců měli vybrat budoucí nájemníky. Předpokládám, že to budou především rodiny s malými dětmi nebo občané do třiceti let, uvedl starosta. Podle jeho slov obdržel obecní úřad do této doby asi 20 žádostí, mezi kterými jsou i bývalí obyvatelé Nivnice, kteří se hodlají vrátit. První nájemníci se budou moci nastěhovat v průběhu října nebo listopadu. Podle vyjádření starosty se v nájemní smlouvě pravděpodobně objeví i požadavek uhrazení větší splátky nájemného dopředu.
Z obecní pokladny bude do této rekonstrukce vložena částka asi 4 mil. Kč, zbývajících 2,5 mil. Kč, které chybí do celkových nákladů dostane obec jako dotaci od státu.Úpravna vody má novou střechu
Strání - Květná (cab) - Počátkem března bylo ukončena oprava zastřešení místní úpravny vody, která zásobuje vodou asi 3 800 obyvatel této obce. Na úpravně byla dříve provedena rovná střecha, která se později ukázala jako nevyhovující a po dvaceti letech se začala rozpadat, uvedl starosta Antonín Zámečník. V létě minulého roku začal obecní úřad s opravou střechy a rekonstrukcí na sedlovou. Důsledkem zatékání do objektu byla poničena elektroinstalace omítky a ve špatném stavu byly také stropy. V této době je dokončeno zastřešení objektu a z jedné poloviny také vnitřní omítky, které se budou dodělávat až po vyschnutí. Ještě zbývá provést hromosvody a svody rýn a drobné vnitřní opravy. Celou akci si prováděli místní občané svépomocí a v letošním roce obec vložila ještě 1 mil. Kč na dokončovací práce. Celkové náklady se vyšplhaly až na 3,5 mil. Kč a s úplným dokončením se počítá v tomto čtvrtletí.Poslední obce našeho regionu schvalovaly rozpočet
Region (cab) - Obecní úřad v Horním Němčí se připravuje na opravy chodníků, na které je spolu s jejich údržbou naplánována částka ve výši 674 tis. Kč. Zhruba 1,268 mil. Kč tvoří výdaje na provoz mateřské a základní školy a školní jídelny a na provoz místního koupaliště odhlasovali zastupitelé 68 tis. Kč. Přes 200 tis. Kč bude letos použito na výstavbu a údržbu místních inženýrských sítí a asi 186 tis. Kč bude stát sběr a svoz komunálního odpadu. Celkový rozpočet v obci Korytná byl schválen ve výši 4,49 mil. Kč a největší výdajovou položkou budou plánované opravy cest. Ty by se podle zastupitelů měly vejít do částky 600 tis. Kč, základní a mateřská škola si vyžádá náklady okolo 270 tis. Kč. Ve stejný den jako u předcházejících obcí, tedy 26. března zasedali zastupitelé také v obci Suchá Loz. Letos se chystají opravit místní dům služeb s hasičskou zbrojnicí, která by se měla podařit za schválených 400 tis. Kč.
Největší akcí tohoto roku je však oprava budovy mateřské školy, na kterou zastupitelé naplánovali 1,3 mil. Kč z obecní pokladny. V obci Strání, která patří k těm početnějším v našem regionu, byl odhlasován rozpočet ve výši 22,822 mil. Kč. Největší investiční akcí letošního roku bude výstavba obecních bytů v částce 3 mil. Kč, počítá se také s dokončením kanalizace v hodnotě asi 1,9 mil. Kč a více než 1,5 mil. Kč bude použito na vodní hospodářství. Vedle toho jsou naplánovány částky na svoz domovního dopadu, bytový fond, kulturu i opravy komunikací. Příjmovou částku tvoří kromě jednotlivých daní také nájmy z obecních bytů a příjem z lesního hospodářství. V Dolním Němčí začali před několika týdny s výstavbou čistírny odpadních vod, která si letos vyžádá částku přes 10 mil. Kč. Budou také probíhat dodělávky některých investičních akcí a opravy komunikací. Celkové příjmy z daní místních firem se pohybují okolo 10 mil. Kč. U obcí, které si požádaly o státní dotaci a ta dosud nebyla přidělena budou zastupitelé muset ještě přistupovat k rozpočtovým opatřením.Žádný z uprchlíků nepožádal o azyl
Březová, Strání (cab) - V úterý po velikonočních svátcích zadržela hlídka pohraniční policie Březová skupinu 27 běženců a to v katastru obce Bystřice pod Lopeníkem. Mezi nimi byli i tři uprchlíci z Kosova, nejpočetnější skupinu tvořilo dvacet občanů Srí Lanky. Žádný z nich nepožádal o statut uprchlíka a proto byli předáni RCP a následně vráceni na Slovensko. O den později zajistili policisté na silnici směrem od obce Strání na Slavkov 44 osob převážně z Afghánistánu. Bylo zjištěno, že tyto osoby převezl přes hranici neznámý řidič v Avii se Slovenskou st. poznávací značkou, který utekl směrem na obec Korytná. Podle tiskového mluvčího Policie ČR nebyl tento muž zatím zajištěn. V této skupině bylo také šest dětí, z nichž nejmladšímu byl jeden rok. Ve stejný den v pozdních nočních hodinách byla v katastru obce Březová zadržena skupina deseti běženců z Kosova. Spolu s nimi byl zadržen i převáděč, devětadvacetiletý muž ze Slovenska.
Tomu bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice a okresním soudem byl vzat do vazby, uvedl tiskový mluvčí. V této skupině byly také dvě ženy a tři děti ve věku 11 až 17 let. Ani tato skupina však nepožádala o azyl a byla předána k dalším opatřením.Popelnice se letos prodraží
Uh. Brod (cab) - Městská rada se na svém 12. zasedání mimo jiné zabývala cenami poplatků za popelnice. Jedná se o úhrady za svoz komunálního odpadu za loňský rok, ve kterých podle vyjádření místostarosty Nováčka došlo k podstatnému nárůstu zejména u méně početných rodin. Podstatnou část poplatku tvoří pronájem popelnice - 110 Kč a manipulace - 680 Kč, který je pro všechny rodiny stejný. Celkové částky včetně poplatku podle počtu osob v domácnosti činí například pro jednoho člověka 890 Kč na rok, pro dvoučlennou rodinu 991 Kč, 1091 Kč pro tři osoby a 1192 Kč pro vícečlennou rodinu. Pronájem popelnice se zvýšil o 35 Kč oproti loňskému roku a manipulační poplatek o 365 Kč a uložení o 10 Kč. Tyto částky jsou v podstatě srovnatelné s městy jako je Uh. Hradiště nebo Zlín, i s okolními vesnicemi, uvedl Nováček. Podle něj odpovídají stanovené částky skutečným nákladům firmy Rumpold UHB, s.r.o. na množství odpadů, které se promítá do počtu osob.
Na jednu osobu je počítáno 150 kg odpadu, na tři osoby 450 kg a 600 kg na čtyři a více osob v domácnosti. Na odvoz jedné 110 litrové popelnice vychází asi 11,5 kg odpadu, což není ani patnáctiprocentní naplnění. Podle starosty je možné, aby se domluvilo několik rodin a společně používaly jednu popelnici. Navýšení poplatků je podle vyjádření radních způsobeno i klesajícím podílem města ve společnosti Rumpold UHB, s.r.o., která se jako jediná zúčastnila výběrového řízení na svoz a likvidaci domovního odpadu a podle starosty také změnami v této společnosti, které proběhly začátkem roku. Ačkoliv se dříve město zabývalo možností úhrady poplatků postupnými splátkami, které by některým občanům velmi pomohly, nebylo to možné. Podle sdělení Nováčka by však měl odbor životního prostředí tuto možnost znovu prověřit. V nejbližší době budou občanům rozesílány složenky na úhradu poplatků a pokud se někdo rozhodne částku neuhradit, je povinen dokladovat odvoz a likvidaci odpadu jiným způsobem.Mládí v tanci a pohybu
Okresní asociace sport pro všechny Uh. Hradiště ve spolupráci s DDM AŠSK, SKM Výsluní a Domem kultury Uherský Brod uspořádají veřejnou přehlídku pódiových skladeb s názvem Mládí v tanci a pohybu. Tato akce se uskuteční 16. dubna v DK Uh. Brod.
V programu předvedou své umění v kostýmech za doprovodu hudby účastníci předcházející neveřejné soutěže v pódiových skladbách. Srdečně zveme k návštěvě veřejnost našeho okresu.Velikonoční pátek ve španělské Zaragoze
Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem církevního roku. Okázale se slaví zejména v katolickém Španělsku, kde je rozšířena tradice konání velkopátečních procesí zvaných El Pregon. O letošních velikonocích jsem měl možnost navštívit aragonská městečka Calandu, Híjar a pak i více než půlmilionovou Zaragozu. Velkopáteční procesí v Zaragoze bylo vskutku podívanou grandiózní. Průvod začal v šest hodin odpoledne a končil až po půlnoci na Bílou sobotu. účastníků průvodu rekrutujících se z různých náboženských bratrstev a samozřejmě lišící se barvou oděvu (kostýmů) mohlo být 50 000, z toho zhruba třetina bubeníků. V průvodu vedle bubeníků šli trubači, jedno bratrstvo hrkalo s dřevěnými hrkačkami. Každé neslo jakýsi svůj erbovní znak sestávající nejčastěji z nástrojů Kristova umučení a vezlo na jakýchsi alegorických vozech sochy Krista, Matky Boží či výjevy z Křížové cesty. Průvod byl seřazen tak, aby výjevy chronologicky odpovídaly Kristovu životu, tedy např. od Kristova vjezdu do Jeruzaléma přes poslední večeři až k jeho ukřižování a Božímu hrobu. Fascinující byly zejména sochy Panny Marie, jejíž nesmírně zdobná roucha byla barevně laděna podle charakteru výjevu (od barvy bílé, červené, fialové až po černou). Celých pět hodin bylo putování průvodu provázeno urputným bubnováním, při němž bubeníci (muži, ženy i malé děti) upadali až do jakéhosi tranzu. Průvod končil u jednotlivých kostelů, kam byly alegorické vozy zatahovány za finálního vytrubování trubačů bratrstva a bubnování bubeníků. S některými sochami jejich nosiči prováděli různé taneční kreace a tato vystoupení byla vždy odměněna potleskem. Urputnost a někdy i děs vyzařoval z padesátitisícového procesí, ve kterém téměř všichni byli oblečeni v kápích. Síla vjemů přitom narůstala s nastupující nocí, kdy z obrysů kápí vystupovaly vesměs pochmurné výjevy osvětlované tisícemi žárovek. Z vůně kadidel, dunění bubnů a oddanosti padesátitisícového davu svému rituálu na mne dolehla tíha tradice španělské inkvizice, která zde v Zaragoze měla své sídlo.
Ještěže účastníci po ukončení obchůzky s úlevou shazovali své masky a bylo mezi nimi mnoho krásných dívek a žen, které si mnohokrát v kontrastu se svými postními řízami zapálily cigaretu. Na nejednoho z účastníků čekala u kostela jeho rodina a přátelé, a tak se konec obchůzky pojil s objímáním a líbáním, a někteří ještě zašli i na pivo.
Pavel PopelkaUž se nám to zase zelená!
Uh. Brod (cab) - Odvody, které v těchto dnech probíhají v celé republice, se nevyhýbají ani našemu regionu. Až do 15. dubna jsou mladí muži postupně podle jednotlivých vesnic povoláváni k odvodové komisi, která sídlí v kulturním domě v Uh. Brodě. Denně přijímáme okolo osmdesáti branců v základním ročníku 1980. K tomu chodí i ti, kteří dříve byli ze zdravotních důvodů odročeni, uvedl pplk. ing. Jan Němec. Podle jeho slov je zdravotní stav branců v padesáti procentech bezproblémový, ve zhruba dvaceti procentech se vyskytují drobná zdravotní onemocnění a přibližně stejné množství je neschopno. Podle platného zákona o civilní službě může odvedenec do třiceti dnů od ukončení odvodového řízení podat prohlášení o tom, že nemůže konat službu se zbraní v ruce. Podle jeho slov počet těchto žádostí rok od roku stoupá. Důvodem, který branci uvádějí, může být například náboženské nebo jiné osobní přesvědčení znemožňující službu se zbraní v ruce.
Některým odvedencům se možnost civilní služby jeví jako zbytečný půl rok navíc, někteří nehodlají podstupovat údajnou buzeraci na kasárnách. Pravděpodobně většina z nich by ovšem uvítala naprostou svobodu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund