Číslo: 15
10.04.2000
Článků: 106

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zastřešením mateřské školky vzniknou byty
Obec nabízí třicet stavebních míst
Zpravodaj má šéfredaktora
Peníze pro sportovce určili radní
Výzva občanům města
Odvody na Brodsku začaly
Jak malují kraslice profesionálky
Za takovou kvalitu vody rozhodně platit nechceme
Pozvánka DDM Uh. Brod
Nehodu nepřežila
Rybáři vykradeni

Zastřešením mateřské školky vzniknou byty

Kvůli snižujícícmu se počtu dětí se v posledních letech děti spojily pouze do jedné třídy - Foto: J. Cabáková
Hradčovice (jac) - Nevyhovující rovnou střechu nad místní mateřskou školou chce Obecní úřad v Hradčovicích ještě letos nahradit klasickou sedlovou. Díky vzniklé půdní vestavbě pak bude moci nabídnout až tři byty o ploše osmdesát metrů čtverečních. Přestože objekt školky byl postaven teprve před šestnácti lety, už teď potřebuje rekonstrukci. Stejně jako na ostatních budovách z té doby byla i zde provedena rovná střecha, do které začalo po několika letech zatékat. "Už jsme ji několikrát opravovali, ale finančně to není zrovna výhodné. Proto už osm let uvažujeme o úpravě na sedlovou střechu s taškovou krytinou a konečně letos bychom ji mohli začít realizovat," upřesňuje starosta Antonín Šrámek. Podle slov jedné ze zaměstnankyň MŠ způsobovaly přívalové deště nejen vlhnutí stropů a stěn, ale dokonce i prosakování: "V jedné místnosti voda někdy kapala přímo dětem na hlavu, takže jsme ji museli sbírat do různých nádob." Zatím se ale vždycky podařilo vlhkost znovu vysušit.
Samotné zastřešení včetně zabudování oken a úpravy fasády chce starosta začít i ukončit ještě letos. Rozpočet na tuto etapu se pohybuje okolo jednoho a půl milionu korun, polovinu by přitom měl financovat stát. Pokud ale Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci nepřidělí, bude muset obec ušetřit v jiných oblastech.
Vzniklé bytové jednotky pak použije k přilákání nových učitelů základní školy. V Hradčovicích totiž chtějí i do budoucna udržet alespoň stávající první stupeň ZŠ a nabídka bytu určitě pomůže k získání mladých pedagogů. "Pokud ovšem nebude z této strany zájem, samozřejmě byty pronajmeme místním rodinám," uvažuje starosta.Obec nabízí třicet stavebních míst
Dolní Němčí (jac) - Celkem o třicet jedna rodinných domů se během několika nejbližších let rozroste obec Dolní Němčí. Lokalita Pod Hájkem o rozloze asi 2,5 hektaru je přitom posledním místem, jehož jediným vlastníkem je obec. "V tomto směru nemáme co řešit. Složitější jednání nás čekají až u dalších dvou lokalit pro výstavbu, které jsou ve vlastnictví soukromých majitelů," tvrdí starosta František Hajdůch. V lokalitě Nad Hájkem je navržena jedna ulice s řadovou zástavbou o rozloze parcel od 400 do 500 m2, druhou budou tvořit volně stojící domy s plochou 700 až 800 m2 a tři parcely mají až 1000 m2. "Volili jsme takovou variantu, abychom mohli uspokojit finanční požadavky různých sociálních vrstev. Zatím je to pouze naše idea, kterou jsme občanům nabídli, a pokud zjistíme, že větší zájem je o menší parcely, nebude problém studii upravit," říká starosta.
S grafickým návrhem podoby nového sídliště se občané seznamují už od října loňského roku. Dosud projevilo zájem o menší i větší parcely zhruba osmnáct žadatelů, kteří jsou na úřadě zatím pouze evidováni bez určení pořadí. K tomu podle starosty dojde až po určení ceny pozemku a rozsahu zástavby. S vybudováním komunikace a inženýrských sítí totiž obec počítá až v příštím roce, kdy by mohla dostat dotaci od státu ve výši 2,5 milionu korun. Celkový rozpočet na infrastrukturu přitom počítá s částkou o 4 miliony vyšší. "Pak budeme muset vybrat opravdu seriózní zájemce, kteří budou schopni do pěti let postavit dům. To je totiž podmínkou přidělení státních peněz," upozorňuje starosta.Zpravodaj má šéfredaktora
Uh. Brod (jac) - Novým šéfredaktorem Brodského zpravodaje se podle výsledků výběrového řízení stala Elen Sladká, dosud redaktorka regionálního týdeníku. Na toto místo nastoupí v květnu, kdy začne zpravodaj vycházet jako čtrnáctideník. "S jejím návrhem podoby novin se výběrová komise ztotožnila a o dalších detailech budeme diskutovat v průběhu tohoto měsíce," upřesnil místostarosta Jaroslav Koníček, který bude mít vydávání ve své kompetenci.Peníze pro sportovce určili radní
Uh. Brod (jac) - Zastupitelé odsouhlasili na svém posledním jednání přidělení finančních prostředků na sportovní aktivity. Většinu hlasů přitom nezískal návrh nedávno vytvořené sportovní komise, ale návrh radních (viz. tabulka). "Vidím to jako podraz na komisi. Nevím, kdo v ní bude chtít dál pracovat, když první naše rozhodnutí bylo absolutně setřeno," prohlásil zastupitel a člen komise Miroslav Soviš. Podle jeho slov totiž komise složená ze zástupců oddílů předložila radě návrh, na kterém se všichni její členové jednohlasně shodli. Starosta Ladislav Kryštof však upozornil, že komise je pouze poradním orgánem rady a ta může její návrh pozměnit.
Někteří zastupitelé si také stěžovali na to, že podle podkladů vlastně neví, k jakému účelu chtějí sportovci přidělené peníze použít. Jak později vysvětlil Jaroslav Koníček, peníze jsou určeny na investice, údržbu zařízení a placení energií. Petr Vrána ale upozorňoval, že řada mládežnických oddílů má značné výdaje spojené s cestováním a město by jim mělo pomoci: "Mohli by například dostat sto tisíc korun určených na oplocení tenisových kurtů, které je myslím zbytečné. Stejná částka už je totiž určená na oplocení Sokolovny." Jeho návrh však zastupitelé v úvahu nevzali a nakonec schválili původní částky rozdělené radními.Výzva občanům města
Nenechme si zrušit mateřskou školu
Dne 29.3.2000 bylo na zasedání městského zastupitelstva v Uh. Brodě rozhodnuto o zrušení MŠ Tučňák. Jako důvod uvedla rada nízký počet dětí docházejících do mateřských škol ve městě. Tučňák však problémy s počtem dětí rozhodně nemá. Proto je překvapivým řešením uzavření právě této školky a přesunutí dětí i s personálem do jedné z budov MŠ na Obchodní ul.1639 (po bývalých jeslích). Co bude s uvolněnou budovou MŠ? Chce ji město výhodně prodat či pronajmout? A komu to vlastně přinese prospěch?
Problém není vodit děti o 300 metrů dál. Ten vidíme v tom, že splynutím obou školních zařízení vznikne naprosto kolosální osmitřídní MŠ. Proč vytvářet obrovské mnohatřídní školky jako za totalitní moci? Naší snahou je zachovat ve městě spíše malé školky rodinného typu. Vždyť je to to nejkrásnější a nejlepší, co naší nejmladší generaci můžeme v dnešní době dát.
Proto máme za to, že NENÍ TŘEBA RUŠIT ANI JEDNU Z MŠ. Naopak je lépe i z těch větších vytvořit menší s domácím prostředím pro děti. PROBLÉMEM jsou pouze UVOLNĚNÉ PROSTORY BÝVALÝCH JESLÍ. Bylo vzneseno několik návrhů na jejich využití: knihovna, klub důchodců, klub invalidů a překlenovací třídy pro postižené děti. Například zřízením, resp.přestěhováním pobočky městské knihovny z náměstí 1. máje do těchto větších prostor by město ušetřilo 150 000 Kč ročně na nájemném, které nyní platí za prostory, v nichž pobočka sídlí. Přitom zmiňovaný objekt bývalých jeslí lze snadno oddělit bez jakéhokoliv zásahu do provozu stávající MŠ a využít jej jako zcela samostatnou budovu s možností vlastního vstupu a samostatným provozem pro potřeby obyvatel města.
Zatím ale představitelé města neslyší! A nás znovu napadá otázka: Je to záměr? Mají na mysli prospěch nás občanů? Nebo jde jednoduše o něčí osobní plány s budovou Tučňáka?
Pomozte nám, prosím, připojením svého podpisu k vyvolání veřejné diskuse na téma: NENÍ TŘEBA UZAVÍRAT ANI JEDNU MATEŘSKOU ŠKOLU!!!
Podpisová akce začne v úterý 11. dubna na Masarykově náměstí.
Rodiče dětí MŠ u TučnákaOdvody na Brodsku začaly
Uherskobrodsko (jac) - Od 3. do 13. dubna předstoupí před odvodovou komisi všichni mladí muži ročníku 1981 z třiceti obcí tohoto regionu. Během jednoho dne se u dvou komisí vystřídá obvykle kolem čtyřiceti branců. "Vyšetření u komise je naprosto stejné jako v minulosti. Je pouze jedna změna, že při zdravotní prohlídce branců už nesmí být přítomni členové komise. Jde vlastně o ochranu osobnosti, protože my nepotřebujeme znát diagnózu a zdravotní stav, ale zajímá nás až výsledek vyšetření," vysvětlil Pavel Vyparina z Územní vojenské správy v Uh. Hradišti.Jak malují kraslice profesionálky
Nivnice, Uh. Brod (jac) - Malérečka Anežka Smetanová z Nivnice zdědila zálibu i umění ručního malování kraslic po své mamince Anně Kapsové, která svými kresbami ozdobila také řadu nivnických krojů. Kraslice pravidelně maluje už od listopadu a za jeden měsíc jich vytvoří až tři stovky. Nejpracnější jsou podle ní tradiční nivnické kresby tzv. "krojové" a "černé", nad kterými stráví i tři hodiny. Přesto velkou část kraslic mezi lidmi spíš rozdá: "To nejde dělat na kšeft, je to můj koníček a pořád mě to moc baví." Jak to vlastně vypadá a jak dlouho trvá kreslení vajíček, můžete zjistit už zítra. Na úterý 11. dubna od 9 do 12 hodin je v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě připravena pro základní školy ukázka tradičního zdobení vajíček. Kromě paní Smetanové se představí i Marie Kočicová z Uh. Brodu a Marie Čiháková z Blatnice.Za takovou kvalitu vody rozhodně platit nechceme
Bánov (jac) - Po dobu přibližně tří týdnů trvalo v celé obci Bánov znečištění vody přímo v domácnostech. "Voda je žlutá a nedá se pít, za takovou kvalitu nejsme ochotni platit vodařům stejné peníze," stěžovali si před několika dny na jednání obecního zastupitelstva zástupci občanů. Podle sdělení Josefa Motyčky ze Slováckých vodáren a kanalizací, a.s, v Uh. Hradišti bylo znečištění způsobeno zaplavením prameniště vlivem silných dešťových srážek. Závada byla nahlášena 23. března a odstraněna 5. dubna, kdy už vzorky odpovídaly normám pro pitnou vodu. "Po celou dobu nebyla voda hygienicky závadná. Laboratorní rozbory ukázaly, že se v tomto období jednalo pouze o zvýšený zákal a hodnoty železa," upřesnil Motyčka.
Občané prostřednictvím starosty Václava Vystrčila však požadují snížení ceny. Toho se však zřejmě nedočkají. Jak jsme zjistili, provozovatel je sice povinen odstranit výkyvy v kvalitě vody, ale rozhodně nejsou důvodem ke snížení ceny.Pozvánka DDM Uh. Brod
středa 12.4. - Totálně otravná hodina poezie divadelní představení Divadla za vozem pro ZŠ.
čtvrtek 13. 4. - Miss krásná tvář
soutěž pro dívky (pro dvojice) . Dívky mají dva úkoly - navzájem se namalovat a učesat (potřebné pomůcky vemte s sebou). Od 14.30 v Klubu "D". Vstupné 10 Kč.

pátek 14. 4. - Mexiko
cestopisná beseda s promítáním diapozitivů. Památky ztracených indiánských kultur uprostřed pralesů poloostrova Yucatan, Mexiko City, vulkán Popocatepetl, bělostné pláže indiánské pevnosti Tulum a mnoho dalšího. Začátek v 19 hodin v Ekocentru Chrpa na Máji. Vstupné 20 Kč.

sobota 15.4. - Král kuželek "Odveta"
Sportovní odpoledne rodičů s dětmi. Informace a přihlášky u p. Kovářové v Klubu "D".Nehodu nepřežila
Újezdec u Luh. (red) - Třicetitisícovou škodou skončil uplynulý týden střet osobního automobilu zn. Mazda a srny. Ke zranění řidiče naštěstí nedošlo, ovšem srna nehodu nepřežila.
"Poté byla srna předána místopředsedovi Mysliveckého sdružení Podhájí," řekl operační důstojník policie.Rybáři vykradeni
Bánov (red) - Vybavení rybářské chaty v blízkosti Ordějovské přehrady padlo za oběť prozatím neznámému pachateli. Z chaty rybářského svazu Uherský Brod byl odcizen bojler, rychlovarná konvice, rybářský prut. Způsobená škoda činí třináct tisíc korun.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund