Číslo: 16
21.04.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


JARO ď97 na Slovácku
Navštivte regionální výstavu v Brodě
Jízda vlakem bude dražší
Anketa - anketa - anketa
Na meruňkách si letos asi nepochutnáme
MEMENTO MORI Z UH. OSTROHU SE PŘEDSTAVUJE
Oznámení o očkování
Spilkleen - pro odsávání kapalin

JARO ď97 na Slovácku
Výstava s malou publicitou a zájmem
Uh. Hradiště (VaMP) - V pátek 18. dubna 1997 po 14. hodině se otevřel Zimní stadion, tentokrát pro všechny vyznavače chalupaření, chataření a zahradničení. Do nedělního odpo-ledne zde totiž probíhala prodejní a kontraktační výstava JARO ď97 na Slovácku, kterou pořádal Hokejový klub Uh. Hradiště. Výstavě žel chyběla větší publicita, takže návštěvnost byla spíše sporadická. Když se k tomu ještě přidalo ne zrovna příznivé počasí, tak mnozí, byť zvědaví, zůstali doma. Mezi vystavovateli se představily firmy z nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Nejdále to do Hradiště měl, pokud nepočítáme zástupce zahraničních značek Husqvarna a Solo, ing. Jan Topol s malou domácí čistírnou Topas 5 od Kutné Hory. Z domácích nechyběly žaluzie od firmy Rastr, bazény Saneko Uh. Brod, krby z hradišťského JME OTS, střešní okna Velux ze staroměstského Stavanu, stavební materiály z Tradixu, automatická vrata z Auto-Dooru, zahradní nábytek Martina Arona z Tupes a umělé kytky ze Studia Aqua-flor ze Starého Města. Výčet účast-níků dop lňoval BROTO Ostrožská Nová Ves, Alfa Uherský Brod a obrazy hodonínského Jiřího Šustra. Nechyběl stůl s hračkami a před stadionem nejmladší návštěvníky lákající vozík s cukrovou vatou.
Škoda, že dobrá myšlenka, uspořádat podobnou výstavu, se nesetkala s větším ohlasem a v některých okamžicích hráli vystavovatelé proti návštěvníkům přesilovku.Navštivte regionální výstavu v Brodě
Ve čtvrtek, 24. dubna, v 10 hod., bude v Domě kultury Uherský Brod zahájena 1. regionální prezentační, kontraktační a prodejní výstava s příznačným názvem Uhersko-brodsko ď97. Veřejnosti se zde představí firmy a organizace se svými výrobky (službami) v širokém spektru oborů, zaměřené na potřeby pro dům a domácnost, zahradu, úspory energie, interiérovou tvorbou, apod. Významné místo je určeno k prezentaci regionu, jeho zajímavostí a krás v ucelené prezentaci Uh. Brodu, CHKO Bílé Karpaty, Bojkovic (Komně a Záhorovic), Společnosti pro trvale udržitelný život, pobočky PRO - BIO pobočka St. Hrozenkov, aj. Na pátek je připraven rozsáhlý doprovodný program. Souběžně s výstavou zde 25. dubna proběhne Trh pracovních příležitostí, v režii Úřadu práce, zaměřený na vhodná pracovní místa, příležitosti rekvalifikací, pracovně-právní podradenství, jak pro zaměst-nance, tak i zaměstnavetele, aj.
Pátečního dne mohou podnikatelé využít k užitečným konzultacím se zástupcem Záruční a rozvojové banky a.s. k možnému získání finančních podpor určené pro malé a střední firmy (úhrady úroků, jištění záruk, získání přímých úvěrů, apod.) a náležitostem s tímto spojených. Výstavu organizuje Okresní hospodářská komora ve spolupráci s Integrovanou střední školou Uh. Brod a Domem kultury. Zdejší regionální výstava je jedna z 18 v ČR, na níž v letošním roce mají firmy možnost získat finanční podporu z fondu Phare. Potrvá do neděle 27.4., otevřeno bude denně od 9 - 17 hod.(v neděli do 15hod.). Symbolické (registrační) vstupné je 5 Kč, přičemž vstupenky jsou slosovatelné (s možností výhry hodnotných věcných cen).
Bližší informace poskytnou pracovníci OHK, tel. 0632/7849,555 482.Jízda vlakem bude dražší
Uh. Hradiště - Ještě v letošním roce bude zvýšeno jízdné na železnici. Přesný termín zatím nebyl určen, ale předpokládá se zdražení jízdného od 1. června, případně od 1. září 1997. Osobní tarif na železnici by měl kopírovat jízdné v autobusech. Od 1. června se do prodeje opět vrací Kilometrická banka Českých drah na 2000 kilometrů. V minulosti byl tento doklad cestujícími často zneužíván, proto se zvýšila ochrana zapsaných údajů. Cena jednoho sešitku Kilometrické banky ČD 2000 bude zvýšena ze 740 Kč na 750 Kč. Změny jsou u podmínek pro používání JUNIOR PASU. Ceny známek budou zachovány ve stejné výši, ale mění se výše slevy poskytované v 1. vozové třídě, kde při použití JUNIOR PASU tak výrazná, že mnoho studentů se dopravuje do škol jen v 1. třídě. Vzhledem k vývoji cen v mezinárodním tarifu je zvýšená cena příplatků pro vlaky kategorie EuroCity a InterCity a to ve 2. vozové třídě na 54 Kč a v 1. vozové třídě na 72 Kč. Příplatek za nadstandardní služby ve vlaku SuperCity #Manažer činí 75 Kč.
Rovněž budou zvýšeny ceny rezervačních dokladů. Za místenku zaplatíme 20 Kč /místenka pro první vlak vyšší kvality, který cestující použije je nadále bezplatná/, lehátkový lístek v oddíle s 6 místy bude stát 72 Kč, lůžkový lístek 2. vozové třídy #Tourist se prodraží na 126 Kč, nejvíce se zvýší cena lůžkového lístku 1. vozové třídy #Single na 441 Kč. Zvyšuje se i dovozné za zavazadla. Zjednodušená přeprava jízdních kol bude nově za 16 Kč, dětský kočárek jako cestovní zavazadlo 10 Kč, jízdní kolo jako cestovní zavazadlo do 50 km - 25 Kč. Zjednodušené přeprava dětských kočárků zůstává za dovozné 6 Kč. V novém jízdním řádu jsou označeny nově vlaky, v nichž je povolena přeprava zavazadel symbolem kufru, označení jízdního kola. O změnách v grafikonu vlakové dopravy, který vstoupí v platnost 1. června 1997 vás seznámíme v některém z příštích vydání Dobrého dne, Slovácko.
Milan KubíčekAnketa - anketa - anketa
Jak se zdá, novela dopravního zákona na sebe už dlouho nenechá čekat. Nejdiskutovanějším krokem, který s sebou podle všeho přinese, je snížení cestovní rychlosti v obcích na 50 km/hod. Tato rychlost je ostatně platí pro obce ve většině evropských zemí. Na druhou stranu tam jsou daleko uváženější rychlostní omezení na dálnicích. Se zvýšením naší dálniční stodesítky to však zatím na žádné razantní změny nevypadá. Jaký postoj k připravované #prokleté či #požehnané padesátce zaujímají hradišťáci, vyplývá z odpovědí následujících motoristů.

Radek H. (29) podnikatel #Jsem přesvědčen o tom, že to pomůže snížit počet dopravních nehod. Hovoří o tom statistiky v zemích, kde mají zavedenou padesátku už delší dobu.

Marek Z. (19) student #Podle mě to není dvakrát rozumné opatření. Zapříčiní to ještě horší průjezdnost některých vysoce vytížených městských komunikací."

Eva V. (45) účetní #Mojí dceři je 19 let a zrovna si dělá řidičský průkaz. Jsem ráda, že se rychlostní limity snižují, bezohledných řidičů je i tak víc než dost.

Libor D. (30) učitel #Pocit z jízdy při padesátikilometrové rychlosti je hrozný. Co do bezpečnosti na silnici je to však rozumné opatření. Pochybuju ale, že bude někdo jezdit předpisovou rychlostí třeba na Malinovského třídě.

Pavel V. (33) pedagog #Já osobně snížení rychlosti v obcích pociťuju jako změnu k lepšímu, protože rodiče s malými dětmi se budou cítit o něco bezpečněji.

Naďa M. (27) manažerka #Podle mě to výrazné změny nepřinese. Ve městech to přinese maximálně zahuštění provozu, který je už dnes v dopravních špičkách sotva únosný. Aby si řidiči uvědomili rychlostní limity, je nezbytně nutné zpřísnit dopravní kontroly."

Josef B. (58) technik #Pro mě je i ta šedesátka pomalá. Mluvím teď o víceproudých městských komunikacích. Třída maršála Malinovského by byla asi neprůjezdná, kdyby se všichni řídili předepsanou rychlostí. Rychlost na dálnicích bych stanovil alespoň na 140 km/hod. #

Lucie K. (31) prodavačka #Podle mě je to krok zpět a přímo proti požadavkům stále se zrychlujícího životního tempa. #Na meruňkách si letos asi nepochutnáme
Uh. Hradiště (VaMP) - I když náš region, narozdíl od okolí Velkých Pavlovic, není tak výrazně spojován s pěstováním meruněk, i zde se najde celá řada vyznavačů tohoto chutného a šťavnatého ovoce. Stejně, jako se na úrodě vinic podepsaly mrazy letošní zimy, průběh teplot minulého týdne zasáhl zahrady a sady meruněk. #Ve své zahradě mám pouze patnáct stromů, ale obávám se, že nesklidím jediný plod, svěřil se Dobrému dnu Petr Machynka z uherskohra-dišťska. Díky příznivým teplotám, které u nás panovaly na přelomu měsíců března a dubna, vyhnaly větvičky meruněk a broskví do květu. #Teploty, které se nezřídka pohybovaly okolo minus osmi stupňů zničily veškerou snahu každého zahrádkáře, konstatoval Machynka, # stromy, které rozkvést nestačily, budou dozrávat opožděně a včely je nebudou stačit opylovat. Podle odhadů jihomoravských ovocnářů, kteří v minulém týdnu dostali slovo snad ve všech sdělovacích médiích, však nelze dosud přesně odhadnout výši škod způsobených dubnovými mrazy v sadech a zahradách.
Velké ztráty podle nich zaznamenají právě pěstitelé v nejníže položených oblastech, kde byl pokles teplot nejrazantnější.
#Pokud se v následujících dnech přeci jen příroda umoudří a rtuť v teploměru začne respektovat, že je jaro, dá se ještě něco zachránit, jinak nevím. Stejně se nemůžu ubránit dojmu, že se nám příroda mstí za to, jak bezohledně se k ní chováme, konstatoval Machynka.MEMENTO MORI Z UH. OSTROHU SE PŘEDSTAVUJE

V únoru 1992 byla v Uh. Ostrohu založena skupina historického šermu. V této době skupina trénuje bez nějakých příruček, jen podle svého uvážení. Už v roce 1992 pořádají své první vystoupení pro děti z dětského domova v Uh. Ostrohu. Po tomto úspěšném vystoupení přichází pozvánka na vystoupení oslavy 100. výročí založení místní školy. Na konci roku pořádá skupina na Sovíně své první placené vystoupení při obchodním jednání zbrojovky Uh. Brod. V roce 1993 skupina dostává své jméno #MEMENTO MORI. Memen to od počátku trénuje v ostrožské škole za pronájem, který obnáší několik vystoupení pro ostrožské děti. V tuto dobu začíná Memento trénovat jak podle sebe, tak podle školy doktora Plcha. Ve skupině je nedostatek zbraní a Memento trénuje, jak se dá. Zbraně si vyrábí sami nebo si je nechávají vyrábět u kovářů v okolí. Memento Mori pořádá další a další vystoupení a pomalu vyjíždí na různé pozvání po celé republice.
V našem regionu se pravidelně zúčastňují akcí, jako je #pálení čarodějnic v Uh. Ostrohu a na hradě Buchlov při stavění a kácení máje. Dále jsou zváni na dětské letní tábory a pořádají v Uh. Ostrohu bitvu, která se odehrává v nedaleké hluboké dráze Po republice se zúčastňují bitev v Rosicích, Ostravě, Nechanicích u Hr. Králové, na zámku v Miloticích, Olomouci, Brně, Přerově, Pavlovicích, Jackové u Mor. Budějovic, na hradě Ralštejn a také na Slovensku v Košicích. V poslední době je skupina zvána po okolí na vystoupení při diskotékách. V dnešním složení působí 11 členů. z Uh. Ostrohu je to Radek Margetík, Vlasťa Macháň, Soňa K”lblová, Pavel Jurčeka, Roman Klauda a Karel Mařík. Z Ostr. Nové Vsi Tonda Pavka. Z Veselí n. Mor. Zbyněk Burian a Petr Bílek. Z Uh. Hradiště Laďa Strýček a z Nedakonic Marek Moštěk.
#Ke svému 5. výročí jsme pro zviditelnění uspořádali výstavu tady na zámku. Letos budeme opět pořádat bitvu v hluboké dráze, tentokrát už bez předešlého turnaje. Na výstavě jsou vlastně výhradně naše věci, které v dnešní době přesahují hodnotu půl milionu. Věci si vyrábíme buď sami nebo nám je vyrábějí kováři, kteří jsou ve výrobě těchto zbraní o mnoho zručnější a od prvního pohledu je to znát. Všechny kostýmy, co jsou zde k vidění, nám šije členka Soňa K”lblová. Vlastně každý z nás má něco přiděleno: někdo reklamu v novinách, někdo v rádiích apod. Letos budeme muset omezit málo placené akce, jako jsou letní tábory, jelikož na tom vlastně proděláváme. Je to smůla, ale bohužel je to tak. Pro nás je tento koníček finančně náročný a tyto prodělečné akce si nemůžeme dovolit. V jedné sezóně dokážeme zničit při tak velkém množství vystoupení několik mužům přičemž každý muž vyjde na částku 3.000,- Kč a vyšší.
Ještě něco k výstavě. Na výstavu jsme pozvali děti z naší školy a také celou veřejnost. Myslím si, že je na cose dívat. Návštěvníci zde můžou zhlédnout zbraně, brnění, oděvy od ranné gotiky až po třicetiletou válku. K náhlednutí je zde i tabule, kde jsou fotografie od založení skupiny až po dnešní dobu. V předsálí je navíc televize s několika videokazetami, které jsme sami natočili, k výstavě a dění ve skupině nám podal informace vedoucí skupiny Pavel Jurčeka.
Tuto výstavu, jak jsme se dozvěděli zhlédla celá místní škola i školka a na dva tisíce lidí z Uh. Ostrohu i okolí. V sobotu 22. 3. 1997 na ostrožském zámku navíc proběhlo turistické zahájení jarních kilometrů, kde se většina zúčast-něných přišla taktéž podívat na tuto výstavu.
V případě zájmu o vystoupení skupiny #MEMENTO MORI se můžete kontaktovat na vedoucího skupiny P. Jurčeku - tel. 0632/591 133.Oznámení o očkování
MUDr. Vlastimil Mlýnek, zvěrolékař pověřený veterinárním dozorem ve městě Uh.Hradiště a jeho čtvrtích, oznamuje občanům, že každoroční povinné očkování psů proti vzteklině bude provedeno hromadně v těchto termínech: V Sadech - čtvrtek 24.4.1997, 14.00 - 17.00 pohost.. V Uh.Hradišti - sobota 26.4.1997, 8.00 - 12.00 dům služeb. Nebo individuálně v jeho ordinaci v Mařaticích - Hliníku u Dvora 1072, v Po-Pá 18.00 - 19.00 hod.Spilkleen - pro odsávání kapalin
Mezi nejnovější sortiment uherskohradišťské firmy Červinka (adresa: 28. října 389, tel. 0632/7789) patří i látky absorbující vyteklé kapaliny, jejichž společný název je Spilkleen. #Jde o látku, která je mnohem účinnější, než klasické granuláty. Navíc nepráší, kapalinu neuvolňuje a v konečném efektu lépe vyčistí znečištěné povrchy, upřesnil majitel společnosti Jiří Červinka.
Podle prospektů absorbent Spilkleen výborně saje i letecké benzíny a petrolej. Navíc tím, že je těžký, nehrozí při zásahu jeho rozfoukání. Kromě toho každý, kdo s absorbentem pracuje ocení jeho čistotu, ošetřená plocha neklouže a po úklidu zůstává povrch téměř suchý. Jak dále uvedl pan Červinka: #Jedná se o výrobek, který vzniká následnou úpravou celulózy, odpadu po recyklaci sběrového papíru. Použitý Spilkleen je možno snadno spálit, přičemž nasáklý absorbent tekutinu neuvolňuje.
Firma Červinka dodává Spilkleen v desetilitrových pytlích, nebo uzavřený v hadech a polštářích. Jeho savost je několikanásobně vyšší než u klasických granulátů. Mezi jeho největší přednosti patří vedle vysoké účinnosti i snížení nákladů na úklid a likvidaci absorbentu. Spilkleen navíc v porovnání s jinými granuláty chrání dýchací cesty.
Typy dodávaných absorbentů Spilkleen: 1. Spilkleen Granules - SK 1: vhodný pro všeobecné použití, jde o směs granulí různé velikosti, které dosahují vysokého účinku. Je nehořlavý a lze jej použít při únicích některých kyselin i na jejich neutralizaci. 2. Spilkleen Plus - SK 2: jedná se o bezprašné a nekluzké granule, které se nerozpadnou na prach a jsou proto vhodné do oblastí se silným provozem. Lze jej použít na úniky ropných produktů a jiných chemikálií. 3. Spilkleen Oil Plus (SOP) - SK 3: neprašné nekluzké granule, které nevytvářejí prach. Saje mnohem více olej než vodu a je ideální pro okamžitý úklid. Je vhodný pro čištění barvou natíraných betonových povrchů, jeho další výhodou je možnost odsání pomocí vysavače.
4. Spilkleen Oil Selective (SOS) - SK: nesaje vodu a má vysokou absorbční schopnost ropných produktů. Je biologicky odboura-telný a ideální pro venkovní použití. Lze jej použít i k oddělení dešťové vody od oleje, který se běžně vyskytuje v oblastech přilehlých zásobníků. Dle atestu VŠCHT je spalitelný v libovolné spalovně.
(Plac. inz.)www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund