Číslo: 16
19.04.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Dvacátý druhý duben byl vyhlášen mezinárodním Dnem Země
Smuteční síň jako socialistická stavba?
Před Jízdou králů budou silnice jako nové
Naděje včelařství je v mládeži
Zeveta Bojkovice novým vlastníkem Zbrojovky
Chcete pomoci uprchlíkům?
Janáček i v plastové lahvi
Setkání Čechů a Slováků se už připravuje
Bojkovice byly před více než půl tisíciletím jmenovány městysem
Nejvíce nezaměstnaných je v oblasti Bílých Karpat
Strecková zavítala na Kopanice

Dvacátý druhý duben byl vyhlášen mezinárodním Dnem Země
Region - Poprvé tento svátek oslavili američtí studenti v roce 1970, kteří se snažili prosadit přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Od tohoto roku byl tento den vyhlášen mezinárodním Dnem země a od roku 1990 se jako svátek životního prostředí slaví i v České republice. Tím, že se naši žáci zapojují do přírodovědných soutěží, zaměřených na ekologii, potvrzují nejen svoje znalosti, ale i postoj k tomuto tématu, říká Marta Hrabalová, učitelka přírodopisu na ZŠ ve Vlčnově. Letošní soutěže, která má dvě části, se na této škole zúčastnilo asi 30 žáků 6. až 8. tříd, kteří odpovídali na nejrůznější dotazy týkající se přírody. Ve svých odpovědích mohli použít také informace získané z rozsáhlé výstavy všech chráněných oblastí Bílých Karpat, která probíhala ve zdejší škole. Už osmým rokem oslavují tento den také děti z Ekoncentra Chrpa v Uh. Brodě. Letos přijdou se svým programem na Masarykovo náměstí, a to v sobotu 24. dubna od 8 do 10 hodin.
Kromě odpovědí na všetečné otázky dětí budou zúčastnění podrobeni například jízdě zručnosti nebo podlézání potravního řetězce. Chtěli bychom, aby ten, kdo se našeho zábavného programu zúčastní, odcházel s úsměvem na rtech a možná i s trochou poučení, že Země tu není pro nás, ale spíše my pro ni, říká vedoucí Ekocentra Soňa Kunčarová. Zprávu o tom, jak občané reagovali a co se od nich děti dověděly, podáme našim čtenářům v některém z příštích čísel. Další akce, kterou pořádá Ekocentrum ke Dni Země, se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna. Pro děti ze ZŠ v Újezdci a školní družinu při 2. ZŠ v Uh. Brodě je připraven zábavný den se soutěžemi a také výrobou stromů z plastových odpadových materiálů, který bude jako les budoucnosti vystaven na křižovatce u obchodního domu Kvanto. Nechceme vytvářet umělou skládku odpadů, ale směřujeme to zase k tomu, aby se lidé zastavili a trochu zapřemýšleli, říká Kunčarová. Po velkém úspěchu v loňském roce se i na ZŠ v Dolním Němčí opět chystá netradiční akce ke Dni Země.
Odměnou pro děti, které se budou podílet na čištění potoka, bude připravovaný výlet na Javořinu, který je naplánován na 23. dubna. Protože je k vyčištění potoka potřeba více rukou, jsou zapojeni žáci pátých tříd nejenom z naší školy, ale i sousedního Horního Němčí, uvedla vedoucí ekologického kroužku Pantoflíček Vlasta Ondrová. K ekologickému tématu byla také vyhlášena literární soutěž, které se v loňském roce zúčastnilo 14 škol našeho okresu. Jako téma letošního čtvrtého ročníku, který bude vyhodnocen v průběhu května, bylo vyhlášeno heslo Zelená planeta. Na mnoha školách našeho regionu proběhnou k tomuto významnému a stále více opodstatněnému dni nejrůznější přednášky, soutěže, drobné akce nebo rozhlasové relace.
Jana CabákováSmuteční síň jako socialistická stavba?

Co s ní, když ji nikdo nechce. - Foto: J. Cabáková
Nivnice (cab) - Před osmnácti lety byla v této obci, stejně jako v několika dalších, postavena smuteční síň na místním hřbitově. Je vybavena dvěma chladicími boxy, místností pro poslední rozloučení rodiny a místností pro zhruba šedesát sedících návštěvníků. Po dostavbě v roce 1984 zde proběhlo několik občanských obřadů, které však po revoluci naprosto ustaly, a už více než deset let se občas využívají pouze chladicí boxy. Podle slov správkyně hřbitova Ivany Hladišové je toto zařízení udržováno ve výborném stavu, bylo by třeba pouze vymalovat. Zástupce starosty Jarmila Gregůrková se domnívá, že poslední rozloučení by se dalo realizovat zde a zádušní mše v kostele v nejbližší době po pohřbu. Problém je však v tom, že budova byla postavena za socialismu a určena k občanským pohřbům a jako taková je pochopitelně spíše objektem nezájmu především věřících občanů a i ostatní považují za důstojné místo k rozloučení především kostel.
Mínění lidí se nedá změnit nějakým nařízením, říká Gregůrková. Ale jelikož tato budova stále ukrajuje z obecní pokladny několik tisíc korun ročně a ve své době si na jejím budování odpracovali mnoho hodin místní dobrovolníci, nehledě na výši nákladů, které se tehdy pohybovaly okolo 1,8 mil. Kč, bylo by více než žádoucí najít přijatelné řešení. To by mohlo vzejít z jednání farní rady, která by se touto situací měla zabývat. Se stejným problémem se potýkají například i ve Vlčnově nebo Horním Němčí, v Korytné se však podařilo najít odpovídající alternativu. Začátkem devadesátých let provedli několika vnitřními úpravami, které si žádala církev, změnu ze smuteční síně na kapli, která vyhovuje jak církevním, tak i občanským obřadům. Tím se zamezilo průtahům obřadu, které vznikaly přecházením průvodu z kostela na hřbitov, a celý pohřeb tedy probíhá zde.
Rozloučení v kostele má svůj nezastupitelný význam, říká nivnický farář Josef Nuzík. Jistě, ale co tedy se stavbou, která by se pro svůj dobrý stav využívat sice mohla, ale není možné ji upravit na cokoliv jiného, než je právě rozloučení se zesnulým? Podle jeho i starostova společného názoru by bylo možné využívat nivnickou smuteční síň, pokud by byla rozšířena pro větší počet lidí, upravena k církevním účelům a po vysvěcení by se stala hřbitovní kaplí. Řešení by se tedy našlo a díky dobrým vztahům obecního úřadu a církve by bylo snad i realizovatelné, těžko ale soudit, s jakým ohlasem by se tato možnost setkala u samotných občanů.Před Jízdou králů budou silnice jako nové
Vlčnov (cab) - Před několika lety, kdy současný starosta Jan Pijáček nastupoval poprvé do své funkce, se jako nejdůležitější pro obec považovala oblast ekologická. První etapou bylo vybudování plynofikace v obci a poté začala oprava velmi prašných silnic. V místech, kde to bylo možné, zůstal starý povrch, ale ve všech případech došlo k rozšíření vozovek na stanovenou normu pěti metrů. Byly provedeny obruby a přídlažby a také kanalizační vpustě, uvedl starosta Pijáček. Zaručenou výhodou nové úpravy je podle starosty její trvanlivost, díky které nebude nutné povrch znovu nadstavovat a okolní domky tedy nebudou dále utápěny ve zvyšujících se silnicích, jako tomu bylo dříve. Součástí úprav byla i rekonstrukce mostu, který byl nevyhovující, zejména pro místní hasičský vůz. Po dokončení úprav vozovek, které je naplánováno do vlčnovské jízdy králů, zůstanou ve velmi špatném stavu už jenom státní silnice. Ty jsou ve směru z Uh. Brodu na Hluk a z Nivnice na Veletiny a patří mezi velmi užívané.
Už delší dobu se uvažuje o rekonstrukci této silnice, protože na křižovatce díky nepřehlednosti a špatnému povrchu docházelo i ke smrtelným úrazům. Se SÚS bylo předběžně dohodnuto, že k opravě vozovky by mělo dojít ještě v letošním roce, uvedl starosta. Částka, kterou obec vynaložila v posledních čtyřech letech na opravu místních vozovek, se podle jeho slov pohybovala okolo čtyř milionů korun ročně a v letošním roce je naplánována částka asi tří milionů. Z celkových nákladů tvořila dotace asi 2 mil. Kč. Ačkoliv jsou nové silnice zcela jistě přínosem, místní občané se jen neradi smiřují s náhlým zvýšením rychlosti projíždějících vozidel, způsobeným hladkým povrchem vozovek.Naděje včelařství je v mládeži
Uh. Brod (cab) - Včelařský kroužek při Základní škole na Mariánském náměstí existuje od roku 1954. Od jeho založení jej vede učitel František Hodický, který letos oslaví už svou devadesátku. V letošním roce navštěvuje tento kroužek asi 13 dětí z celé školy, které pod starostlivým vedením učitele Františka Hodického obsadily v uplynulém roce výborná místa na celostátním setkání včelařské mládeže (dříve Zlatá včela). Děti jsou rozděleny do dvou skupin, na začátečníky a pokročilé a scházejí se jednou týdně. Ti nejmladší se zabývají nejdříve teorií, starší už se dostávají k praxi, seznamují se s funkcemi a životem včel, jejich léčením, a také se starají o včelín ve dvoře ZŠ. Tento včelín se začal stavět v roce 1955, letos se provádí jeho opravy a snižuje se počet úlů, kterých zde dříve bývalo deset. Do činnosti kroužku patří také péče o několik vrb, nasazených v blízkosti včelína, ze kterých je na jaře nejlepší med.
Podle slov pana Hodického zájem o včelařství rok od roku klesá. Příčinou je podle něj snížení ceny za odkup jejich produktů i velmi malý zájem o přísuny včelstev do kultur stran zemědělských družstev. Dříve si celá společnost uvědomovala, že včely jsou pro život přírody i zdraví člověka nenahraditelné, říká Hodický. Dříve byly tyto mládežnické kroužky také podporovány nejenom školou, kde působily, ale také ministerstvem zemědělství i školství. Dnes je existence včelařského kroužku závislá pouze na financích z prodeje medu, sbíraného ze včelína, za které nakupují cukr, léčiva a ostatní potřeby pro svou činnost. Z 15 včelařských kroužků v našem okrese zůstaly dnes pouze tři.
Cílem tohoto setkání je především oživit práci včelařských kroužků, říká Hodický. Na toto setkání, které se uskuteční v sobotu 24. dubna v prostorách ZŠ na Mariánském nám., se přihlásilo 11 kroužků z celé jižní Moravy. Do celodenního programu je naplánována kromě představení jednotlivých včelařských kroužků také prohlídka včelína ZŠ, návštěva podzemí radnice, hradeb i muzea J.A.K. Pro účastníky setkání je připravená jednoduchá soutěž, ze které budou vybráni tři nejlepší jednotlivci. Ti budou náš kraj v příštím roce reprezentovat na celostátním setkání, uvedla ředitelka školy Olga Otrubová.Zeveta Bojkovice novým vlastníkem Zbrojovky
Bojkovice (cab) - Majitelem 47,24% akcií Zbrojovky Brno se stala firma Zeveta Bojkovice. Oficiální převod největšího podílu akcií Zbrojovky proběhne v nejbližších dnech na valné hromadě. Jak DDS sdělil zástupce ředitele ing. Miloslav Huška, hodlá Zeveta prosadit zkvalitnění produkce Zbrojovky i zlepšení prodejních podmínek nabízeného sortimentu. V žádném případě nechce vedení Zevety měnit druh výroby a do doby tří měsíců by měla vypracovat a zveřejnit svůj strategický záměr, týkající se především výroby.Chcete pomoci uprchlíkům?
Uh. Brod (cab) - Právě před týdnem se i oblast Uherskobrodska připojila k dalším regionům republiky a provádí prostřednictvím Oblastní charity Uh. Brod sbírku finančních prostředků na pomoc uprchlíkům z Kosova. Ozvalo se nám také několik občanů s možností ubytování, ale zatím se jedná spíše o informativní dotazy, uvedla ředitelka brodské Charity Jarmila Tomancová. Kromě Uh. Brodu jsou do sbírky zapojeny i okolní obce, například Nivnice, Vlčnov, Suchá Loz, Bánov, Šumice, Prakšice nebo Drslavice. Nejdříve byla vyhlášena sbírka také na hygienické potřeby a potraviny, která byla pozastavena z důvodu nesnadnosti převozu malých balení nebo jednotlivých kusů. Za vybrané fin. prostředky se podle vyjádření Tomancové teprve nakupuje zboží přímo ve velkoobchodech na paletách. Podle Tomancové sbírka potrvá minimálně jeden měsíc a vybrané finanční prostředky budou průběžně odesílány na konto u Komerční banky, vyhlášené arcidiecézní Charitou.
Své příspěvky mohou občané směřovat přímo na toto konto s číslem 19-1068000407/0110, variabilní symbol 06. Adresy s uvedením počtu míst pro ubytování uprchlíků je možné sdělit na charitní lince pomoci v Olomouci, která pracuje nonstop: 068/5224055. Vedle těchto míst se občané mohou obracet také přímo na Charitu v Uh. Brodě na tel.č. 0633/637333.Janáček i v plastové lahvi
Uh. Brod (cab) - Před několika týdny začal Pivovar Janáček v Uh. Brodě prodávat svoje světlé výčepní pivo také v 1,5 litrové lahvi z PET. My jsme tuto myšlenku zvažovali už před pěti lety a díky úspěchu jiné firmy, která s tím u nás začala jako první, jsme se o Velikonocích rozhodli uvést na trh zkušební množství, uvedl ředitel pivovaru Josef Brauner. Hnědá průsvitná láhev je svou nízkou hmotností a nerozbitností zcela jistě přínosem, na druhé straně alkohol v plastu u nás není a s největší pravděpodobností zřejmě ani nikdy nebude příliš žádaným zbožím. Toto balení piva je určeno těm spotřebitelům, kteří o něj projeví zájem právě z důvodu netradičního pivovarského obalu, odůvodňuje tento krok Brauner. Ze strany spotřebitelů byl podle jeho slov zaznamenán určitý zájem, a proto pivovar zvažuje i pravidelné stáčení do těchto lahví, u kterých je možné měnit jak velikost, tak i druh plněného piva.
Kvalitou se nápoj v plastovém obalu podle slov ředitele jen nepatrně liší od stejného druhu ve skleněné láhvi a jeho trvanlivost byla stanovena na 40 dní. Výroba je prováděna na čtyřech strojích, z nichž dva jsou zapůjčeny a v případě odbytu se počítá s jejich odkoupením. Prozatím jsme museli investovat do nákupu lahví a uzávěrů. Pokud bychom vyráběli na našich upravených strojích, náklady by se pohybovaly okolo dvou set tisíc korun, v případě většího rozšíření tohoto sortimentu by investice byly několikanásobně vyšší, sdělil Brauner. Zaplnovat trh dalšími nevratnými a těžce likvidovatelnými obaly není zrovna ekologické, podle ředitele je však produkce jiných firem nesrovnatelně vyšší než ta, se kterou počítá pivovar.Setkání Čechů a Slováků se už připravuje
Region (cab) - Ve středu 14. dubna byli na jednání v Trenčíně jmenováni noví členové organizačního výboru Javořinských slavností, které se letos budou konat v neděli 25. července. Předsedou se stal primátor Myjavy Dušan Rybár a místopředsedou starosta Vlčnova Jan Pijáček. Díky komunálním volbám na obou stranách společné hranice a změnám ve vedení obcí došlo na jednání také k ustanovení nových komisí tohoto výboru. Členové výboru i komisí připravují celé slavnosti včetně zabezpečení ochrany, propagace i technického zázemí. Součástí programu je i slovenský běh na Javořinu, který je částečně sponzorován i zúčastněnými obcemi. Odměnou obcím, které se podílejí na přípravě slavností, které jsou členy Bratrství Čechů a Slováků a nejsou zastoupeny ve výboru, je videokazeta, která se letos dokončí, uvedl nový místopředseda Pijáček.
Zde se české i slovenské obce, sahající zhruba od Hodonína po Bojkovice a od Holíče až za Trenčín, mohou v několika minutách prezentovat. Jako konferenciéři programu se letos představí Bolek Polívka a Marián Labuda.Bojkovice byly před více než půl tisíciletím jmenovány městysem
Bojkovice (cab) - Ve dnech 14. a 15. května se na různých místech tohoto města uskuteční oslavy 550. výročí od jmenování Bojkovic městysem. Poprvé se tak stalo v roce 1449 v polním stanu před Miloticemi, kdy moravští stavové odkoupili od loupežného rytíře Pankráce hrad Starý Světlov, v jehož příslušenství jsou Bojkovice nazvány městysem. K tomuto výročí jsou raženy pamětní mince a kravatové spony se znakem města. V pátek bude na Nábřeží Svobody umístěno historické tržiště s tavernou, kde svou práci předvede umělecký kovář, zde také vystoupí skupina historického šermu Kornet z Uh. Hradiště a národopisné soubory Světlovan, Světlovánek a cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka. Další den navštíví Bojkovice arcibiskup olomoucký msg. Jan Graubner a v kostele sv. Vavřince při udělení svátosti biřmování požehná městu.
V odpoledních hodinách proběhne už 3. ročník Běhu Terryho Foxe, vystoupí skupina Skaláci a pro děti bude připraven skákací hrad. Na sedmou hodinu večerní je připravena vernisáž výstavy z historie Bojkovic a předání pamětních mincí a listů zasloužilým občanům tohoto města. Na Muzikantský bál jsou všichni tancechtiví zváni do kulturního domu, kde vystoupí dechová hudba Fryštácká, Javořina, Horalka, Komňané, Záhorovjané a Hradčovjané.Nejvíce nezaměstnaných je v oblasti Bílých Karpat
Region (cab) - Právě v obcích vzdálených několik desítek kilometrů od nejbližšího města je nejvíce nezaměstnaných. V obci Vápenice s asi dvěma sty obyvatel dosáhla míra nezaměstnanosti k 1. 4. tohoto roku neuvěřitelných 20%, stejně jako v obci Vyškovec. Podobně jsou na tom i další obce tohoto regionu, např. Lopeník se 17 nezaměstnanými, Březová se 70, Starý Hrozenkov se 49 přihlášenými na úřadu práce, Hostětín se 13 a Žítková s 15 občany, pro které tento počet znamená více než 10% míru nezaměstnanosti. Právě pro tento region Bílých Karpat, který tvoří 16 obcí včetně Bojkovic, platí zvýšená výhoda pro zaměstnavatele. Pokud někdo zaměstná občana z této oblasti, poskytneme mu příspěvek ve výši 4000 Kč, což je o 500 Kč více než v jiných obcích, uvedl vedoucí ÚP v Uh. Brodě PhDr. Jiří Kohout.
Pro absolventy vysokých škol je připravena částka ve výši 4000 Kč, středoškoláci svým zaměstnavatelům přinesou 3500 Kč a mladiství 3250 Kč. Všechny uvedené částky jsou bez pojistného a platí od začátku tohoto měsíce. V polovině minulého týdne zaznamenal úřad práce 1988 nezaměstnaných, což je o více než třicet více než tomu bylo na počátku měsíce.
Podle mě se počet nezaměstnaných bude stále pohybovat do dvou tisíc. Prozatím nemáme hlášena větší propouštění, která by nezaměstnanost mohla velmi zvýšit, uvedl Kohout.Strecková zavítala na Kopanice
Region (cab) - Na neoficiální návštěvu zavítala do našeho regionu o tomto víkendu Doc. ing. Yvonne Strecková, CSc, která se na Ministerstvu vnitra zabývá reformou veřejné správy a připravuje podklady pro vznik vyšších územněsprávních celků. Spolu s některými členy Sdružení Uherskobrodska navštívila mimo jiné také oblast Kopanic, aby poznala život místních lidí a srovnala jejich možnosti s jinými částmi okresu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund