Číslo: 17
28.04.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Štěrbova elektronika za výjimečných podmínek splátkového prodeje
Za trvale udržitelný rozvoj
BAZAR AUTO ŠTĚRBA
Za kometou do Veselí
AKCE x REAKCE
Ještě jednou k odvolání starosty obce Jalubí
Osvobození Pašovic
Hvězda hradišťské designérky stoupá vzhůru

Štěrbova elektronika za výjimečných podmínek splátkového prodeje
Uh. Hradiště (red) - Firma Štěrba Elektro si na uherskohradišťsku získala už značnou proslulost díky široké nabídce spotřební elek-troniky všech značek. Chuť na koupi elektrospotřebičů u Štěrby roste, pakliže zjistíte bezkon-kurenční možnosti splátkového prodeje bez akontace. Na splátky si můžete koupit výrobek pohybující se v cenové relaci od 5 do 30 tisíc. Pokud si však chcete pořídit výrobek cenově přesahující tuto mez, podmínky splátkového prodeje umožňují zaplacení přebytku hotově a částku do 30 tisíc budete splácet podle stanoveného plánu. Další zvýhodnění splátkového prodeje u Štěrby spočívá v regulovatelnosti výše splátky a zákazník je pak schopen pružněji reagovat podle své aktuální finační situace a snížit tím výši úroků.
Z pozice výhradního dovozce televizorů OVP Orava si Vás Štěrba Elektro dovoluje pozvat k účasti v soutěžní akci, které se mohou zúčastnit doslova všichni. Ve všech prodejnách Štěrba Elektro budou brzy dostupné dvojí soutěžní kupony a ti, kteří se rozhodnou pro koupi některého modelu z široké palety barevných televizorů OVP Orava od 1. 5. 97 do 26. 7. 97 budou v soutěži zvýhodněni bohatší nabídkou výherní listiny, jejíž hlavní cenou je osobní automobil Citroen Saxo. Další ceny zahrnují zahraniční zájezdy, mopedy a barevné televizory OVP Orava.
Plac. inz.Za trvale udržitelný rozvoj
Uh. Hradiště (šep) - Ve středu 23. dubna se ve Slováckém muzeu konala přednáška profesora katedry sociologie Masarykovy univerzity v Brně a neohroženého ekologa PhDr. Jana Kellera s názvem Umíme si vážit životního prostředí? Tématicky navazovala na nedávno proběhnuvší oslavy dne Země. Autor osvětových ekologických publikací #Až na dno blahobytu a #Přemýšlení s Josefem Vavrouškem úvodem besedy připomněl odkaz tragicky zemřelého ministra živ. prostředí Vavrouška, jehož zásluhou si našly dnes už životně důležité teorie trvale udržitelného rozvoje společnosti jasnou cestu k hlubšímu zamyšlení a střízlivému posouzení kritické situace. Velmi zajímavě zhodnotil pohnutky macešského přístupu člověka k přírodě a za primární příčinu stávající situace určil hlavně celkově zakořeněné a historicky zaběhnuté kořistnické postoje člověka k životnímu prostředí.
Lidé se především musí smířit s tím, že preferování krátkodobých užitků s sebou přináší dlouhodobé následky a uvědomnění si tohoto aspektu bude pro člověka krok vpravdě evoluční. Jan Keller to postihl globální sumarizací v následujících několika větách: #Nic podstatného se nezmění pokud nedojde ke změně v lidské mentalitě.
Moderní společnost nám dává volnost, nenaznačuje už ovšem omezený prostor, na kterém si toto zdání volnosti můžeme dopřát."BAZAR AUTO ŠTĚRBA
5. května zahájí výkupem a prodejem ojetých vozů svoji činnost nový autobazar firmy Štěrba v Kunovicích, ulice Lidická (směr Uh. Brod). Kapacita autobazaru umožní pojmout zhruba 300 vozidel. Prodejní doba bude od 8 do 20 hod. všech 7 dnů v týdnu. Široká nabídka služeb poskytne kromě klasického zprostředkování prodeje a výkupu funkčních, nebo havarovaných vozidel za hotové také platbu formou protiúčtu a uvažuje se rovněž o zřízení zastavárny na ojeté vozy. Autobazar bude provádět i servisní služby zahrnující možnost opravy vozidel, přípravu na STK a měření emisí. Přitažlivou službou, která je součástí nabídky autobazaru, je zprostředkování dovozu ojetých vozů ze zahraničí dle přání zákazníka. Nebude chybět rovněž možnost koupě jakéhokoli vozu na splátky.
Závěrem zpráva pro ty, kteří se v blízké době budou pokoušet ojetý automobil prodat. Bazar Auto Štěrba nabízí exkluzivně pouze 1% provizi k ceně vozu zde umístěného do konce května! Plac. inz.Za kometou do Veselí
Veselí n. Moravou (Kol) - do obecného povědomí obyvatel Uherskohradišťska se dostala hvězdárna v Uh. Brodě. V našem blízkém okolí však najdeme také Okresní lidovou hvězdárnu ve Veselí nad Moravou. Ukrývá se v malebné krajině u Baťova kanálu, stranou světel města. Práce hvězdárny se dělí do dvou oblastí. Jde o osvětovou činnost, například přednášky pro školy, zájezdy či objednané skupiny. Od založení hvězdárny v roce 1961 až dodnes zde vyrůstá už pátá generace nadšenců, z nichž většina alespoň občas přichází i v dospělosti. Veřejnosti je hvězdárna přístupná každý pátek po západu Slunce. Schůzku si však můžete smluvit i na jiný čas, stačí vytočit 0631/322614. Záznamníku se nebojte. V současné době přichází nejvíce zájemců pozorovat Hale-Boppovu kometu. Možnost ji spatřit potrvá ještě do letních měsíců, kdy její záře zanikne ve slunečním světle. Další zajímavostí bude zatmění Měsíce. Při volbě termínu návštěvy je dobré vědět, kdy zapadá Slunce a není-li měsíc v úplňku.
Mezi lidmi, jež se na pracovníky hvězdárny obracejí, jsou i ti, kteří chtějí vysvětlit úkazy, jež spatřili na noční obloze. Spojíte-li návštěvu hvězdárny s procházkou po zámeckém parku a březích Baťova kanálu, prožijete určitě příjemné chvíle.AKCE x REAKCE
Stanovisko rodičů ke zrušení mateřské školy Na Hradbách ve Starém Městě.
Tímto se obracíme na příslušné úřady, abychom vyjádřili náš nesouhlas s rozhodnutím Obecního zastupitelstva ve Starém Městě o zrušení Mateřské školky na Hradbách. Pan starosta Slavík podal po jednání na Školském úřadě v Uh. Hradišti návrh obecnímu zastupitelstvu na zrušení školky z důvodu snižujícího se počtu dětí a zájmu o MŠ. S tímto důvodem nesouhlasíme, protože výše jmenovaná školka se těší velkému zájmu ze strany rodičů a i letos musí paní ředitelka z kapacitních důvodů posílat rodiče do jiných školek.
Také nemálo zanedbatelná skutečnost je, že tato školka, jako jedna z mála, je umístěna v klidném prostředí mimo hlavní silniční tahy obcí a průmyslových podniků, z čehož plyne, že i čistota ovzduší je zde lepší než v okolí zbývajících školek. K čistotě ovzduší také přispívá plynofikace školky, která je z ekonomického hlediska výhodnější než objekty vytápěné tuhými palivy (koks).
Zarážející je i skutečnost, že má být uzavřen objekt po částečné rekonstrukci, která proběhla na podzim roku 1996 a týkala se opravy fasád. Také v tomto roce se nemalá finanční částka věnovala na zařízení, která se instalovala na zahradě školky, kde se děti věnují hrám. Po provozní stránce a i z hygienického hlediska je fungování školky dlouhodobě bezproblémové, což dokládá i vyjádření okresního hygienika.
Z hlediska současné koncepce optimalizace sítě školských zařízení se tento typ tzv. rodinné školky jeví daleko více vhodněji než velké celky, kde z výchovného hlediska hrozí, že mnohé děti zůstávají v anonymitě se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Proto si myslíme, že nejdůležitější je dobré jméno školky, výborný kolektiv zaměstnanců zapálených pro svou práci s dětmi, velmi dobrá spolupráce s rodiči, což se odráží ve spokojenosti naších dětí navštěvujících tuto školku. Proto Vás žádáme o zodpovědné posouzení a zhodnocení vzniklé situace. Myslíme si, že dosavadní jednání svědčí o tom, že obecní zastupitelstvo podcenilo vzniklou situaci, o čemž svědčí průběh jednání zástupce obecního úřadu s rodiči. Uvedené argumenty nás nepřesvědčily o nutnosti uzavření této školky.
Rodiče dětí navštěvujících MŠJeště jednou k odvolání starosty obce Jalubí
Vážená redakce,
po přečtení zveřejněného článku pod názvem #Velké politikaření na malé vesnici? Vás laskavě žádám o zveřejnění mého příspěvku, neboť se v podstatném rozsahu dotýká právě mé osoby. K názoru občana, který nechce být jmenován, #že všechna ta špína se na starostu vytáhla až teď, kdy je v obci dokončena většina investičních akcí a je čas dělat politiku, si dovoluji uvést následující. Většina skutečností a dokladů, nasvědčujících podezření o poru-šování zásad hospodaření s obecním majetkem, vyšla najevo po prove-dených inventurách za rok 1996, a to i v těch oblastech inventarizovaného majetku, které pan starosta k inventarizaci za rok 1995 nepředložil /první činnosti nového zastupitelstva/Jedná se právě o oblast finančního majetku obce, jako jsou depozitní listy a cenné papíry z kuponové privatizace. Že nešlo o načasování problému na určitou dobu možno doložit zápisy z jednání obecní rady v průběhu celého roku 1996, tak jak je v otevřeném dopise uvedeno.
Pouze přetrvávající neochota pana starosty k předložení průkazných materiálů, s nimiž měla obecní rada právo být seznámena, neumožnila řešit případ od případu postupně. V dopise panu starostovi není zpochybněno, že o naložení s finanční hotovostí 134 tis. Kč, jakož i některých dalších činnostech, uváděných v dopise předchozí rada /1991 - 94/ věděla. Pan Achilles však zásadně odmítá porušení pravomoci, vyplývající ze Zákona o obcích, par.36a, ods. 3 - cituji #Oprávnění rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce, uvedených v ods. 1 a 2 nemůže obecní zastupitelstvo svěřit obecní radě. V odst. 1 se výslovně uvádí, kterých oblastí se toto omezení týká. Mimo jiné jde o #nabytí a převod nemovitosti a #zastavení nemovitosti. Prodej nemovitosti a nakládání s finanční hotovostí bez souhlasu obecního zastupitelstva, případně až dodatečné projednání zástavy kulturního domu převyšující hodnotu 8 mil. Kč se podle mínění pana Achillese zřejmě na tuto zákonnou povinnost nevztahuje.
Ze zákona vyplývá, že starosta obce je jedním z členů obecní rady, která je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Jednou z oblasti, která do samostatné působnosti patří, je #hospodaření s majetkem obce /par.14, písm.b/. par. 53 odst.2 však současně stanovuje - cit.: #Starosta může pozastavit výkon usnesení obecní rady v otázkách samostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání obecního zastupitelstva. Považoval-li tato rozhodnutí za správná a tato rozhodnutí podepsal, nechť se v článku neodvolává na obecní radu. Faktem zůstává, že následkem takových rozhodnutí došlo k nemalým finančním ztrátám. Urážkami nejmenovaného občana na adresu jednoho z členů zastupitelstva, který jednal podle svého přesvědčení a dle mého názoru v zájmu občanů, bez ohledu na úzké stranické zájmy mně nepřísluší se zabývat. Neměl-li však odvahu se pod své výroky podepsat, je věcí novinářské etiky, zda tyto názory měli být publikovány.
Úsudek o tom, kdo se snaží o politikaření v naší obci, nechť si po přečtení obou příspěvků čtenář udělá sám. Za zveřejnění příspěvku v úplném znění předem děkuji.
ing. Karel Malovaný, člen obecního zastupitelstva a předseda kontrolní komiseOsvobození Pašovic
Po desetiletích pompézních oslav každého výročí osvobození došlo paradoxně k tomu, že mladí se nad tím uchichtávají a starší mají skutečné zážitky popletené s tím, co patřičně zpracované viděli v televizi. Osvobozování totiž většinou proběhlo velmi rychle, pokud budeme hovořit o vesnicích našeho okresu. Jen na dvou místech z celé oblasti Uherskobrodska se boje protáhly - ve Strání a v Pašovicích. V horách se prodloužení dalo očekávat, avšak obyvatelé Pašovic vskutku netušili, jak strategicky dobře je jejich vesnice umístěna. S nadějí, že zde bude bezpečněji, přicházeli do Pašovic i lidé z Uh. Brodu. Ovšem toto město bylo osvobozeno během jediného dne - 26. 4. 1945. Němci ustupovali směrem na Zlín, ale měli v úmyslu dobýt zpět Uh. Brod, neboť část jejich vojska byla uzavřena v prostoru Lopeníku. Za tímto účelem se začali rychle rozmísťovat v kopci obklopených Pašovicích - pozice zde mělo 12 dělostřeleckých baterií. Děla byla doslova všude.
Vesnici obsadilo na 1000 vojáků a několik set koní, přímo ve dvorech i dveřích domů byly protiletadlové kulomety. Stodoly se změnily ve skladiště munice a v průjezdech domů se ukrývaly tanky. Lidé našli útočiště ve sklepích a jen s obtížemi zajišťovali krmení dobytka. Uh. Brod se Němcům nepodařil dobýt zpět. 27. dubna obsadily rumunské oddíly Vlčnov, Hradčovice a část Lhotky a odsud mířily na Pašovice.
Němci se však houževnatě bránili. celé dny duněla střelba, sovětské tanky podporovala rumunská letadla, ale postup osvobozování byl přesto pomalý. 29. dubna proběhla velmi těžká bitva v lese Dobřín při postupu RA od Těšova na Prakšice. Většina německých vojáků zde zahynula. Avšak Prakšice byly nakonec osvobozeny vojsky postu-pujícími od Drslavic dne 30. 4. Pro samotné Pašovice, několik dnů ostřelované, byly nejtěžšími poslední dva dubnové dny, kdy se boje soustředily přímo sem. Dělostřeleckou palbu doplnily i pověstné katuše. Následně se celá vesnice octla v plamenech a přes dým nebylo vidět. (Němci měli obavy i z partyzánů a pro odvrácení této možnosti drželi jako rukojmí muže z Prakšic.) Díky zákeřnosti dobře ukrytých tanků byla znovu nasazena rumunská letadla. Jejich bombardování zaplatilo životem několik civilistů, ukrytých ve sklepích. Z úkrytů se už nedalo vůbec vyjít. Novorozeně, které se narodilo 28. dubna, bylo možno poprvé vykoupat až za několik dnů.
Postupu RA bránily tanky umístěné na silnici k Prakšicím, avšak bylo zřejmé, že Němci pozice dlouho neudrží. V noci na 1. května rychle opouštějí vesnici, ještě na ústupu však příslušníci SS likvidují pekárnu. Smutný pohled se naskytl lidem vycházejícím z úkrytů - hromady popela, zničené budovy, elektrické vedení, všude trychtýře po výbuších a mrtvoly koní. 5 dnů bojů si vyžádalo daň - čtyři občané zahynuli, počet obětí mezi německými vojáky nikdo nezjistil - byli ihned odváženi a pohřbíváni ve společných hrobech a bylo jich moc. Další 4 oběti byly na straně osvobozeneckých armád. Hospodářská zvířata - živobytí vesničanů, ve velkém počtu uhořela a mnoho jich bylo odvlečeno vojáky. Už druhý den - tj. 2. května byla osvobozena celá oblast na sever včetně Zlína - věru paradoxní údaj pro Pašovjany. Jeden fakt však byl pro občany Pašovic na celé válce potěšující: nenašel se mezi nimi ani jediný udavač!
Dana PilkováHvězda hradišťské designérky stoupá vzhůru

Nehtová designérka Jana Malá (vlevo) získala na posledním mistrovství republiky titul nejcennější - 1. místo.
Uh. Hradiště (paf) - Špičková nehtová designérka Jana Malá z Uh. Hradiště, která se oboru věnuje už pět let, dostala minulý týden možnost předvést své umění na Mistrovství Evropy v Dieseldorfu. Tato soutěž je každoročně pořádána při evropském kosmetickém veletrhu Beauty. V klání čtyřiceti designérek nechyběly tři esa České republiky, všechny z firmy Maha nail, což je český zástupce americké firmy Creative nail design z Kalifornie. #Na toto mistrovství bylo vstupenkou dobré umístění na republikové soutěži, kde jsem skončila jako první, říká Jana Malá. Podle jejích slov byla evropská soutěž srovnatelná s tuzemskou, protože české nehtové designérky, ačkoliv pracují na české poměry ve velmi mladém oboru, jsou na vysoké úrovni. Úspěch je o to cennější, že Česká republika se evropského mistrovství zúčastňuje teprve počtvrté. Tři naše designérky skončily na 15. až 17. místě v silné konkurenci přizvaných amerických favoritů.
#S umístěním jsem velmi spokojená. Těžko se probojovává do špičky, kde jsou Švédi nebo Američané, tedy zástupci zemí, kde má tento obor mnohem větší tradici, říká Jana Malá, #vzhledem k tomu, že této mezinárodní soutěže jsem se zúčastnila už po třetí, vyrovnávám se dobře s trémou, ale úspěch záleží i na štěstí. Jsem ráda, že se mi podařilo obhájit pozici z minulého roku, kdy jsem skončila patnáctá. Na otázku, zda je náročné stát se špičkovou nehtovou designérkou, vyhledávaná odbornice odpověděla: #Vpodstatě kurzy v tomto oboru probíhají tím způsobem, že složíte zkoušku za dva dny školení. Ale naučí vás až praxe. Je to otázka šikovnosti, stylu, který aplikujete na nehtový vzhled a vhodného výběru materiálů a firmy. Je potřeba mít pro tuto práci cit, což je individuální věc. Řekla bych, že designérka to prostě #musí mít v oku. To všechno se pak odráží na kvalitě.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund