Číslo: 17
25.04.2000
Článků: 99

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


O prázdné zemědělské budovy nemá nikdo zájem
Komenský v Naardenu
Rekonstrukce Lapače by mohla být levnější
Mimořádné zastupitelstvo
Výstražné zařízení v provozu
Na výměnu do Japonska jsou ještě volná místa
Den Země oslavily děti čištěním potoka
Peníze do městských části
Přeladění signálu se nepodařilo
Kabelová televize do konce letošního roku
Jak jsem přiložil polínko do Kotle Míši Jílkové

O prázdné zemědělské budovy nemá nikdo zájem

Seník a odchovna jalovic chátrají už dvacet let - Foto: J. Cabáková
Veletiny - Původní areál zemědělského družstva na kraji této obce, který dříve sloužil jako odchovna jalovic a kravíny, je od počátku osmdesátých let nevyužitý a chátrá. Budovy jsou v tomto stavu pro jiné než zemědělské účely naprosto nevyhovující, v opačném případě je nutná rekonstrukce až příliš nákladná. Zájemci jsou navíc odrazováni i prodejní cenou, kterou požaduje majitel ZOD Poolšaví. Ten navíc tvrdí, že likvidace objektů je drahá. Veletiny jsou přitom pouze jedním ze čtyř kdysi prosperujících družstev s takto zbytečnými objekty. "Nevyužité jsou kravíny ve Lhotce, Prakšicích a Pašovicích a napůl máme obsazené Drslavice," tvrdí předseda ZOD Poolšaví Libor Hlaváč. Toto zemědělské obchodní družstvo vzniklo v roce 1975 sloučením sedmi tehdejších JZD. Právě místní statek dopadl podle starosty Ladislava Orlovského po transformaci nejhůř: "Už v osmdesátých letech se sem přestalo investovat, proto je to v takovém stavu."
Majetek ZOD navíc vlastní členové a oprávněné osoby, čímž se zřejmě jakýkoliv prodej komplikuje. "Je to začarovaný kruh. Družstvo je ochotno prodat budovy pouze za cenu, kterou zase nikdo není ochoten zaplatit," tvrdí starosta. Podle jeho slov je docela možné, že budovy mohly být využity už dávno. Obec totiž před několika lety prodávala nezastavěné obecní pozemky dvěma podnikatelům pro zřízení stolářské dílny.
K těmto účelům by zemědělské budovy byly docela dobře použitelné. V té době však ještě nebyly prázdné. Počátkem devadesátých let začal jeden z objektů používat soukromník ze sousední vesnice pro uskladnění strojů. Podle Hlaváče však neměl se ZOD podepsanou nájemní smlouvu a musel se vystěhovat. Podobným neúspěchem skončil i zájem dalšího podnikatele před třemi lety. Ke zprovoznění by totiž musel provést opravu elektroinstalace i zavedení vody, což představovalo vysoké finanční nároky. "Tyto budovy byly postaveny před čtyřiceti lety a teď už jsou k ničemu. Nikdo totiž nemá zájem ani o stavebně mnohem zachovalejší objekty, které máme prázdné," říká Hlaváč.
Jejich demolici se však ZOD brání, přestože k ní postupně stejně dochází. Nebudou - li budovy během několika příštích let využity, spadnou samy. Zemědělci tak přijdou o své podíly z prodeje a obec, které pozemky patří, zbytečně ztratí čas k nalezení jiného využití.
Jana CabákováKomenský v Naardenu
Uh. Brod - V úterý 18. dubna byla v Naardenu slavnostně přemístěna bronzová socha J.A.Komenského od Vincence Makovského. Je to stejná socha, která byla v roce 1956 umístěna před uherskobrodské muzeum a třetí odlitek ve stejném roce putoval do Betléma.
Z naardenského parčíku za hradbami ve tvaru pěticípé hvězdy, kde stála více než 40 let, se dostala přímo do centra města. Důstojné místo pro Učitele národů našlo vedení města v historické pevnosti před Velkým kostelem (Grote Kerk). Komenský tak znovu vstupuje do Naardenu v jubilejním roce 2000 ne jako exulant, ale jako vážená osobnost světového významu.
Irena Koubová, jednatelka Spolku Uh. Brod - NaardenRekonstrukce Lapače by mohla být levnější
Uh. Brod (jac) - Pokud zástupci města využijí nabídky ministerstva školství, ušetří na rekonstrukci stadionu na Lapači polovinu nákladů. Do 5. května se totiž mohou přihlásit do projektu výstavby veřejně přístupných sportovišť, kterou z 50% hradí stát. "Cílem je podpora protidrogové prevence a dalších jevů u dětí a mládeže vytvořením kvalitních podnětů pro využití jejich volného času," informuje ministerstvo. Úpravou hřiště pak musí dojít k rozšíření nabídky sportování a areál musí být veřejně a bezplatně přístupný každý den po celý rok. Svůj příspěvek ovšem stát garantuje pouze v případě, že stavba bude dokončena nebo dofinancována ještě letos. Město má sice k dispozici studii na rekonstrukci Lapače za 30 milionů, ale ani polovina se v pokladně rozhodně nenajde.
Podle našich informací je vedení ochotno do tak výhodné akce investovat šest milionů. S podílem od státu by pak na Lapači vzniklo nové fotbalové hřiště, běžecká dráha a základ pro umělé osvětlení.
Vzhledem k tomu, že rozpočet s touto investicí nepočítá, muselo by město zřejmě najít jiný zdroj. Pokud tento návrh projde radou, budou se jím zabývat i zastupitelé na čtvrtečním mimořádném zasedání.Mimořádné zastupitelstvo
Uh. Brod (jac) - Na čtvrtek 27. dubna v 15 hodin je svoláno mimořádné zasedání městského zastupitelstva. "Na programu bude několik rozpočtových změn. Tou hlavní bude odsouhlasení prostředků na průmyslovou zónu, protože v rozpočtu se s tím nepočítalo," potvrdil místostarosta Stanislav Zápeca. Kromě toho bude město na tuto akci muset požádat o část prostředků i od státu.Výstražné zařízení v provozu
Havřice (jac) - Právě před týdnem došlo na železničním přejezdu v Havřicích k dopravní nehodě. Výstražnou signalizaci zřejmě přehlédl osmatřicetiletý řidič a osobním autem narazil do projíždějícího rychlíku. K žádnému zranění naštěstí nedošlo. Po nehodě však zůstal zdemolován nejen osobní automobil, ale také světelné výstražné zařízení. "Celé zařízení zůstalo po nárazu zničené, takže se muselo sehnat nové a celé vyměnit," uvedl František Jahoda, přednosta železniční stanice Uh. Brod. Nové zařízení bylo instalováno ve čtvrtek dopoledne a v pátečních odpoledních hodinách bylo uvedeno do provozu.Na výměnu do Japonska jsou ještě volná místa
Uh. Brod (jac) - Ještě čtyři děti ve věku od 12 do 18 let se mohou přihlásit na výměnný pobyt do japonského Tsukiyona. Brodská radnice pořádá tuto družební akci letos už po třetí. Výměna je hrazená rodiči dětí stejně jako pobyt japonských dětí v české rodině. Podmínkou pro zařazení dítěte je úhrada letenky v hodnotě asi 25 tisíc korun, zajištění pobytu dětí v české rodině po dobu 10 dnů a podíl na organizování programu v Uh. Brodě. Děti v loňském roce například čekala návštěva Tokia nebo výlet k moři.
Přestože se radnice snaží zapojit především místní děti, zájem nebývá tak velký. "Aby se výměna mohla uskutečnit, bereme i děti ze širokého okolí, protože víme, že ne každý si to finančně může dovolit," uvedl zástupce starosty Jaroslav Koníček. V této době je přihlášeno pět dětí, z toho dvě jsou z Nivnice.
Bližší informace získají zájemci na Městském úřadě u Markéty Gajdůškové nebo zástupce Jana Kočaře.Den Země oslavily děti čištěním potoka
Region (jac) - V letošním roce už potřetí vyměnili žáci pátých tříd základní školy v Horním a Dolním Němčí jeden den ve školních lavicích za pobyt v přírodě. V úterý 18. dubna vyrazili k místnímu potoku Okluky, aby jej zbavili věcí, které do vody nepatří. Akci zorganizovala v rámci Dne Země Vlasta Ondrová, vedoucí ekologického kroužku Pantoflíček při ZŠ Dolní Němčí. "Po povodních v roce 1997 bylo v potoce rozneseno množství odpadků ze zdejšího smetiště, proto jsme si tehdy řekli, že mu trochu pomůžeme. A rozhodli jsme se, že ke Dni Země mu vždycky dáme tento malý dárek. Je to totiž krásné místo se spoustou meandrů, které je doširoka obklopeno pouze hektary zemědělských plání," vysvětluje Ondrová.
Podle jejích slov zde nacházejí děti každým rokem stále více plastových odpadků, pravidelně narazí na pneumatiky nebo běžný domovní odpad a letos dokonce objevily na vypáleném břehu shořená kachní vejce. Cílem ovšem není jen pomoc přírodě, ale hlavně výchova žáků jinou než klasickou formou. Zjistí totiž, že všechno, co je v přírodě negativního, způsobil člověk. "Tady se to naučí a doma o tom budou mluvit možná i před těmi, kteří mají nepořádek na svědomí," tvrdí Ondrová. Jako odměna je letos pro žáky připraven výlet na Javořinu spojený s poznáváním panenské přírody.
O to větší je možná škoda, že se akce nezúčastnili i žáci z hlucké základní školy, kteří měli čistit Okluky v jejich okolí. Podle ředitele Jiřího Vadrana o chystaném termínu nevěděli. "Při předběžné domluvě jsme byli ochotni zapojit děti o víkendu. Nechápu, proč to má probíhat v rámci vyučování, a myslím, že by s tím polovina rodičů nesouhlasila," prohlásil Vadran. Mimoškolní ekologický kroužek pod vedením Jana Nemravy totiž na své akce využívá právě volných dnů. Během několika měsíců například proběhne pro mladé ekology již tradiční celodenní brigáda na Babí hoře.Peníze do městských části
Bojkovice (jac) - Letos poprvé mohou zástupci městských částí v Bojkovicích - Bzová, Krhov a Přečkovice - rozhodnout o použití částky sto tisíc korun z rozpočtu města. Z nich si budou Občanské aktivy, fungující v jednotlivých částech, řešit své nejdůležitější problémy. "Financování samozřejmě půjde přes město, ale oni rozhodnou, co je nejnutnější," upřesnila zástupkyně starosty Ivana Šobáňová. Pětičlenné Občanské aktivy pracují v Bojkovicích už dlouhou dobu, zastupují zájmy občanů a jejich členové se zúčastňují jednání zastupitelstva. Radnice díky tomu také získává ze svých tří částí mnohem kvalitnější informace.Přeladění signálu se nepodařilo
Vlčnov (jac) - Vysílací zařízení signálu rozhlasové stanice Rádio Zlín, které je umístěno na kopci Černá Hora v katastru obce Vlčnov, se stalo předmětem konkurenčního boje. Jedná se o zesílený signál pro Uherskobrodsko a Luhačovice. Ve středu 19. dubna v pět hodin ráno oznámil do rádia neznámý posluchač porušení vysílacího zařízení. "Nám tento čin oznámila ředitelka rádia. Šetřením bylo zjištěno, že doposud neznámý pachatel odstranil bezpečnostní zámek, který později vyměnil za nový a vnikl do mobilní buňky. Pachatel pak přeladil vstupní vysokofrekvenční přijímač z frekvence 91,7 na 90,3 konkurenční rozhlasové stanice Kiss Publikum," vysvětlil tiskový mluvčí Policie Jaroslav Krejčíř.
Proti jeho tvrzení, že podezřelým je jeden z pracovníků rádia Kiss Publikum se ihned ohradil ředitel této stanice Zdeněk Jurásek: "Do 21. dubna nebyl žádný pracovník našeho rádia policejními vyšetřovateli vyslechnut a důrazně se distancujeme od jakékoliv účasti na vniknutí do prostoru vysílače." Podle jeho prohlášení navíc rádio Kiss Publikum považuje vzniklou situaci za snahu neznámé osoby úmyslně vyprovokovat střet mezi dvěma sousedními soukromými stanicemi.
Přestože několik hodin skutečně na stanici Rádio Zlín vysílalo konkurenční Kiss Publikum, frekvence byla zpět přeladěna ještě téhož dne. Případ šetří Obvodní policie v Uh. Brodě jako trestný čin poškozování provozu obecně prospěšného zařízení.Kabelová televize do konce letošního roku
Strání - Květná (jac) - Jednou z prioritních investičních akcí pro letošní rok je v obci Strání - Květná zprovoznění části kabelového televizního vysílání. Celkem dvě stě šedesát tisíc korun ze svého rozpočtu investuje obec do připojení domácností v místní části Obecniny se třemi ulicemi, kde už jsou kabely v zemi položeny. Signál tak tyto domácnosti budou moci zachytit zřejmě už v průběhu letních prázdnin, nejpozději však do konce letošního roku. Vzhledem k naplánovanému rozpočtu si rodiny v dalších částech obce na zavedení kabelové televize budou muset počkat až na další rok.Jak jsem přiložil polínko do Kotle Míši Jílkové
Nálada v autobuse, který směřoval z Uh. Brodu do Prahy, byla vynikající. Nejenže jsme přezpívali tucet písní převážně z našeho kraje, ale probrali jsme také náladu na současné politické scéně. Všichni jsme byli odhodláni vyjádřit své názory před televizní obrazovkou. Ne všem to bylo dopřáno. O mikrofon jsme museli bojovat a mluvit stručně, neboť všechno má své meze a pořad je velmi krátký. I když se mi podařilo mikrofon ukořistit, nemohl jsem své připomínky dotyčné Vlastě Parkanové sdělit všechny, tak, jak jsem si přál. Přesto se nás paní poslankyně po skončení pořadu nakonec ujala a vyslechla připomínky kotelníků. V kotli bylo narozdíl od venkovního počasí opravdu teplo a Vlastě Parkanové patří dík za to, že byla upřímná a ujala se všech, kteří s ní chtěli komunikovat. Svým přátelům, kteří mne potkávali ve městě a někteří kritizovali, že jsem měl být drzejší nebo skromnější, chci říci: Sto lidí, sto povah. Příště to může zkusit zas někdo z Vás.
Jan Mrázek, Pašovicewww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund