Číslo: 18
05.05.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vzpomínka na oběti politického násilí
Generál Řehulka v Hradišti
Hlucké děti ukázaly, že umí
Byl 1. máj, byl lásky čas...
AKCE x REAKCE

Vzpomínka na oběti politického násilí
Uh. Hradiště (red) - Konfederace politických vězňů a strany vládní koalice pořádá 8. května v Uh. Hradiště vzpomínkovou akci. Program pro veřejnost zahájí ve 13.00 hodin mše sv. sloužená za oběti politického násilí, která proběhne v uherskohradišťském kostele sv. Františka Xaverského. Následně ve 14.15 hodin položí účastníci setkání kytice u pomníků obětí nacistického a komunistického režimu a ve 14.30 hodin přednesou ve zpřístupněné vězeňské kapli své slavnostní projevy čestní hosté. V kapli dále vystoupí pěvecký sbor Svatopluk a proběhne výstava soch a kreseb akademického sochaře Otmara Olivy. Pro zájemce zajistili pořadatelé navíc od 15.30 hodin v kině Hvězda bezplatnou projekci nového českého filmu Bumerang, které se osobně zúčastní i autor literární předlohy.
Hosty této významné vzpomínkové akce, kteří budou v dopoledních hodinách přijati přednostou Okresního úřadu Ivanem Palackým a starostou města Ladislavem Šupkou, jsou mimo jiné předseda Konfederace politických vězňů Stanislav Drobný, předseda Ústavního soudu ČR Zdeněk Kessler, spisovatel a prezident českého centra PEN klubu Jiří Stránský, poslanec Poslanecké sněmovny Milan Uhde, poslanec Poslanecké sněmovny Jaroslav Plachý, poslanec Poslanecké sněmovny Josef Borák, senátor a ředitel Úřadu vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu Václav Benda, senátor Jaroslav Petřík. Přijďte i vy vyjádřit svůj hold obětem nedemokratických politických režimů. Jste co nejsrdečněji zváni.Generál Řehulka v Hradišti
Uh. Hradiště (MR) - V minulém týdnu poctil Sbor dobrovolných hasičů v Uh. Hradišti svou návštěvou generál ing. Josef Řehulka, známý účastník bojů o Tobruk a účastník Dukelské operace. Přijel na pozvání svého přítele plk. R. Černíka, se kterým vzájemné přátelství navázal jako spoluvězneň na Mírově. Nositel četných nejvyšších válečných vyznamenání je přes svůj vysoký věk stále velmi čilým a energickým vypravěčem a velkým vyznavačem pravdy. Jeho poutavé vyprávění znovu prokázalo, jak stateční byli naši vojáci za 2. světové války.Hlucké děti ukázaly, že umí

Nedělní odpoledne svým vystoupením zpříjemnila i mladá dechová hudba.
Hluk - 27. duben byl pro Hlučany krásným odpolednem. O jejich zábavu se postaralo vystoupení dětí, malých i těch starších, dnes už třeba studentů, a přehlídka jejich prací. V sále hlucké sportovní haly sedělo minimálně 700 diváků, kteří odcházeli s vědomím, že se v Hluku něco děje. Pracovníci Domu dětí a mládeže, v počtu 3 interní a zatím 5 externích a další 2 dobrovolní pracovníci, odvedli skutečné dílo. Ve školním roce 1996/97 pracovalo 26 kroužků a jejich 340 členů, mezi nimi kroužky jazykové (angličtina, němčina), sborový zpěv, kroužky výtvarníků, rybářů a další.
Na překrásném odpoledni se představil i nový dechový orchestr v počtu asi 25 chlapců a děvčat, kteří předvedli výkon oceněníhodný.
Překvapením, které Dům dětí a mládeže teprve chystá, bude srpnové setkání a seminář, kde se představí výtvarníci nejen z Hluku, ale i z Norska, Švédska, Rakouska, Itálie a Finska.
J. HrabovskýByl 1. máj, byl lásky čas...

Byl první máj a to bývá čas nejen lásky, ale i čas vzpomínání. #Ať kamkoliv kráčíš, zastav se na chvíli. Pamatuj, že my za život Tvůj jsme krví platili, říká nám nápis na pomníku Sovětského vojáka v Uh. Hradišti na Náměstí Míru. A vskutku platili všichni svou krví a to ani snad nelze zapomenout. V době realistické poroby od 15. března 1939 do 1. května 1945 přišlo o život 2326 občanů našeho okresu a jejich počet rozšířili padlí rumunští (621 vojáků) a sovětští (567 vojáků) vojáci. Nebylo neznámých hrdinů. Každý měl své jméno, svou matku, svou rodinu, svůj osud a svou odvahu. A tito lidé ztratili své životy za to, co tak jednoduše nazýváme svobodou. Padli za svobodu, za svobodu nás, kteří přežili a za svobodu budoucích. Pak přišly jiné Máje, od Letenské pláně až po náměstí některých měst našeho okresu a samotného Uh. Hradiště, kde vyvrcholily masovým průvodem, malou náhradou Moskvy, po třídě m. Malinovského.
Byly to první Máje dalo by se říct počtářské. Každý hlásil počty přítomných, mnozí byli jako v zaměstnání, JZD vyplácela účastníkům zpravidla po 50koruně, krojovaným pak po stovce. Lidové milice zářily jako ocelová pěst dělnické třídy a jde s milicionáři skandovat. Třeba na číslo 12, nahodile zvolané se ozvalo hromové a třikrát opakované: #Se Sovětským svazem na věčné časy. A za tím vším byla válka, taková podivná, tichá, ba dalo by se říct třeba ušatá. Všechno mělo totiž uši a oběti šly do statisíců. Samozřejmě hrálo prvé housle. Byla to tragedie či ironie, že sám G. Husák z plné politické aktivity byl odsouzen k trestu smrti a později se stal mužem dokonce nejvyšším. I toto období skončilo či změnilo. Láska vítězící nad nenávistí se u mnohých změnila v lásku k penězům, dokonce ne vlastním.
A přece je tady něco v protikladu. Ti, kteří teď nejvíc podrývají bez uznání vlastní viny z minulosti, se opět na oslavu Máje svobodně schází, vůbec se nebojí, že jich někdo uvrhne do pekla, které s takovou důmyslností dovedli zvláště v Uh. Hradišti v minulosti vytvářet. Vysnívají si ve Smetanových sadech v Uh. Hradišti své naděje. Krojovaná hudba, hry pro děti, tombola atd. A nikdo (zaplať Bůh) to nepovažuje za podkopávání režimu. Měli by si vzít ponaučení ze slov sv. Františka: #Bože, dej mně dost síly, abych překonal, co překonat mohu, Bože dej mně dost pokory, abych se sklonil. Před tím, co překonat nemohu. Bože dej mně dost rozumu, abych rozlišil mezi oběma. Evropa směřuje dneska k lásce, která nenávist a vyvolávaného nepřítele překoná. Stane se, jak řekl náš pan prezident Havel: #Vlast vlastí a na tom už to nikdo nikdy nezmění. A život je tak krátký.
Miroslav RašticaAKCE x REAKCE
Ještě jeden dotaz k projektu rekonstrukce #Městských lázní - filozofii služeb
Kolik bude rekonstrukce objektu stát peněz? Kolik milionů musí zaplatit daňový poplatník (občané tohoto města)? Zda je nutný a potřebný pro občany široký sortiment zboží + rychlé občerstvení a jednoduché stravování. Co je to jednoduché? Pár metrů od městských lázní je masna s jednoduchým občerstvením, nová Pivnice u křižovatky, Šarovec, Krček, Grand, atd...
Prostě na každém volném rohu města vyrostlo nějaké rychlé občerstvení (hospody, herny, atd....). Kolik lidí zaměstnává okresní město v Protidrogovém centru? Pro střety zájmů se přetváří naše město na zbytečné kšefty (např. dřívější rychlé občerstvení tzv. Jednička naproti zeleniny (Hrebenár) + zlatnictví se také přebudovala na prodejnu obuvi. Rovněž v přestavbě lázní plánujete prodejnu obuvi a galanterie. Na kolik peněz přijde taková filozofie služeb daňového poplatníka - občany tohoto města?
V jiných západních městech, viz. Rakousko, se staví rozsáhlá rehabilitační centra (plavecké bazény, sauny, parní lázně, atd.) i s menším počtem obyvatel jako je naše město, kde občan zaplatí 20% z výdajů a 80% platí město. Ve vyspělých západních městech si občané hlídají výdaje a také si město hlídá nemocnost (civilizační choroby...) a věnuje část rozpočtu na výše uvedená rehabilitační centra. Společnost Domov vyvolala polemiku tvrzení proti tvrzení, což pro občany není seriózní podklad, proto aby nevznikaly zbytečné fámy. Přebudování parních lázní - projekt vyvěsit do prosklené finanční tabule, aby se občané, kteří mají zájem o své zdraví, mohli vyjádřit. Za totality byly lázně každoročně opravovány, také byla několikrát provedena GO. Byly vystaveny pernamentky pro zaměstnance podniků.
Také #totalitní MV zakoupil dvě hodiny v týdnu prostory pro své zaměstnance, t. j. vyhrazeno pouze pro pracovníky a rod. příslušníky.
Počet obyvatel se zvýšil, tak podle jakého koeficientu se rehabilitační zařízení dotované městem ruší? Co zanecháme naší mladé generaci, nové herní automaty a rozšíříme protidrogové centrum ...
Systém u nás v Kocourkově. Tam se také budovalo až se přebudovalo...
Kolektiv saunofilůwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund