Číslo: 18
03.05.1999
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zdravotnická zařízení bude spravovat nová společnost
S konkrétním případem za konrétním policistou
Na reprízu Lucerny zbývá několik volných míst
V pohraničí se neustále staví byty pro další obyvatele
Běh Terryho Foxe pomáhá proti rakovině
Páteční setkání v Ekocentru Chrpa
Zámek v Bojkovicích znovu otevřen
A co děti? Mají si kde hrát?
Dvanáct znamení čínského zvěrokruhu v Uh. Brodě
Na letní tábory jsou ještě volná místa
Den Země v Drslavicích

Zdravotnická zařízení bude spravovat nová společnost
Uh. Brod (cab) - Návrh na zvýšení nájmů v prostorách městské polikliniky na ulici Bří Lužů, kde má několik lékařů své ordinace, v radě neprošel. V této době stále platí částka 200 Kč/m2 u zdravotnických služeb, která byla schválena na posledním zasedání bývalého zastupitelstva v loňském roce. Nájmy měly být podle návrhu navýšeny od července tohoto roku, aby byla alespoň částečně snížena ztráta města na tomto zařízení. Ve studii, která byla zpracována odborným pracovníkem s praktickými zkušenostmi a ve srovnatelném zařízení, byl navržen nájem ve výši 700 korun pro zdravotnické služby a 900 pro ostatní nájemníky hlavní plochy, upřesnil místostarosta Libor Nováček. Ačkoliv se částka v jiných zařízeních pohybuje spíše okolo 1500 Kč/m2, takový skok by, podle vyjádření Nováčka, byl příliš velký. V budoucnosti by o zvýšení nájmu mohla rozhodnout nově založená společnost, jejímž jediným jednatelem by bylo město Uh. Brod.
Navrhli jsme zastupitelstvu schválení založení společnosti Poliklinika Uh. Brod, s.r.o., která by měla spravovat všechny budovy, kde se nacházejí zdravotnická zařízení, uvedl místostarosta. Jako samostatná střediska této společnosti byly v původním návrhu uvedeny také rehabilitace a prozatím nedokončená budova lůžek následné péče. Byly by známy finanční náklady a toky do těchto zařízení a teprve na základě zkušeností by se město mohlo rozhodnout, zda je pronajme, uvedl Nováček. Tento návrh však nebyl přijat a rada doporučila zastupitelstvu schválit pronájem obou zařízení. V této době však stále není zcela jisté, zda město obdrží finanční pomoc z okresního rozpočtu na vybavení LDN. Město v rozpočtu nemá finance na toto vybavení a pokud se nám nepodaří získat pomoc jiným způsobem, v žádném případě nemůže být LDN letos zprovozněna, uvedl Nováček.S konkrétním případem za konrétním policistou
Uh. Brod - Na svém posledním zasedání schválila městská rada změny týkající se náplně práce městské policie. Protože po systémové stránce byly k práci policie určité výhrady, byla připravena tato změna, uvedl na tiskové konferenci místostarosta Libor Nováček. Nezměnilo se zaměření činnosti policie, která se zabývá především přestupky proti veřejnému pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, občanskému soužití, majetku, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, a porušením vyhlášek města. Kromě toho městská policie například přivolává lékaře ke zraněným osobám, hasiče k požárům nebo odchytává volně pobíhající nebezpečné psy. Město bylo podle nových materiálů rozděleno na více revírů, než bylo dosud, za které jsou odpovědni jednotliví policisté, uvedl pro DDS vedoucí městské policie Pavel Jachník. Občané se tedy se svými problémy mohou obrátit přímo na určitého policistu, který má na starost konkrétní úsek.
Novou změnou byly také stanoveny bližší podmínky spolupráce s jednotlivými městskými odbory a zodpovědnost za určitou kontrolní činnost. Šlo nám o to, aby i tato spolupráce byla funkční a zbytečně nevyjížděli úředníci, když policie se v terénu pohybuje více, upřesnil Nováček. Podle zástupkyně vedoucího městské policie Zuzany Cahlové je oproti dosavadnímu stavu změnou také tříčlenná hlídka místo dvoučlenné a zapojení vedoucího i zástupce do těchto hlídek.
Jana CabákováNa reprízu Lucerny zbývá několik volných míst
Prakšice (cab) - V sobotu 1. května uvedlo Ochotnické divadlo složené z amatérských herců z Prakšic i Pašovic premiéru klasické hry Aloise Jiráska Lucerna. Už před válkou se v těchto vesnicích hrálo všechno možné, a dokonce zde existovala dvě konkurenční jeviště ve dvou hospodách, vzpomíná Robert Golldmann, představitel mládeneckého učitele Zajíčka a autor kulis. V padesátých letech obnovil tradici ochotníků František Čumíček, který znovu zavedl pořádání oper i operet a spolu se základní školou byl v té době postaven i divadelní sál. Byl vybaven propadlem, kulisami, speciálními reflektory a vším, co divadlo potřebuje, říká Golldmann. Po několika letech, kdy se divadlo nehrálo, byl sál upraven na běžné zařízení pro pořádání vesnických zábav a pro divadelní účely se stal téměř nepoužitelným. Veškeré rekvizity si ochotníci dali dohromady z vlastních zdrojů, některé kostýmy zapůjčilo Slovácké divadlo. K obnovené premiéře se rozhodla Libuše Golldmannová, vnučka Františka Čumíčka, která se ujala režie a podle některých herců byla hybnou pákou celých příprav.
Ze začátku byly trošku potíže s obsazením, protože v této hře je velké množství postav. I proto se podařilo, že někdo hraje i trojroli, říká Golldmann. S nastudováním hry začali ochotníci už před rokem, ale díky odchodu několika lidí hrozilo i úplné zrušení. Během zimy se podařilo dát dohromady dostatečný počet lidí a po prázdninách začali zkoušet znovu. Už téměř dva měsíce jsme zkoušeli přímo na jevišti i s kulisami v sále, což je něco úplně jiného než pouhé studování textu, prozrazuje Golldmann. Znovuobnovení tradice ochotnického divadla v těchto obcích se zřejmě vydalo správným směrem, protože už v těchto chvílích je téměř vyprodaná i repríza Lucerny, která se uskuteční 15. května. Věříme, že většina herců u toho vydrží delší dobu, aby se tato tradice u nás znovu zažila. Je to přece jenom jiná forma kultury, než na jakou jsme zvyklí, míní Golldmann. V hlavních rolích se ve vyprodaném sále představila Jana Mošťková jako mladá kněžna, Martin Čechman v roli mlynáře, Haničku hraje Olga Trtková a Kláska Al ois Drábek.V pohraničí se neustále staví byty pro další obyvatele
Starý Hrozenkov (cab) - Zatím nemáme problémy s tím, že by od nás lidé utíkali, a v letošním roce bychom ještě rádi začali s výstavbou dalších asi osmnácti bytů, uvedl starosta Milan Vaculík. V této době už jsou odkoupeny staré domy v místech, kde by nové byty měly vzniknout, ještě je třeba vyřešit otázku parkovacích míst a garáží. Pokud bychom bytové podmínky nevytvořili u nás, odcházeli by lidé z okolních obcí například do Brodu nebo Bojkovic, říká starosta. Zatímco ještě před šesti lety měla obec problémy s naplněním mateřské školy, stačila výstavba několika bytů, do kterých se nastěhovaly mladé rodiny, a dnes školka řeší určitě příjemnější, přebytek dětí. Díky této výstavbě, která podle starosty dosáhne v blízké době asi jedné třetiny ubytovacích prostor, zůstává zachována i základní škola, do které jezdí děti z celých Kopanic.
Prozatím je rozestavěná a v blízké době by se měla kolaudovat osmibytová jednotka, která bude sloužit pracovníkům celnice. Jelikož na tuto stavbu obec nepoužila žádné dotace od státu, bude podle slov starosty Milana Vaculíka celníkům odprodána. Pro místní občany se právě staví a do konce září by měla být dokončena budova s dvaadvaceti byty různých kategorií. U každého nájemce chceme spoluúčast a budeme-li mít od státu dotaci, která činí 320 tisíc korun na jeden byt, musíme dodržet podmínku dvacetiletého zákazu prodeje bytu, vysvětluje starosta. Po uplynutí této doby může byt přejít do vlastnictví dosavadních nájemníků, z nichž někteří jsou už vybráni. Celkové náklady na obě budovy se pohybují v částce okolo 30 mil. Kč, v letošním roce by podle schváleného rozpočtu mělo být proinvestováno asi 23 mil. Kč, ve kterých jsou zahrnuty i náklady na probíhající stavbu domu s pečovatelskou službou.
V blízkosti bytů pro pracovníky celnice dosud stojí starší budova knihovny, která je podle starosty nevyhovující a další investice na její opravu by se obci nevyplatily. My chceme vytvořit jakýsi střed obce, proto bude nutné zbourat dosavadní knihovnu a posunout ji o několik metrů dál od silnice, říká Vaculík. Díky přílišné blízkosti k hlavní silnici, po které dnes směrem na celnici přejíždí velké množství nákladních automobilů, se bude muset opravit i kostelní věž. Jelikož však doposud nedošlo ke shodě s farním úřadem, provádí se prozatím důkladný geologický průzkum.Běh Terryho Foxe pomáhá proti rakovině
Bojkovice (cab) - Již třetí ročník této mezinárodní humanitární akce pořádá v sobotu 15. května ve 13 hodin Dům dětí a mládeže v Bojkovicích. V celé republice se každým rokem v různých místech pořádá okolo 150 těchto běhů, které vycházejí z tradice založené v Kanadě. Vznikly jako poselství Terryho Foxe, který ve svých 23 letech zemřel po maratonu naděje, kdy s nohou, amputovanou kvůli rakovině kosti, uběhl 5565 km. Trasa v Bojkovicích zůstává stejná jako v minulých letech v délce 5565 metrů, ale jak praví hlavní principy, je to běh nesoutěžní a každý účastník ji může absolvovat jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv délce. Účelem Běhu Terryho Foxe je získat prostředky na výzkum rakoviny a také předat jeho poselství především dětem a mladým lidem. Tuto myšlenku podpoří účastníci už jenom svou účastí, říká vedoucí domu dětí Margita Lukášová.
Každý, kdo se běhu účastní, získává za svůj vklad, který může a nemusí poskytnout, drobný upomínkový předmět. Všechny takto získané prostředky se do tří dnů odesílají na oficiální konto, kde se shromažďují finanční prostředky na výzkum rakoviny.Páteční setkání v Ekocentru Chrpa
7.5. v 19 hod. - Povídání o Indii a Sáji Bábovi s Mirkem Křižanem
14.5. v 19,30 hod. - Kallash - Ivo Sedláček a Edward Powell - jedinečný koncert meditační hudby
21.5. - Afrika snů a skutečností... - vyprávění ing. Jaroslava Cabáka, vyslance OSN v Africe, o každodenním životě obyčejných lidíZámek v Bojkovicích znovu otevřen
Bojkovice (cab) - Zámek Nový Světlov, který se v této době opravuje by měl být už tento měsíc otevřen pro nové hosty.
Původní gotický hrad, postavený kolem roku 1480 Landštejny, byl v 16. století přestaven ve slohu renesančním a v letech 1846-56 ve slohu anglické tudorovské gotiky, jak zůstal dodnes. V posledních letech je však využíván pouze pro hotelové služby, v jedné jeho části je od dubna letošního roku umístěna historická a národopisná expozice z oblasti Bojkovic a Kopanic. Kromě jiného si zde návštěvníci mohou prohlédnout tkalcovský stav, který je starý více než 200 let a před několika lety byl nově rekonstruován, dále staré nářadí a nástroje, vybavení domu a archeologické nálezy z okolí.A co děti? Mají si kde hrát?
Nivnice - Před několika dny obdržel místní OÚ petici, podepsanou asi devadesáti občany, kteří v ní protestují proti údajnému zrušení dětského hřiště na sídlišti. V širokém okolí je jediným místem, kde mohou děti ze sídliště trávit volný čas. Zhruba od roku 1985, kdy byla provedena asfaltová plocha o výměře asi 500m2, je toto hřiště předmětem sporu mezi manželi Vaculovými a obcí, která je majitelem tohoto pozemku. Ačkoliv podle tehdejších zákonů mělo být hřiště vzdáleno od nejbližšího domu asi tři metry, nestalo se tak a hřiště je v těsné blízkosti domu manželů Vaculových. Po jejich stížnosti bylo zjištěno, že tato stavba nebyla povolena, a rozhodnutím stavebního úřadu v Uh. Brodě bylo obci nařízeno hřiště upravit podle zákona, uvedl starosta Ladislav Trtek. To by znamenalo zkrácení plochy o několik požadovaných metrů. Podle vyjádření Františka Vaculy mělo k úpravám dojít už v srpnu, nejpozději v říjnu loňského roku, ale dosud byl odstraněn pouze drátěný plot a hřiště zůstává na svém místě.
Obec se totiž odvolala na Okresní úřad v Uh. Hradišti, jako nadřízený orgán, a zatím očekává písemné vyjádření. Na místním šetření se zástupci stavebního úřadu shodli na tom, že rušit hřiště by byl nesmysl, prozradil starosta. Manželé Vaculovi se však brání tím, že mají svá určitá práva jako každý jiný. My víme, že si děti musí někde hrát, ale ten hluk i ostatní věci nám vadí a domníváme se, že by vadily každému, říká František Vacula. Podle jeho vyjádření by řešením mohlo být situování polohy hřiště s kratší, ne delší stranou obrácenou k jejich domu. S tím ale obecní úřad nesouhlasí a v nejbližší době by také mělo dojít k novému a kvalitnějšímu ohrazení hřiště. Spor, který trvá už deset let, zřejmě v nejbližší době ani nebude vyřešen, protože obě strany si stojí za svým. V žádném případě nechceme hřiště rušit jenom tak, říká starosta, který nezavrhuje ani možnost postoupení případu dalšímu orgánu a stejná bude zřejmě i reakce manželů Vaculových.
Děti si zatím hrají na neoploceném hřišti, což je pro sousedy ještě horší situace než předtím, ale pro ně zatím nejlepší, jaká může být. V hustě obydlené sídlištní zástavbě je těžké najít jiný volný pozemek, ale přesto se za několik let může stát nutností, protože dosavadní hřiště je stavba dočasná a v územním plánu obce tudy má vést nová silnice.
Jana CabákováDvanáct znamení čínského zvěrokruhu v Uh. Brodě

V pátek 30. dubna byla slavnostní vernisáží zahájena exkluzivní výstava čínského zvěrokruhu, která jako jediné místo v republice navštívila právě Uh. Brod. Tato výstava se k nám dostala z Budapešti a po jejím ukončení dne 20. května bude putovat do Varšavy. Rozmístění expozic v prostorách galerie prováděli sami zástupci Tchaj-Wanu, kteří se také zúčastnili slavnostní vernisáže. Kromě různých obrazů s čínskými motivy mohou návštěvníci obdivovat také malé sošky dvanácti čínských znamení zvěrokruhu z různých materiálů, například skla nebo stříbra, a nejvzácnější kousek - malou krysu ze zlata.Na letní tábory jsou ještě volná místa
Dům dětí a mládeže Uh. Brod
Letní putování pro mládež - 12.-18. 7., Val. Klobouky - Javořina, veškeré výdaje si hradí každý účastník na místě

Letní dětský tábor - Kločkov
19. 7. - 1. 8., Chřiby - Kločkov, 2700 Kč

Nenuda - rekreace rodičů s dětmi
25. - 31. 7., Beskydy - Horní Bečva, dospělý 2130 Kč, dítě do 3 let zdarma, dítě od 3 do 10 let 1980 Kč, dítě od 10 let 2130 Kč

Dětský tábor Javorník - Haferka
8. 18. 8., Beskydy - Javorník, 2650 Kč

Letní sportovní tábor Kločkov - sport 99
4. - 11. 8., Chřiby - Kločkov, 1450 Kč

Letní pobytový tábor - Kudlovská dolina
14. - 21. 8., Kudlovská dolina, 2050 Kč

Dům dětí a mládeže Bojkovice
Všeobecný tábor - 12. - 17. 7., Třebíč, 2500 KčDen Země v Drslavicích
Ke svátku Dne Země uspořádaly děti z Mateřské školy v Drslavicích 21. dubna sběr starého papíru a hader. Tato akce je začleněna do systému odpadového hospodářství obce a je hezkým příkladem uskutečnění správného nakládání s odpady spojeného s ekologickou výchovou mladé generace. Děti při své akci sebraly celkem 860 kg papíru a 290 kg hader, které byly následně odevzdány do Sběrných surovin.
Jiří Barčíkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund