Číslo: 18
02.05.2000
Článků: 89

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zájem kardiologa město vítá
Průmyslová zóna přinese práci stovkám lidí
Koupí město dům v Neradicích?
No comment ze zastupitelstva
Peníze půjdou na kanalizaci a silnice
Demolice bývalé lidušky se odkládá
Obec bude vysílat bez drátů
Zveme na hody v Dolním Němčí
Za tajemstvím královského města
Dopis rodičů dětí vedení města

Zájem kardiologa město vítá
Uh. Brod (jac) - O zřízení soukromé ordinace v budově Lůžek následné péče projevil zájem kardiolog - lékař specializovaný na srdeční choroby. Pro pacienty z celého regionu Uherskobrodsko by to znamenalo znatelné usnadnění léčby, protože jediný kardiolog dosud působí v okresní nemocnici. Toto místo však není tabulkově určeno a bude záležet především na Všeobecné zdravotní pojišťovně, zda jeho zřízení povolí. "Pro tuto oblast by to byl jistě velký přínos. Specializovanou lékařskou službu by jistě využilo oddělení lůžek následné péče a záchranná služba by také nemusela s pacienty absolvovat takovou vzdálenost," uvedl pro DDS okresní zdravotní rada Jaroslav Knot. Stejný názor zastává i vedení Uh. Brodu a ředitel Polikliniky, s.r.o. Stanislav Lečbych. "Pojišťovně jsme zasílali doporučující dopis, ale to je jediné, co můžeme udělat. Rozhodující slovo má VZP," prohlásil starosta. Ta je také jedním z členů výběrové komise, která koncem května o případném vítězi rozhodne. Vzhledem k nedostatku kardiologů se dá předpokládat, že jediným přihlášeným zůstane tento zájemce.Průmyslová zóna přinese práci stovkám lidí
Uh. Brod (jac) - Přestože pozemky budoucí průmyslové zóny zatím nejsou odkoupeny, městský úřad již eviduje několik firem, které by zde vybudovaly své provozovny. "Přihlásil se i zahraniční zájemce, který nabízel zaměstnání až pro osm set padesát lidí v oboru lehký automobilový průmysl. Pro investory je jistě výhodná i blízkost dvou velkých fabrik, ve kterých by bylo možné zajistit kooperaci," prozradil starosta Ladislav Kryštof. Podle jeho slov chce navíc jeden ze zájemců postavit svou firmu ještě do konce tohoto roku. V té době se však zřejmě teprve dokončí budování inženýrských sítí. Zatím se však městu nepodařilo vykoupit všechny pozemky od soukromých vlastníků. Někteří totiž nesouhlasí s nabízenou cenou 100 Kč/m2. "To je částka, nad kterou nejsme schopni jít a v žádném případě se pro nikoho měnit nebude," prohlásil starosta. V rozpočtu už je také připraveno 4,5 milionu na tento výkup a další 2 miliony na vybudování technické infrastruktury.Koupí město dům v Neradicích?
Uh. Brod (jac) - O koupi a dostavbu nedokončeného domu na sídlišti Neradice s celkem jednatřiceti volnými byty usiluje město už několik měsíců. Poté, kdy nedošlo k předání domu firmou Minas ani k převedení následným majitelem, Českomoravskou hypoteční bankou, má město další možnost. Předcházející jednání se vedla především o ceně, za kterou by bylo možné dům odkoupit. Jeho hodnota se podle starosty Ladislava Kryštofa pohybuje okolo osmadvaceti milionů a dokončení bude stát asi dvacet dva milionů.
V této době by však město mohlo dům získat za cenu mnohem nižší. "Správce konkurzní podstaty totiž nestanovil minimální cenu a ponechal zájemcům volnost v nabídkách," upřesnil starosta.
Přestože Uh. Brod je také jedním z věřitelů zkrachovalé firmy Minas, nemá na objekt předkupní právo. Navíc se město v této době potýká s nedostatkem financí a s několikamilionovou částkou nepočítá ani letošní rozpočet. Přesto je místostarosta Zápeca, kterému byla otázka financí přidělena, přesvědčen, že vedení je připraveno. O finanční pomoc by město požádalo stát i banku.
O koupi domu i výši cenové nabídky města ale musí rozhodnout zastupitelé.
"Pokud se prodej podaří ještě letos, dům by měl být dokončen do příštího podzimu," prohlásil starosta.No comment ze zastupitelstva
Blahůšková: "Dejme si pozor. Mně je to podezřelé, aby to zase nebyl nějaký Kelíšek nebo někdo jiný, kdo něco naslibuje, a potom skutek utek..." (o utajovaném zájemci o koupi bývalé LŠU)


Kryštof: "Není to tak, že bychom se teď zjančili, studii máme už z minulého roku a tu dotaci také nemusíme dostat. Podle vzoru: Slúbit není dat..." (o programu a dotaci na úpravu hřiště na Lapači)Peníze půjdou na kanalizaci a silnice
Uherskobrodsko (jac) - Použití finančních prostředků z obecních pokladen už odsouhlasili zástupci dalších obcí v našem regionu. Řada z nich se v letošním roce zaměřila na opravy nebo rekonstrukce vlastních komunikací, dokončení kanalizace i rozšíření hřbitova.
V obci Strání - Květná musí počítat s výdajem ve výši 3,5 milionu korun na dokončení zastřešení základní školy a se stejnou částkou na novou kanalizaci. Ta by měla vystačit na zabudování tří kilometrů potrubí, dalších sedm se bude realizovat až v následujících letech. Pro dokončení nového hřbitova v obci vyčlenili zastupitelé 150 tisíc a více než jeden milion bude stát oprava komunikace. "Letos chceme opravit především štěrkové cesty, které už jsou v hrozném stavu a každým rokem se jen navážejí makadamem," upřesnil místostarosta Mimochodek. Problémy s kanalizací budou řešit také v Prakšicích. Na prodloužení kanalizace a plynovodu ke kostelu musí ze svého rozpočtu investovat 1,1 milionu korun. V Drslavicích zase plánují vybudování zcela nové komunikace. Za výkup pozemků a následné prodloužení už stávající silnice zaplatí 300 až 400 tisíc korun a po zavedení inženýrských sítí vznikne v této lokalitě několik stavebních míst.
Rekonstrukce i dokončování obecní silnice se dočkají také obyvatelé Pitína. Více než jeden milion korun zaplatí obec za výstavbu poslední etapy místní komunikace, kterou zahájili před třemi lety. Celková rekonstrukce další silnice by se pak měla za 700 tisíc začít i dokončit ještě v letošním roce.
Opravu hřbitovní zdi plánuje obecní úřad v Horním Němčí, v sousední obci Dolní Němčí zase připravují celkovou rekonstrukci hřbitova. "V současné době máme pouze tři čtyři volná místa. Po úpravách bude k dispozici okolo sedmdesáti míst a počítáme i s prostorem vyčleněným pro urny a pokud bude zájem i pro kolumbárium," vysvětlil starosta František Hajdůch. Součástí rekonstrukce za 500 tisíc pak bude i přestavba stávající nářaďovny na sociální zařízení a vybudování nového chodníku pod hřbitovem.Demolice bývalé lidušky se odkládá

Rekonstrukce staticky nevyhovujícího objektu bývalé LŠU by podle starosty stála minimálně osm milionů korun - Foto: J. Cabáková
Uh. Brod (jac) - Rozhodnutí o demolici objektu bývalé lidušky v Soukenické ulici se pozastavuje až do dalšího jednání zastupitelstva, které by mělo proběhnout v červnu. Od schváleného usnesení na demolici ustoupili radní poté, kdy jeden z místních podnikatelů projevil zájem o koupi domu. "Nevíme k jakému účelu bude sloužit, ale podmínkou prodeje je zachování budovy. V bývalé židovně je to totiž jedna z posledních původních budov," upřesnil místostarosta Stanislav Zápeca. Návrh MR na zahájení výběrového řízení na prodej domu však ve čtvrtek na mimořádném jednání zastupitelstva rozpoutal téměř hodinovou diskuzi.
Členové Klubu nezávislých zastupitelů především připomínali původní záměry města o využití plochy. Po demolici domu se zde totiž plánovalo několikapodlažní parkoviště. "Nemám nic proti této budově. Pokud tam ale zůstane, není šance najít v centru města sto dvacet parkovacích míst. To by mělo být prioritní," upozorňoval Libor Nováček. Zápeca naopak tvrdil, že větší část parkoviště je stejně navržena až za domem a překvapivě dodal, že obyvatelé přilehlých domů jsou proti parkovišti v takovém rozsahu. "Pokud nedostaneme dotaci z fondu regenerace panelových sídlišť, peníze na jeho zbudování se v rozpočtu stejně nenajdou," obhajoval návrh rady starosta.
Před několika měsíci však žádný z těchto argumentů vznesen nebyl a město už zaplatilo nemalou částku za vypracování studie na zmíněné parkoviště.
Vzhledem k tomu, že řada zastupitelů požadovala přesnější informace, na které vedení nebylo schopno odpovědět, návrh MR nakonec neprošel. Do doby dalšího jednání MZ by měl zájemce předložit záměr na využití tohoto objektu.Obec bude vysílat bez drátů
Prakšice (jac) - Po několika letech rozhodování a hledání finančních zdrojů, odsouhlasili před několika dny zastupitelé v obci Prakšice zavedení bezdrátového rozhlasu. Díky tomu už za dva měsíce nebudou muset Prakšičané vycházet před dům a pozorně naslouchat hlášení obecního úřadu. Stačí, když si doma zapnou přijímač. "Uvažovali jsme o tom už dlouho především proto, že rozhlas už je opravdu hodně starý a ve špatném stavu stejně jako ústředna," tvrdí starosta Vladimír Vlk. Problém je podle něj i v tom, že obec je rozložená převážně podél hlavní silnice z Uh. Brodu do Zlína, která je velmi frekventovaná. "Když hlásíme zprávy, občané to obvykle kvůli autům stejně neslyší," objasňuje starosta.
Částka šest set tisíc, vyčleněná v rozpočtu na zavedení bezdrátového rozhlasu, představuje pro obec druhou největší investici v letošním roce.
Přestože není zrovna nízká, pouhá rekonstrukce stávajícího zařízení by se podle starosty nevyplatila. Jen oprava ústředny totiž stojí okolo sto padesáti tisíc.
Přijímač dostane za maximální částku dvě stě korun každá ze dvou set čtyřiceti domácností v obci. Kromě zpráv od obecního úřadu se dá využít i pro hlášení civilní obrany a v budoucnu se Prakšičané možná dočkají i přenosu z jednání obecního zastupitelstva.
Po instalování osmi reproduktorů na třech místech s nejlepší slyšitelností navíc z ulic zmizí všechny ostatní rozhlasové sloupy i dráty.Zveme na hody v Dolním Němčí
pátek 5.5.
19 hod. - Gemini - II. vzpomínkový večer, KD
- Diskotéka - D.J. Skařupa - U Čerta
- Country - Kalíšci z Vlčnova - Muzeum

sobota 6.5.
13 hod. - Košt vína - cimbálová muzika - Na Mlýně
14 - 18 hod. - otevřeno Muzeum
19 hod. - Cimbálová muzika Šabla z U h. Brodu - Muzeum
- Diskotéka - D.J. Skařupa - U Čerta
- Madison - KD

neděle 7.5.
14 - 18 hod. - otevřeno Muzeum
14.30 - Cimbálová muzika Petra Kleina + Dolněmčánek
20 hod. - Diskotéka - D.J. Skařupa - U Čerta
20 hod. - Generace - KDZa tajemstvím královského města
Uh. Brod (mk) - Ve středu 26. dubna uspořádal DDM Uh. Brod v rámci oslav osvobození našeho města soutěž pro děti s názvem Za tajemstvím královského města. Dvoučlenné hlídky dětí plnily úkoly zpracované formou pracovních listů z oblasti historie i současnosti města. Informace k plnění úkolů mohly získávat od kolemjdoucích nebo v různých institucích a budovách, ke kterým se otázky vztahovaly. Smyslem celé soutěže bylo přibllížit dětem nejen slavnou historii, ale i každodenní život našeho města. Akce se zúčastnilo 48 dětí ve věku od 7 do 14 let. Ti nejlepší byli odměněni hodnotnými cenami a ani ostatní nepřišli zkrátka. 1.místo: J. Charvátová, J. Charvát
2.místo: P. Mlýnek, J. Veselý
2.místo: V. Haluza, M. ChovanecDopis rodičů dětí vedení města
Jako rodiče dětí navštěvujících MŠ U Tučňáka, ale i jako občané města Uh. Brodu s rozhodnutím o jejím zrušení nesouhlasíme. Na důkaz toho jsme uspořádali petiční akci Nenechme si zrušit mateřskou školku. K dnešnímu dni (28.4.) svůj nesouhlas vyjádřilo na podpisových listech již více než 1 630 občanů, což rozhodně není zanedbatelný počet.
a) Argument, že v MŠ jsou volné kapacity je zkreslený. Již dnes totiž není dodržována vyhláška, která stanoví počet dětí ve třídě na 20. Na všech školkách ve městě jsou totiž výjimkami zvyšovány počty běžně na 25 dětí ve třídě a v případě přesunutí do MŠ Obchodní 1639 bude nutná výjimka dokonce na 28 dětí.
b) Je třeba šetřit finanční prostředky zrovna na dětech? Vždyť provozní náklady v MŠ Tučňák jsou druhými nejnižšími ze všech školek ve městě a roční rozpočet na provoz je necelých 400 tisíc.
c) Znovu žádáme, aby byla zvážena možnost využití volných jeslí. Vzhledem k tomu, že jsou zde podmínky pro práci s postiženými dětmi, je nerozumné k tomuto účelu tyto prostory nevyužít.
d) Na základě materiálů ze školského úřadu jsem zjistili, že ubytovací kapacity všech zařízení nejsou zdaleka využity. Proč tedy v objektu MŠ měly vzniknout další?
Žádáme vás o opětovné posouzení celé situace, přehodnocení a změnu názorů a o nové projednání na MZ v co nejbližším termínu.
Za petiční výbor Lenka Rožňáková a Dana Balajkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund