Číslo: 19
12.05.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jak moc milujete svého partnera?
Úspěch nivnické školy
VOJTĚCH BARTOŠ - VOJÁK A VĚZEŇ TOTALITY
Kurz makrobiotiky - týden naděje a inspirace
AKCE x REAKCE

Jak moc milujete svého partnera?
Dokázali byste spolu strávit dlouhé 2 týdny v jedné místnosti před zraky veřejnosti? HIT RADIO PUBLIKUM hledá mladý pár, která má krátce po svatbě a chce podstoupit zkoušku své lásky! Pokud vydržíte bez přerušení 2 týdny ve výkladní skříni obchodního domu MODUS ne Zlíně 24 hodin denně, získáte nábytek a vybavení domácnosti v hodnotě 150 000 korun!!! Pokud chcete tuto zkoušku se svým partnerem či partnerkou podstoupit, zašlete nám svá jména na adresu: HIT RADO PUBLIKUM, Box 140, Zlín do 2. června. Pamatujte však na to, že musíte být oddáni. #Hnízdečko lásky vám během svou týdnů umožní získat nábytek a vybavení domácnosti v hodnotě 150 000 korun. Na stanici s nejlepší muzikou a zábavou - na Hit Radiu Publiku FM 90,3.Úspěch nivnické školy
Praha, Nivnice - Dne 7. března se žáci ZŠ Nivnice pod vedením p. uč. Marie Blahové zúčastnili v Praze celostátního finále zeměpisné soutěže #Škola hrou se Terra klubem, ve kterém obsadili skvělé 2. místo. Jak dosáhli tohoto vynikajícího úspěchu? Je za ním mnoho hodin práce v hodinách zeměpisu i mimo vyučování. Nejprve proběhlo místní kolo soutěže na ZŠ, které zorganizovali Mgr. Marie Blahová a Mgr. Michal Sláma, jehož se zúčastnilo přes 100 žáků. Vypracovali testy s náročnými otázkami, na jejichž základě se naše škola dostala do 2. kola.
Tříčlenné družstvo se probojovalo mezi 11 úspěšných škol republiky a postoupilo jako sedmé do dalšího kola. To se uskutečnilo 28. února v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Albertově. Naši školu zastupovalo družstvo žáků ve složení Václav Bradáč z 9. A, Aleš Klon z 9. A a Karel Mléčka z 8. A, vedené Mgr. Marií Blahovou. V těžké konkurenci vybojovali 3. místo a postup do finále, jež se konalo 7. března v Praze na Kavčích horách v budově České televize, která celý pořad natáčela. Zde se opět projevila pečlivá příprava celého mužstva, neboť skvělé umístění na 2. místě a výhra s ním spojená (videokamera zn. Sony pro školu, atlasy a walkmeny pro žáky) svědčí o svědomité přípravě celého družstva, která vedla k zaslouženému úspěchu. Blahopřejeme p. uč. Blahové, p. uč. Slámovi a celému družstvu žáků, děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy i okresu v soutěži a přejeme další úspěchy v práci.
Mgr. Ludmila Fialová, ZŠ NivniceVOJTĚCH BARTOŠ - VOJÁK A VĚZEŇ TOTALITY

To, že naši vlast neosvobodila jen Rudá armáda, ale též americká, se už naštěstí neutajuje. Netají se ani to, jak bylo po válce zacházeno s těmi čs. vojáky, kteří bojovali na západní frontě. Přesto nás většinou zamrazí, když slyšíme o životních osudech konkrétního člověka, jenž touto hrůzou prošel. I z našeho regionu pocházel muž, který celou válku nasazoval život v bojích proti fašismu, jako zřejmě jediný z okresu bojoval i v Pattonově armádě (což byl druh vyznamenání za léta předchozí) a nakonec došel #vděku totality jiné. Ten muž se jmenoval VOJTĚCH BARTOŠ a pocházel ze Šumic.
Okupovanou vlast opustil už 16. března 1939. Nejdřív bojoval v cizinecké legii, avšak závazek sloužit 4 roky v Africe nemusel splnit díky válce mezi Francií a Německem. Putoval s francouzskou armádou a nakonec se s mnoha dalšími čs. vojáky dostal do Anglie. Zde absolvoval pozemní službu a tvrdý dělostřelecký výcvik. Po vylodění spojenců byl převelen do Pattonovy armády, s níž se měl nejdříve, jak to jen bylo možné, dostat do své vlasti. Byla to odměna nemnoha čs. vojákům, kteří bojovali od samého začátku války. A tak nadporučík Bartoš stál zjara 1945 s americkými vojáky v Sušicích. Tam jej zastihlo volání pražských povstalců. Avšak politika nehleděla na zmařené lidské životy. Americká armáda nesměla překročit demarkační čáru a zasáhnout nesměly ani české jednotky.
Celá léta těžkých bojů nakonec npor. Bartoš přežil a po osvobození byl se svým plukem převelen do Jihlavy. Zde se dočkal hodnosti štábního kapitána. Avšak už po únoru 1948 začal jeho osud nabývat tragickou podobu. Nejdřív byl propuštěn z armády, pak zatčen jako #nepřítel socialismu a státu a několikrát odsouzen. O způsobech zacházení s vězněm Bartošem podal svědectví jeho spoluvězeň z Borů, pan Heřman: "Za to, že mne na požádání začal v cele učit angličtinu, byl Bartoš odveden z cely. Po třech týdnech jej vhodili zpět s tělem posetými ranami, na kotnících a zápěstích živě hnisající maso od šestikilových koulí. Mučící nástroje snad z doby Marie Terezie došly k uplatnění.
Další cesta zlomeného vojáka vedla do uranových dolů, což byl další druh vězení. I tuto životní zkoušku Bartoš přežil. Po propuštění však dokonala dílo spíš psychická traumata - opustila jej manželka i se synem, známí se ze strachu odvrátili. Kdysi štábní kapitán, pak dělník s cejchem, ale i především zcela zlomený člověk s přetěžkými vzpomínkami. Zemřel v r. 1982 a jeho hrob najdete v Újezdci u Luhačovic. Nedočkal se žádného odškodnění, žádné omluvy. Ale neměl by být zapomenut.
Dana Pilková
(Článek byl zpracován dle materiálů poskytnutých p. Zajícem, které získal na ministerstvu obrany, od p. Mrázka a spisovatelky Milady Vávrové)Kurz makrobiotiky - týden naděje a inspirace
Uh. Hradiště (Gint) - Kdo si ještě nepoložil otázku, jak zůstat zdravý, veselý a aktivní? Odpovědí jsou plná knihkupectví, ale která je ta pravá? Podařilo se vám letošní dlouhou zimu prožít bez chřipky a podobných neduhů? Jestliže ne, příčinu problémů nejspíše hledáte v počasí, uspěchané době, znečištěném životním prostředí. Cestu ke zdraví si ale každý staví sám. Zásady platí obecně, každý si však musí nalézt svou individuální harmonii s okolním světem tak, aby tělo zůstalo zdravé a štíhlé, duch čilý a pružný. Inspiraci a návody, jak na to, bylo možné nalézt v 6-ti dnech KURZ MAKROBIOTIKY PRO ZAČÁTEČNÍKY, který probíhal minulý týden v hotelu Fojta. Za touto akcí se sjeli do Uherského Hradiště lidé z celé naší republiky. Přilákal je nejen zájem o vyváženou stravu, ale i věhlas přednášejících MUDr. Vladimíry Strnadelové a jejího kolegy Jana Zerzána.
Oba pocházejí z Uherského Hradiště a pod střechou hotelu Fojta odvedli už několik úspěšných kurzů makrobiotiky. Patří mezi přední odborníky na zdravou výživu s hlubokými zkušenostmi z praxe, (dlouhou dobu vedené přímo v Uherském Hradišti), tak i ze stáží v makrobiotických institutech ve Švýcarsku a Holandsku. Nyní působí v Praze, v Institutu medicíny MUDr. Josefa Jonáše. Hradišťští občané se s nimi mohou setkat na kurzech nebo na letních táborech pro rodiče s dětmi věnovaných zdravému životnímu stylu v Osvětimanech.
Kurz začal večeří v úterý 29. 4. Necelý týden si účastníci pochutnávali na 3 vyvážených pokrmech denně, aby se po nedělním obědě rozjeli do svých domovů s neochvějným rozhodnutím hostit takto sebe a své blízké i nadále. #Nejtěžší je změnit zvyky v rodině, prozradila jedna z účastnic. S kuchařením si nyní absolventi kurzu poradí mnohem snadněji, neboť příprava každého menu byla odtajněna a popsána i s jeho účinky na organismus.
Den začínal hodinovým cvičením k posílení energií a obsahoval kromě jiného 3 přednášky zaměřené od praktických problémů až k vesmírnému řádu. Všech 44 zúčastněných odjíždělo s pocitem nadšení a optimismu a rozhodně nelitovalo času ani peněz. Zdraví vlastní a blízkých nelze penězi vyčíslit, přesto cena kurzu i s jídlem a ubytováním činila pouze 2 900,- Kč. 12 účastníků z Hradiště a okolí bez ubytování platilo 2 000,- za osobu na týden. Většina hostů měla za sebou trpkou zkušenost nemoci, sami sobě byli tedy důkazem, jakou má zdravý talíř léčebnou sílu.
Důležitým prvkem se stalo pozitivní myšlení a radost. V těchto příznivých podmínkách se dařilo vzniku hlubokých přátelství, takže se zúčastnění rozjížděli jako jedna velká rodina, která se rozhodla jíst tak, aby to prospívalo zdraví, v souladu s řádem roku, s okolím, s vlastními chuťovými buňkami i se stavem své peněženky.
Tento jarní běh se stal již minulostí, další se plánuje na podzim. Kdo by však chtěl získat informace dříve, má šanci. Klub Naděje, který spolu s hotelem Fojta kurz pořádal, poslední pátek každého měsíce organizuje přednášku i s ochutnávkou zdravého menu. Také můžete na tábor s dětmi do Osvětiman, kde s MUDr. Strnadelovou a Janem Zerzánem prožijete týden v přírodě.AKCE x REAKCE
...ještě jednou k sexuologické konferenci
#Chtěl bych důrazně oddělit pornografii od násilí, tvrdil ve Vašem týdeníku p. Uzel, a to snad v opojení slováckým vínem v titulním článku dne 28. 4. 1997 podle autora reportáže Petra Šťastného, neboť jinak aprílový den nebyl a o takovém protiřečícím si názoru lze úspěšně pochybovat. Svědčí o tom m. j. i to, že již do Hradiště nerad jezdí, jelikož zde nenachází plné uznání, o čemž svědčí i zpráva, že ani sexuoložka MUDr. Hajnová mu nepřiznává svoji podporu. To svědčí o tom, že p. Uzel by měl již podat demisi a věnovat se účelnější činnosti, místo toho, aby svojí činností tuneloval zdravotnický sektor.
Morálka v naší společnosti silně poklesla a je předmětem nespokojenosti občanů, kteří jsou kritiky vysoké vlny kriminality, násilí vlivem pornografie a činností podnikatelských mafií provázené vraždami podnikatelů, tunelováním bank, sexuálními deviacemi, které pohání sexbyznys až do odporných pornografií nezletilých dětí a jejich znásilňování organizátory, hlavně když z toho plynou tučné zisky doma i v zahraničí. P. Uzel jistě též mimo jiné bojuje za to, aby se mu podařilo získat na min. školství souhlas k prodeji jeho knihy pro výchovu k bezpečnému sexu pro občany od 3 roků v mateřských školkách a na školách základních a středních v rámci návrhu na povinnou výchovu dle jeho zvrácených představ. Touto formou nelze uvést rozsáhlejší dialog, o ten p. Uzlovi nejde, neboť dodnes dluží jednomu našemu občanu odpověď na obsáhlou kritiku jeho názorů.
Že nelze oddělit pornografii od násilí, dokumentuje rozhovor, který 24. 1. 1989 den před svojí popravou poskytl psychologovi Jakubu Dobsonovi, předsedovi společnosti #Focus on the family dvaačtyřicetiletý Američan Ted Bundy, odsouzený za znásilnění a vraždy kolem stovky žen. Ted bundy vysvětlil s upřímnou lítostí, jak se i celkem slušný hoch může stát kriminálním sadistou, když se nechá ovládnout pornografií. Nakonec usilovně prosil všechny, aby zabránili dalšímu expoznímu šíření porna a zabránili tak objevení se nových Bundých.
Ted Bund vyrůstal v pořádné rodině, rodiče spolu s pěti sourozenci chodili do kostela, jeho nejbližší nepili, nekouřili, neuznávali hazardní hry, nesnášeli násilí nebo hádky. Ve svých dvanácti letech objevil pornografii v obchodě poblíž svého bydliště, spolu s kamarády se pak začali hrabat ve vyhozených časopisech, kde občas nacházeli pornoobrázky. Ted je přesvědčen, že pornografie jej postrčila na cestu násilí. Povzbuzovala jeho fantazii, pak se stal otrokem svých představ.
Závěrem vypověděl svůj poslední vzkaz: pornografie škodí lidem a je příčinou vražd a znásilňování. Ve vězení se setkal s mnoha lidmi, kteří se dostali k násilí, tak jako já, pod vlivem pornografie. Bez ní by byl můj život a život jiných lidí lepší. K výše uvedené zpovědi vraha není co dodat a každý si jistě udělá svoji představu na názory p. Uzla a jemu podobných.
Naštěstí i přes tvrdost situace roste ve společnosti i mládež jiného ražení, která ve dnech konání sexkonference volala v Hradci Králové: #Radujme se všichni v Pánu, přijel taťka z Vatikánu!
Potřebu vyšší morálky a pohled a návrat k vyšším hodnotám projevil v těchto dnech i pan prezident Václav Havel. Po takové potřebě volá ostatně oprávněně i celý národ.
Ing. L. Vala, Uh. Hradištěwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund