Číslo: 2
10.01.2000
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Tři králové vykoledovali téměř tři čtvrtě milionu
Ve Strání mají nového místostarostu
Bude z bývalých kanceláří uhelných skladů charitní bazar?
O bydlení na sídlišti Olšava nemají lidé zájem
Setkání starostů moravsko - slovenského pomezí
Peníze nejsou, vezmu si vrata

Tři králové vykoledovali téměř tři čtvrtě milionu

V Brodě byly děti vybaveny lucerničkou, zvonkem a posvěcenou křídou - Foto: J. Cabáková
Region (jac) - Tříkrálová sbírka, která po dva dny probíhala ve většině obcí našeho regionu, přinesla zhruba sedm set tisíc korun. Ve svátek Tří králů i den předtím obcházely tříčlenné skupiny dětí za doprovodu dospělého všechny domácnosti ve více než dvaceti obcích. Sbírku vyhlásil olomoucký arcibiskup a její výtěžek bude sloužit pro charitní účely. Do této akce bylo zapojeno téměř jeden tisíc dobrovolníků, děti si samy vyráběly korunky a hvězdy a ve škole se učily koledu. Přestože ani šestnáct skupin časově nestihlo obejít celý Brod, jen zde lidé darovali více než 70 tisíc korun.
Jak prozradila ředitelka Oblastní charity Jarmila Tomancová, v našem regionu bude polovina získaných peněz určena pro zřízení charitního bazaru v Uherském Brodě. "Především jsme chtěli obnovit tradici a vzbudit v lidech chuť pomáhat druhým. V žádném případě jsme ale nepočítali s tak vysokou částkou a máme z toho velkou radost," uvedla Tomancová.Ve Strání mají nového místostarostu
Strání - Květná (jac) - Od začátku roku se mohou obyvatelé této příhraniční obce obrátit se svými požadavky také na nového zástupce starosty. Po odvolání neuvolněných zástupců Josefa Jánošíka (KDU - ČSL) a Pavla Nováka (ODS) byl na prosincovém zasedání zastupitelstva novým místostarostou zvolen Pavel Mimochodek (KDU - ČSL). "Po roce působení jsme zjistili, že dva neuvolnění místostarostové nejsou pro chod obce tak výhodní jako jeden uvolněný, který bude k dispozici pořád," vysvětlil starosta Antonín Zámečník (ODS).
Podle jeho slov se s tímto záměrem předběžně počítalo už na začátku volebního období. Pavel Mimochodek se do komunální politiky dostal před rokem poprvé a v novém zaměstnání bude využívat především své zkušenosti ze stavebnictví: "Zatím se ještě rozhlížím, ale nejvíce mě bude zajímat výstavba bytů, dostavba kanalizace, zastřešení základní školy a místní komunikace."Bude z bývalých kanceláří uhelných skladů charitní bazar?
Uh. Brod - Budovu kanceláří bývalých Uhelných skladů na Pecháčkově ulici v centru města hodlá místní charita využít pro zřízení bazaru jako pomoci sociálně slabým rodinám. Tento projekt zastupitelům navrhla ředitelka Oblastní charity a radní Jarmila Tomancová, která už na podzim loňského roku prosazovala využití objektu jako azylového domu pro matky s dětmi. Tehdy návrh nezískal dostatečnou podporu a zastupitelé odmítli převzetí budovy do majetku města.
Na posledním zasedání však nová koalice podpořila tento požadavek a během tří měsíců by měl být proveden bezúplatný převod od státu.
Zřízení charitního bazaru by podle Tomancové pomohlo lidem z celého regionu Uherskobrodska a to nejen nabídkou levného zboží od elektroniky až po nábytek: "Svou činností by bazar také vytvářel fond pro pomoc rodinám s dětmi, které se z různých důvodů dostaly do tíživé životní situace. O rozdělování financí by zřejmě rozhodovala komise složená ze zástupců charity, děkanátu a sociálního odboru." Navíc se počítá také s tím, že rodiny, kterým úřady doplácí do životního minima by mohly zboží v bazaru získat zdarma. Samotný projekt podpořili všichni zastupitelé, zástupci Klubu však stále pochybují o tom, že právě tato budova je pro bazar vhodná. Stojí totiž v blízkosti tzv. vnitrobloku, který chce město v budoucnu využít pro tržnici a zásobování prodejen přístupných z ulice Bří Lužů. "To bude možné pouze odstraněním budovy bývalých Uhelných skladů, jinak bude docházet k ucpání příjezdových komunikací zásobovacími vozy," uvedl na zasedání bývalý radní Petr Vrána, který navrhoval využít objekt staré kotelny na sídlišti Pod Vinohrady.
Bezúplatným převodem se však město zavázalo k tomu, že po dobu, zřejmě deseti let, bude objekt využívat pouze k sociálním účelům. Pokud tuto podmínku nedodrží, bude muset státu zaplatit až polovinu znalecké ceny nemovitosti. V takovém případě by i možná demolice mohla být problematická.
Zda tento bazar skutečně bude či nebude ztěžovat průjezdnost komunikací však vedení města zatím nedokáže jasně říci.
Jana CabákováO bydlení na sídlišti Olšava nemají lidé zájem
Uh. Brod (jac) - Zastupitelé na svém posledním zasedání projednávali změny územních plánů a možnosti výstavby bytů i rodinných domů v několika lokalitách. Na základě doporučení komise pro rozvoj města schválili přednostní podporu výstavby pro letošní rok v lokalitě Olšava, Úlehly a Pod Starým hřbitovem. O pořadí bude podle starosty Ladislava Kryštofa rozhodovat výše finančních prostředků, které město bude moci investovat. V tom případě bude zřejmě jako první řešena lokalita Úlehly, jejíž využití pro zemědělské účely zastupitelé změnili na plochy pro obytnou zástavbu, rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy. Osmnáct majitelů těchto pozemků, kteří vlastní asi 80% z celkové plochy 75 000 m2 totiž nabídlo městu uhrazení poloviny nákladů na zasíťování včetně již provedeného hydrogeologického průzkumu za 65 000 Kč.
Podle Libora Nováčka by to mohlo být příznivým precedentem pro další výstavbu na cizích pozemcích, ale město by mělo upřednostňovat lokality ve svém vlastnictví. "Úřad eviduje stále okolo tří set žádostí o byt, proto by se nejdříve mělo stavět na sídlišti Olšava, kde už jsou inženýrské sítě položeny," uvedl Nováček. Starosta je naopak přesvědčen, že právě o tuto lokalitu nemají lidé zájem. Podle jeho slov by měla být nejdříve vybudována plánovaná průmyslová zóna od Slováckých strojíren směrem k městu a teprve pak by se postavené byty na sídlišti nabídly zaměstnancům nových podniků.
V lokalitě Pod Starým hřbitovem mají Broďané zájem o více než dvacet rodinných domů. Ta byla rozpracována dříve, než se začalo počítat s Úlehly, a podle některých zastupitelů by tedy měla být řešena jako první. Vedoucí odboru správy majetku města Adriana Kalinová přesto vidí jako vhodné také Úlehly, kde by město mohlo občanům nabídnout více než třicet bytových jednotek.Setkání starostů moravsko - slovenského pomezí
Vyškovec (kat) - Důkazem toho, že nová státní hranice Moraváky a Slováky nerozdělila, je živá spolupráce starostů jedenácti obcí na moravsko - slovenském pomezí. Koncem prosince 1999 se v tomto duchu uskutečnila již druhá pracovní schůzka, tentokrát na Obecním úřadě v Nové Bošáci, za účasti funkcionářů okresu, odborníků z oblasti zemědělství, školství, ochránců přírody, ekologů, Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty a dalších významných hostů ze samospráv. Předmětem jednání bylo další prohlubování spolupráce v podhůří Bílých Karpat, zejména v oblasti rozvoje šetrného turistického ruchu, školství, kultury, sportu, ovocnářství a dalších činností. Společná vůle všech účastníků je intenzivně podporovat příhraniční regiony, které mají vesměs nedostatečnou infrastrukturu a nízký hospodářský rozvoj. Hovořilo se zde o podmínkách pro připravovaný Euroregion BK i dalších možnostech pro financování různých projektů.
Zajímavý byl projekt moravskoslovenských cyklotras, někteří účastníci však konstatovali, že obyvatelé tohoto kraje zatím výsledky projektů příliš nepociťují. Podle starostů Vyškovce a Lopeníka je největším a nejožehavějším problémem nedostatečná dopravní obslužnost, velmi špatný stav místních komunikací a tím také špatná dostupnost pro obyvatele. Kladně byly hodnoceny už existující a formující se vztahy v oblasti příhraniční spolupráce při vybudování cesty Predpoloma - Vyškovec.
"Využití objektu ovčína pro výrobu briket z organické hmoty je jistě přínosem pro Kopanice, avšak v dohledné době se nevyhneme potížím při financování, spojených s dopravou surovin potřebných pro tuto výrobu," upozornil starosta Vápenic Zdeněk Zigo. Starostové ze Slovenska přislíbili pomoc při řešení tohoto problému. František Vacula, starosta Březové, vidí jako jednu z možností řešení problému okolo místních komunikací v provedení komplexních pozemkových úprav.
O svých zkušenostech při nedávném pobytu v Rakousku hovořila také Katka Kubínová, rodačka z Vyškovce: "Harmonická krajina Bílých Karpat může být zachována jen tehdy, pokud bude zachováno její osídlení. Je důležité, aby rozvíjející se zemědělství bylo doplněno zpracováním jeho produktů přímo v místě, a také je nutné podporovat rozvoj tradičních řemesel pro vytvoření dalších pracovních příležitostí."
Lidé z obou stran hranice si uvědomují, že si chybí. Politici zřejmě ani netušili, jakou službu soudržnosti prostých občanů svým rozhodnutím udělají. Důkazem byl i vyčerpávající výstup všech 127 účastníků na Velký Lopeník, který se uskutečnil 30. prosince. Poté se zástupci samospráv i s dalšími občany sešli v rekreační chalupě U Kubínů na Vyškovci a slíbili si, že se budou snažit tuto tradici zachovat i v příštích letech.Peníze nejsou, vezmu si vrata
Strání (vb) - Ve čtvrtek 6. ledna si pro svůj honorář za provedené dřevěné obložení schodiště přijel k pětadvacetileté spolumajitelce domu v této obci sedmadvacetiletý občan Slovenské republiky. Ta mu však slíbenou odměnu ve výši třinácti tisíc slovenských korun odmítla vydat. "Muž poté prohlásil, že si vezme vchodová vrata, což také učinil a odjel. Po jejím oznámení na policii byla na hraničních přechodech provedena opatření a ještě téhož dne byl muž zadržen na přechodu v Březové," uvedl tiskový mluvčí Policie ČR Jaroslav Krejčíř. Vyšetřovatelem byl obviněn z trestného činu krádeže. Vrata v hodnotě jedenácti tisíc korun byla vrácena majitelce.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund