Číslo: 20
19.05.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Staré tradice ještě nevymřely
Čtyřpokojový luxus za 2,5 mil.
X. JAMBOREE
Dům k pronajmutí
AKCE x REAKCE
Novinářská psycho-kachna
Česká republika je ráj?
Okolí hotelu Morava

Staré tradice ještě nevymřely

Dvojnásobná hlucká svatba - jedna nevěsta celá v bílém, druhá v kroji.
Hluk - V dnešní uspěchané době můžeme kroje vidět většinou už jen při folklórních slavnostech a vystoupeních souborů. Vyjímkou bylo ale sobotní dopoledne 10. května, kdy jste v Hluku mohli být svědky velké krojované svatby. Od časných ranních hodin byl Hluk plný krojů, těch svátečních, bohatých na svoji bělost a překrásné vyšívání. Když nahlédneme do historie, zjistíme, že už v roce 1937 předváděli Hlučané #Slováckou svatbu v lázních Poděbrady, kde tehdy předvedli svatební koláč grandiózních rozměrů o výšce 120 centimetrů. Samozřejmě v květnovou sobotu zněla i hlucká dechovka, nechybělo tradiční pentlení nevěsty, staré průpovídky staršího družby a družičky, prostě řečeno, bylo veselo. Svatební obřad v chrámu sv. Vavřince celebrovali dva kněží, místní důstojný pán a rodák z Hluku Vavřinec Mitáček. Poděkování za skvělý nápad patří rodičům novomanželů - Libosvárovým, Švecovým a Hráčkovým. Je dobře, že se ještě najdou lidé, kterým záleží na tom, aby staré zvyky byly zachovány.
Muzikanti hráli dlouho do noci, zpěv zněl po celém Hluku a všude vládla dobrá nálada, pohoda a veselí, tak jak to na každé svatbě má být. J. HrabovskýČtyřpokojový luxus za 2,5 mil.
Uh. Brod (paf) - Minulý týden si zájemci o nadstandartní bydlení mohli prohlédnout dva čtyřpokojové mezonetové byty v Uh. Brodě - Neradicích. Jejich základní cena byla městem, majitelem novostavby, stanovena na 2,5 mil. korun. Byty umístěné ve 3. a 4. podlaží mají užitkovou plochu 124,46 m2. #Po zveřejnění ceny těchto čtyřpokojových bytů někteří lidé ztratili zájem a odstoupili, přesto je zájemců stále dost, řekl místostarosta Stanislav Zápeca. Podle jeho slov by se zbývající neradické byty jednopokojové až třípokojové měly začít přidělovat koncem června. Jejich nájemníci složí městu nenávratný, několik set tisíc vysoký příspěvek, který jim zajistí uzavření smlouvy na dvacetiletý pronájem bytu. Podle počtu žádostí na přidělení bytu v Neradicích čeká dvojnásobný počet lidí, než kolik jich může být uspokojeno.X. JAMBOREE
Uh. Hradiště (MR) - První květnovou sobotu bylo ve skautském areálu v Uh. Hradišti rušno. X. ročník #Jamboree přilákal všechny hradišťské skauty od nejmladších vlčat až po nejstarší oldskauty. Přijeli ze všech koutů naší vlasti, kam je osud zavál a nejvzdálenější přijeli dokonce až z Kanady. Odpolední #skautské soutěžení vystřídal večer s nezbytným táborovým ohněm se všemi obřady a zvyky. Celé toto velmi úspěšné setkání se konalo jako #I. Mastrůj memoriál na počest jednoho ze zakládajících členů ing. Jana Holáně, CSc. Radostná účast více než dvou stovek mladých znovu ukázala krásu práce s mládeží a možnost, jak se více věnovat mládeži, pro kterou nemáme sobecky dost času.Dům k pronajmutí

Nejbližší dny rozhodnou o novém nájemníkovi.
Uh. Hradiště (VaMP) - 44. zasedání Městské rady mimo jiné rozhodlo o tom, že v nejbližších dnech nabídne k dlouhodobému pronájmu objekt bývalé školy v Jarošově. Jde o vícepodlažní budovu, která naposledy sloužila firmě vyrábějící kartáče. Také proto, že jde o stavbu, která bude v prvé řadě vyžadovat generální opravu střechy, rozhodlo se město přistoupit k tomuto řešení. #Nabídka města, kterou nejdříve musí schválit městské zastupitelstvo, bude zveřejněna během měsíce a na úředních deskách budou podmínky pronájmu vyvěšeny po dobu zákonem stanovených 30 dnů, upřesnil tajemník města František Rochovanský. Město má zájem, aby zde byla umístěna jakási nekonfliktní výroba, která by neobtěžovala obyvatele středu Jarošova.AKCE x REAKCE
Kdo zvítězí ve Veselí?
Dobrý den, Slovácko uveřejnil minulý týden článek o připravovaném závodě na recyklaci vyjetých motorových olejů ve Veselí nad Moravou. Nesleduji tuto kauzu natolik podrobně, abych se mohla pouštět do úvah, zda se jedná o dobrý nebo špatný záměr. Ochranáře ze ZO ČSOP ve Veselí považuji totiž za dostatečně erudované odborníky, ostatně předpokládám, že Dobrý den jim umožní na svých stránkách zdůvodnit, proč se snaží výstavbě tohoto závodu zabránit. V demokratické společnosti by to měla být samozřejmost.
Na zmíněném článku mě znepokojila jiná věc. Článek totiž působí dojmem, jako by bylo v nepořádku, že dosud nepadlo definitivní rozhodnutí nebo že ochranáři vyžadují nezávislý posudek. Konstatování, že #jediný, kdo něco získal, byl Český svaz ochránců přírody, neboť mu městské zastupitelstvo poskytlo jednorázový příspěvek 30.000, #Kč, také působí dojmem, že jde o nějakou nepravost.
V zemích, kde jsou demokratické procesy rozhodování jaksi #více zaběhnuty než u nás, by takováto situace nejspíše vůbec nenastala. Je naprosto běžné, že na kontroverzní stavbu je zpracováno několik posudků, jeden zadává investor (ale právě takovýto posudek nemusí být vždy nezávislý), další si zadá obec, oponenti stavby ... Často pak takovéto rozhodování s účastí veřejnosti vede k několika variantám umístění sporné stavby, a otázka #ano nebo ne se tak změní na otázku #ano, ale kde. Investičnímu záměru předchází dobře připravená informační kampaň. Řešení takovéto otázky pak může být mnohem konstruktivnější. Obávám se ale, že právě ve Veselí se prostor pro konstruktivní řešení problému už značně zúžil právě proto, že veřejnost nebyla o připravovaném záměru informována včas.
V případě Veselí je třeba ocenit, že městské zastupitelstvo chce podporovat účast veřejnosti v rozhodování o stavbě. A jediný, kdo může jménem veřejnosti v takovýchto sporech jednat, je občanská iniciativa, ať už má formu petiční akce nebo občanského sdružení. Naštěstí i naše zákony už účast veřejnosti v rozhodování umožňují. Přijaté rozhodnutí o zpracování nezávislého posudku svědčí o tom, že se nejedná ze strany města o pouhé fráze, ale také o tom, že odpůrci stavby vědí, co chtějí a umějí to prosadit s profesionální úrovní. Nejvíce bych ale ocenila v této situaci odsouhlasený finanční příspěvek, poskytnutý nevládní organizací na zajištění právníka. Rozhodování o umístění takovéto stavby je totiž rozhodnutí navýsost politické, a politická rozhodnutí se dělají v dialogu s opozicí. Ne vždy ale mají oponenti dostatečně finanční prostředky, často nemají vůbec žádné. A kopírování dokumentů, telefonování, cestování prostě něco stojí.
Jak celá situace dopadne, dnes nevíme. Pokud je záměr špatný, je určitě šance jej zastavit. Pokud je opravdu dobrý, prosadí se navzdory opozici. Ale to, že městský úřad je ochoten finančně podpořit oponenty této stavby, stejně jako fakt, že tito oponenti jsou ochotni příspěvek veřejně přijmout, svědčí přinejmenším o jedné věci. Svědčí o tom, že v tomto případě vítězí demokracie, a to je dobře.
Jana Hajduchová, Společnost pro trvale udržitelný životNovinářská psycho-kachna
V poslední době se v několika novinách v souvislosti s dubnovou uhersko-hradišťskou konferencí O sexualitě a partnerských vztazích objevila jako spolupořadatel Soukromá psychiatrická poradna Petra Parmy. Jak nám Petr Parma sdělil, jde o novinářskou kachnu, kterou si vymysleli už vloni v redakci České tiskové kanceláře. #Některé noviny tuto chybu přetiskovaly, i když jsem je upozornil. Tak byla matena veřejnost, říká poradce. #Moje poradna je, a také se tak všude prezentuje, psychosociální, to je zaměřena na problémy v lidských vztazích, dodává. Ale to určitě všichni naši čtenáři, kteří čtou stranu deset, dobře vědí.
RedČeská republika je ráj?
Myslíte, že nemám pravdu? Objednala jsem pro žáky Všeobecnou encyklopedii ve 4 svazcích Standart za 1 980,# Kč. Řada mých přátel si objednala Všeobecnou encyklopedii ve 4 svazcích Classic za 2 980,# Kč, Všeobecnou encyklopedii ve 12 svazcích Standart za 5 980,# Kč, Všeobecnou encyklopedii ve 12 svazcích Classic za 8 940,# Kč. Zaplatili jsme firmě Českomoravská zasílatelská společnost se sídlem ve Zlíně. Podle ukázek z části 1. dílu to měla být velmi dobrá encyklopedie. Zaplatili jsme a čekali. S více než ročním zpožděním, kdy už byl 1. díl na pultech knihkupectví, nám zaslali 1. díl a zdvořile oznámili, že nic víc nedostaneme a se zbytkem peněz se můžeme rozloučit. Společnost se rozpadla. Škoda, že nežijeme ve středověku, kde když zloděje chytili, tak mu usekli ruku. Kruté, ale určitě už nekradl. Dnes si parta zlodějů nakrade milióny a odjede se opalovat na Kanárské ostrovy. Potrestán je obyčejný člověk, který se chtěl četbou encyklopedie dále vzdělávat. Mám pravdu, že žijeme v ráji? Ale pro zloděje!
MHOkolí hotelu Morava
Nedávno se v místním tisku objevil článek o katastrofálním stavu okolí hotelu a nic se nezlepšilo. Za 1. republiky si každý majitel obchodu udržoval prostor před vchodem v čistotě, byla to jeho vizitka a dnes? Je zde prodejna masa, velká samoobsluha, cukrárna, textil, kadeřnictví, čistírna, opravna televizorů. A prostor před nimi je plný špíny, prachu, skvrn od zvratků, no hrůza! Nejhorší zážitek mám ze 30. 4. 1997. Ve dveřích byly rozšlapány psí exkrementy. V prodejně se učí prodavači z SOU. Do 18 hodin je TO nikdo neposlal uklidit. Dnes už asi neplatí, že prostor před prodejnou je vizitkou majitele. A ještě jeden problém trápí návtěvníky knihovny v 1. patře budovy. Nad WC je promáčená střecha. Opravou má být pár prken, kterými je přikryta stále se rozrůstající skvrna na stěně. Majitel budovy asi čeká, až čtenářům spadne střecha na hlavu.
Toto bych raději podepsala zkratkou, obávám se, že by mě v obchodě neobsloužili.
MHwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund