Číslo: 21
26.05.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hledá se sponzor letenky
Anežka česká na Buchlově
O výuku jazyků je stále zájem
AKCE x REAKCE
Jen krátce k otázce hradiska sv.Klimenta u Osvětiman
Výročí Mons. ThDr. Antonína Šuránka

Hledá se sponzor letenky
Uh. Hradiště - Ano, Vážený čtenáři, máme mezi sebou šikovné lidi a co si považuji, mezi mladými lidmi. Student David Kříž z hradišťské strojní průmyslovky, studijního oboru elektrotechnika, se zúčastnil 25.dubna letošního roku konkurzu v pražském planetariu, který se konal pro studenty z České republiky a byl organizován Národním úřadem pro letectví, kosmonautiku a vesmír Spojených států - NASA v Huntstville stát Alabama. Několik dní po konkurzu, byl uvedený student uvědoměn, že se zúčastní studijního pobytu v USA, který se uskuteční ve dnech 24.7. až 3.8.1997 v Huntsville pod názvem International Space Camp 1997. Samotná vzdělávací akce je velmi zajímavá, ale zároveň náročná. Teorie se zde střídá s˙praktickým výcvikem na unikátních zařízeních. Účastníci absolvují přednášky zaměřené na vesmírný program, absolvují část tréninku kosmonautů pod vedením profesionálních pracovníků a účastník sám musí hradit dopravu letadlem z Prahy do Atlanty, což obnáší včetně pojištění kolem 18 tisíc korun.
A tady jsme narazili na překážku, kterou nevíme, jak překonat. Jmenovaný David má oba rodiče v důchodu. Současně má sestru, která rovněž studuje, takže finančních prostředků není nazbyt. Ptám se: Pojede David reprezentovat náš region do Atlanty? Nenajdou se na Hradišťsku štědří sponzoři, kteří jakoukoliv částkou pomohou tomuto chlapci a tak mu umožní cestu do zámoří? Jakou částkou pomohou tomuto chlapci. O užitečnosti na takovéto akci zřejmě netřeba pochybovat. Přimlouvám se za jeho rodinu o pomoc. David Kříž bydlí v Uherském Hradišti , Mánesova 866. Za něj děkuji příznivcům vzdělanosti a pevně věřím, že se najdou dobří lidé a pomohou.
J. HrabovskýAnežka česká na Buchlově
Buchlovice (epi) - Již od neděle 18.5 probíhalo na zámku v˙Buchlovicích, na hradě Buchlově i v kapli sv. Barbory natáčení populárního soutěžního pořadu České televize #O poklad Anežky české. Celá akce probíhala za zavřenými dveřmi. Vstup byl povolen jen natáčecímu štábu ČT, proto jsme se na dojmy z natáčení zeptali kolektivu osvětlovačů v čele s Petrem Pospíšilem, který se v˙podhradí oddával zaslouženému odpočinku. #Je čtvrtek 22.5., poslední den natáčení, a tak jsme rádi, že už je konec. Na druhou stranu se nám tady velice líbilo, lidé zde jsou velmi milí a vstřícní. Samotné natáčení probíhalo naprosto bez problémů, kastelán i zaměstnanci buchlovského zámku byli velice ochotní a my jim to stejnou měrou opláceli, pochvaluje si Pospíšil.
Ubytování měli filmaři rozděleno. Jedna část štábu okupovala bungalovy nacházející se v areálu rekreační oblasti Smraďavka a druhá skupina, v čele s˙moderátorem Markem Ebenem a režisérem Antonínem Vomáčkou, měla zajištěn nocleh na hotelu Sovín. Dle jejich vlastních slov i zde panovala velká spokojenost. Při nabitém programu si našli čas i na krátké návštěvy blízkého okolí. Poslední večer proběhlo posezení u táborového ohně, které bylo hezkou tečkou za týdnem stráveným na moravském Slovácku.
Na uvedení pořadu na stanici České televize se můžeme těšit začátkem srpna.O výuku jazyků je stále zájem
Uh. Hradiště (epin) -1. ZŠ v Uh. Hradišti z Komenského náměstí je přidruženou školou UNESCO od roku 1967.
Na této škole se uskutečnilo dne 14. května 1997 přijímací řízení pro rozšířenou výuku jazyků dětí do 3. ročníku. Toto probíhá každoročně pro žáky druhých ročníků z celého okresu. Přijímací řízení se skládá z části písemné a ústní. Na přijetí má vliv rovněž prospěch žáků za první pololetí druhého ročníku. Zájem přesáhl i tentokrát možnosti školy. Přihlášeno bylo 103 dětí ze 30 škol okresu. Podle sdělení zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Miloslavy Ondráčkové, bylo po vyhodnocení výsledků přijato 61 nejúspěšnějších žáků. Převládaly dívky, těch bylo vybráno 44, chlapců 17. Budoucí přijatí žáci budou v příštím školním roce vzděláváni ve třech cizích jazycích - angličtině, němčině a francouzštině tři hodiny v týdnu. Největší zájem dětí je stále o jazyk anglický.
Za zmínku stojí děti ze ZŠ Mařatice, kdy z desíti přihlášených bylo přijato devět. Z pořádající školy bylo zařazeno jedenáct z osmnácti.
Za zmínku stojí fakt, že celá akce proběhla bez problémů, za což patří poděkování nejen všem účastníkům, ale i vedení a učitelům 1. ZŠ.AKCE x REAKCE
...komu se v penzionu líbí
Vážená redakce,
četla jsem v č.20 Vašeho týdeníku článek #Hradišťský penzion - dům hrůzy. Protože jsem také jeho obyvatelkou, musím se ozvat.
Nejsme ještě tak neschopní, abychom si samostatně, nebo komu to vyhovuje lépe, tedy ve skupinkách, nedokázali zajít za nějakou kulturou. Nepotřebujeme ještě, aby nám někdo musel organizovat život. Nikdo nebrání té skupině nespokojených, aby např. využívali klubovnu. To paní Nyklová nikomu nezakázala. Jen by určitě nedovolila rušné noční zábavy, nějaká pijácká posezení, či jiné nepořádky. A že není snaha #houfovat se? Nežijeme zde ještě ani celý rok, tedy nemůžeme být nějak zvlášť sžilí. Samozřejmě, mnozí si již našli několik přátel, se kterými se víc stýkají. Ovšem většina z nás, což je pochopitelné, tíhne ke svým rodinám - dětem, vnukům, a dává přednost jejich společnosti. Přitom však nemusíme zde vyvolávat konflikty. A kdo nevyhledává rozepře, ať už se spoluobyvateli domu či personálem, může žít v klidu. Zaměstnanci, včetně paní vedoucí, se k nám chovají velmi pěkně, ochotně pro Vás dělají vše, co potřebujeme, i když je požádáme o něco navíc.
Jistě, život je zde trochu jiný, než na jaký jsme byli dosud zvyklí, ale všichni jsme si byli vědomi, že nejdeme do obyčejného bytového domu, nýbrž až do penzionu pro důchodce. Toto si snad někteří nedovedou, či nechtějí uvědomit, proto ta jejich nespokojenost. Nebo snad si opravdu nedovedou sami najít lepší zábavu, než z nudy znechucovat život paní vedoucí, personálu i spolubydlícím?
Platby za bydlení, vodu, teplo atd. si paní Nyklová nevymýšlí sama. Platíme přibližně stejně, jako v jiných penzionech. Ani chybu v účtování telefonních hovorů nezavinila ona. Její práce je totiž jiná, nikoliv účtování. Paní vedoucí nemůže také za málo využívanou rehabilitaci a pedikúru. Snad je to tím, že většinou jsme nebyli na tuto péči zvyklí, a má-li tedy někdo z nás volit, za co vydat důchod, použije jej do zaplacení nutných výdajů - dle své přirozenosti. Jeden na přilepšení pro sebe, jiný dopřeje vnoučatům. Někdo si trochu pomlsá, jiný si koupí malou #parádu, další zas knihu nebo časopis. Na všechno ovšem nezbývá, protože veliký důchod má málokdo. Ovšem ani zato paní Nyklová nemůže. Bezdůvodně nespokojených je mezi námi jen menšina.
Uvádíte, že asi 35% našich spolubydlících podepsalo stížnost na paní vedoucí, ale již Vám asi nikdo neřekl, jakým způsobem byly některé podpisy získány. Hlavní aktéři chodili po jednotlivých bydlících a hned ve dveřích nám strkali tužku do ruky, abychom podepsali žádost o otevření bočního vchodu do budovy. Mnozí, aniž by četli obsah dopředu, tedy podepsali. Až zjistili, jak byly podpisy zneužity, odvolávali (i s pláčem) podpis pod údaji, s kterými nesouhlasí. Ale to už nikdo procenta nepočítá. Věříme v solidnost Vašeho týdeníku a očekávám, že sjednáte nápravu.
Milada Hamhalterová
(redakčně kráceno)Jen krátce k otázce hradiska sv.Klimenta u Osvětiman
Různé hysterické výkřiky novinářů, kteří se bohužel snaží v naší republice získat popularitu sobě a svým #plátkům tak zajistit odbyt, mne již nechávají klidným. Obdobně jsou zcela nepoučitelní představitelé tzv. #Gorazdovců a Matice Svatoklimentské. Ovšem články, které před nedávnem vyšly v Mladé frontě Dnes a ve Slováckých novinách, potřebují uvést na pravou míru.
Snaha o ochranu hory sv. Klimenta není nějakou zcestnou snahou několika staromileckých badatelů - archeologů, #kteří se naivně domnívají, že zde ještě něco vykopou, jak zaznělo z úst pana Richtra. Jedná se totiž o území Národní kulturní památky. Tato zařízení obdobně jako Národní parky, archivy, galerie atd. mají svá přesná, zákonem daná pravidla vnitřního režimu. Mají za úkol ochraňovat kulturní dědictví naší vlasti. Jakákoliv činnost na jejich ploše se proto musí nutně podřídit těmto zákonným ustanovením. Udivuje mne proto jednání čtyř zástupců lidosprávy - pánů starostů čtyř okolních obcí, kteří veřejně nabádají k porušování zákona. Pokud tak činí z neznalosti (neznají zákon nebo nevědí, že na jejich území se nachází NKP), pak nemají co dělat ve své funkci. Pokud tak činí vědomě, ve snaze nerespektovat legislativu, pak je nutné, aby se o jejich činnosti, zajímaly orgány činné v trestním řízení.
PhDr. Jiří Pavelčík CSc. , vedoucí archeologického odd. Slováckého muzeaVýročí Mons. ThDr. Antonína Šuránka

Mons. ThDr. Antonín Šuránek, kterého podle jeho přání oslovovali jen #Páter Šuránek, se narodil 29. května 1902 v Ostrožské Lhotě, v ulici Dědina, v domě č. 28. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, měšťanskou v sousedním Uherském Ostrohu. Klasické gymnázium vystudoval v Uherském Hradišti, kde v r. 1922 maturoval s vyznamenáním. Bohosloví vystudoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1926.
Jeho první kněžskou štací byly Slatinice u Olomouce. Tam však pobyl jen tři roky, protože byl již ve 27 letech ustanoven spirituálem kněžského semináře v Olomouci, čili do funkce duchovního vychovatele kněžského dorostu. V letech 1948 až 1950 přednášel pastýřskou bohovědu na CM fakultě v Olomouci, kde dosáhl doktorátu teologie. Po zrušení této fakulty působil krátce jako výpomocný kněz ve Velkém Ořechově u Uherského Brodu, z něhož byl internován v jedné cele spolu s pozdějším kardinálem Františkem Tomáškem a tehdy nejmladším biskupem Karlem Otčenáškem. Po propuštění z internace v r. 1955 pracoval až do odchodu do důchodu jako dělník ve štramberské vápence. V letech 1968 - 70 se mohl opět ujmout výchovy bohoslovců v obnoveném olomouckém semináři. Po jeho opětovném zrušení odmítl přejít do Litoměřic a bylo mu proto dovoleno působit jen jako výpomocný kněz v Blatničce. V r. 1975 byl znovu zbaven státního souhlasu k výkonu duchovní služby.
Bydlel pak většinou na farách u svého synovce P. Antonína Dominika. Zemřel 3. listopadu 1982. Pohřben je v kněžské hrobce ve svém rodišti v Ostrožské Lhotě. Vykonal velké dílo jako vychovatel a formátor - učitel kněžského dorostu, spisovatel a životopisec arcibiskupa A. C. Stojana a zakladatel Matice svatoantonínské zaměřené na zvelebení poutního místa na Sv. Antonínku nad Blatnicí.
Nedožité pětadevadesáté narozeniny P. Šuránka si jeho přátelé a ctitelé připomenou na regionálním setkání, které se uskuteční 31. května 1997 v Ostrožské Lhotě.
Ing. Antonín Malůšek, Ostrožská Lhotawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund