Číslo: 22
31.05.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Je to jako malá svatba, říká maminka letošního krále
Zadržení převáděči jsou z Uh. Brodu
I děti ze speciálních škol a ústavů rády sportují
Hodnocení po půl roce ve funkci
Eroze půdy ohrožuje domky přívalem vody a hlíny
Autobusové jízdní řády začne vylepovat místní policista
Děti zpívaly pro radost, i když jich bylo málo
Nejlepší mladí hasiči jsou ze Starého Města
Podvodně vylákal peníze
Nabídka Městského domu dětí a mládeže

Je to jako malá svatba, říká maminka letošního krále

Rodina Vráblíkových je v pořadí již třetí rodinou, ve které je Dušan už druhým králem. Jeho bratr, o čtyři roky starší Jan, už se této významné a při samotné jízdě nejdůležitější role zhostil v roce 1995. Už tehdy se Dušan ptal, kdy on bude králem, a já jsem říkal - nezlob se, ale nejde to. Tady byla jakási nepsaná tradice, že nemohou být dva králové z jedné rodiny, říká otec Dušan Vráblík. Až potom zjistili, že první nejsou. Ačkoliv se při letošním výběru málem nepodařilo vybrat rodinu krále, která by byla ochotna investovat nemalé peníze, přece jenom to nakonec dobře dopadlo.
Letošní legrúti obešli asi patnáct rodin, které jejich nabídku odmítly, protože po vesnici se říká, že to stojí až padesát tisíc korun, což si lidé pochopitelně rozmyslí. My se letos chceme vejít do dvaceti tisíc, navíc klub sportu vždycky rodině krále přispívá částkou ve výši deseti tisíc korun. Také jsme se rozhodli veřejně oznámit konečnou částku, kterou jsme do jízdy vložili, prozradil Vráblík. Podle jeho slov je čistě záležitostí pořádající rodiny, kolik hostů pozve na slavnostní nedělní oběd a jakým způsobem hostí legrúty při různých příležitostech. Letos poprvé se hostina pro krále konala v Klubu sportu a kultury.
Povinnosti rodičů Vráblíkových začaly už na lednovém krojovém plese, kde se představili legrúti z ročníku 1981 spolu s králem, pokračovaly Velikonocemi a poté stavěním máje, kde se mladý král nechal zlákat i na pohárek piva. My se stáváme jakoby součástí toho ročníku a trochu s nimi i mládneme a Dušan se stal takovým jejich maskotem, říká s úsměvem maminka Miroslava Vráblíková, která podle vlastních slov jízdu králů velmi prožívala už v mládí a byla na ni v tom správném slova smyslu hrdá. Ačkoliv podobně smýšlejících lidí je ve Vlčnově ještě dost, nevelké množství odpůrců je přesvědčeno, že jízda je jakýmsi přežitkem a už dávno měla být zrušena. Touha po jedinečnosti a významnosti, které mohou Vlčnovští, byť jenom několik hodin, každoročně prožívat, asi nenadchne každého. Nedělá se to pro výdělek, ale proto, že je to tradice, která pokračuje několik desítek let a jako jediná jízda v naší republice je pořádána každý rok, míní Vráblík.
I mladá generace, kterou vlastně reprezentují legrúti, se této oslavě nevyhýbá, spíše naopak. I mě příjemně překvapuje, že každý rok jsou kluci ochotni obléct si kroj, jet v průvodu a vyvolávat. Je na nich vidět, že se cítí být někým, že nejsou jenom obyčejní kluci, říká Vráblíková. Pro tuto rodinu byla přímá účast na Jízdě králů poctou a obrovským zážitkem, stejně jako pro samotného Dušana, i když se před jízdou těšil hlavně na to, až odevzdá korunu a bude konec. Jak by ne, vždyť v ženském kroji, na koni a s růží v ústech strávil téměř tři hodiny, což nebylo zdaleka všechno z jeho programu. I když je to, podle Vráblíkových, pro Dušana spíš taková hra na krále, ze které mu neplynou žádné povinnosti, ale ani privilegia, možná mu nakonec bude trochu líto, až se za rok své vlády vzdá a korunu předá zase dalšímu králi.
Jana CabákováZadržení převáděči jsou z Uh. Brodu
Březová (red) - Ve středu 26. května byla pohraniční policí zadržena skupina 27 běženců spolu se třemi převáděči v místě zvaném Troják. Mezi zadrženými bylo sedm žen a devatenáct mužů z Kosova a jeden muž z Iráku. Pohyb této skupiny se monitoroval během dne od sedmé do jedné hodiny. Běženci byli zadrženi při přepravě na Avii a byli v dobrém zdravotním stavu, uvedl vedoucí kanceláře ředitele, mjr. Ludvík Husek. Žena ve věku 21 let, která byla zadržená při převádění, dělala, podle vyjádření policie, jakýsi předvoj v osobním automobilu a další, stejně starý mladík doprovázel Avii zezadu. Žádný z běženců nepožádal o statut uprchlíka a všichni byli vráceni na Slovensko Převáděči jsou zadrženi a je na ně podán návrh na vazbu.I děti ze speciálních škol a ústavů rády sportují
Uh. Brod (cab) - Ve středu 26. května se v Uh. Brodě konala každoroční okresní olympiáda ústavů a zvláštních škol. V různých atletických disciplinách soutěžilo na dvě stovky mentálně postižených dětí z celého okresu, které byly po ukončení odměněny i diskotékou.
Podobná akce proběhla v pátek na stadionu Lapač, kde soutěžily děti ze zvláštních i pomocných škol, taktéž celého okresu. Těchto her, které pořádala brodská zvláštní škola ve spolupráci s domem dětí a mládeže, se zúčastnily speciální školy z Uh. Brodu, Bojkovic a Uh. Hradiště. Děti soutěžily v běhu na šedesát metrů, vytrvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.Hodnocení po půl roce ve funkci
Od mého jmenování do funkce starosty již uplynulo půl roku. Není to sice ještě dlouhá doba, ale určitě je to vhodný okamžik pro krátké zamyšlení se nad úspěchy i neúspěchy. Za úspěch považuji, když jsem svým rozhodnutím zrušit výběrové řízení pro sanaci ekologické zátěže v prostorách chemické prádelny a čistírny na Vazové ušetřil městu více než 3 mil. Kč. Ve zrušeném výběrovém řízení zvítězila firma, která nabídla provést požadované práce za 7,6 mil. Kč. V novém výběrovém řízení zvítězila firma, která nabídla provedení prací ve stejném rozsahu, za částku 4,5 mil. Kč.
Dalším úspěchem ve finanční oblasti bylo získání dotace 3 mil. Kč z fondu na odstraňování havarijních stavů ve zdravotnictví, který byl pro celou republiku v objemu 180 mil. Kč. Díky této dotaci bude možné na dětský pavilon vybudovat sedlovou střechu, a tak vyřešit problém zatěkání provždy. Dobrý pocit mám také ze svého rozhodnutí vybudovat půdní vestavby v nájemních domech na náměstí Svobody, na nichž se mají vyspravit střechy.
V oblasti politických úspěchů jsem navázal na dobrou pozici, kterou mi zanechal pan Ing. Jiří Veselý. Ve Svazu měst a obcí ČR jsem uhájil funkci člena Rady SMO a díky podpoře starostů z jižní Moravy, které jsem pozval na výkup akcií do Uh. Brodu, jsem byl na prvním zasedání zvolen do předsednictva SMO. Tato funkce s sebou nese tu výhodu, že jako člen předsednictva připomínkuji věcné záměry zákonů týkajících se problematiky samosprávy. V současné době se probírám návrhem zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů.
Jsem si vědom také nedostatků, které zde přetrvávají a jejichž odstranění si voliči žádající změnu vedení radnice přáli. Ať už jsou to problémy s transparentností financování, s parkováním, čistotou a úklidem města, výstavbou nových bytů, či dodržováním veřejného pořádku. Bohužel, toto nelze změnit během krátké doby. Toto široké spektrum problémů se řeší, jejich vyřešení si ale vyžádá delší čas.
Ladislav Kryštof, starosta Uh. BroduEroze půdy ohrožuje domky přívalem vody a hlíny
Šumice (cab) - Už více než dva roky je několik rodin bydlících pod kopcem nad obcí ohrožováno přívaly vody z vymletého koryta. Při povodních před dvěma lety jsme měli poplach dřív, než začala stoupat Olšava, protože nás vyplavila voda z pole, vzpomíná starosta Ludvík Hovorka. Nad obcí se totiž nachází velký pozemek, na kterém si dešťová voda postupně našla nejnižší místo, během několika málo let vymlela hluboké koryto. Podle slov starosty voda vymílá hlínu až na kámen a ornici splachuje s sebou. Následně se bláto s vodou dostává do kanalizace, na místní komunikace, zaplavuje dráhu, silnici i sklepy nejbližších rodinných domků. Už dva roky nám voda z tohoto místa zaplavuje domky několikrát do roka. Teď už je koryto tak hluboké, že i při menším dešti se voda vylévá, stěžuje si starosta. Kromě toho zanáší potok nánosy bláta, které nedávno musela odtěžit Státní meliorační správa. Aby se zabránilo dalším povodním, je podle Hovorky nutné především vodu zpomalit, vytvořit hráz, která by bláto zachytila a umožni la přepad vody. Je nutné dosáhnout toho, aby se v korytě postupně znovu usazovala ornice. To by se mělo podařit s pomocí projektovaného poldru. Stejný problém má obec i na bývalé polní cestě, která díky erozi v podstatě zmizela. Tady chybí takové množství hlíny, že si nedokážu představit, kde ji seženeme, říká Hovorka. Podle jeho slov se řešení těchto problémů několik let odkládalo a v této době už je velice složité vodu nějakým způsobem zastavit, a pokud by se měla odvést na jiné místo, bude to pro obec velmi nákladná záležitost. Zatím obec vytváří přehrážky, které vodu zpomalují. Definitivní opatření však bude možné snad jen s podporou státu, proto budeme po zpracování projektové dokumentace žádat o dotaci Státní fond životního prostředí, konstatuje starosta a dodává: chceme to řešit urychleně, protože pokud tento problém neodstraníme, bude čím dál větší a škody na orné půdě budou obrovské.Autobusové jízdní řády začne vylepovat místní policista
Nivnice (cab) - Toto rozhodnutí vzešlo, podle slov starosty Ladislava Trtka, z jednání obecní rady. Policista je vybavený asi padesáti jízdními řády, které má za úkol kontrolovat, případně znovu vylepit v zastávkové budce v případě jeho poškození, uvedl starosta. Právě v těchto dnech začínají platit nové jízdní řády autobusových spojů a alespoň na dobu, než se mezi cestujícími opět zaužívají, by měly zůstat nepoškozené. Na jejich ochranu jinou formou, například již používaným zakrytím plexisklem, by podle starosty bylo nutné vynaložit určité finanční prostředky, a stejně by i tato ochrana mohla být za čas poškozena.
Ačkoliv péče o jízdní řády do práce policie spíše nepatří a měla by větší smysl, kdyby při porušování byl pachatel přímo dopaden a odpovídajícím způsobem potrestán, protože se obvykle jedná o děti, pokud tak rozhodne rada, policista je povinen to respektovat. Obecní policie se má zabývat především přestupky proti veřejnému pořádku, porušováním vyhlášek města, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proti občanskému soužití a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V této obci je zvlášť veřejný pořádek, navzdory policii, permanentně ohrožen několika místními občany, na které zřejmě jeden policista skutečně nestačí. Ovšem klid v obci by Nivničané zajisté uvítali více než několikrát dětmi poškozený a policistou zase nalepený jízdní řád.Děti zpívaly pro radost, i když jich bylo málo
Uh. Brod (cab) - Již posedmé se sešly děti z několika mateřských školek na tradiční soutěži Tučňáček 99, která se konala v MŠ U Tučňáka. Ačkoliv byla letos menší účast a omluvila se například MŠ Primátora Hájka kvůli svému Dnu otevřených dveří, také vedlejší MŠ a školka v Těšově, děti zpívaly se stejnou radostí jako v minulých letech. Na začátku zazpívaly děti Píšťalky Tučňákovou hymnu, nechyběl ani maskot a tučňáček z vizovického pečiva, který na uvítanou dostaly všechny děti.
Po mladších dětech přišly na řadu starší a v přestávce, kdy porota vyhodnocovala výsledky a psaly se diplomy, zazpívaly si děti společně několik písniček a zahrály s předsedou poroty Lubomírem Valečkou písňové hry.
Letos bylo dětí sice méně a rozhodovalo se snadněji, ale zase byly vyrovnanější, nebyla znát taková tréma jako loni, zhodnotil Valečka. Spolu se svou ženou a Elenou Fremlovou z městského úřadu nakonec rozhodli o vítězích soutěže. První místo u mladších dětí získala Anetka Měchurová z MŠ Radlice, dvě druhá místa patří Terezce Vaculové z MŠ Mariánské náměstí a Matěji Mojžíškovi ze školky v Újezdci, který tak povýšil z loňského třetího místa, a Lucinka Procházková z MŠ Olšava byla oceněna třetím místem. I u starších dětí byla udělena dvě místa na jednom stupni a na třetím místě se shodně umístily Katka Králíková z MŠ Radlice a Gábinka Mišinská z MŠ Mariánské nám. Jediným klukem mezi vítězi byl Štěpánek Balajka z pořádající školky a Zuzanka Tomalová z MŠ Újezdec.Nejlepší mladí hasiči jsou ze Starého Města
Vlčnov (cab) - V sobotu 22. května bylo ve Vlčnově ukončeno okresní kolo soutěže Hra plamen, jejíž první část už proběhla na podzim. V prvním kole děti soutěžily v branném závodě, druhá část je složena z několika disciplín, uvedl člen Sboru dobrovolných hasičů ve Vlčnově Stanislav Moštěk. Letošního kola se u starších žáků zúčastnilo 12 družstev, z nichž své loňské prvenství i letos obhájily děti ze Starého Města, druzí skončili Vlčnovští a třetí byli mladí hasiči z Bojkovic. V kategorii mladších žáků vyhrály děti z Vlčnova, druhé místo obsadily Rudice. Vedle vědomostních znalostí museli soutěžící prokazovat své schopnosti například ve štafetovém běhu na 4 x 60 metrů, požárním útoku s překážkami nebo štafetě požárních dvojic. Vítězné družstvo starších žáků postupuje do krajského kola, které se uskuteční 5. června v Hluku. Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům této akce.Podvodně vylákal peníze
Uh. Brod (red) - Dosud nezjištěný muž ve věku 40 - 45 let podvodně vylákal na prodavačce v prodejně Večerka částku dva tisíce korun. Tento muž předložil 28-leté prodavačce dodací list s razítkem firmy Ines Přerov na dodávku igelitových tašek a s odkazem na údajnou dohodu s vedoucí prodejny, požadoval proplacení listu. Prodavačka mu peníze vydala, ale protože se zjistilo, že vedoucí prodejny o ničem neví, musela celou částku z pokladny uhradit ze svého.Nabídka Městského domu dětí a mládeže
31. 5. - Prodejní výstava terarijních zvířat a kaktusů
1. - 2. 6. - Olympiáda žáků I. st. ZŠ
3. 6. Den dětí - hry a soutěže pro děti na ZŠ Hradčovice
4. 6. - Turnaj v ufobalu - turnaj pětičlenných družstev na hřišti za Májem
5. 6. - Orchideje Bílých Karpat - přírodovědná výprava pro děti a mládež do Horního Němčí
9. 6. - Šikulka - hry a soutěže pro družinu III. ZŠ Na Výsluní
16. 6. - Legoland - poznávací zájezd do Dánska
16. 6. - Florbal- turnaj žáků I. st. ZŠ zařazený do Dětské sportovní ligy
17. 6. - Kreslení v knihovně - téma Těšíme se na prázdniny...
18. 6. - Nezdenská skala - soutěžní přehlídka divadelní tvorby okrsku Uh. Brodwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund