Číslo: 24
16.06.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Koupaliště připraveno
Moravská cimbálovka v Kanadě!
Zubní lékařská služba první pomoci jinak
Co se skrývá pod nádvořím Reduty?
AKCE x REAKCE
Pozvání na festival
Nikdy nelze zapomenout
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Koupaliště připraveno
Uh. Hradiště (epin) - Na městském koupališti probíhají poslední kosmetické úpravy. Jak nám sdělil stávající vedoucí Milan Russler, neoficiálně byl areál otevřen 14. 5. pro milovníky sluníčka. S oficiálním zahájením provozu, tedy i s možností koupání se počítá v průběhu tohoto týdne. Jak jsem se dále dozvěděl od pana vedocího Russlera, dospělí zaplatí za vstup 15,- Kč, děti 8,- Kč.
V koupalištním komplexu je možnost širokého sportovního vyžití. Nachází se zde pingpongové stoly, dále pak víceúčelové hřiště, na kterém je možno provozovat, jak fotbal, tak voleybal či basketbal. Existuje zde možnost zahrát si minigolf a samozřejmě je pro návštěvníky připraveno občerstvení se širokým sortimentem zboží. Je zřejmé, že oproti minulým létům se prostředí výrazně vylepšilo a zkulturnilo. Záleží jen ne nás, potencinálních zákaznících, jak si ho dlouho udržíme.Moravská cimbálovka v Kanadě!
Varmužova cimbálová muzika z Mistřína o tomto víkendu zahraje našim krajanům v daleké Kanadě. V krajanských novinách Nový Domov byla 10. května otištěna následující pozvánka:
Cimbálová skupina z Mistřína z kyjovské oblasti přijíždí do Kanady reprezentovat Českou republiku na folklórní festivaly v Hamiltonu a Drummondvillu - někteří si jistě vzpomenou na báječnou studentskou folklórní skupinu Karmína, která se účastnila těchto festivalů před 3 lety, a která nám tu hrála v parku pod kvetoucími stromy.
Využili jsme laskavé nabídky konzulátu v Montrealu, který je spolu s firmou Škodaexport hlavním sponzorem skupiny, a pozvali Varmužovu cimbálovou muziku do Toronta, aby nám zahrála na Český a slovenský den Kanady dne 22. června.
Varmužova jihomoravská cimbálová skupina hraje od roku 1967 - hudebníci skupiny se postupně měnili, až se vytvořila současná podoba tzv. rodinné muziky - kromě houslisty patří všichni členové do jedné rodiny a nesou tedy shodné jméno Varmuža. Hrají a zpívají v ní bratři Varmužovi, Josef na kontrabas, Pavel na cimbál, a čtyři synové Josefa Varmuži (housle, violy). Jako zpěvačka vystupuje Josefova manželka Heda Varmužová.
Repertoár se nezaměřuje jen na autentická podání písní z kyjovské oblasti, které jsou jádrem, ale skupina hraje a zpívá lidové písně a tance z celé jižní Moravy a části Slovenska.
V roce 1990 obdržela skupina hlavní cenu na Hudeckých dnech Slávka Volavého v Břeclavi a hlavní cenu za hudební a vokální projev na mezinárodní soutěži Brno Folklore 92.
Před svým odjezdem do Hamiltonu bude skupina ještě několi dní v Torontu, a tak bychom rádi využili jejich přítomnosti co nejlépe. Cimbálová muzika by měla zahrát ještě jednou k tanci v restauraci Praha na Masaryktownu a pak v Kitcheneru, v restauraci v St. Jacob k potěše a pobavení kitchenerských.
Přijďte si zatančit a zazpívat s moravskou krojovanou cimbálovou muzikou na Masaryktown dne 22. června - odpoledne!! Naša muzika znovu bude kralovat našim krajanům.
Slovácká muzika vždy nadchne Masaryktown - město Masaryka, středisko kultury a pojem domova Čechů a Slováků v Kanadě.Zubní lékařská služba první pomoci jinak
Uh. Hradiště, Uh. Brod - Referát zdravotnictví Okresního úřadu Uherské Hradiště oznamuje, že od 1. července 1997 dochází ke změně organizačního zabezpečení zubní lékařské služby první pomoci. Zubní LSPP již nebude provozována v Uherském Hradišti, v budově Polikliniky, Františkánská 163 a v Uherském Brodě, v budově Polikliniky, Partyzánů 2174.
Zubní lékařskou službu konajícím zubním lékaři získáte na telefonních číslech 0632/2555, 0633/632555 nebo na 155.Co se skrývá pod nádvořím Reduty?

Archeologové v hlubinách nádvoří Reduty.
Uh.Hradiště (dítě) - V souvislosti s rekonstrukcí Reduty v Uherském Hradišti došlo mimo jiné také ke zbourání několika přístavků na nádvoří mezi Redutou a kostelem a celý prostor byl poté do hloubky dvou metrů vybagrován. Ještě hlouběji míří archeologové ze Slováckého muzea, kteří ve čtvrtek 5. června zahájili práce na průzkumu nádvoří.
Zatím se vědci pohybují ve vrstvě patrně ze 14. století, zatím byla objevena dřevěná konstrukce z této doby. Podle Dr. Pavelčíka se jedná pravděpodobně o dřevěný, shora krytý žlab. Na místě byla objevena spousta keramiky, zejména zlomků. Všechny dosavadní nálezy pocházejí patrně ze stejné doby, ale zatím čekají na bližší prozkoumání. Domácí archeologové očekávají v brzké době posilu, v naší republice dosud ojedinělou soukromou firmu Archaia, která se zabývá prováděním archeologických vykopávek.
Průzkum nádvoří Reduty potrvá minimálně do konce července a o jeho výsledcích budeme čtenáře Dobrého dne informovat.AKCE x REAKCE
Moje stanovisko k pensionu
V posledních týdnech se v regionálním tisku objevila řada článků, které rozebírají situaci v hradišťském pensionu. Ráda bych je doplnila z pohledu předsedkyně Sociální komise Městského úřadu, kterou jsem byla do konce května letošního roku.
V textech jsou směšovány dvě věci. První z nich jsou dvě stížnosti části seniorů na vedení pensionu a poměry v něm. Pod stížnostmi je 25 podpisů, čili jsou to podpisy více než třetiny obyvatel, nikoliv #nevelké skupiny kritiků. Členové komise po zevrubném projednání obou stížností dospěli k názoru, že řada faktů ve stížnostech uvedených je oprávněná a uvedli tuto skutečnost v zápisu ze svého jednání, včetně konstatování, že nejsou rozbité vztahy jen mezi vedoucí a částí obyvatel, mezi obyvateli navzájem, ale také mezi některými zaměstnanci a vedoucí. Komise doporučila, že jestliže se poměry v zařízení zásadně nezmění, byla by vhodná výměna vedoucí.
Tento názor sociální komise narazil na tvrdý odpor vedení města, které je zcela opačného názoru domnívá se, že vedení pensionu je v nejlepších rukou. Názor sociální komise v podstatě odmítlo. Připouštím, že je možné, aby z různých důvodů existovaly dva zcela odlišné názory na jeden problém. Nemohu ovšem souhlasit s tím, že mnohahodinová jednání členů sociální komise byla smeten ze stolu, aniž by si někdo položil otázku, zda přece jenom v něčem nemohou mít její členové pravdu. Toto je důvod, proč jsme se vzdala svého mandátu v Městském zastupitelstvu a členství v sociální komisi.
Věc druhá - nájemní smlouvy. O tomto problému v žádné ze stížností nebylo ani slovo. Nejspíše proto, že v době kdy stížnosti vznikaly, obyvatelé pensionu vůbec nevěděli, že měli být umísťováni na podkladě rozhodnutí o přijetí a nikoliv nájemních smluv. Pokud by v tomto pensionu existovaly normální, přirozené lidské vztahy, byl by tento fakt přijat obyvateli jako obyčejný administrativní úkon, který by jistě nepřinesl mimořádné vzrušení. V dané situaci se ovšem někteří lidé bojí, co s nimi bude dál, zvláště když často slýchali větu #když se vám to nelíbí, můžete jít!. To vše navzdory tomu, že mnozí z nich uvolnili městské byty nebo zaplatili nemalou částku do Fondu rozvoje bydlení města a konec konců si svůj pobyt v zařízení řádně platí. A nakonec to nejdůležitější: tito senioři v pensionech a podobných zařízeních, mají přece právo na důstojné a svobodné dožití, navzdory přežívajícímu, socialistickému pojetí těchto zařízení.
MUDr. Marie Žertová předsedkyně sociální komisePozvání na festival
Kunovice (red) - O nadcházejícím víkendu proběhne IV. dětský folklórní festival KUNOVSKÉ LÉTO s mezinárodní účastí.
Už ve čtvrtek 19. června vše zahájí v 17 hodin Slavnostní průvod Uherským Hradištěm, o hodinu později nastane Vítání léta na nádvoří galerie Slováckého muzea, kterého se zúčastní soubor Komes z Polska a soubory z Uh. Hradiště a Kunovic.
V pátek od desáté hodiny ranní se zahraniční soubory představí v zámeckém parku v Buchlovicích. V sobotu v 10 hodin program pokračuje Folklórní pozvánkou na festival na zámku v Buchlovicích a na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti. Poté se účastníci odeberou do Kunovic, kde po přijetí starostou obce ing. J. Demlem budou následovat soutěže a koncerty až do nedělního podvečera.
Vše zahájí soutěžní pořad Naše děti na Sokolském hřišti v sobotu 21. června v 16 hodin. O dvě hodiny později následuje Večerní muzicírování s HC Kapelou, cimbálovou muzikou Dolina, country kapelou Kanonýři, rockery Eden a sólistou Petrem Fantou. Pro děti bude připravena spousta her a soutěží. Po setmění ve 22 hodin bude následovat velkolepý ohňostroj.
V neděli v 8 hodin se koná Koncert v místním chrámu Páně, od 10 hodin se na Sokolském hřišti odehrají soutěže malých verbířů a zpěváčků. Odpoledne ve 13.30 se uskuteční Slavnostní průvod obcí s vystoupením před radnicí. Hlavní program Když se nožky roztančí začne na Sokolském hřišti v 15 hodin, festival bude ukončen slavnostním vyhlášením výsledků soutěží v pět odpoledne.Nikdy nelze zapomenout
Události května 1942 nelte nikdy zapomenout. Byl to doslova čas hrůzy, kterou si lze s odstupem doby jen velmi stěží představit. Smrt doslova denně kosila všechno kolem.
Po atentátu na R. Heydricha 27. února 1942 byl vyhlášen vyjímečný stav s doložkou: #Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu přechovává, anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo jejich pobytu, neučiní žádné oznámení, bude zastřelen s celou svojí rodinou. Tento výnos nabývá platnosti oznámením v rozhlase Podepsán K. H. Frank.
Později byl tento výnos rozšířen o doložku: #Kdo schvaluje atentát. Přišly Lidice, přišly Ležáky, ale přišla také doba, kdy celý svobodný svět pod tlakem těchto událostí se vzepnul proti zločinosti nacismu a tato nově vytvořená jednota svobodného světa přivedla válku s rozhodností do vítězného konce. 7 parašutistů - našich zahraničních vojáků - mezi nimi byli také Jan Kubiš a Josef Gabčík, přímí aktéři atentátu, byli již tři týdny ukryti v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Chlad, přítmí a vlhkost deptají jejich těla, ale duch je nezlomný, když 18. června začíná svítat je, díky zradě, zahájena akce Gestapa a setniny zbraní SS v počtu 400 osob proti 7 parašutistům. Také K. H. Frank je přítomen. Je posedlý touhou dostat parašutisty živé. Téměř celodenní statečný boj parašutistů proti .... přesila skončil v pozdních odpoledních hodinách, kdaž do předposledního náboje postříleli údajně 35 příslušníků SS.
Příkaz: poslední kulku pro sebe je splněn beze zbytku a tak K. H. Frank může jen v chorobném vzteku kopat do 7 mrtvol vytažených před kostel. Neuvěřitelnou statečnost našich vojáků - parašutistů ocenil tehdy celý svobodný svět.
Je ctí pro náš region, že dva z těchto 7 statečných byli naši spoluobčané. Jan Hrubý (1925) z Kunovic a Josef Bublík (1920) z Bánova. Zemřeli velmi mladí, ale žít budou v naší historii trvale.
Miroslav RašticaPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Co bude stavět?
Dne 6. 6. 1997 bylo započato šetření ve věci odcizení stavebního materiálu ZD Poolšaví v celkové hodnotě asi 100 000,- Kč, kdy neznámý pachatel odcizil stavební stroj zn. Kredl.

Exibicionista ve St. Městě
Ve stejný den byl zjištěn pachatel tr. činu výtržnictví M. N. z Uh. Hradiště, který se obnažoval před kolemjdoucími osobami u staroměstského koupaliště.

Vykradená hospoda
Dne 7. 6. 1997 bylo zjištěno vloupání neznámého pachatele do objektu restaurace U klokana v obci Břestek, způsobená škoda činí 5 600,- Kč. Dne 11. 6. byli pracovníky kriminální policie zadrženi a jako pachatelé zjištěni D. B. ze Sušice a Z. R. ze Zlína.

Požár na Míru
Dne 8. 6. 1997 došlo v kině Mír v Uh. Hradišti k požáru, který byl zapříčiněn vznícením při odpalování kovové trubky. Způsobená škoda Klubu Mír činí 93 360,- Kč. Požár byl lokalizován HZS Uh. Hradiště, ke zranění nedošlo, míra zavinění je v šetření.

Bohatý Telecom zchudl
Dne 9. 6. došlo mezi obcemi Bojkovice a Přečkovice k odcizení 12 000 m nadzemního měděného telefonického spojení, přičemž došlo k odpojení asi třiceti účastníků. Škoda a. s. Telecom činí asi 50 000,- Kč.

Občan SR kradl v Hluku
Dne 10. 6. 1997 došlo k objasnění vloupání do restaurace Sportovní hala Hluk, kterého se dopustil D. S. z Trnavy, občan SR. Na jmenovaného byla uvalena vyšetřovací vazba.

Krádež auta v Březové
Dále dne 10. 6. 1997 došlo ke krádeži osobního motorového vozidla Škoda Favorit 135 GLX. Majiteli tak vznikla škoda 130 000,- Kč.

Neznámý vandal
Dne 11. 6. 1997 poškodil neznámý pachatel v kat. území Staré Město u Baťova kanálu 31 ks ovocných stromků, kterým ulámal korunky a způsobil S. P.z Uh. Hradiště škodu 10 000,- Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund